3. Sınıf 25. Hafta Kazanımları
3. Sınıf 25. Hafta Kazanımları
18 Mart 2019 - 22 Mart 2019
Türkçe (SDR Dikey Yayıncılık)
8.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
9.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
5.Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
1.Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
2.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
3.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
10.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
24.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
13.Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.
Türkçe (MEB Yayınları)

UZAYA YOLCULUK
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur
T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar
T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
Matematik (ADA Yayıncılık)
M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.
M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Matematik (MEB Yayınları)
M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.
M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
Hayat Bilgisi
HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
Fen Bilimleri
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. (1 Saat)

F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
(2 saat)

Yabancı Dil
Talking about locations of things and people

Görsel Sanatlar
3.3.1.Yerel kültüre ait motifleri fark eder.
Müzik
C.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa ve oyuna dönüştürür.
Beden Eğitimi ve Oyun
O.3.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.
Egitimhane.Com ©2006-2023