İlkokulda Ogye Kurulmalı Mıdır?

İlkokulda Ogye Kurulmalı Mıdır?

ferdem - 16 Mart 2017 11:20


Cevap vermek için üye girişi yapmalısınız!

wesser - 16 Mart 2017 22:02

OGYE yönetmelikten çıkarıldı. Kurulmamalıdır.

asangi - 20 Mart 2017 15:09

evet

ilker52 - 21 Mart 2017 21:14

OGYE maddesi Okul Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinden çıkarıldı ama yerine gelen 66. maddede

MADDE 66 – (1) Okullarda, ihtiyaç hâlinde ilgili mevzuatı doğrultusunda komisyonlar kurulur ve görevlerini yürütür denilmektedir.

Burada bahsi geçen ilgili mevzuat MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi ve Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunudur.

MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin 4. maddesinin 1. fıkrasının n bendinde

n) Okul gelişim yönetim ekibi: Okullarda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek için stratejik planı yaparak eğitimde planlı ve sürekli bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan ekibi ifade eder denilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilerek bütün kurumların stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Stratejik planları okullarda OGYE hazırlar. Bu yüzden okullarda OGYE kurulmalıdır.

Egitimhane.Com ©2006-2023 rss