4. Sınıf 18. Hafta Kazanımları
4. Sınıf 18. Hafta Kazanımları
14 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019
Türkçe
DİNLEME /İZLEME METNİ)

T.4.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.4.1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.4.4.21. Yazma stratejilerini uygular.
İBNİ SİNA (SERBEST OKUMA METNİ)
Matematik
M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
Fen Bilimleri
F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır
F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
Sosyal Bilgiler
SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
Yabancı Dil
Revision of the FIRST TERM
Din Kült. ve Ah. Bil.
4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
Görsel Sanatlar
G.4.1.9.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.
Müzik
B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini fark eder.
Beden Eğitimi ve Oyun
O.4.2.2.2. Sağlığını korumak için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.
Trafik Güvenliği
TG.4.1.11. Taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken kurallara uyar.
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve D
Genel Tekrar
1.Dönem Değerlendirmesi
Egitimhane.Com ©2006-2023 rss