Konu: Proje Tabanlı Öğrenme  (Okunma sayısı 38079 defa)

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • 29 Nis 2007 18:14:07
Proje Tabanlı Öğrenme de şüphesiz ki, yeni eğitim sistemimizin ön gördüğü önemli tekniklerden birisidir.Bu konu hakkındaki elimizde bulunan kaynakları paylaşmaya ne dersiniz?

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:18:35


Proje Tabanlı Öğrenme


   Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

   Proje Tabanlı Öğrenme müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim modelidir. Bu model bir yada daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklıdır ve bir ders senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar. Bu modelde öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yönelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık,bilgiye erişim, işleme,yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma gibi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip çalışması için zaman ayırır.

   Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

   Ayrıca Proje Tabanlı

Öğrenme/Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdülediği, üst düzey bilişsel aktiviteler içerdiği, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını desteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele aldığı için bilgisayarın kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji kullanımının, bir araç olarak kullanımını vurgulayan doğru bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının da temel öğretim modelidir.

   Projeye dayalı çalışma, çok ileri düzeydeki bilişsel becerileri ortaya çıkartır ve öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar.
Proje çalışmalarının yapılandırılmasına ilişkin faktörler:

a- Öğrenciler:

• Genellikle kendi ilgi alanlarına denk düşen bir proje seçerler,
• Kendi kaynak materyallerini kendileri bulurlar,
• Ortaya bir sonuç ürün koyarlar (bu genellikle bir rapor olur) ve,
• Kendi başlarına ya da gruplar halinde çalışırlar.

b- Projeler:

• Belirli bir süre devam eder ve saptanmış zaman parametreleri gerektirir ve,
• Bir dizi girdi ve ek gayret gerektirir.

c- Öğretmenler:

• Bir orkestra şefinin oynadığı rolden pek de farklı olmadan, yöneten ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek rehber olurlar.


   Projenin fikir babalığını öğrencilerin kendi ilgi alanlarının yapmış olması, başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Vurgulanması gereken bir ayrıntı da, öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları kendilerinin keşfetmesine izin vermenin hiçbir zaman onları başı boş bırakmakla aynı şey olmadığıdır. Bu yaklaşımda öğretmenler izin verilebilen ve verilemeyen şeyler arasındaki sınırları çizen ve yüksek standartlar talep eden kişi olacaktır. Bu nedenle, durumu öğrencilerle baştan tartışmak ve olası sonuçları baştan tasarlamak yararlı olabilir.

   Yukarıda da belirttiğimiz gibi sürecin işlem basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar:

1. Hedeflerin belirlenmesi.
2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması.
3. Takımların oluşturulması.
4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.
5. Çalışma takviminin oluşturulması.
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi.
7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi.
8. Bilgilerin toplanması.
9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.
10. Projenin sunulması

   İşlem basamakları incelendiğinde, temel planlama aşamalarının ardından, bilgi toplama ve toplanan bilgileri örgütleyip raporlaştırma aşamaları gelmektedir ki; bu aşamalar, bilgi okur yazarlığı kavramını tartışmayı gerektirmektedir.

   Bilgi okuryazarlığı kısaca bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi (AASL/AECT, 1998) olarak tanımlanmaktadır. Bilgi okuryazarı olmak bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek ve ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanmaktır.

   Bu becerilerin öğrencilere yüklediği sorumluluklar hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda katılımcı, araştırmacı, bilgiye ulaşan ve bilgiyi kullanan bireyler olmaktır.(alıntıdır)


tekbaba

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.514
 • Tesekkur 433
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:22:20
Özrümü kabul edin lütfen.İlk defa duydum desem. ??? ???

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:31:25
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Özrümü kabul edin lütfen.İlk defa duydum desem. ??? ???


O zaman hep birlikte öğrenelim :)PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI


 :) *            Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemindeki temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bağımsız bilgi parçacıklarına sahip olan bireyler değil bunlar arasında ki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler istenmektedir.

 :)*           Proje tabanlı öğrenme, bu amaçlardan hareketle, öğrenen yetiştirme sürecinde yenilikçi bir modeldir. Genel kavramlarda, düşüncelerde ve disiplinin ilkelerinde odaklanır. Öğrencilerin problem çözme araştırmalarını ve diğer anlamlı görevlerini içerir. Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına ve kendi bilgilerini kurmalarına izin verir. Gerçekçi ürünlerle en son noktaya ulaşılmasını sağlar.

 :)*          Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin sürekli ilgilenmesi ve işbirlikçi araştırma için kapsamlı bir yaklaşımdır. Tüm bir sınıf ya da küçük grup olarak sorumluluk almak için öğrencilerin karar verdikleri, temel projeler etrafında doğal merkezlerde yapılandırmacı bir yaklaşımdır. (DeFillippi 2001) :) *          Proje çalışmalarının temel özelliği, çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkındaki sorulara yanıt bulmak için üzerinde yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır. (Katz, 1994:1, Dowel, 1996) Proje önerileri öğretmen veya çocuk tarafından rastlantıyla ortaya çıkarılan bir olay ya da problem ile ilgili olabilir

 


  PROJE ÇALIŞMALARININ EVRELERİProje çalışmaları üç aşamada gerçekleşmektedir:

 1-   Evre: Planlama ve Başlama

“Planlama ve başlama” olarak adlandırılan projenin birinci aşamasında, çocuklar ve öğretmen, araştırılacak konunun seçilmesi ve sadeleştirilmesinde kendilerine belli bir süre vermektedirler. konu, öğretmen ya da çocuk tarafından önerilebilmektedir. konu seçiminden sonra öğretmenler, çocuklarla birlikte bir kavram haritası çıkarırlar. Projenin bu ilk aşaması süresince çocuklar aynı zamanda konu ile ilgili geçmiş yaşantılarını anımsarlar. (Katz, 1994) 2-   Evre: Proje Uygulaması (Alan Çalışması)

Proje çalışmalarının “alan çalışması” olarak adlandırılan ikinci aşamasında, üzerinde durulan konuya yeni bilgiler eklenmektedir. projenin bu aşaması genellikle alanların, nesnelerin ya da olayların incelenmesi için yapılan doğrudan araştırmalardan oluşmaktadır. Kimi zaman okul dışına yapılan gezilerle, kimi zaman konuk konuşmacılarla, kimi zaman nesnelerin, kitapların, fotoğrafların ya da ürünlerin toplanması ile gerçekleşen bu aşama, “projenin kalbi” olarak nitelendirilmektedir. Bu aşamada çocuklar araştırma yapmakta, gözlemlerden sonuçlar çıkarmakta, modeller inşa etmekte, yeni öğrendiklerini keşfetmekte, tahminlerde bulunmakta ve tartışmaktadırlar. (Katz ve Chard, 1988)


 3-   Evre: Projeyi Sonuçlandırma

Proje çalışmasının üçüncü evresinde temel nokta, projelerin tamamlanması ve öğrenilenlerin özetlenmesidir. Olayların bir araya getirilmesi ve özetlenmesi olan üçüncü aşama; buluntular, konuşmalar, dramatik sunular ve geziler biçiminde sonuçların hazırlanmasını ve rapor halinde sunulmasını içermektedir. (Katz, 1994)

 

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FAYDALARI


 :) *Proje çalışmaları öğrencilerin;

   *Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.

   *Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.

   *Öğrencilerin yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.

   *Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.

   *Öğrencilere eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.

  *Öğrencilerin problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.

   *Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırır.

   *Yaratıcılığa özendirir.

   *Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.

   *Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.

   *Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.

   *Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.

   *Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.

   *Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.

   *Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılımı sağlar.

   *Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.

  *Öğrenciye çeşitli beceriler kazandırır: yaşamsal beceriler, bilişsel süreç becerileri,  özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler ve inançlar.(alıntıdır)

 

habitat

 • Uzman Üye
 • *****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 1.927
 • Tesekkur 1198
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:35:05
Merakımı mazur görün ama şu an için okullarınızda devam eden projelerden örnekler rica edebilir miyim?

Sayın konakyanlı hocamın okul sitesini gezdim ve çalışmalarını beğendiğimi ifade ettim. Özel mesaj le nasıl yaptığını sordum. Bu çalışmaların birer proje ürünü olduğunu söyledi. Kendisine projelerinin nasıl yapıldığını açıkladığı için teşekkür ediyorum.

sudee hocam siz benden önce davranmışsınız. Ama benim mesajımda değişik bir ayrıntı olduğu için yazma gereği hissettim. Hoşgörünüze sığınıyorum.

