4. Sınıf 25. Hafta Kazanımları
4. Sınıf 25. Hafta Kazanımları
18 Mart 2019 - 22 Mart 2019
Türkçe
KANLI KAVAK

Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.4.21. Yazma stratejilerini uygular.
Matematik
M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
Fen Bilimleri
F.4.5.2.21. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
Sosyal Bilgiler
SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Yabancı Dil
Making simple inquiries
Din Kült. ve Ah. Bil.
4.4.3. Hz. Muhammed’in (as) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
Görsel Sanatlar
G.4.2.2.Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait sanat eserleri ve mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
Müzik
Mü.4.D.1. Müzik arşivi oluşturmanın önemini fark eder.
Beden Eğitimi ve Oyun
O.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
Trafik Güvenliği
TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve D
Ünite Değerlendirmesi
Egitimhane.Com ©2006-2023