Eğitim Sen: Uyarıyoruz; Okulları Gerekli Önlemleri Alarak Açın!

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 salgını koşullarında okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülmesi için birbiri ile ilişkili üç önlemin alınmasını gerektiği belirtildi.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama:

 "Sendikamız COVID-19 salgını koşullarında okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülmesi için birbiri ile ilişkili üç önlemin alınmasını gerekli bulmaktadır. Birincisi, toplum sağlığı için nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanmasıdır. İkincisi, okullarda sınıf mevcutlarının 20 öğrencinin altına düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları olmak üzere yüz yüze eğitimin başlatılmasıdır. Okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini de geliştirerek çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Üçüncüsü, eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki sayılan önlemlerin alınmasının ardından sağlıklı bir çalışma ve eğitim ortamında yüz yüze eğitime başlayabilmek, uzaktan öğretimin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerimizin temel isteğidir.

Salgında eğitim politikası geliştirme ve yönetme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı açık ve şeffaf veriler ve somut kriterlere dayalı etkin bir strateji geliştirmediler. UNESCO verilerine göre, 14 Aralık 2020 itibarıyla toplam 210 ülkeden 106’sında okullar tamamen açık, 43’ünde ise kısmen açık kalmışlardır. Başka bir kategoride 34 ülkede okullar ara tatilde, 27 ülkede ise okullar kapatılmıştır. Türkiye okulları kapalı olan ülkeler kategorisinin içinde yer almıştır. Kalabalık okullar, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, birleştirilmiş sınıflar, aşırı merkeziyetçi bir yapı, okul içinde demokratik olmayan işleyiş nedeniyle olağanüstü koşullarda önlem alma kapasitesi sınırlı kalmış okul koşulları giderek otoriterleşen ve gerekli önlemleri alma konusunda isteksiz siyasal iktidarın iradesi ile birleşince okullar neredeyse bir yıl boyunca kapalı kalmıştır. Bu dönemde okulların kapalı olduğu, milyonlarca öğrencinin ise uzaktan eğitime erişemediği tuhaf zamanlar yaşadık. Sayıları giderek artan yoksul çocuklar, toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak ev içi işlere yönlendirilen kız çocukları, özel gereksinimli çocuklar, anadili farklı olan çocuklar, mevsimlik işçi çocukları, göçmen çocuklar uzaktan eğitimi çok uzaktan izlediler. Çocuklar için eğitim hakkı yaşama geçirilmedi.

Şimdi köy okulları açıldı. Köy okulları eskiden olduğu gibi her köyde bulunan küçük ölçekli okullar değildir. ‘En iyi okul eve en yakın olanıdır’ anlayışından uzaklaşılarak binlerce köy okulu kapatılmıştır. Var olan köy okulları, taşımalı sistemden dolayı merkezileşmiş her biri ayrı taşıma merkezli okuldur. Bu okullar öğrenci mevcudu bakımdan 100 ve 700 arasında değişen öğrenci sayısına sahiptir. Bu köy okullarında çalışan eğitim emekçileri çoğunlukla il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir ve ulaşım sorunu yaşamaktadır. Öğrenciler önceden olduğu gibi taşımalı eğitimin yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. MEB, ne yüzlerce kilometre giden öğretmenlerin ne de çocukların taşınması konusunda herhangi bir ek önlem açıklamıştır.

Birçoğunda sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı okullarda, okul içinde alınması gereken önlemler konusunda ısrarcı davranacak sözleşmeli öğretmenlerin işlerine son verilme olasılığı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Açılan köy okulları için ne eğitim programlarında azaltma, telafi eğitimlerini yaşama geçirme, sağlık okuryazarlığı gibi içerik düzenlemesi ne de okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini geliştirecek düzenli ve doğru maske kullanımı, fiziksel mesafe, el yıkama ve solunum görgü kuralları, temizlik ve temaslı izlemi, tespiti ve takibi çalışmaları için yoğunlaşma zamanı ayrılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı aşı konusunda bir planlama ortaya koymadığı gibi salgının başlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen okullarda gerekli tedbirleri almamış, 2021 MEB bütçesi de COVID-19 salgını görmezden gelinerek hazırlanmıştır. Kulağa hoş gelen demeçler yerine salgın yönetiminde şeffaflığa odaklanması gereken MEB yöneticileri, genel geçer sözler söyleyerek kamuoyunu oyalama yolunu seçmiştir. MEB yöneticileri, okullarda alınması gereken önlemlerin hangi gerekçelerle neden yaşama geçirilmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmak zorundadır.

Kaldı ki virüsün ve salgının seyriyle birlikte öğretmenlerin ulaşım ve barınma sorunları, kalabalık sınıflar, maske ve hijyen malzemelerinin temini gibi çok sayıda sorun halen çözülememiştir. Kırsal bölgelerdeki okullarda risk yokmuş gibi gösterilerek gerekli önlemler alınmadan ve okulda önlem kapasitesini geliştirmeden yüz yüze eğitime başlanmasının sonuçları ağır olabilir.

Eğitim bileşenlerinin aşı takvimi düzenlenmeden, seyreltilmiş sınıf planlaması tamamlanmadan, maske ve hijyen malzemeleri konusunda kamuoyuna yeterli bilgi verilmeden, COVID-19 salgın koşullarına uygun ulaşım araçları konusundaki çalışmaların hangi düzeyde olduğu bilinmeden, öğretmen odaları çoğaltılmadan, 1 Mart’ta da 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştır. 1 Mart tarihi yeniden gözden geçirilmeli, bir an önce eğitim emekçilerinin aşılanmasına başlanmalı, bu arada diğer bütün önlemler tam olarak alınarak ortaöğretimde de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmalıdır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimleri ve sağlık okuryazarlığı gibi salgında eğitim kültürünü gözeten eğitsel çalışmaları başlatmak yerine yangından mal kaçırırcasına, ortaöğretim kurumlarının tüm seviyelerinde birinci dönemde yapılamayan sınavların hemen 1 Mart’tan itibaren başlatılarak iki hafta içinde bitirilmesini ve ikinci dönem birinci sınavların 16 Nisan‘a kadar tamamlanmasını istemiştir. Bu sınavlarla birlikte okullarda yoğun bir hareketliliğin oluşacağını öngörememek ve sınavlara uzaktan eğitimdeki konuların da dahil edileceğini belirtmek, öğrencilerin üstün yararını gözetmemek anlamına gelmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı’nı sağlıklı ve güvenli bir eğitim için okul açma ve salgında eğitimi sürdürme stratejilerini farklı eğitim sendikaları, veli dernekleri ve okullardaki eğitim emekçilerini içerecek biçimde katılımcı mekanizmalarla belirlemeye çağırıyor; aşı başta olmak üzere gereken tüm önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak, salgında eğitim ve sağlık yönetimi süreçlerini gerek MEB düzeyinde gerekse okul, ilçe ve il düzeyinde izleyeceğiz. Sayıları milyonları bulan eğitim bileşenlerini, sahadan edindiğimiz verilerle bilgilendirmeye ve siyasal iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Kamusal, bilimsel, parasız, laik, cinsiyet eşitlikçi, demokratik, anadilinde eğitimi hep birlikte inşa edeceğiz."

 

Eğitim Sen

16 Şubat 2021 17:01 Okunma: 8533
Yorumlar:
burcak_30
17 Şubat 2021 19:58
7     12
eğitim sen mi uyarıyor :))
Farsu
17 Şubat 2021 14:10
2     1
Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin
İşimiz bu, yaşamak
Unuttum bildiğimi doğarken
Umudum, ölmeden hatırlamak
denizbeyaz
17 Şubat 2021 01:40
11     1
Anasınıfı, ilkokulu, özel eğitim sınıflarını ve ortaokulu bünyesinde barındıran okullar var. Sekizleri bölmeden, koca okulda bir iki temizlik personeliyle, her gün idarenin dysden gelen istatistiki cevap isteyen yazılarla boğuşurken bir yandan okulu yönetmeye çalıştıkları, öğretmenlerinse sağlıklarından endişe duydukları, tedirgin oldukları, tonlarca velinin; kah tablet dağıtıyormuşsunuz bize niye vermediniz dediği, kah bursluluk sınav başvurusu ya da öğrenciyi okula göndermeyeceğine dair dilekçe vermek için veya nakil talebiyle okula akın ettiği daha da edeceği bir ortamdayız. Herkesin kafası karışık, kime sorsak, bekleyip göreceğiz diyor.
shacel
16 Şubat 2021 23:29
17     1
Ne açılması? Okulumuz açılmadı. Dün yüz yüze kurul toplantısı yaptık bugün 2 öğretmenin pozitif haberi geldi. Tüm öğretmenler temaslı oldu şimdi.
g_k_c
16 Şubat 2021 23:19
12     27
Yav he he ..Anca yapılmalı edilmeli konuşun, yaptığınız bir zam zamanı görünmek sonra yok olmak. Bir oneri sun o zaman ortaya, aşı yapılsın diyor, ya hu zaten yapilacak o. Baska ? Sonra yarin bir durum olunca e biz dedik ama demek icin mi demeç veriyorsunuz. La havle
cmustafaengin
16 Şubat 2021 21:15
15     2
Bizde olay çok daha komik! Sanayide işçi servisi yapan dolmuşlar, 2-3 köyün birden öğrencisini taşıyor
cmustafaengin
16 Şubat 2021 21:14
31     16
Sanırım sadece bir tek bu sendika öğretmenleri düşünüyor. Geri kalanlar ise farklı şeyleri!
messiittt
16 Şubat 2021 20:36
33     5
1y3k4 gözünü seveyim Allah için elinden geleni yap,ne olur Allah'in adını verdim bak,tüm egitimhane sakinleri olarak sana cok gönül koyariz...
laylaylom_
16 Şubat 2021 19:30
22     3
Biz de başladık 35 öğrenci+ben. Sınıfta adım atacak yer yok. İlkokul öğrencilerinin temas etmemesi gibi bir durum olamaz zaten iki kişilik sıralarda dip dibe oturuyorlar. 2 gündür el ele kol kola gezip oynuyorlar, sürekli maskelerini çıkarmaya çalışıyorlar, hiçbir şey yokmuşçasına eskisi gibi servislere doluşup gidiyorlar. Çift maske, siperlik de bi yere kadar korur diye tahmin ediyorum. Sonumuz hayrolsun.
naciekinci
16 Şubat 2021 18:52
24     5
Nerde? Biz başladık, sınıf ölçüsü tüm öğrencileri kaldirmadigi halde tam kapasite(!) Aşı da yok henüz. Ses seda da yok. Maske + siperlik gidiyoruz bakalım. 2 günde gördüğüm de şu, çocuklarin kendi aralarında sosyal mesafeye uyma ihtimali yüzde 0. Allah korusun bir vaka olsa bir haftada okulun yüzde önünü garanti sarar. Umarım hiç vaka olmaz kazasız belasız devam ederiz.
1y3k4
16 Şubat 2021 18:42
17     85
okulların açılmaması inanılmaz büyük dehşetli bir olaydır. çünkü cahiliye en büyük düşmandır. bizim görevimizde okulların en kısa sürede mümkünse haftaya tam kapasite tam zamanlı tüm sınıflar olarak açılması için elimizden geleni yapmaktır.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK