4. Sınıf Dokümanlar Günlüğü 2021 - 2022

Çevrimdışı sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • 31.828
 • 494.850
 • 31.828
 • 494.850
19 Ağu 2021 14:06:00
2021 - 2022  Eğitim-Öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve sitemize hayırlar getirmesini temenni ederek günlüğümüzü açıyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılımızda sınıf günlüklerimizin daha verimli olması, amacına uygun kullanılması ve hepimize daha huzurlu bir ortam oluşması adına uymamız gereken bazı kuralları hatırlatmak istiyoruz:

1. Günlüklerin amacı eğitim öğretim ile ilgili bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmak ve bilgi alışverişini (eğitimle ilgili görüş, bilgi, tecrübe, öneri, yönetmelik, genelge, uygulama, ders işlenişi, vs. gibi) sağlamaktır. Forumlardaki mesajlarınızda bunları göz önünde bulundurmaya çalışınız.

2. Bilgi alışverişini genellemek ve sitemizde üyelerimizin de faydalanmasını sağlamak  amacıyla ilgili forum başlığına ilgili mesajları yazmaya dikkat ediniz.

3. Dilimizin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yazım kurallarına uyulmasını, noktalama işaretlerinin kullanılmasını ve kısaltmalardan kaçınılmasını rica ederiz. Mesajlarınızı büyük harflerle yazmayınız (mesajları büyük harfle yazmak, bağırmak ve azarlamak anlamına gelir). Lütfen, mesajlarınızda dilimizin kötü kullanımına neden olan sosyal medya kültürünün etkisini en aza indirgeyiniz.

4. Kişi ve kurumlara hakaret içerikli mesajlar silinecektir. Lütfen mesajlarımızda parti, sendika, etnik grup adları kullanmayınız.

5. Sitemizi sadece öğretmenlerin değil öğrenci ve velilerin de ziyaret ettiğini unutmayınız.

6. Doküman günlüklerinde doküman isteklerinde bulunabilirsiniz. Sınıf günlüklerinde doküman isteği yapacağınız öğretmenimizin kullanıcı adının önüne ''@'' simgesini kullanarak ilgili kişinin mesajınızı görmesini sağlayabilirsiniz.

7. Ekleyeceğiniz dosyaların sitede linki varsa lütfen linkini veriniz, dosyaların kendini tekrar etmesine neden olmayınız, sitenin yükünü artırmayınız. Emeğe saygı açısından "alıntı" olan paylaşımları "alıntıdır" şeklinde belirtiniz.

8. Doküman günlüğünde üyemizin çalışmasına teşekkür etmek istediğinizde, hem o bölümdeki hem de dosyalar bölümündeki ''teşekkür et'' butonunu kullanınız. Dokümanlarla ilgili fikirlerimizi gelişmek ve çeşitlendirmek adına belirtmeyi unutmayınız. Marifetin iltifata tâbi olduğunu unutmayalım.

9. Günlük dokümanları kısmına eklediğiniz dokümanların, o hafta işlenen konularla paralel olmasına özen gösteriniz. Aynı dokümanları değişik zamanlarda tekrar tekrar eklemeyiniz. Ekleyeceğiniz dokümanın veya dosya linkinin sarmallık ilkesi gereği ilgili sınıfa ait olmasına dikkat ediniz.

10. Geçmiş yıllara ait dosyaların linkini tekrar tekrar eklemeyiniz. Eğitimde yenilik esastır. Yeni müfredata uygun güncel dokümanlar ve dosyalar daha faydalı olacaktır.

11. Dokümanlar sayfasında bir mesaj içerisinde toplam boyut (En Fazla) 10240 KB'lık 5 eklenti ekleyebiliyoruz. Lütfen dokümanlarınızı bir mesaj içerisinde yollamaya çalışınız.

12. Doküman günlük paylaşımlarında kişisel site adresleri dahil Egitimhane.com dışında herhangi bir sitenin linkini eklemeyiniz. Herhangi bir mesaj içeriğine reklam ve yönlendirme amaçlı eklenen site dışı linkli mesajlar silinecektir.

......

Saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde bilgi birikimlerini bizlere aktaracak olan arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Etkin katılımlı bir yıl olması temennisiyle...