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:43:27
Estafirullah Habitat Hocam, ben kendi adıma öncelikle literatür taramasını yapmayı uygun gördüm .Siz ve diğer arkadaşlarımız da  uygulanan proje örneklerini verirseniz bu konu da paylaşılıp bilgilendiğimiz konular arasında yerini alır :) PROJE TABANLI EĞİTİM


PROJE TABANLI EĞİTİMİN TANIMI

Proje tabanlı öğrenme, projeyi eğitimin temel unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme, özgünlük demektir. Bu ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş, özgün bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörür. Proje çalışmaları, okul öncesinde öğrenmeye değer bir konu hakkında çeşitli bakış açılarının derinliğine incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

PROJE TABANLI EĞİTİMİN AMAÇLARI

Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Küçük çocuklara uygulanacak eğitimin, çocukların zihinlerinin tüm kapsamını hedeflemesi gerekmektedir. Bu da çocukların, sorular oluşturmasını, bilmece çözmesini, çevrelerindeki önemli konulara ilişkin bilinçleri arttırmasını desteklemek içindir. Proje çalışmalarının beş temel amacı vardır.

1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek

Araştırmalara göre erken yaşlarda akademik ve geleneksel yaklaşımların, küçük çocukların eğitimi için yeterli olmadığı ifade edilmektedir. Bunun nedeni olarak ise çocukların çevrelerine ilişkin anlayışlarının zenginleştirilmesi gerekliliği gösterilmektedir ve eğitimin temel amacının, çocukların dünyayı anlamasını sağlamak ve bunu geliştirmektir.

2- Etkinlikler İçinde Denge Oluşturmak

Proje çalışmaları çocukların verimliliğini arttırmakta kendiliğinden oyunlarından ve sistematik öğretim metotlarından öğrendiklerini arttırmak ve desteklemek amacıyla uygulanır. Çocukların çalışmalarına uyum ve süreklilik kazandırır.

3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek

Proje yaklaşımına göre okul hayattır. Okulda zamanın bir bölümünün rahatlamaya, bir bölümünün ise çalışmaya ayrılması gerekmektedir.bu durumlarda ise proje çalışmaları programda çeşitlilik oluşturur. Böylece daha çok oyun yoluyla, kendi deneyimleri ile öğrenmeye açık olan küçük çocuklar, ilgi duydukları bir konuda, kendi belirledikleri yöntemlerle ve gereksinimleri olduğu kadar öğrenme olanağı bulmuş olacaklardır. Diğer yandan geleneksel okullar, gerçek yaşamdan farklı olmakta ve çocukları gerçek çevresi ile yüz yüze getirememektedir. Bu okullarda geleneksel konular işlenerek çocuklara gerçeğe benzemeyen bir çevre ile ilişki kurdurulmaktadır.

4- Sınıfta Topluluk Ruhunu Geliştirmek

Çocukların bir topluluk olarak sınıf ortamını yaşamaları, eğitimin bir diğer amacıdır. Bu ise tüm çocukların, grup deneyimi yaşamalarıyla olabilir. Proje çalışmaları, çocuklara, birlikte çalışma duygusunu oluşturmaları için fırsatlar vermektedir. Bu arada her çocuğun grup yaşamına katkıda bulunmaları farklıdır. Bu da çocukların bireysel farklılıklarını ortaya çıkarır.

5- Eğitimde Zorluklarla Mücadele Edebilmek

Proje tabanlı eğitimin bir diğer amacıda öğretmenlerimizin problem çözme yeteneklerinin açığa çıkarılmasıdır. Başka bir deyişle; hangi koşulda olursa olsun öğretmenlerin potansiyel problemlere yapıcı ve ikna edici çözümler getirmesi hem öğretmenlerin hem de çocukların problem çözme yeteneğinin gelişmesi yönünden değerlidir. (alıntıdır)

tekbaba

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.514
 • Tesekkur 433
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:45:07
Okuyorum ve anlamaya çalışıyorum.Yazarlarımızın açıklama şeklinden olsa gerek ki,bayağı bir şey öğrendim sayılır.

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 18:52:42
Teknoloji çağına ayak uydurmak lazım öyle değil mi ? :)** İnternet Projeleri müfredata uygun mudur? **

Evet uygundur. Aslında bu tamamen öğretmenin yaratıcılığına bağlıdır. Yaratıcı ve yararlı Internet Projeleri kurgulayabilmek için müfredatın dışına çıkmak gerekmez. Ancak müfredatın belirlediği birden fazla konu ve beceri, tutum ve davranış içeren eğitsel hedefler Internet Projeleri içinde bütünleşik olarak ya da birbirleriyle ilişkilendirilmiş olarak kullanılabilirler. Ki bu da eğitimin ve öğrenme süreçlerinin kalitesini arttırır.


** Öğretmenin ne yapması gerekir? **

Öğretmenin rolü bu senaryolar içersinde daha esnek, bilgiyi aktarıcı olmak yerine birlikte öğrenen ve yol gösterici olmalıdır. Ancak bu uygulamaların yöntemi de şu ana kadar ki formel öğretmen eğitimi programlarında yer almamıştır. (Belki yeni açılmış bulunan Bilgi ve Öğretim teknolojileri Öğretmenliği bölümleri bunun dışında tutulabilir). Bu yüzden hizmetiçi öğretmen eğitimi programlarıyla öğretmenlere "Eğitimde Internetin Temel Kullanımı", " Eğitimde Internet Projeleri", "Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Internet Projeleri" gibi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.


** İnternet Projeleri hangi becerileri geliştirir, hangi eğitim hedeflerine yöneliktir? **

*Bilgisayar okuryazarlığı,
*Internet Temel Kullanımı
*Araştırma becerileri
*Problem çözme
*Soru sorma
*Sorunları gerçek hayatla ilişkilendirme
*Çözümleri kurgulama
*Bilgi tasarımı ve sunumu
*Kendini iyi ifade etme
*İletişim ve dil becerileri
*Diğer kültürlerle iletişim
*Diğerleriyle birlikte çalışma
*İş vermek, işi bitirmek, organizasyon becerileri, zamanı verimli kullanma
*Değerli bilgiyi değersiz bilgiden ayırma
*Ekip çalışması, karar verme, sorumluluk
*Küresel perspektifleri anlama
*Tek doğru olmadığını kavrama
*Kendi kültürünü anlatabilme tanıtabilme
*Karşılaştırma yoluyla kendi kültürünü daha iyi anlama
*Geçmişi anlayarak geleceği kurgulayabilme
*Üretken olma ve dünyaya yararlı bilgiler sunabilme


** İnternet Projeleri hangi eğitim düzeylerinde uygulanır? **

Internet Projeleri okul öncesinden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar her düzeyde uygulanabilir.


** Multimedya üretim ortamı neye yarar? Hangi eğitsel hedeflere yöneliktir? **

Multimedya üretim ortamları sayesinde öğrencilerin bilgiyi harmanlama, yeni şekillerde ifade etme ve yeniden yaratma becerileri gelişebilmektedir. Bu öğrenme ortamlarında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştiğidir. Tasarım somut anlamda mimari tasarım, ürün tasarımı, deney tasarımı gibi alanları içerse de oyun tasarımı, yaratıcı problem çözme, geleceği kurgulayabilme, sistemin yeniden yapılandırılması gibi soyut alanları da içermekte ve üst düzey düşünce ve öğrenme becerilerinin kazanılmasına yol açmaktadır. Bilgisayar ve Internet teknolojileri bu süreçte araç olarak kullanılmalıdır.


** "Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi" **

Bu eğitim bilgisayar temel kullanımı deyince akla gelen sözcük işlem, veri tabanı, hesap tablosu, resim, çizim gibi temel becerilerin eğitim ortamları ve öğretmenler için anlamlı olacak örneklerle aktarılması ve uygulamalı olarak öğrenilmesini içerir.


** "Öğretmenler için Internet Temel Kullanım Eğitimi" **

Bu eğitimde öğretmenler Internete bağlanma ve Interneti kullanma gibi temel becerileri öğreneceklerdir. Internet erişimi için kullanılan e-mail programları ve bilgi tarayıcı programlar tanıtılacak ve e-mail yollama, alma, cevap verme, başkalarına yollama gibi haberleşme ile ilgili temel beceriler, Internet üzerinde bilgi arama, Internet adreslerinin özellikleri, arama motorlarını kullanma gibi temel işlevler öğretilecektir.

Ayrıca eğitim amaçlı yararlı web siteleri de tanıtılacaktır.


** "Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve BDE'ye Geçiş Eğitimi" **

Bu eğitim programı öğretmenlerin "Bilgisayar Destekli Eğitim"e geçebilmek için uygulamak zorunda oldukları "Proje Tabanlı Öğrenme Modeli"nin temel kavramlarını, stratejilerini uygulamalı olarak kapsamaktadır. Bu kursta katılımcılar bu modele göre derslerinin yeni senaryolarını nasıl yazacaklarını, proje tanımına göre derslerin yeniden nasıl yapılandırılabileceğini, eldeki materyallerin nasıl işe koşulabileceğini ve yeni öğretmen rolleriyle yeni öğrenci rollerinin nasıl olacağını öğreneceklerdir


** "Eğitimde İnternet Projeleri" **

Bu eğitimde WebQuest, NetDays, GlobaLearn, WorldLinks gibi senaryosu önceden belirlenmiş Internet Projelerinin okul ve öğretmen tarafından nasıl planlanacağı, senaryolarda bulunması gereken ögeler, öğrencilere yönergeler, kaynak adresler ve okulların birbirleriyle nasıl ilişki kurmaları gerektiği ve birlikte çalışma yöntemleri kapsanacaktır.


** "Multimedya Üretim Ortamları" **

Bu eğitimde öğrenciler ve öğretmenler için multimedya ürünlerin tasarımı, görsel dilin kullanımı, bilgi tasarımı, güncelleme, yazarlık dilleri ve araçları tanıtılacak ve uygulamalı olarak kapsanacaktır. Bu eğitimin sonunda Internetten yararlanılarak elde edilecek bilgilerin geliştirilecek öğretim malzemelerinin içinde nasıl kullanılabileceği uygulamalı olarak öğrenilecektir. Ayrıca Internet üzerinde bu materyallerin yayınlanması için kullanılan yöntemler de tanıtılacaktır.(alıntıdır)

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 19:00:43

 NEDEN PROJE TABANLI ÖĞRENME ?

Günümüz bilgi toplumunda beklenen insan nitelikleri incelendiğinde en çok karşımıza çıkanlar, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, işe yarar bilgiyi seçme ve örgütleme, öğrenme sürecini denetleme, ekip çalışması yapma, işbirliği içinde çalışmadır. Beklenen bu niteliklerin okul süreçlerine yansıması ise öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin farklılaşmasına sebep olur.  Bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayan öğrenme yaklaşımlarından biri de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır.

  Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Uygulama, analiz, sentez düzeyindeki hedefleri kapsar.

Genelde, bu yaklaşımda bireysel çalışmalar yerine  küçük grup çalışmaları da tercih edilir. Bunun yanında bağımsız çalışmalarda yürütülür. Öğrencilerin problemin çözümü için araştırmaları, bilgi elde etmeleri ve bu bilgileri anlamlı bütünler haline getirerek bir ürün ortaya koymaları gerekir.

Bu modelin temel özelliği diğer disiplinlerle de bağlantılı bir problem/ senaryo üzerinde inşa edilmesidir.

Öğrenciler kendi öğrenme deneyimleri ile meşgul olurken; öğretmenler ise öğrencilerin projelerini geçekleştirmek için onlara yardımcı olmaktadırlar.

Öğrenciler, öğrenme süreci boyuca yaptıkları çalışmaları doküman haline getirerek, bu dokümanları bir proje olarak çalışmalarının sonunda sunarlar. PROJE TABANLI EĞİTİM NASIL YAPILIR?:)*       Dersler normal şekilde işlenir.

:)*       Ders işlenirken proje çalışması yapacak öğrenciler tespit edilir.

:)*       Proje çalışmaları dersin dışında yapılır.

:)*       Çalışmayı öğrenci yapar, öğretmen yol gösterici olur.

:)*        Öğrenci beynindeki bilgiler yorumlanır ve yeni bir ürün ortaya koyar. PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE DEĞERLENDİRME


Tümel ( portfolio) değerlendirme

 yöntemi kullanılır. Bu yaklaşımda sadece etkinlikler sonucu ortaya çıkan ürün değil, aynı zamanda bu ürünün ortaya konma süreci  de değerlendirmeye alınır. Ayrıca öğrenciler sadece öğretmen tarafından değerlendirilmez, aynı zamanda öğrenciler kendi kendilerini de değerlendirirler.

