Konu: Önemli Duyurular!!  (Okunma sayısı 535361 defa)

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 29 Mar 2018 11:43:27
Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerin Tespiti ve Erteleme İşlemleri
  [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] adresinden  “Hizmet Analiz Modülü” üzerinden  yapılabilmektedir.

        Okul/kurumunuzda görev yapan öğretmenlerin bilgi girişlerinin İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularından önce tamamlanması gerekmektedir. Sistem, bakım, güncelleme ve toplu analiz işlemleri dışında sürekli açık kalacaktır.

         Bilindiği gibi işlemler Kurum, İlçe MEM ve İl MEM tarafından sırayla yapılmalıdır. Üst birim işlem yaptıktan sonra alt birimler değişiklik yapamamaktadır. Bu sebeple durumu sonradan değişen kişilerin zorunlu çalışma durumları son işlem yapan birim tarafından  güncellenebilir. Son işlem yapan birimin belirlediği durumu silmesi halinde alt birim tekrar değişiklik yapabilir.

1 Mart 2018 sonrasında yapılan işlemler geçerliliğini korumaktadır.

          BU NEDENLE; OKULLARINIZDA GÖREV YAPAN VE ZORUNLU HİZMET YÜKÜMLÜSÜ OLAN ÖĞRETMENLERİNİZİN MAZERET BELGELERİNİN  16 NİSAN 2018 MESAİ BİTİMİNE  KADAR    [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] ADRESİNDEN YÜKLENEREK, BELGELERİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE TESLİM EDİLMESİNİ RİCA EDERİM.

EŞ MAZERETİ ÖZÜRÜ OLANLAR

Eşi Devlet Memuru Olanlar (Kadrolu-Sözleşmeli) ve Eşi Öğretmen Olanlar

 1) Görev yeri belgesi

Eşi SSK’lı (506 Sayılı Kanununa Tabi) Olarak Çalışıyor İse;

 1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

 2) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir      belge,

 3) Geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

 4) 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 5) Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

 6) Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)

Eşi BAĞ-KUR’lu (1479 Sayılı Kanununa Tabi) Olarak Çalışıyor İse;

 1) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

 2) Geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün bağ-kurlu hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirecek.

 3) Bağ-Kur borcu olmadığını gösterir belge veya taksitlendirildiğine dair belge. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

SAĞLIK MAZERETİ OLANLAR;

Sağlık Raporu Sunacaklar

 1) Son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu (Raporun geçerlilik süresi kısmında “sürekli” yazması durumunda bu şart aranmamaktadır.)

 2) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

 3) Aile kayıt örneği

 4 )Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

 5) Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması,

 6) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar,

 7) Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edecektir.

AĞIR ENGELLİ RAPORLU EŞİ, ÇOCUĞU, ANNE-BABASI BULUNANLAR

 Engelli sağlık raporu  --       Aile kayıt Örneği

KENDİSİ EN AZ %40 ENGELLİ RAPORU OLANLAR

 En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,

EŞİ, ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ ŞEHİT OLANLAR

 Şehitlik belgesi    ---     Aile kayıt Örneği

EŞ, ÇOCUK, ANNE-BABA VEYA KARDEŞİN SON ALTI AY İÇİNDE ÖLENLER

 Ölüm Belgesi     ---        Aile kayıt Örneği

EŞİ, ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ MALÜL GAZİ OLANLAR

 Gazilik belgesi     ---       Aile kayıt Örneği

 

 

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 02 Nis 2018 14:13:00
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 
Sayı   : 24659360-490.05-E.6082567   23.03.2018
Konu :  e-İmzalı Belgeler

...........................VA LİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi  : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
         b)Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.03.2018 tarih ve           14168703-45.02/-E.5547154 sayılı görüş yazısı. 

Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulunun ilk kayıt iş ve işlemleri halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlar, öğrencinin daha önce mezun olduğu ilkokul veya ara sınıflarından ayrıldığı ortaokul veya imam hatip ortaokulundan aldığı öğrenim belgesine göre yapılmaktadır.
 İlkokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokullarının ara sınıflarından ayrılan öğrencilere  ilgili kurumlar tarafından verilecek öğrenim belgelerinin nasıl düzenleneceği ilgi (a) Yönetmelikte belirtilmektedir. Belgeler düzenlenirken  ilgi (a) Yönetmeliğin ekinde yer alan örneklerin onay kısmında imza ve resmi mühür ibaresi bulunmaktadır.
Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmak için başvuran  ilkokuldan mezun  olan, ortaokul veya imam hatip ortaokullarının ara sınıflarından ayrılan öğrencilere, ayrıldığı okullar tarafından düzenlenen öğrenim belgelerinin DYS üzerinden resmi yazı şeklinde düzenlendiği ve  e-İmza ile imzalandığı ancak mühürlenmediği tespit edilmiştir. Tereddütler oluştuğundan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili görüş sorulmuştur. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgi (b) görüş yazısında "Güvenli Elektronik İmzanın elle atılan imza yerine kullanılabileceği ancak resmi mühür yerine kullanılmasının hukuka uygun olmayacağı" yönünde görüş bildirilmiştir.
İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) görüş yazısı doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
(1) İlkokul, ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüklerince düzenlenen öğrenim belgeleri  (Ek-3), diploma kayıt örneği (Ek-14), kayıtları yok olanlara düzenlecek belge örneği (Ek-15) düzenlendikten sonra ıslak imza veya e-imza ile imzalandıktan sonra resmi mühür ile mühürlenecektir.
(2) e- Okul bilgi yönetim sisteminden alınan öğrenim belgelerine, okulllarca tutulması gereken belge defterlerinden sayı verilerek  ıslak imza veya  e-imza ile imzalanıp, resmi mühür ile onay işlemi yapılacaktır.
(3) Halk eğitimi merkezi müdürlüklerince düzenlenen yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgelerini kaybedenlere düzenlenen kayıt örnekleri ıslak imza veya  e-imza ile imzalanıp, resmi mühür ile mühürlenecektir.
(4) Mesleki eğitim merkezi müdürlüklerinin düzenlediği kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini kaybedenlere düzenlecek kayıt örneklerin de ıslak imza veya e-imza ile imzalandıktan sonra resmi mühür ile mühürlenmesi gerekmektedir.
(5) İl millî eğitim müdürlükleri ve Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatlarınca düzenlenen denklik belgelerinde mühür şartı aranmayacaktır.
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri, Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ilk kayıtları esnasında, kayda esas öğrenim belgelerini yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda inceleyerek gerekli şartları taşıyan öğrencilerin kayıtlarının yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri ve yazımızın ilinizde bulunan halk eğitimi merkezi, ilkokul, oratokul, imam hatip ortaokulu ve mesleki eğitim merkezi müdürlüklerine duyurulması hususunda   bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ                                                                                            Bakan a.                                                                                               Daire Başkanı

fikret6363

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.261
 • Teşekkür 7301
  • Çevrimdışı
 • # 05 Nis 2018 19:07:16
Sayın Yetkili,
Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan ve valiliklere gönderilen protokol hükümleri gereğince; öğrenci bursları, harçlık ve sosyal yardımlar Vakıfbank tarafından öğrenciler adına hazırlanan ön ödemeli kartlar üzerinden; Vakıfbank şubesi bulunmayan yerleşim birimlerinde öğrenim gören öğrencilere ise PTTBank tarafından verilecek ön ödemeli kartlar üzerinden bankalar kanalıyla ödenecektir.2018 yılı 1 inci üç aylık öğrenci bursu ödenecek olan öğrencilerimize, adına düzenlenen Vakıfbank Ön Ödemeli Kartların ivedilikle öğrencilere teslim edilmesi gerekmektedir. e-Okul sistemi-Ortaöğretim Kurum İşlemleri- Burs İşlemleri-Raporlar-Burslu Öğrenci Banka Kartı Teslimi Kontrol Listesi - Banka Kartı Öğrencinin Eline Ulaşmıştır seçeneğinin tıklanması ve kaydedilmesi gerekmektedir.

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 10 Nis 2018 20:56:28
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları yayımlandı...

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 11 Nis 2018 11:04:02
 Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Merkezi Yerleştirme Sınavı  Bireysel Başvuru Giriş İşlemleri Ekranı

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 17 Nis 2018 08:15:58
21/04/2018 Tarihli Türkçe Yeterlik Sınavı, Sınav Giriş Yeri Bilgisi

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

fikret6363

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.261
 • Teşekkür 7301
  • Çevrimdışı
 • # 25 Nis 2018 18:23:13
Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin, resmi twitter hesabından 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin yıl sonu seminer çalışma takvimini açıkladı. İşte Tekin'in yaptığı o açıklamalar:
 1. Değerli çalışma arkadaşlarım, Haziran 2018 döneminde öğretmenlerimizin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından şu şekilde revize ettik:
 2. Ögretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını 9-13 Haziran tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il/ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler; 14 Haziran arefe günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında ise idari izinli sayılacaklardır. Bu vesileyle Bütün çalışma arkadaşlarıma verimli bir mesleki çalışma dönemi diler , bu vesileyle emeklerinden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 02 May 2018 14:14:31
 İl Kuru Üzüm Komisyonlarının Dikkatine,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce Belirlenen Kuru Üzüm Programı Nisan Ayı İcmal Takvimi aşağıda yer almaktadır.
- 02.05.2018 tarihi saat 17.00 itibari ile sistemin Mart-Nisan ayı veri girişlerine kapatılması,
- 04.05.2018 tarihinde kontrollerin yapılarak firma ile mutabakatın sağlanması,
- 07.05.2018 – 09.05.2018 tarihleri arasında sistemin açılarak hata var ise düzeltilmesi,
-  09.05.2018 tarihi saat 17.00 itibari ile sistemin Mart-Nisan ayı veri girişlerine kesin olarak kapatılması,
- 10.05.2018 tarihi itibari ile Mart-Nisan ayı icmallerinin sistemden alınarak İl Kuru Üzüm Komisyonunun onayına sunulması.
- 18.05.2018 tarihine kadar İl Kuru Üzüm Komisyonunca onaylanan ıslak imzalı icmallerin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

sebocan

 • Moderatör
 • *****
 • İleti: 25.299
 • Teşekkür 386931
  • Çevrimdışı
 • # 04 May 2018 12:10:44
MEB Yönetici Görevlendirme Takviminde Değişiklik Yaptı (RESMİ YAZI)

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 08 May 2018 14:24:39
Aday Öğretmen Bulunan Okul/kurumların Performans Değerlendirmeleri İle İlgili Sistem Açılmış Olup, Okul Müdürü Ve Danışman Öğretmenlerin Girişlerini Yapmaları Hususunda...

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 14 May 2018 12:52:05
İller arası Yer değiştirme başvuruları 05-08 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak; atamalar 11 Haziran 2018 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

creasy

 • Bölüm Sorumlusu
 • *****
 • İleti: 6.426
 • Teşekkür 8701
  • Çevrimdışı
 • # 15 May 2018 14:58:41
Milli Eğitim Bakanlığı İllere Gönderdiği Yazıda Seçimde Görevli Olan Öğretmenlerin (resen veya isteğe bağlı)
Seminerlerin Tamamını Bulunduğu İlde Tamamlayacağını Bildirdi.

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 15 May 2018 15:11:41
2018 yılı yetkili sendika belirleme çalışması...

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 17.717
 • Teşekkür 35160
  • Çevrimdışı
 • # 15 May 2018 15:49:51
Bakanlığımıza Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Duyurusu[/b]

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

sebocan

 • Moderatör
 • *****
 • İleti: 25.299
 • Teşekkür 386931
  • Çevrimdışı
 • # 16 May 2018 18:23:55
Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı

TÜM OKUL VE KURUMLAR

1. HAFTA  : 09-13 Haziran 2018

2.HAFTA   : 18-22 Haziran 2018

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 rss