MAHMUT ÖZAY

Hadise sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) ‘sehven’ açıklaması geldi. Konuyla ilgili MEB şunları söyledi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından, ‘Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabının 61. sayfasında yer alan İbrani alfabesine ait görselin, Uygur ile İbrani alfabelerinin benzer harflerinin olması sebebiyle sehven Uygur alfabesi olarak verildiği’ bilgisi alınmıştır. Hatalı görsel kaldırılarak ders kitabının güncellenen elektronik nüshası Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayımlanmıştır. Mevcut durumda ilgili ders ünitesi dijital ortam üzerinden işlenecek olup gelecek eğitim öğretim yılı için baskı güncellemesi yapılacaktır.