Konu: Drama Yöntemi Ve Oyunlar  (Okunma sayısı 367081 defa)

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:55:36
DERS:   Matematik
KONU:   Hacimler, büyüklük ve küçüklük kavramları
ALT BAŞLIK:   Benim Şeklim ve Büyüklüğüm Ne?
AMAÇ:   Şekil ve büyüklük (ebat) kavramları bilgilerini, drama yolu ile bedeni kullana-rak geliştirmek.
ÇALIŞMA ALANI:   Boş bir alan ya da okul salonu.
ARAÇLAR:   Yuvarlak ve ince-uzun balonlar.
BAŞLANGIÇ: Öğretmen aşağıdaki noktaları aklında tutmalıdır.

· Bütün beden kullanılarak, şekiller elde edilebilir.

· Çocukların yapılanları özümsemesi ve öğrenebilmesi için, yaptıkları şeklin ne olabileceği sorulmalıdır.

· Herhangi bir şekil oluşturduklarında, şekillerini korumaları konusunda onlara yardımcı olmak gerekir.

· Yarattıkları orijinal şekilleri onlarla tartışmak gerekir. Böylece hem birbirlerinden öğrenecekler, hem de kendi çalışmalarını takdir etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenmeye başlayacaklardır.

Yuvarlak balonların oluşturduğu şekiller, hacimlerin nasıl değişebildiğini göstermede etkili olur. Balonları şişirirken çocuklara ne gibi değişiklikler gözlemledikleri sorulmalıdır. Çocuklar balonları taklit ederek yerlerde kıvrılmaya ve balon gibi şişirildikçe büyümeye başlarlar ve de balonun şişmesi durunca dururlar. Bu bölümde çocuklar balon gibi hareket ederler. Balon şişerken çıkan sesi taklit ederler. Şimdi yuvarlak balonlarla olduğu gibi, ince balonları kullanarak benzer süreç uygulanmalıdır. Ancak şekil ve hareketler yuvarlak balonlardan farklı olacaktır. Çocukların değişik deneyimlerini gözlemlemek gerekir. İnce balonlarla yuvarlak balonlar arasındaki fark çocuklarla tartışılmalıdır.
Balon elde tutulduğu veya elden bırakıldığı zaman ya da aniden bırakıldığında neler olduğu bir kaç kez denenmelidir. Balonun içerisindeki hava boşalırken sağa, sola uçması çocuklarla tartışılmalıdır.

Çalışmanın sonunda yapılanlar hatırlanarak bir genel değerlendirme yapılmalıdır.

Büyüklüklere göre şekiller çeşitlendirilir. Bir sönmüş balonun izlediği yol ve çeşitli şekil ve büyüklükte balonlar çizilir. Bu şekilleri çocuklar bedenleriyle oluşturabilirler. Sonra da şekiller üzerine tartışılır.

 

Kaynak
DRAMA ACROSS THE PRIMARY SCHOOL CURRICULUM
Yazan: Alfred MALLIA
Education Assistant - Drama
1993 MALTA

Çeviren: Dr. Canan YÜCESOY
Oluşum Drama Enstitüsü

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:55:59
Ders:  Matematik

Konu: Şekiller

Amaç: Temel şekillerin (üçgen, kare, dikdörtgen, çember) özelliklerinin öğretiminin pekiştirilmesi.

Çalışma Alanı: Boş bir alan ya da okul salonu.

Araçlar: Çeşitli küçük karton şekiller ve yaklaşık 1 m. çapında yuvarlak lastik parçaları.

Giriş Alıştırmaları: Boyun, omuzlar ve bacaklardaki gerginliği azaltacak gevşeme alıştırmaları.Kontrol alıştırmaları (öne, arkaya, yanlara doğru yürümek gibi).* Alan ve beden kontrolü kullanımı (Çocukların birbirlerine çarpmalarından kaçınarak).* Çiftli çalışma: çocuklar ayakta; A, O, H, V, X harflerinin şekillerini oluştururlar.* Eşler değişerek ve yerde uzanarak aynı alıştırma tekrarlanır.* Tekil çalışma: çocuklardan sağ ayak başparmaklarını kullanarak üçgen, kare, çember ve dikdörtgen şekillerini çizmeleri istenir.

Gelişme: Öğretmen çeşitli şekil kartlarıyla dolu bir kutu ile çocuklar arasında dolaşır. Her çocuk herhangi bir şekil kartını seçer ve aldığı kartı diğer çocuklara göstermez. Sonra çocuklardan aldıkları şekli göstermeleri istenir. Aynı şekle sahip olan çocuklar bir grup oluştururlar. Her bir gruba şeklinin ismi sorulur. Gruplara bir yuvarlak lastik parçası verilir ve bunu kullanarak kendi şekillerini oluşturmaları istenir. Her grup, verilen lastik parçasını kullanarak şeklini nasıl en iyi biçimde yapacağını, kendi içinde araştırır. Bu yolla, grupların problemi kendi kendilerine çözmeleri sağlanır. Öğretmen sorular sorarak ve problemin nasıl çözüleceğini çocuklarla tartışarak, onların arasında dolaşır. Burada önemli olan nokta; öğretmen çocuklara nasıl yapacaklarını göstermeden, gerek duyduklarında onlara yalnızca  önerilerde bulunarak, fakat onların sonuca kendi kendilerine ulaşmasını sağlamaktır. Gruplar şekillerini oluşturduktan sonra, öğretmen sunulan şekilleri tüm sınıfla tartışır. Bu yolla, çocukların kendilerinin ve diğerlerinin çalışmalarına eleştirel bakışı cesaretlen- dirilir. Tartışmadaki eleştirel noktalar dikkate alınarak, her grup kendi şeklini tekrar oluşturur. Daha sonra gruplar şekil kartlarını değiştirirler ve çalışma her grup 4 temel şekli deneyinceye kadar devam eder. Sonrasında ise her grup kendi şeklinin özelliklerini konuşmak üzere davet edilir. Öğretmen her bir grup üyesinin söz alıp düşüncelerini belirttiğinden emin olmalıdır. Daha sonra öğretmen her bir gruba çeşitli şekiller vererek, onlardan bir insan şekli oluşturmalarını ister ve bu şekle BAY ŞEKİL adı verilir. Gruplar tarafından oluşturulan figürlerin bütün sınıf tarafından görülmesi sağlanır. Bir kez daha çalışmalar değerlendirilir. Tekil olarak her çocuk Bay Şeklin formunu oluşturur. Öğretmen çocuklara Bay Şeklin çok yoğun bir gün geçirdiğini ve dinlenmek istediğini söyler. Çocuklar Bay Şekil olarak uzanır ve dinlenirler. Çalışmanın Devamı: * 4 temel şeklin çizimi ve boyanması.* Bay Şeklin çizimi* Öğretmen tarafından çizilen bitirilmiş şekillerin çocuklarca tamamlanması.

 Kaynak: “ Drama Across The Primary School Curriculum”, Alfred Malla, Education Assistan-Drama, Goverment Printing Press, Malta, 1993.
Çeviren: Meltem Arpacı, Oluşum Drama Atölyesi, Ankara, Nisan 1998.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:56:26
Ders: Türkçe (Dil)

Konu: Çiftlik Hayvanları

Amaç: Çocukların hayal gücünü uyarmak, canlandırmak yakınlarındaki hayvanların hareket ve seslerini gözlemlemek için onları cesaretlendirmek.

Çalışma Alanı: Boş bir alan ya da okul salonu
Araçlar: Kaset çalar (teyp),hayvan sesleri kayıtları.

Başlangıç Alıştırmaları:Boyun omuz kaslarına yönelik gevşeme egzersizleri. Öne doğru eğilmek, yere eller ile dokunmak, kolları sallamak, omuzları dairesel olarak hareket ettirmek, kolları tavana dokunacakmış gibi germek.

Vücut kontrolü alıştırmaları: Sol dizi dengeyi kaybetmeden olabildiğince kaldırmak. Aynı alıştırmayı sağ diz ile tekrar etmek. Normal yürürken hızlı, amaçlı yürüyüşe geçmek.Çeşitli kol pozisyonları ile ayakta durmalı, çocukların birbirlerini gözlemlemelerini sağlayarak alıştırma, kolların pozisyonunu değiştirilerek tekrar edilir.Vücudun çeşitli bölümleri ile yere dokunup, çocukların birbirlerini gözlemleyerek, pozisyonlarını tartışmaları istenir. Alıştırma farklı duruşlarla tekrar edilir. Pozisyon tekrar değiştirilir, çocukların sabit durma, yavaşça hareket etme ve hızla hareket etmeleri istenir.

Gelişme: Çocukların Çiftlik (evcil)ve  vahşi hayvanlar arasındaki farkları anlamaya, ayırt etmeye yardımcı olmak amacı ile aşağıdaki oyun hazırlanır. Sınıf dört gruba bölünür: 2 grup yalnızca çiftlik hayvanlarından, diğer 2 grup ise  vahşi hayvanlardan bahsedecektir. Gruptaki her bir üyenin söz hakkı söz sırası olacaktır. Eğer vahşi hayvanların grubu, çiftlik (evcil) hayvanlarından konuşur ise bir puan kaybedecektir. En çok puan toplayan grup oyunu kazanır.  Öğretmen sözcük kullanmadan bir taklit yapar (mim). Çocuklara “Ben ne yapıyorum”? diye sorar ve çocuklar cevaplar. Daha sonra “Size ne yaptığımı söyledim mi”? diye sorar ve çocuklar hareket ile cevap verirler.Öğretmen çocukların bir kısmında bir hareketi taklit etmeleri, diğerlerin- den ise bunu tahmin etmelerini ister.İkili Çalışma: A bir çiftçi, B ise bir çiftlik hayvanıdır. B hangi hayvan olacağına karar verir ve o hayvanın nasıl ses çıkardığını düşünür. B seçtiği hayvan gibi hareket eder ve onun sesini çıkarır. A bu hayvan ile ne yapıldığını düşünerek, bunu taklit eder. (B tavuk gibi hareket edip, tavuk sesi çıkarırken, A ona yem verir). Her defasında yeni bir hayvan seçerek çocuklar rolleri değiştirirler. Öğretmen teypteki hayvan seslerini kullanarak, çocuklardan bu seslerin hangi hayvanlara ait olduğunu isteyebilir.

Akıcı Konuşma Alıştırmaları: Çocuklar eşleşip, çiftçi ve seçtikleri bir hayvan ola- rak veya iki hayvan olup sohbet ederler.Sakinleşme: Tüm çocuklar bir çiftlik hayvanı olur ve çiftlikte dolaşırlar. Güneş batmaktadır ve yorucu bir çalışma gününün sonunda, tüm hayvanlar uyumak üzere yerleşirler.

Takip Eden Çalışma: Çocuklar az önce yaptıkları taklitlerin resmini çizerler. Sonra da resmin öyküsünün bir kaç cümle ile yazarlar. 

Kaynak: “ Drama Across The Primary School Curriculum”, Alfred Malla, Education Assistan-Drama, Goverment Printing Press, Malta, 1993.Çeviren: Meltem Arpacı, Oluşum Drama Atölyesi, Ankara, Nisan 1998.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:56:57
Yaş: 11 – 13

Konu: Ses Eğitimi

Amaç: Ses eğitimine giriş yapmak. Grup duygusunu geliştirmek, konsantrasyonu pekiştirmek, toplulukla çalışma isteğini geliştirmek, grup içinde uyum sağlamak.

Çalışma Alanı: Zemini parke ya da halı kaplı boş bir salon.

Isınma: Katılımcıların bedenlerini ısıtacak/gevşetecek bir genel ısınmanın yanı sıra, boğumlanma temrinleri. Ses ısıtma ve ses açma. Herkes salona dağılsın, kümeleşmeyelim. Tek tek ama hep beraber çalışacağız. Yaptığınız işe konsantre olun ve birbirinize yardım edin. Hep birlikte anlamlı sesler çıkaracağız. Durun! diye bağırdığımda ya da el çırptığımda tüm seslerin anında kesilmesi gerekir. Hazır mısınız? Evet, herkes susturma sesi çıkarsın… Şşş… Şimdi fısıldama... Tıslama… Mırıldanma… Mızırdanma… İnleme… Yakarma…  Söylenme… Homurdanma… Kükreme… Bağırma… Durun! Son çıkardığımız sesten başlayarak (sondan başlayarak), başa doğru gideceğiz.
Bağırma…
Kükreme…
Homurdanma…
Söylenme…
Yakarma…
İnleme…
Mızırdanma…
Mırıldanma…
Tıslama...
Fısıldama…
Susma…
Durun!

Drama Liderine Notlar
Üzerinde önemle durulacak nokta, sözcüklerin değil, seslerin kullanılmasıdır. Tüm grup aynı ses yoğunluğu ve yüksekliğinde bir arada olmaya çalışmalıdır. Bu uyumu sağlamak kolay değildir. Bunun için iyi konsantre olmaları gerekir. Başardıklarında onları ödüllendirin.Amaç gereken sesi mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir şekilde çıkarmak için, birbirleriyle yardımlaşırken grup “duygusunu” geliştirmektir. Bu tip bir “koro” çalışması katılımcıların birbirlerini dinlemelerini, yardımlaşmayı ve toplulukla çalışma isteğini geliştirir. Bu da yapılan drama çalışmasının ana amaçlarından birisidir.Eğer çalışmada çocuklar iyi bir konsantrasyon yakalamışlarsa; tüm sınıfla veya beşer kişilik gruplarla aşağıdaki çalışmalar denenebilir. Çocuklardan aşağıdaki duyguları seslerle ifade etmelerini isteyin; korkmuş,  gülen,heyecanlı, meraklı, sıkılmış, memnun, sinirli,  üzgün ve neşeli.

İlave Geliştirme
Çocuklar bir daire oluşturmalı ve kendilerinin birer büyük (zırıltılı, vızıltılı sesler çıkaran) topaç olduğunu düşünmelilerÇocuklar dairede kendileri dönmemeliler, birbirlerinin peşi sıra yürüyüp genel dairenin bir parçası olmalılar. Ancak çok hızlı bir şekilde ve daireyi hiç bozmadan, içeri ve dışarı doğru hareket etmeliler. Sonra onlara çok büyük bir ağız şeklini almalarını söyleyin. Bu çalışma ‘Koca Ağız’ diye anılır. Kimlerin dudak, dil veya diş olması gerektiğine grup karar vermelidir. Ağız yavaş ve gitgide ritimli bir şekilde soluk alıp vermelidir.Grup koca ağız olarak kızgın bir şekilde bağırmalı, horlamalı, dırdır etmeli, iç çekmeli ve feryat etmelidir.Koca ağız tüm grupla yapılabileceği gibi, 5 veya 6 kişilik küçük gruplarla da yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken husus ‘söz’ yerine ’ses’ kullanmaları gerektiğidir.Son aşamada ise grup bilinen bir öyküyü sadece ‘ses’ kullanarak oynayabilir.

Kaynak: I DEAS WORK IN DRAMA Michael The odorou, STANLEY THORNES LTD. 1990, GREAT BRITAIN, THE BATH PRESS, AVON  (1. Bölüm; Geniş Gruplarla Çalışma, Sayfa 21 – 23)
Çev. Ceren Arzu OKUR, Oluşum Drama Atölyesi Drama Lideri

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:58:10
Küçük Grup Oyunu - Anı İşaretlemek

Küçük Grup Oyunu
 
Tanım
Küçük gruplar, bir hipotezi temsil etmek/savunmak veya alternatif manzaralar / davranış biçimleri sergilemek için doğaçlamalar hazırlar ve sunarlar. Doğaçlama yolu ile var olan bir durum ya da deneyimin algılanışı ifade edilir.
 
Kültürel Bağlantılar
Küçük eğlendirici oyunlar, skeçler, medya drama, okullarda oynanan oyunlar, gençlik klüpleri, sokak tiyatrosu, toplantılar.
 
Öğrenme Fırsatı
Düşüncelerin sıralanması; içerik seçimi, karakterize etmek; diyalog ve olayları araç olarak kullanma; performans yetileri; ifadeci/dışa vurumcu performansın güveni sağlaması.
 
Örnekler
1. Genç suçluların ıslahı çalışmalarına, gruptan genellikle gençlere has olan çeşitli suç sahnelerini doğaçlamaları istenerek başlanır. Bir sonraki çalışma için gruptan, yaşantılarını tüm yönleriyle ortaya çıkarabilecekleri en az bir karakteri dikkatlice hazırlamaları istenir. Grup seçtikleri anlarla ilgili konuşur ve daha sonra kendi anlayış ve düşüncelerini çeşitli imaj, şiir doğaçlamalar, dans veya mim ile ifade eder.
 
 
ANI İŞARETLEMEK
Tanım
Bir konunun anlaşıldığı veya bir duygunun hissedildiği / yükseldiği bir anda, ilgili pozisyon ya da anın altını çizmek. Katılımcılar daha sonra grup halinde ya da tekil olarak, ilgili duygu ve anlayışı ifade eden ve hatta o anı ortaya çıkaran “bir şey” bulurlar.
 
Kültürel Bağlantılar
Şiirler, hikayeler, önemli olaylar gösteren resimler (ölüm, doğum günü, ilk öpücük, bir siyasal olay vs.) hatıra fotoğrafları, gazeteler, heykeller, kahramanlık hikayeler, v.b.
Bu çalışmada öğretmen sergilenecek oyunda belirli ölçüde klişe ve genel-geçerlik (tipik) bekler. Takip eden çalışmaların çoğu önceki sahnede sergilenen manzara ve düşüncelere meydan okuyacak biçimde kurgulanabilir.
Sosyal hizmetlerdeki çeşitli rol ve fonksiyonlara bakış çalışmasında, gruplardan belirli yardım veya destek almadan hayatlarını idame ettiremeyen kişi veya grupları içeren sahneler hazırlamaları ve daha sonra her bir sahne/durum değerlendirilerek, her biri için ne tür bir yardım hizmetinin verilmesi gerektiği tartışılır.
 
STRUCTURING DRAMA WORK. A handbook of available forms in theatre and drama Jonothan NEELANDS
Edited by Tony GOODE. With a Foreword by Professor David BOOTH. Cambridge University Press, 1990, Cambridege, UK.
Çeviren: Meltem ARPACI. Oluşum Drama Atölyesi. Şubat 1999, Ankara

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:58:34
Kayıp Mazeret Dilekçesi

Yaş grubu:
7-14

Grup büyüklüğü:
3 kişilik gruplar

Gerekenler:
Özel bir materyal gerekmez.

Aktivite
Her gruptaki üçlüye, bir öğretmen, bir müdür ve bir de öğrenci rollerini üstlenmelerini ve aşağıdaki oyunu canlandırmalarını söyleyin.
Okul yenidir ve okula gelmeyen çocuklar için katı kuralları vardır. Çocukların okula döndükten i/k gün anne veya babalarından, neden gelmediklerini açıklayan bir kağıt getirmeleri gerekmektedir.
Çocuk kendi mazeret dilekçesini bulamamaktadır. Annesi yazmıştır, fakat o belki de almayı unutmuştur. Ya da yolda düşürmüş olabilir. Öğretmene ne söylemelidir? Öğretmen çocuğa inanıp inanmamakta tereddütlüdür ve müdüre gider. Öğretmen ne söyleyecektir?
Müdür ne söyleyecek ve ne yapacaktır?

-Alıntıdır-

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:59:09
Şekil Verme
5-14
Grup büyüklüğü:
Çiftler
Gerekenler:
Geniş bir alan, teyp, kaset
Aktivite
Her çiftteki çocuklara kimin "A", kimin "B" olacağına karar vermelerini söyleyin. "A" nın bir miktar oyun hamuru görevi göreceğini, 'B" nin de "A"ya bir sekil vereceğini açıklayın.
Modellerin mutlaka belli bir şeye benzemesi gerekmemektedir. Çocuklar modelleri ile uğraşırken hafif bir müzik çalmak faydalı olacaktır. Çocuklar birkaç dakika beraber çalıştıktan sonra, "B" lere, durup kendi sanat eserlerini övmelerini söyleyin. Sonra da "A"lara, pozisyonlarını değiştirmeden odanın etrafında dolaşmalarını söyleyin. Bazıları bunu diğerlerinden daha zor yapacaklardır. Daha sonra çiftlerden rollerini değiştirmelerini isteyin.
İzleme
Çocukların oyun hamuru ile çalışmalarını sağlayın. Çiftleri bozmayarak birbirlerinin gerçek modellerini, hamurdan yapmalarını isteyin.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 16:59:45
Sessizlik
Yaş grubu:
9-14
Grup büyüklüğü:
Bütün sınıf, çiftler halinde
Gerekenler
Geniş bir alan
Aktivite
Her çifte bir durum örneği verin ve bunu sessiz bir drama haline getirmelerini söyleyin. Durumlar aşağıdaki gibi olabilir:
• Evde patates kızartıyorsunuz tava birden alev alıyor. Komşunuza gidip, onun telefonunu kullanarak itfaiyeyi arayacaksınız. Sesiniz kısılmış ve konuşamıyorsunuz. Söylemek istediğinizi nasıl anlatacaksınız?
• Derede bir köpek boğuluyor ama siz kendi başınıza ona ulaşamıyorsunuz. En yakındaki kişiye koşuyorsunuz ve gelip size yardım etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Hiç bir kelime kullanmadan ne yapmasını istediğinizi açıklayın.
• Bir doğum günü partisi için kek pişiriyorsunuz ama yumurtayı yere düşürüyorsunuz ve başka yumurtanız da kalmamış. Komşunuzun evine gidip, hiç bir kelime kullanmadan ne istediğinizi ve neden istediğinizi açıklayın.
• Her çifte kendi sessiz dramalarını sınıfın geri kalanına anlatmalarını söyleyin.
İzleme
Çocuklar bu şekilde çalışma konusunda kendilerine güven duyunca, benzer bir durumu kendilerinin düşünmelerini ve durumu bilmeyen bir eşle çalışmalarını söyleyin. Eş, anlatmaya çalışılan sorunu tahmin edebilecek mi?

alıntıdır...

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:00:53
tanışma oyunları

El Sıkısma
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini ögrenmesini ve iletisim kurmalarını saglamak.
Sayı: En az 30 kisi
Süre: 10 dakika
Tüm katılımcılardan oda içerisinde yürümeleri ve 10 dakika içerisinde olabildigi kadar çok kisiyle el sıkısıp, isimlerini söylerek
kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.

Müzikli Balonlar
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini ögrenmesini ve iletisim kurmalarını saglamak.
Sayı: En az 10 kisi
Süre: 10 dakika
Malzemeler: Katılımcı sayısı kadar balon, 5-10 tane Asetat Kalemi, CD ya da kaset çalar.
Tüm katılımcılara birer tane balon dagıtılır. Balonları sisirmeleri ve üzerine isimlerini ve geldikleri ilin adını yazmaları istenir. Daha
sonra müzik çalmaya baslar ve katılımcılar balonları havaya atarak karısmasını saglarlar. Müzik durana kadar amaç, balonların
tamamını olabildigi kadar havada tutmak ve yere düsmelerini önlemeye çalısmaktır. Müzik durdugu zaman herkes en yakınındaki
balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde ismi yazan kisiyi bulmaya çalısır.
Not: Zamana ve katılımcıların istegine baglı olarak aynı oyun iki-üç tur halinde de oynanabilir.

Isim ve...
Amaç: Tanısma ve isimleri hatırlama
Sayı: Herhangi
Süre: 10-30 dakika (grubun büyüklügüne göre)
Tüm katilimcilar halka seklinde dururlar. Sirayla herkes adini söyler ve ardindan bir hareket, sekil ya da mimik yapar.
Katilimcilarin hepsi isimlerini ve hareketlerini bitirdikten sonra sirayla herkesin adi soylenir ve hareketi yapilir. Isimler hareketin
haricinde asagidakilerle birlestirilebilir:
Isim ve mimik: Katilimcilar isimlerini söylerler ve ardindan kendilerine özgün bir mimik yaparlar.
Isim ve hareket: Katilimcilar isimlerini söylerler ve ardindan o an içinde bulunduklari ruh halini belirten (örnegin: el çirpma, basla
selamlamak...) veya ne is yaptiklarini ya da nereden geldiklerini belirten bir hareket yaparlar.
Isim ve hayvan: Katilimcilar isimlerini söylerler ve ardindan isimlerinin bas harfiyle baslayan bir hayvan söylerler. Önemli olan bir
hayvanin birden fazla söylenmemesidir. (örnegin: Ayse – Ari; Ceyda – Ceylan...) NOT: Hayvan yerine yemek ismi de
söylenebilir.
Varyasyonlar: Herbir katılımcının ardından tüm grup bir eko gibi “isim ve...” yi tekrarlar.

Alfabetik Sıra
Amaç: Isimleri ögrenmek, grubu birbirine ısındırmak
Sayı: minimum 10 kisi ve üzeri
Süre: 5 dakika
Materyal: Kisi sayısı kadar sandalye
Katilimcilarin sayisina göre olan sandalyeler halka seklinde dizilir ve katilimcilardan sandalyelerin üstüne çikmasi istenir.
Hiçbirsekilde konusmadan ve sandalyeden yere inmeden alfabetik siraya geçmeleri istenir.
Not: Baslangiç – bitis noktalarini ve hareket yönünü oyunu yürüten kisi belirleyebilir ya da tamamen katilimcilara birakir.

Üç Parmak
Amaç: Tanısmak ve ısınma
Sayı: Herhangi
Süre: 10 dakika
Tüm oyuncular üç parmaklarini havaya kaldirirlar. Isaret parmagi “isim”, orta parmak “en sevdigi içecek” ve yüzük parmagi da “en
çok gitmek istedigi ülkeyi” temsil eder. Oyuncular odanin içerisinde yürümeye baslarlar ve karsilastiklari herkesin parmaklarina
kendininkileri degdirerek sirayla parmaklarin temsil ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kisiyle karsilasmaktir.
Not: Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri seyler kullanılacagı aktivitenin türüne gore degistirilebilir. Örnegin, yas, sehir,
spor, sevdigi sevmedigi seyler gibi…

Bana Öykünü Anlat
Amaç: Tanısma
Sayı: en az 10 kisi
Süre: 30 dakika
Katilimcilardan kendilerine bir es bulmalari istenir. Her biri digerine öyküsüng anlatmaya baslar. Bütün öyküler “Buraya gelmeye
su sekilde karar verdim:…” veya “ Buraya gelebilmek için seçildim çünkü…” cümlesiyle baslar.
Ikili gruplar birbirlerine öykülerini anlattiktan sonra diger bir iki kisiyle birlesip 4 kisilik bir grup olmalari istenir. 4’lü gruplar
içerisinde yeniden öykülerini anlatmalari ve bu sefer nereden geldiklerini, ülkeleri ya da sehirleri hakkinda bir iki cümle
eklemeleri istenir.

Ülke Kagıtları
Amaç: Katılımcıların geldikleri ülkeler hakkında deha detaylı bilgi edinmek
Sayı: 5-20 kisi
Süre: 1-1,5 saat
Malzemeler: Kagıt, kalem, makas, gazete, dergi, pastel boya, keçeli kalem vb...
Katilimcilar ülkeleri hakkindaki bilgileri kagitlara geçirirler. (eger ayni ülkeden birden fazla katilimci varsa bir grup olusturabilirler)
Kagitlarin bir bölümünde baskent, para birimi, nüfus, dil ve o ülkeye özgü seyler vb yer almalidir. Katilimcilar ve/veya gruplar tüm
bunlari resimlerle anlatirlar. Hazirlanan kagitlar duvarlara asilarak sergilenir.

Battaniye
Amaç: Tanisma, isim ogrenme ve hatırlama.
Sayı: Herhangi
Süre: 20-30 dakika
Grup iki bolunerek iki takim olusturulur ve iki liderin elinde tuttugu battaniye çarsaf ve benzeribir malzemeyle iki tarafa ayrilirlar.
Her gruptan birer kisi battaniyenin onune yaklasir. Liderler battaniyeyi asagiya indirirler ve battaniyenin önündeki kisiler
karsisindakinin ismini soylemeye çalisir. Karsisindakinin ismini ilk olarak söyleyen kazanir ve kaybedeni kendi grubuna dahil
eder. Amac bir grubun diger grubun tamamini kendi tarafina geçirmesidir ancak grup kalabalik ise belli bir zaman sonunda lider
tarafindan da sonlananabilir.

Ping-Pong
Amaç: Tanısma, isim ögrenme hatırlama
Sayı: Herhangi
Süre: 15-25 dakika
Grup daire olusturacak sekilde ayakta dizilir. Ebe ortaya geçerek parmagiyla isaret ettigi kisiye “ping” yada “pong” der. Ebe
isaret ettigi kisiye ping derse isaret edilen kisi kendi solundaki kisinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, pong derse sagindaki
kisinin ismini söylemelidir. Yanlis söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebeb uzun süre ortada kalinca yada herkesin kendi
yanindakinin ismini ezberledigini düsünüp yer degistirmelerini istediginde “ping-pong” diye bagirir. “Ping –pong” dendiginde
herkes yer degistirmek zorundadir.

Top ve...
Amaç Tanısma, isim ögrenme, hatırlama
Sayı: en fazla 20
Süre: 10-20 dakika
Malzeme: Tenis topu
Etkinligin ilk günü oynatilabilecek bir oyun. Katilimcilardan ayakta ya da oturarak bir daire olusturmalari istenir. Oyunu yöneten
kisi elindeki 1 adet tenis topunu göz göze geldigi kisiye atarak “adini” söyler. Topu alan kisi göz göze geldigi bir baska kisiye
topu atarak “adini” söyler. Ancak topu atacak ve topu tutacak kisilerin mutlaka göz göze bakmalari sarttir, bu kurali oyunu
yöneten kisi oyuna baslamadan önce açiklamalidir. Oyunda top atma/top tutma, ad söyleme ve göz göze bakmaktan baska bir
eylem yapilmaz ve konusulmaz. Bu oyunun 1. asamasi giderek hizlandirilir. Daha sonra lider oyunun 2. asamasina geçer. 2.
asamada topu atan kisi, topu attigi kisinin adini söylemeye çalisir. Bu oyun da giderek hizlandirilir ve kampçilar birbirlerinin
adlarini ögrenmis olurlar. (Ayni oyunun asamalari kampçilarin diger özellikleri için de uygulanabilir: örnegin; geldikleri ülke,
yaslari, vs.)

Arkamda Biri Var
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini ögrenmeleri ve iletisim kurmaları.
Sayı: en az 10 kisi
Süre: 5-10 dakika
Malzemeler: Katılımcıların tamamına yetecek kadar isimlik veya yaka kartı, büyük siyah bir naylon poset.
Katilimcilardan isimliklere veya yaka kartlarina isimlerini yazmalari ve dolastirilan büyük siyah bir naylon posete atmalari istenir.
Daha sonra herkes torbadan bir isimlik/yaka karti alir ve ayni anda baslayarak kartin üzerinde ismi yazili kisiyi bulmaya çalisir.

Isim Zinciri
Amaç: Tanısma
Sayı: En az 10 kisi
Süre: 15-20 dakika
Katilimcilar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan egitmenden baslayarak isimlerini sag yanlarindaki
katilimciya dönerek söylerler. Bütün katilimcilar sirayla isimlerini bir zincir gibi yanlarindakine iletirler.
Not: Oyun degisik sekillerde oyananarak daha eglenceli hale getirilebilir. Örnegin katılımcılardan isimlerini içinde bulundukları
ruh halini yansıtacak sekilde söylemeleri istenebilir.

Isim Balonları
Amaç: Tanısma, isim ögrenme
Sayı: En az 10 kisi
Süre: 10 dakika
Malzemeler: Katılımcı sayısı kadar balon, asetat kalemi
Katilimcilar daire olusturacak sekilde ayakta dururlar. Her katilimci dagitilan balonlari sisirerek ismini okunacak sekilde balona
yazar. Oyunun basinda katilimcilar balonlari kaldirip isimlerini yüksek sesle söylerler. Gerekli görülürse isimlerini ikinci bir kez
daha söylemeleri istenebilir. Daha sonra katilimcilar balonlari dairenin ortasina atarlar ve oyunu oynatan kisinin komutuyla herkes
ortaya gidip bir balon alir. Amaç 30 saniye içinde balonu sahibine vermektir. 30 saniyenin sonunda herkes kendi balonuna
ulasamamissa oyun tekrarlanabilir. Böylece katilimcilarin birbirlerinin isimlerini daha iyi ögrenmeleri saglanabilir.

Sogan-Sarımsak
Amaç: Tanısma, Isim ögrenme
Sayı: Herhangi bir grup
Süre: 10 dakika
Katilimcilardan daire seklinde ayakta durmalari istenir, ortada bir ebe vardir. Önce herkes solundaki ve sagindaki kisilere ismini
sorar. Daha sonra ortadaki ebe, birine isaret ederek “sogan” ya da “sarimsak” der. Isaret ettigi kisi, ebe “sogan” derse solundaki
kisinin, “sarimsak” derse sagindaki kisinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadir. Eger sorulan ismi dogru olarak
söylerse, ebe bir baska kisiye ayni sekilde sogan ya da sarimsak diye sorar. Eger sorulan kisi ismi dogru olarak söyleyemezse,
bu durumda ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer. Oyunu yöneten kisi, uygun gördügü zaman oyunu durdurur.
Not: Oyunu biraz daha hareketlendirmek için, oyunu yöneten kisi istedigi zaman katılımcılardan yerlerini degistirmelerini
isteyebilir. Böylece herkes birden fazla isim ögrenecektir...

Tuvalet Kagıdı
Amaç: Katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarını saglamak
Sayı: en az 10 kisi
Süre: Katılımcı sayısına baglı olarak 10-30 dakika
Malzemeler: Bir rulo tuvalet kagıdı
Oyunu yöneten kisi yerlerinde oturan katilimcilara bir rulo tuvalet kagidini verir rulodan istedikleri sayida parçayi koparip almalarini
ister. Herkes kagitlarini aldiktan sonra, oyunu yöneten kisi sirayla her katilimcidan koparttigi kagit parçalarinin sayisi kadar kendi
hakkinda birseyler söylemesini ister. Her katilimcinin kendi hakkinda en az bir seyi diger katilimcilarla paylasmasiyla
katilimcilarin birbirlerini daha iyi tanimalarii ve daha yakin iliskiler kurmalari saglanabilir.
Not: Bu oyun aynı zamanda çesitli degisikliklerle bir kültürlerarası ögrenme aracı olarak uluslararası aktivitelerde de
kullanılabilir.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:01:47
PANDOMİM ÇALIŞMALARI..


ETKİNLİK ADI : EŞYALAR
AMAÇ: VÜDUT DİLİ İLE BAZI NESNELERİ OLUŞTURMAK-YARDIMLAŞMAK

Çocuk sayısına uygun olarak çocuklar 4 ya da 5 er kişilik gruplara ayrılırlar.Daha sonra tüm gruplar evimizde kullandığımız eşyalarla ilgili kısa bir sohbet yapılır.Evimizde ne gibi eşyalar kullanırız, hangi özellikleri vardır. Vs. şeklinde sorular sorulabilir. Daha sonra pandomime geçilir.İlk önce bir grup çıkar ve o gruptan bir kişi diğer arkadaşlarını şekli vererek kararlaştırdıkları bir ev eşyasını yapmaya çalışır.Eşyayı yaptıktan sonra diğer gruplar yapılan nesnenin ne olduğunu bulmaya çalışır.ETKİNLİK ADI : MEKTUP VAR
AMAÇ: SADECE VÜCUT DİLİNİ KULLANARAK SÖZSÜZ ANLATIM YAPMAK
malzeme : kağıt


Çocuklar yarım ay şeklinde oturtulur.Ve içlerinden bir çocuk seçilir.Seçilen çocuğun eline bir kağıt verilir.Çocuğa bunun bir mektup olduğu ve bu mektupta yazan şeyleri arkadaşlarına sözsüz olarak anlatması istenir.Çocuk jest ve mimikleri ile mektupta yazılı olduğunu düşündüğü şeyleri arkadaşlarına anlatır.Örneğin çocuk kendine sarılarak mektubu yazan kişinin onu çok özlediğini anlatabilir.Etkinlik sonunda çocukların neler anladığına dair fikirleri alınır.ETKİNLİK ADI : BENİ TAMAMLA
AMAÇ: SADECE VÜCUT DİLİNİ KULLANARAK SÖZSÜZ ANLATIM YAPMAKÇocuklardan iki kişi seçilir.Seçilen bu iki kişi bir nesneyi vücutlarını kullanarak yapmaya çalışır.Ve diğer çocuklar bu yarım kalan nesneyi tahmin ederler ve kendi arzuları ile nesneyi tamamlamak için kendi vücutlarını biçimlendirirler.
ETKİNLİK ADI : İHTİYACIM VAR
AMAÇ: SADECE VÜCUT DİLİNİ KULLANARAK SÖZSÜZ ANLATIM YAPMAK


Öğrencilere sevdikleri bir kişiye parti hazırlayacakları söylenir.Ama partiyi hazırlarken yapacakları malzemelerden bazılarının eksik olduğunu ve bunu komşularından istemeleri söylenir..Örneğin kek yapacaklarsa yumurta kalmamıştır evde ve bunu komşudan sözsüz olarak istemeye çalışır, ya da süsleme yaparken balon yoktur.Bunu da sözsüz olarak anlatmak zorundadır.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:04:04
 Kralın Kızı Hastaymış...

Hedefler
• Yaratıcılık ve düş gücünü geliştirmek;
• Problem çözme becerilerinin gelişimini sağlamak;
• Empati kurabilme yeteneğini kazandırmak.

Araçlar
Kaset/CD Çalar; Hareketli dans müziği içeren Kaset/CD; Minderler / Sandalyeler vb. Resim kağıtları - boyalar. Hazine Sandığı (içinde pastalar, bisküvi, meyve suyu vb.);

Isınma Kızgın Ayı Oyunu (Augusto Boal) :
Kızgın Ayı (Lider) bağırınca, herkes yere yatar, kıpırdamaz. Ayı, gıdıklama vs, ile güldürmeye, hareket ettirmeye çalışır. Kıpırdayan, ayının yavrusu olur ve ayının arkasına geçer, o da ayıya yardımcı olarak, diğerlerini kıpırdatmaya çalışır. Kıpırdamadan sona kalan oyunu kazanır, sonraki turda o ayı olur.

Oyun Lider : "Kralın bir kızı varmış, ancak kralın bu çok sevdiği kızının bir hastalığı varmış. Onu iyileştirecek olan kişiye, kral tüm hazinelerini verecekmiş. Bu hastalığın ilacı, Kaf Dağı'nın tepesinde, derin bir mağarada**yetişen, pembe çiçekli bir bitkiymiş. Gönüllü kurtarıcılar hazırlanan bir törenle uğurlanırlar, (oluşturulan) dağları, tepeleri aşarlar, derelerden, (yine oluşturulan) köprülerden geçerler. Gece olur, mola verilir. Yatacakları yerleri hazırlar ve uyurlar. Sabah temizlik (özbakım ve**çevre) ve kahvaltı yapılır. Uzun bir tırmanıştan sonra mağaraya varırlar. Ancak bu mağarada yaşayan yaşlı ve çok mutsuz bir ayı varmış (Lider). Ayı önce bunları kovalar, ama onlar ayıya amaçlarının prensesi iyileştirmek olduğunu söylerler. Ayı da bugün doğumgünü olduğu halde, yıllardır hiç hediye almadığını söyler. Çocuklar ayıya küçük hediyeler verirler, ayıyla arkadaş olur, yine geleceklerini söyleyerek ayrılırlar. Aynı yolu aşarak saraya ulaşırlar. Prenses iyileşir, Kral, içinde pasta, meyve suyu vb. olan hazineyi kurtarıcılara verir, dans ederek kutlarlar.

Değerlendirme Yolculuğun istedikleri bir bölümünün resmini yapmaları istenir, daha sonra resimler hakkında sorular sorularak, neyi nasıl algıladıkları konusunda bir fikir edinilebilir.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:05:04
BALONCU


6 kişi seçilir ve balon rolleri dağıtılır ve yazan sözler ezberletilir.

-offf çok sıkıldım
-gidelim
-Ayy bende burada çok sıkıldım
-Kaçıp gidelim arkadaş
-Yaa birde kaçmayı çıkartmayın
-Baloncu çok üzülür.
Der ve kaçarlar….apartmanların arasında yeşil çayırlarda dolaşırlar güneş çok ısıtmıştır dünyayı ve balonların ince bedenleri buna daha fazla dayanamaz ve tek tek sönerler.

Baloncu :Balonlarım balonlarım nerdesiniz?Baloncu balonları bulur ve her birine dokunur ve balonlar canlanır.
-Eğer benden habersiz dışarı çıkarsanız başınıza böyle şeyler gelir der ve biraz da kızar.
Sonra bir bayan gelir ve
-İyi günler efendim ben bu balonlardan almak istiyorum.
Baloncu:
-Bunlar ikinci kez yapıldı hemen patlayabilir der .
-Ben zaten onları süs olarak alacağım
-Peki o zaman der ve balonları veririr.
Bayan eve döner ve çocuğu der ki:
-Anneciğim bu balonları ne için aldın ?
-Doğum günün için aldım yavrum ben şimdi pasta almaya gidiyorum der ve evden çıkar
çocuk balonları tek tek eller ve balonlar söner
çocuk çok üzülür ve başlar ağlamaya,annesi gelir ve;
-Ne oldu neden ağlıyorsun
-Balonlarım patladı..
o sırada baloncu gelir ve
-Balonlarım patladı diye üzülme yeter ki bombalar patlamasın..
baloncu hepsine dokunur ve dokunduğu balonlar canlanır tüm çocuklar el ele tutuşur ve
BALONLAR PATLAMASIN ÇOCUKLAR AĞLAMASIN

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:09:20
FOTOĞRAF KARESİ


Tanım: Katılımcılar kendi bedenlerini kullanarak, bir yaşantıyı, düşünceyi, ya da temayı fotoğraf şeklinde yansılarlar ya da bir kişi gruba heykeltıraşlık yapar. Gerçek - hayal, rüya - kâbus gibi karşıtlıkları da gösterebilirler. Bunun için, değişik karşıt imgeleri de oluşturabilirler.

Çıkış Noktaları: Fotoğraflar, videoda donmuş görüntüler, portreler, reklamlar vb.

Öğrenme Yolları: Fotoğraf karesiyle düşünceyi somut olarak yansılamak, izleyenler tarafından kolayca algılanan bir bulgu olduğu kadar, katılımcı için de pratik ve ekonomik bir ifade formudur. Bu ifade biçiminde katılımcılar, dil ile iletişimde olduğundan daha fazlasını sunarlar.

Örnek: Büyük kente gitmek isteyen bir gencin fotoğrafı, O’nun için endişelenen ailesinin fotoğrafı,  Gencin büyük kentte yaşayabileceği olumsuzlukların fotoğrafı tüm grupça canlandırılır. Sonra grup olayı tartışır. Gencin büyük kente gitme nedenleri üzerinde durulur. Kırsal kesimdeki insanların yaşayışlarının daha iyi bir hale getirilmesi için grubun belirleyeceği fotoğraflar oluşturulur. Sonuç olarak grup olayı değerlendirir.


GRUP OYUNU

Tanım: Lider dâhil tüm grup, kendilerini gerçekten bir sorunla karşı karşıyaymış gibi hayal ederler. Grubun konuşma ve tavırları bu sorunun yarattığı atmosfere uygun olarak belirlenir ve sorun çözülür.

Çıkış Noktaları: İmgesel oyun deneyimleri, grup fantezileri, takım oyunları, film veya tiyatro çalışma deneyimleri, grupların farklı durumlarda davranabileceği veya reaksiyon gösterebileceği toplu imgesel çalışmalar.

Öğrenme Yolları: Grup aynı anda çalıştığı için, başkalarınca izlenmenin baskısını ortadan kaldıran doğal bir çalışma yolu. Grup problemler konusunda bilgilendikten sonra çözüme gitmeli ve oyunu kendi imgesel aktivitesi ile gerçek arasındaki oyun dağarına katmalıdır. Bu durum heyecan ve hikâye geliştirme yoluyla ve dramatik metin üzerinde katılımcıların ilgisini geliştirerek katkı sağlar.

Örnek: Bir kentte yapılan otobüs boykotu. Olayın dramatik yapısı grupça oluşturulur ve boykotun başarılı olmasını sağlamak için çalışılır. Grup bu olayda vatandaşlık haklarını savunanları canlandırır.

Çev. Dr. Gülçin Güler
Oluşum Dergisi. Temmuz 2000. Ankara.

sebocan

 • Yönetim Ekibi
 • *****
 • İleti: 28.687
 • Teşekkür 441901
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:10:19
ETKİNLİK ADI: Vücudumuzla resim yapma
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1- Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
Amaç 5- Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 4- Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
MATERYAL:Kendi vücudumuz
SÜREÇ:Resim kağıtlarımız yerlerimizde yavaş yavaş kağıtlarımıza doğru koşuyoruz,şimdi yavaşlıyoruz,şimdi tekrar hızlanıyoruz.
Şimdi kağida yerimizde zıplaya zıplaya ulaşalım,şimdi boyamaya başlayalım.Şimdi kollarımızla yavaş yavaş boyayalım,şimdi ellerimizle hızlı hızlı boyayalım.Şimdi parmaklarımızla yavaş yavaş boyayalım,şimdi ayaklarımızla boyayalım.Şimdi topuklarımızla hızlı hızlı boyaylım,şimdi sırtımızla yavaş yavaş boyayalım,Şimdi burnumuzla boyayalım,şimdi saçlarımızla boyayalım.Şimdi oturalım ve (...) diyerek rahatlama çalışmasına geçilir.ETKİNLİK ADI: Yaprak
DİL ALANI
Amaç 4- Kendini sözel olarak ifade edebilme.
Kazanım 6- Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
MATERYAL: ----
SÜREÇ:Gözlerimizi kapayalım.Minik birer yaprak olduğumuzu düşünelim.Yavaş bir rüzgar esiyor. Rüzgar gitgide hızlanıyor. Artık dalda duramıyorsunuz. Hızla esen rüzgar sizi daldan kopardı ve uçurmaya başladı. Dağları, nehirleri aştınız, hızlıca uçuyorsunuz. Aniden rüzgar kesildi ve yavaş yavaş gökyüzünde süzülüyorsunuz. Nereye konmak isterdiniz?

sanalizasyon

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 3.179
 • Teşekkür 16842
  • Çevrimdışı
 • # 12 Nis 2010 17:10:29
sebocan öğretmenim bu ne bitirme tezi mi :D

kitap olur hocam bunlar...
ellerinize sağlık

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK