Konu: 2020 Yönetici Görevlendirme  (Okunma sayısı 7908 defa)

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 10 Nis 2020 21:53:17
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Teşekkür ederim lakin 4 puan pek işe yaramaz yani bizi birileri yerimizden edebilir
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] muhtemel durumlardan biri olabilir.(okulunuzda kalabilme yada kalamama)
Edebilir yani ;D

L_M_

 • Üye
 • *
 • İleti: 44
 • Teşekkür 4
  • Çevrimdışı
 • # 10 Nis 2020 21:59:02
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] muhtemel durumlardan biri olabilir.(okulunuzda kalabilme yada kalamama)
Edebilir yani ;D
4 puanın sizce etkisi olur mu peki. Toplam puan kaç oluyor ki?

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 10 Nis 2020 22:01:50
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4 puanın sizce etkisi olur mu peki. Toplam puan kaç oluyor ki?
Etkisi olur hocam kıdemli yöneticiler okulunuzu tercih etmezse.

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 11 Nis 2020 13:03:09
Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar


MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.


ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

anily

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 110
 • Teşekkür 53
  • Çevrimdışı
 • # 11 Nis 2020 13:38:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Teşekkür ederim lakin 4 puan pek işe yaramaz yani bizi birileri yerimizden edebilir

4 puan halihazırda yöneticiyseniz ek1 için iyi puan hocam çünkü istisnalar hariç 10 ile 20-25 arasında değişiyor genelde puanlar çok eski idareciler hariç

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 11 Nis 2020 19:42:40
Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

tarkan555

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 10.939
 • Teşekkür 11764
  • Çevrimiçi
 • # 11 Nis 2020 20:15:19
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

keşke bize de 10 yerine en azından 15 olsaydı

tarkan555

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 10.939
 • Teşekkür 11764
  • Çevrimiçi
 • # 11 Nis 2020 20:17:07
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4 puanın sizce etkisi olur mu peki. Toplam puan kaç oluyor ki?

şuan ki puanınız 10 un üstündeyse son derece etkili hocam  çünkü +4 le 14 puan  eder ki  ben 20 yılda 11 küsür puan topladım   :(

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2020 19:36:14
Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 26 – (1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanların başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 27 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Mülga:RG-9/2/2019-30681)

g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

h) Mülga:RG-9/2/2019-30681)

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yönetim alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, yönetim alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme

MADDE 28 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür yardımcılarının aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür yardımcılarının ise farklı eğitim kurumlarına müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.

(2) Müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana dört puan daha ilave edilir.

(3) Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci ve durumlarına göre ikinci veya üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yönetim alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, yönetim alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 13 Nis 2020 23:05:23
4 ve 8 yıllık yöneticilikleri açıklayan iller

Sivas
Niğde
Aydın
Bingöl

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 16 Nis 2020 12:44:01
4 ve 8 yıllık yöneticilikleri açıklayan iller
İl Milli Eğitim web sitelerinde yayımlanmaktadır.

Sivas
Niğde
Aydın
Bingöl
Adıyaman
Aksaray
Artvin
Aydın
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Gümüşhane
Karabük
Kırıkkale
Osmaniye
Samsun
Tekirdağ
Tokat
Tunceli
Yalova
Yozgat


faul

 • Uzman Üye
 • *****
 • Kimya Öğretmeni
 • İleti: 2.257
 • Teşekkür 1393
  • Çevrimdışı
 • # 16 Nis 2020 12:47:42
müdür yrd. 4 yıl tamamlayan yok 2016 eylülde başlandığı için, bundan sonra hep 1 yıl ötelenecek sanırım..

tekmen

 • Moderatör
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 19.854
 • Teşekkür 41933
  • Çevrimiçi
 • # 16 Nis 2020 12:50:13
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
müdür yrd. 4 yıl tamamlayan yok 2016 eylülde başlandığı için, bundan sonra hep 1 yıl ötelenecek sanırım..
2015te başlayanlar var.

gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • İleti: 4.541
 • Teşekkür 12516
  • Çevrimdışı
 • # 16 Nis 2020 12:53:46
Yönetici hizmet süresi hesaplama programı ektedir.

çalışansınıf

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 151
 • Teşekkür 74
  • Çevrimdışı
 • # 16 Nis 2020 12:59:34
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4 ve 8 yıllık yöneticilikleri açıklayan iller
İl Milli Eğitim web sitelerinde yayımlanmaktadır.

Sivas
Niğde
Aydın
Bingöl
Adıyaman
Aksaray
Artvin
Aydın
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Gümüşhane
Karabük
Kırıkkale
Osmaniye
Samsun
Tekirdağ
Tokat
Yalova
Yozgattebrikler hocam. Eğitim siteleri bile 10-13 il açıkladığını yazıyor. Siz epey il yazmışsınız.

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK