2017 Haziran Dönemi Mesleki Çalışmalar

Çevrimdışı sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • 32.304
 • 504.060
 • 32.304
 • 504.060
06 Haz 2017 14:54:26

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi:     a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.
  b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

  İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.
Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.


A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1.   Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.
2.   Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3.   Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,
4.   Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5.   Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
6.   Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,
7.   Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8.   Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA’ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,


B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
5. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1.   Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)
2.   Teknoloji ve Madde bağımlılığı
3.   Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)
4.   Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin
5.   Ergenlerle iletişim
6.   Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
7.   Sınav kaygısı
8.   Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma
9.   Okulda ilk yardım
10.   Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
11.   Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi
12.   Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)
13.   Liderlik ve örgüt kültürü
14.   Orta öğretim okullarında kriz yönetimi
15.   Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
16.   Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
17.   Okul çevre güvenliği
18.   İş sağlığı ve iş güvenliği konuları
19.   Değerler Eğitimi
20.   Kaynaştırma Eğitimi
21.   Bireyselleştirilmiş eğitim programları
22.   Kapsayıcı eğitim
23.   İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
24.   Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca ekteki örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI EKTEDİR...

Çevrimdışı sevgülb

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 203
 • 54
 • 203
 • 54
# 06 Haz 2017 15:26:04
mrb arkadaşlar başka ilçede gorevlendirme olarak çalışanlar semineri kadrosunun bulunduğu okulda mi yapacak acaba

Çevrimdışı asabi19071985

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 885
 • 175
 • 885
 • 175
# 06 Haz 2017 21:01:23
Koy okullarinda gorev yapan ogretmenler kendi okullarinda seminer alabilirler mi

Çevrimdışı creasy

 • Moderatör
 • *****
 • 8.784
 • 11.929
 • 8.784
 • 11.929
# 06 Haz 2017 21:16:25
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
mrb arkadaşlar başka ilçede gorevlendirme olarak çalışanlar semineri kadrosunun bulunduğu okulda mi yapacak acaba
görevlendirme sürenizi mebbisten kontrol edin büyük ihtimal 09.06.2017 de bitiyordur. Görevlendirme süreniz bittikten sonra o okulda işiniz kalmaz esas görev yerinize dönersiniz. Ama ola ki 30.06.2017 yazıyordur ki milyonda bir ihtimal semineride orada alırsınız.

Çevrimdışı creasy

 • Moderatör
 • *****
 • 8.784
 • 11.929
 • 8.784
 • 11.929
# 06 Haz 2017 21:18:01
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Koy okullarinda gorev yapan ogretmenler kendi okullarinda seminer alabilirler mi
İlçenizin yapacağı planlamaya bağlı hocam. Normalde kendi okulunuzda almanız gerekir ama ilçeniz biraraya toplayabilir.

Çevrimdışı dsindomae

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.523
 • 2.066
 • Teknoloji ve Tasarım
 • 1.523
 • 2.066
 • Teknoloji ve Tasarım
# 06 Haz 2017 23:06:44
seminerin 1. haftasından sonrasını memleketinde veya tatilini geçireceği yerde almak isteyenler tam olarak hangi evrakları alacak veya verecek.Bu konuda geçen senden tecrübeli arkadaşlar yazarsa sevinirm

Çevrimdışı sibel44

 • Bilge Üye
 • *****
 • 3.697
 • 9.222
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 3.697
 • 9.222
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 06 Haz 2017 23:08:34
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
seminerin 1. haftasından sonrasını memleketinde veya tatilini geçireceği yerde almak isteyenler tam olarak hangi evrakları alacak veya verecek.Bu konuda geçen senden tecrübeli arkadaşlar yazarsa sevinirm
Sayın hocam ana sayfa da haberi paylaşılmış. Kendi okulunuza dilekçe ile bildirmeniz gerekiyor. Dönüşte de semineri aldığınıza dair belgeyi okulunuza vermeniz gerekiyor

Çevrimdışı yunus-emre

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 701
 • 1.553
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 701
 • 1.553
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 07 Haz 2017 00:49:12
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
seminerin 1. haftasından sonrasını memleketinde veya tatilini geçireceği yerde almak isteyenler tam olarak hangi evrakları alacak veya verecek.Bu konuda geçen senden tecrübeli arkadaşlar yazarsa sevinirm
Görevli olduğunuz okul idaresine dilekçe yazarak seminer çalışmasını belirtilen okulda yapmayı planladığınızı bildirmeniz gerekiyor. Seminer çalışmasını yaptığınız okuldan da, ders ücreti yazılabilmesi için, hangi günlerde seminer çalışmalarına katıldığınızı gösteren cetveli alırsanız iyi olur. (Tarih ve saat olarak) Sonuçta yazılan ders ücretinin dayanağı olması gerekiyor...

Çevrimdışı sevgülb

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 203
 • 54
 • 203
 • 54
# 07 Haz 2017 03:59:59
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
görevlendirme sürenizi mebbisten kontrol edin büyük ihtimal 09.06.2017 de bitiyordur. Görevlendirme süreniz bittikten sonra o okulda işiniz kalmaz esas görev yerinize dönersiniz. Ama ola ki 30.06.2017 yazıyordur ki milyonda bir ihtimal semineride orada alırsınız.
Teşekkür ederim

Çevrimdışı asabi19071985

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 885
 • 175
 • 885
 • 175
# 07 Haz 2017 07:20:18
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
İlçenizin yapacağı planlamaya bağlı hocam. Normalde kendi okulunuzda almanız gerekir ama ilçeniz biraraya toplayabilir.
Peki ilce herhangi bir duzenleme yapmasa yani biraraya getirmese

Çevrimdışı Gülirem

 • Bilge Üye
 • *****
 • 5.119
 • 17.790
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 5.119
 • 17.790
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 07 Haz 2017 08:36:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Peki ilce herhangi bir duzenleme yapmasa yani biraraya getirmese
ilk hafta her öğretmen kendi okulunda olmak durumunda yönetmelik gereği. ilçeniz diğer ikinci hafta için de merkez bir okula planlama yapmadı ise kendi okulunuzda devam edebilirsiniz öğretmenim.

Çevrimdışı ee09

 • B Grubu
 • 329
 • 530
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 329
 • 530
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 07 Haz 2017 09:15:14
28-29-30 için resmi bir açıklama halen yok değil mi arkadaşlar

Çevrimdışı meltem6

 • Üye
 • *
 • 30
 • 1
 • 30
 • 1
# 07 Haz 2017 16:49:21

28-29-30 için seminer çalışması yapılacak arkadaşlar

Çevrimdışı meltem6

 • Üye
 • *
 • 30
 • 1
 • 30
 • 1
# 07 Haz 2017 16:53:20
seminerin iki haftasını kendi okulumuzda alıp üçüncü haftayı başka okulda alabilir miyiz bilgisi olan var mı

Çevrimdışı aytip

 • Yeni Üye
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
# 07 Haz 2017 17:00:12
Seminer 3 Hafta Yapılmaz Hocam. Son Hafta Bayram Tatili Oluyor Bilginize.

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK