2018 Yılı Aralık Ayı Alan Değişikliği Duyurusu Yayınlandı

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda öğretmenlerden;

  • Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,
  • Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,
  • Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Eğitim kurumu yöneticilerinden görevli oldukları eğitim kurumunda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması, bu alandaki boş norm kadronun tercihe açılması ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından tercih edilmesi durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliğine hak kazananların yöneticilik görevleri üzerinde bırakılarak alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilecektir. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih ederek alan değişikliğine hak kazanan yöneticilerin ise yöneticilik görevleri sona erecektir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığımızın merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile proje okulları hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Alan değişikliği süreci "Ön Başvuru” ve "Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yapılacak işlemler ve tarihleri, ekte yer alan "Alan Değişikliği Atama Takvimi” nde belirtilmiştir. "Ön Başvuru” sürecinde başvuruda bulunmayan adaylar "Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ön başvuru sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

Ön başvurular (birinci aşama), Ek-l "2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi” çerçevesinde "http://mebbis.meb.gov.tr” veya "http://personel.meb.gov.tr” adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, takvimde belirtilen "Tercih ve Atama” sürecinde (ikinci aşama) yine yukarıda belirtilen adreslerdeki "Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla tercihte bulunacaklardır. Tercih başvuruları ise sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacaktır.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunanlar tercihleri dışında 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir.

Elektronik Ön Başvuru Formu ve Elektronik Tercih Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak,

gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecektir.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

2018 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ

 

Aşama

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Birinci Aşama

Ön Başvuru

 

Adayların Ön Başvurularının Sistem Üzerinden  Alınması

12-18 Aralık 2018

Yapılan Ön Başvuruların İncelenerek Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Sistem Üzerinden Uygun Olanların Onaylanması

12-18 Aralık 2018

İkinci Aşama

Tercih ve Atama

 

Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması

24-26 Aralık 2018

 

Atamalar

28 Aralık 2018

 

Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri

18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019

Kaynak: http://personel.meb.gov.tr/www/2018-alan-degisikligi-atama-duyurusu/icerik/895
07 Aralık 2018 14:43 Okunma: 27524
Yorumlar:
bambucu
10 Aralık 2018 22:43
2     1
öyle sorular var ki burayı okuyanlar öğretmenler hakkında neler demez...kılavuz linki haberde mevcut tıkla oku yorumla...
smileplease03
10 Aralık 2018 20:58
2     0
Hizmet içi ile alan mı değişir hocam :)
aretias28
10 Aralık 2018 18:55
1     1
Hizmetici egitimden sosyoloji dersi aldim..felsefe öğreymeni olabilir miyim?bilgisi olan yok mu?varsa lütfen söylesin..bir de liseye gecmek mantıkli mi degil mi?artilari,eksileri ve çarpilari nedir?
teachersınıf
10 Aralık 2018 11:09
3     4
İİBF mezunuyum. sinif ogretmeni olarak gorev yapmaktayım.Alan değişikliği yapabilir miyim? Bilgisi olan yokmu.
nefinnur
10 Aralık 2018 10:52
1     9
2 yıllı çocuk gelişimi okudum sınıf öğretmeniyim yüksek okula öğretim görevlisi filan olabilir miyim ? :)
cmustafaengin
10 Aralık 2018 09:21
18     2
Sınıf Öğretmenliği mezunuyum :D Başka da mezuniyetim yok :D Acaba "DEĞER VERİLEN, BİR HARF ÖĞRETTİ DİYE 40 YIL KÖLESİ OLUNAN" değere kavuşabilir miyim? Maaş falan zerre umrumda değil, kaybolan değerimizin olduğu alan mı dersiniz, hak edilen yer mi dersiniz oraya geçebilir miyim?
ezgihazal
10 Aralık 2018 06:11
2     0
2 yıllık elektronik bölümü okudum... Daha sonra sınıf öğretmenliği... Mesleki liselere başvurabilir miyim?
filinta06
08 Aralık 2018 22:44
1     6
daha önce süperlise mezunları sınıf öğretmenliğinden ingilizceye geçmişlerdi bu sefer aynı durum olur mu
USAPER
08 Aralık 2018 21:26
0     6
İİBF mezunuyum. sinif ogretmeni olarak gorev yapmaktayım.Alan değişikliği yapabilir miyim?
cabralovic
08 Aralık 2018 20:37
0     3
Arkadaşlar sinif ogretmeni olarak gorev yapiyorum...isletme diplomamda var.muhasebe ogretmenligi vb. Ogretmenliklere alan degisiklikligi yapabilir miyiz
NURETTİN67
08 Aralık 2018 10:41
8     2
Yetkili sendika kontenjan kısıtlaması olmayacak açıklaması yaptı.
Binetarî
08 Aralık 2018 00:15
8     1
Nihayet yönetmeliğe uygun bir açıklama oldu. Şükürler olsun..
Herkese hayırlı olsun, hayırlısı olsun.
bayramar
07 Aralık 2018 21:03
2     7
aöf bitirenler alan değiştirebilecek mi?
didaktikdeli
07 Aralık 2018 20:41
0     7
sosyoloji mezunları rehberliğe geçemiyor.
bersemi
07 Aralık 2018 20:01
0     6
Üstün zekalılar bölümü mezunlari Bilim Sanata geçebiliyor mu acaba ?
ihsanataş
07 Aralık 2018 19:51
2     4
Yan alan ile ilgili bilgisi olan var mı? Eskiden sınıf öğretmeni mezunlarında yan alan vardı. Acaba yan alanı olanlarda başvurabilirler mi? Teşekkürler.
edkaradas
07 Aralık 2018 19:20
8     1
Allah hayırlı etsin arkadaşlar.İnşallah hepimiz mutlu oluruz.
agresiwes
07 Aralık 2018 18:40
0     6
Bu açıklamaya göre tarih veya edebiyat mezunları sosyal bilgiler veya Türkçeye geçebilir mi? Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden ne demek bu bölümler hangileri bilen var mı?
SARACRAMAZAN
07 Aralık 2018 18:30
1     3
Tarih bölümü başvurabilir mi
cehennemindibi
07 Aralık 2018 18:27
1     5
Önlisans aşçılık mezuniyeti bu kapsama girmiyor değil mi arkadaşlar?
smileplease03
07 Aralık 2018 18:09
1     4
İlahiyat bitiren sınıf öğretmeni başvurabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?
Quaresma__7
07 Aralık 2018 17:58
10     2
Çok şükür sonu da güzel olur inşallah
Hayırlısı olsun
Emeği geçen herkese teşekkür ederim
duru81
07 Aralık 2018 17:18
0     2
maivuslat hocam ben o maddeyi göremedim, tezli yüksek lisans a da hak tanındı mı
duru81
07 Aralık 2018 17:13
1     2
EYTPE , eğitim yönetimi , teftiş, planlama ve ekonomi yüksek lisans alanı
meryem6
07 Aralık 2018 17:08
3     2
Çok şükür
makbulut
07 Aralık 2018 17:02
1     1
Alan değiştiren öğretmen il dışı tayin isteyebilir mi?
maivuslat
07 Aralık 2018 16:53
0     1
EYTPE alanında yüksek lisans yapan geçiş hakkı nedir? bilen arkadaşımız?
anilin
07 Aralık 2018 16:40
1     1
sonunda
berkcan65
07 Aralık 2018 16:40
1     1
nihayet..gel muhasebe öğretmenliği.
cihangir4010
07 Aralık 2018 16:25
0     4
Yan alan yok,diğer tüm alanlar var.
carpediem03
07 Aralık 2018 15:50
4     10
Ali başganım sabahtan kızmıştı bakanlık hemen talebi yerine getirmiş :)
Ozlem62
07 Aralık 2018 15:47
4     1
Herkese hayırlı olsun
feri02
07 Aralık 2018 15:44
1     4
Yüksek Lisans mezunları başvurabiliyor mu?
morbalık
07 Aralık 2018 15:44
4     1
Normlar beklentileri karşılar inşallah
hulya30
07 Aralık 2018 15:22
5     1
hayırlısı olsun herkes için
swat68aa3
07 Aralık 2018 15:17
12     8
540 saatle alan değiştirilebiliyorsa bizlerede verilsin yalandan bir kurs ile bir anda yer değiştirebiliyorsun.Sınıf öğretmenlerini köylere hapsettiniz.Bari ek ücret verin.
NURETTİN67
07 Aralık 2018 14:56
10     2
Hadi Hayırlısı. Kılavuz Umut Verici . İnşallah Kontenjanlarında Hepsi Açılır.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023