Süreç Değerlendirme

(Öğrenciler  kendilerini ve grup arkadaşlarını; öğretmenler öğrencileri, verilen forma göre değerlendireceklerdir.)*

Ürün Değerlendirme

(öğretmenler takımların ürünlerini, verilen forma göre değerlendireceklerdir.PTÖ TEMEL AŞAMALARI

1. Hedefleri belirleme.

2. Konuyu ve alt konuları belirleme.

3. Grupların oluşturulması

4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi

5. Çalışma takviminin oluşturulması

6. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi

7. Bilgilerin toplanması

8. Bilgilerin raporlaştırılması

9. Projenin sunulması

10.  Değerlendirme

tekbaba

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.514
 • Tesekkur 433
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 19:13:14
Sitemizin değerli yöneticileri,bu ve buna benzer konular çok önemli.Sıraya koymamız mümkün mü?
Diğer arkadaşlarımız veya diğer siteden gelen misafirlerimiz de faydalanırlar diye düşünüyorum.Projeyi duydum ama kendi adıma yeni duyuyorum,bu konuyu.
Ayrıca bu "tekbaba"da çok oluyor demezseniz,geriye dönük bir çalışma da yapılamaz mı?

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 19:21:15
Sayın Tekbaba Hocam, Murat Hocamız bugün eğitim öğretim konuları başlığına yöntem ve teknikler diye alt başlık ekledi.
Bu ve buna benzer önemli konuları en kısa zamanda oraya taşıyacağız.Fikirlerinizi duymayı her zaman isteriz...

Teşekkür ederiz Sayın Tekbaba Hocamız...

konakyanlı

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 891
 • Tesekkur 305
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 19:44:10
Kıymetli Hocalarım,
Bende yaşanmışlardan çıkarımlarımı sunayım izin verirseniz, affınıza sığınarak.
Proje seçim aşamasından  sonra öğrenci  "araştırma, planlama, tasarlama, yarı mamül, mamül, kontrol,son kontrol, üretimin safhalarının derlenmesi, raporunun tutulması, proje ürün dosyasına konulacakların tesviyesi, proje ürün dosyasının sunumu, projenin başından son aşamasına kadar olan sürenin uygun bir dille anlatılması" esnasında, değişik meslek kalıplarından kişilere bürünürler.
Bu arada meslekleri tanırlar.
Derslerde işlenen konuların boşa olmadığını, projeyi hayat geçirme safhasının her aşamasında anlarlar.
Proje safhalarında, öğrendiklerinin hayatlarının bir parçası olacağını görmeleri, öğrenciye daha çok öğrenmeye çalışma ve anlama azmi, şevki verir.
Gerçekte hayat da, önlerine çıkabilecek onlarca problemi, proje üretim aşamalarında tanır ve çözümünü gerçekleştirirler.
İleride karşılarına çıkacak problemleri, büyük bir çeviklik ve tecrübe ile çözümleme kaabiliyeti kazanırlar.
Önemli olan, öğrencinin kesinlikle serbest bırakılması, önerilerinin, kesinlikle olmazlar veya yasaklar sınıfına sokulmaması gerekir.
O şekilde davranılan öğrenci, daha ilk başta, tedirgin olur ve yapacaklarının doğru olup olmadığını sorgularken zaman kaybeder.
Önemli olan, düşüncesini gerçekleştirmek olduğunu, yapacaklarından dolayı sorumluluğu öğretmenin alacağını bilmesi, öğrenciyi rahat, özgün ve stressiz çalışma ortamlarınını içersine iter.
Dahası öğrenci kendi isteği ile zevk alarak ve güvenerek girer.
Proje ortaya çktığında, ürün dosyasını teslim ettiğinde, sunumunu aşama, aşama yaptığında öyle mutludur ki,okul onun için sıkıntı aracı olmaktan çıkmış, uygulama bahçesi haline gelmiştir.
Önemli olan bir husus da, öğrencinin proje aşamalarında,kaldığı, takıldığı zamanlar da, büyük bir özveri ve fedakarlıkla, hadi ben de yardım edeyim diyerek, grubun içine girmesi, öğrencinin öğretmeni kendisinden bir varlık olarak görmesinni sağlar. Bu aşama da öğretmen öğrenci bütünleşmesi yaşanır.
Bunlar benim gözlemlerim ve her aşamad yeri geldi, gözlerim dolarak seyrettim.
Güçlerinin yetmediği yerde, rahatsız bile olsam onları yarı yolda bırakmadım.
Ertelemedim. Ben de onlarla birlikte oldum.
Bilmediklerimin olduğunu öğrendim ve bilgilerime kattım.
Yeri geldi, öğrenci akıl verdi.Teşekkür ettim ve birlikte kullandık o aklı. Yanlış oldu ise, yanlışın getirisini ve götürüsünü maliyet hesabı yaparak öğrendik. Ayrı bir tecrübe oldu.
Hocalarım, öğrenci kardeşlerim, saygılarımla.

konakyanlı

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 891
 • Tesekkur 305
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 20:31:10
İnşaallah edepsizlik etmiyorumdur.

Proje 1:
Ders  :Sosyal bilgiler:
Konu :Atatürk Araştırması ve İlgili etkinlik
Atatürk ilke ve inkılaplarını, nedenlerini arştırmak, Atatürk'ün hayatından önemli olan kesitleri bularak, o kesitlerin oluştuğu tarihlerde ki Osmanlı İmparatorluğunun yapısını incelemek.
Somut Proje: Müdür odasında duran Atatürk büstünü, uygun bir şekil de, çevre şartlarını göz önüne alarak, özgün bir çalışma ile yerine yerleştirmek.Yapılan işler ile ilgili fotğraf ve resimler bulup, ürün dosyalarına koymak.
Proje :2
Ders  :Fen ve Teknoloji
Konu :Bitkiler Dünyası ve ilgili etkinlik.
Bitkini tanımı yapılacak, bitkilerin bölümleri incelenecek. Bitkilerin canlılar dünyasına olan faydaları araştırılacak. Bitkilerin olmaması halinde, canlıların yaşayacağı tehlikeler araştırılacak. Bitkilerin, doğal afetleri engelleyici rolleri araştırılacak.Bitki sınıflandırması yapılacak.
Somut Proje: Bitki çeşitlerinden meydana gelen bir derleme yapılıp, okul bahçesinin değişik yerlerinde, ve Atatürk büstünün etrafında, çiçeklikler oluşturulacak.
Yapılan işler ile ilgili fotoğraf ve resimler bulup ürün dosyalarına koymak.

Proje:3
Ders :Beden Eğitimi
Konu :Voleybol,Basketbol
Atatürk2ün Türk sporuna verdiği önem ile ilgili araştırma yapmak.Atatürk'ün yapmış olduğu sporları araştırmak.Voleyboll ile ilgili Bilgiler derlemek.Saha ölçüleri ve kuralları içeren bir araştırma yapmak.
Basketbol ile ilgili bilgiler derlemek.Ölçüleri ve kuralları hakkında araştırma yapmak.
Somut Proje:Voleybol ssahası ve basketbol etkinlik köşesi yapmak.

Burada eksik kalan, planlama, proje sonu raporlar,bulunan bilgilerin resimler ile desteklenmesi aşamaları vs.yazmadım.Uzun olurdu yoksa.Zaten uzun oldu.

Benim verdiğim projeler bunlar ve bitirildi.Sunumları yapıldı. Ürün dosyaları teslim edildi.
Sorumluluğunu üzerime aldığım Atatürk büstünün özgün hali, ilçe MEM'den onay bekliyor.Eğer onay gelmezse, ufak bir değişiklikle, o hani geleneksel dediğimiz halini alacak.
Yapılan Projeler somut olarak, resimlerde mevcut. Resimler de kendime ait web sitesinde ayrıntılı olarak yer alıyor.
Amacımız kalıcı projeler üretmekti.Başardığımızı sanıyorum.
Her projede, 7 öğrenci görev aldı.
Küçük sınıflar için, Sosyal ve Fen, Hayat bilgisi olarak göründü.
4 büyüksınıf (4-5)/ 3 küçük sınıf(1-2-3) her projelerde 21 öğrencilik okul, tam olarak görev yaptı.
Bütün öğretmenlerime ve öğrenci kardeşlerime saygılarımla.
(sudee hocam ne zormuş bu kadar uzun yazmak.Allah kolaylık versin size)

sudee

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 7.614
 • Tesekkur 13011
  • Çevrimdışı
 • # 29 Nis 2007 20:51:21
Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz Konakyanlı Hocam :)

OLCAY1975

 • Yeni Üye
 • İleti: 1
 • Tesekkur 0
  • Çevrimdışı
 • # 16 Nis 2009 15:24:21
okulumuza yapılacak basketbol sahasıyla ilgili maliyet hesabı ile ilgili ödev yardımcı olmanızı dilerim

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 rss