4. Sınıf Dokümanlar Günlüğümüz hayırlı olsun.

Çevrimdışı zeynepgulsu

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 23.263
 • 42.175
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 23.263
 • 42.175
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 19 Ağu 2021 19:33:20
Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(6) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318)  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(4) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Çevrimdışı huseyinyesilot

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 11.373
 • 141.802
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 11.373
 • 141.802
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 19 Ağu 2021 21:23:24
Yeni döküman günlüğümüz hepimize hayırlı olur inşallah.Bu da benim ilk çalışmam:
 
DERS PROGRAMI VE İHTİYAÇ LİSTESİ

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Bu da 2.çalışmam: 

4.SINIF SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 12:13:41
Yeni  hazırlanan ders sunuları ve  dökümanları

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 12:25:22
Fen bilimleri
4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Yer Kabuğu Ve Dünya'mızın Hareketleri Ünitesi Konu özeti
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Fen Bilimleri Yerkabuğunun Yapısı Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Fen Bilimleri Fosiller Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'mızın Hareketleri Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 12:29:52
Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Birey Ve Toplum Ünitesi Konu Özeti
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Herkesin Bir Kimliği Var Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Herkesin Bir Öyküsü Var Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Nelerden Hoşlanıyorum Neleri Yapabilirim Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Onun Yerinde Olsaydım Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 14:20:52
İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi Çocukluk Ve Yetişkinlik Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi İnsan Olmak Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Doğuştan Gelen Haklarımız Sunu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Çocuk Hakları Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 14:28:59
 Trafik Güvenliği

4. Sınıf Trafik Güvenliği Geçiş Üstünlüğü Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Güvenli Yollar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Güvenlik Önlemleri Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Trafik İle İlgili Temel Kavramlar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Trafik İşaret Levhaları Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Ulaşım Araçları Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Trafik Güvenliği Yayalar Ve Kurallar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]


Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 14:38:04
Matematik

4. Sınıf Matematik Dört Basamaklı Doğal Sayılar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Beş Basamaklı Doğal Sayılar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Altı Basamaklı Doğal Sayılar Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Doğal Sayıları En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Doğal Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Sayı Örüntüsü Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Toplama İşleminde Toplananı Tahmin Etme Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimlerimi Bulma Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Sonucunu Tahmin Etme Sunusu
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 21 Ağu 2021 14:40:22
4. Sınıf 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf İhtiyaç Listesi
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
4. Sınıf Haftalık Ders Programı
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı hesap23

 • Bilge Üye
 • *****
 • 3.152
 • 17.953
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 3.152
 • 17.953
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 23 Ağu 2021 13:20:32
Yıllık, günlük, ders defteri gibi uygulamalar...
Her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş bir program.
Yapmanız gerekenler; tarihleri güncellemek, ders kitaplarınıza uygun metin ya da konu adlarını uygun bölüme girmenizdir.
Yeni öğretim yılının tüm camiamıza hayırlar getirmesini dilerim.
Selam ve dua ile kolay gelsin.
Link:
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı sınıfdeniz

 • Moderatör
 • *****
 • 4.739
 • 132.973
 • 4.739
 • 132.973
# 24 Ağu 2021 08:18:01
Yeni eğitim öğretim  yılı hepimiz için hayırlı olsun.
Yıllık planlarımız.
En kısa süre içinde günlükleri  de eklemeye çalışacağım.
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı mayıss

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 144
 • 313
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 144
 • 313
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 27 Ağu 2021 18:47:49
Laminasyon yapacak arkadaşlara  yarımcı olur diye  erken  paylaşmak  istedim arkadaşlar. Doğal Sayılar konusunda kullanmak için .
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 28 Ağu 2021 11:11:34
Yıllık planlar
Türkçe -Özgün
Trafik Güvenliği semih -sek
Sosyal Bilgiler Tuna
Müzik Meb
Matematik Sevgi

Çevrimdışı ARAPSUN

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 2.263
 • 72.147
 • 2.263
 • 72.147
# 28 Ağu 2021 11:12:24
Yıllık Planlar
İnsan Hakları Meb
Görsel sanatlar Meb
Fen Bilimleri Anka
Beden  Eğitimi ve Oyun Meb

 

Şu an 1.481 kişi ve 212 üye var.

Aktif üyeler için tıklayınız.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK