3. Sınıf 18. Hafta Kazanımları
3. Sınıf 18. Hafta Kazanımları
14 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019
Türkçe (SDR Dikey Yayıncılık)
10.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
11.Sözlü yönergeleri uygular.
5.Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
1.Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
2.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
3.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
8.Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
17.Metinle ilgili sorular sorar.
7.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe (MEB Yayınları)
ÜÇ KARDEŞ
(SERBEST OKUMA METNİ)
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular
T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.15. Metnin ana fikrini belirler.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar

Matematik (ADA Yayıncılık)
M.3.1.5.2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.

Matematik (MEB Yayınları)
M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
Hayat Bilgisi
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
Fen Bilimleri
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. (3 Saat)
Yabancı Dil
Revision of the FIRST TERM
Görsel Sanatlar
3.1.5.İki boyutlu çalışmasında ön, orta, arka planı tanımlayarak kullanır.
3.1.7.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
Müzik
B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
Beden Eğitimi ve Oyun
O.3.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 rss