Ekrandan Ders Anlatmak Yetmiyor

Çevrimiçi eğitim, ilk günlerde cazip gelse de zamanla öğrenciler ekran önünde olmaktan sıkıldılar. Uzmanların bu sorunun çözümü için bir dizi önerisi var: - Öğrencilerin derslere katılımlarını motive edecek sürprizler hazırlayın - İlgilerini çekecek materyaller kullanın - Çevrimiçi ortamda da olsa onların hem öğretmenleriyle hem de arkadaşlarıyla buluşmaları için etkinlikler düzenleyin.

Aşı ve ilaçların bulunmasıyla birlikte Kovid-19 hayatımızdan yavaş yavaş çıkacak. Ancak bilim insanları bu yüzyılın pandemi yüzyılı olacağına dikkat çekiyorlar. Artık eski normallerimize döner miyiz, bilinmiyor. O nedenle tüm dünyada eğitim kurumları çevrimiçi ile yüz yüze eğitimin birlikte yürütüleceği eğitim metotlarını kabullenmiş durumda ve yatırımlar da bu yönde yapılıyor. Peki, şu anki uygulamalar yeterli mi? Gerçekten verimli bir eğitim olması için nasıl bir yol izlenmeli, neler yapılmalı?

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Orhan’ın yönetiminde, Doç. Dr. Betül Yılmaz, Özgür Şensoy, Barış Atakişi ve Doç. Dr.  Gonca Zeren’in hazırladığı ‘COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk, Orta ve Lise Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz’ araştırması bu konuda önemli tespitler ortaya koyuyor.

Araştırmadan yola çıkarak, Prof. Dr. Feza Orhan’a, bu konuda merak edilenleri sorduk.

ÖĞRENCİ, FAYDASI OLDUĞUNA İNANMALI

Prof. Dr. Feza Orhan, etkili bir uzaktan öğretim sürecinde her öğrencide ve öğretmende olması gerekenleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne (BİT) dayalı bir araç, internet, sunu sistemi ve mesaj tasarım ilkesine dayalı içerik, etkileşimli alıştırmalar, şeklinde sıralıyor ve bu bileşenlerin birincil önemli şart olduğunu söylüyor.

Ancak bunların da yeterli olmadığına dikkat çeken Orhan, uzaktan eğitim sürecini nasıl başarıyla yönetebiliriz konusuna girmeden önce vurgulanması gerekenleri şöyle özetliyor: “Öğrenme dediğimiz, kişinin doğal bir yaşam süreci içinde değil de başkaları tarafından belirlenen ihtiyaçlara dayalı olarak planlanan süreçler içinde gerçekleştirilmeye çalışıldığında; öğrenmenin yaşamın döngüsü içindeki gibi basit ve hızlıca gerçekleşmesi o kadar da kolay olamamakta. Hele ki bu süreç, yüz yüze iletişimin canlılığından, karşılıklı duygu akışından kopuk olan bir ekran üzerinden yapılmaya çalışılıyorsa bu çok daha zor bir eyleme dönüşür.”

Öğretme eyleminin artık sadece bilgi aktarmakla değil ancak öğrenciyi  sürece dahil edecek öğrenme deneyimleriyle gerçekleşebildiğini, bilimsel araştırma sonuçlarının da gösterdiğini dile getiren Orhan, “Uzaktan öğretimin hem öğretmenler hem öğrenciler için daha önce hiç deneyimlemedikleri ve üstelik duyuşsal olarak da hazır olmadan kendilerini içinde buldukları bir öğrenme ortamı olduğu da bir gerçek. İşte bu nedenlerle uzaktan öğretimle öğrenmeyi gerçekleştirmek hiç kolay değil” diyor.

Orhan “Belirtilen ihtiyaçları karşılayan bir uzaktan öğretim süreci tasarlayabilmek için öğretici ve öğrenci arasındaki iletişimi ve etkileşimi artıracak diyalog, içerik tasarımı ve etkinlikler gibi ders bileşenlerinin varlığı ikinci önemli şarttır” ifadeleriyle sadece ders anlatmanın yeterli olmadığına dikkat çekiyor.

DERSE DÜZENLİ GİREN BAŞARISINI ARTIRIYOR

İki temel bileşenden yola çıkarak TUBİTAK destekli araştırmalarında, İstanbul genelinde sayıları 6 bin 340’ı bulan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinden veri toplayarak, süreci, öğrenci algısı üzerinden değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Feza Orhan, araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerini şöyle sıralıyor:

- Öğrencilerin çevrimiçi derslere düzenli girmelerini sağlayın. Bunu motive edecek sürpriz, katılma puanı gibi uyarıcılara; “Seni derste görmek beni çok mutlu ediyor” gibi pozitif duygu iletişimine yer verin. Çünkü derslere düzenli girenlerin yüzde 47,8’i “çevrimiçi ortamda öğreniyorum” derken; derslere bazen girip bazen girmeyenlerin yüzde 20,2’si “öğreniyorum” demekte.

- Çevrimiçi derslerde öğrencilerin mümkünse gürültülü ve hareketli olmayan ortamlarda dersleri takip etmelerinin önemini velilere anlatın.

- Ailelere çocuklarına derslere girme konusunda baskıcı olmamaları gerektiğini belirtin. Derse kendi isteyerek girenlerin “öğreniyorum” deme oranı yüzde 41,2 iken, zorla girdiğini belirtenlerin oranı yüzde 13,8’e düşmekte.

 SOSYALLEŞMELERİNE ORTAM SAĞLAYIN

- Özellikle yeni konuların öğrenilmesinde web 2.0 uygulamalarıyla zihin haritası, kelime bulutu ve benzeri ön düzenleyicileri kullanarak öğrencilerin anlam oluşturmalarına destek olun.

- Derslerde kullandığınız materyallerin tasarımında, öğrencilerin dikkatlerini derse vermelerini sağlayacak çoklu ortam tasarım ilkelerine yer verilmesine özen gösterin.

- Öğrencilerinizin uzaktan öğretim sürecinde sosyal ilişkilerini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapmalarını teşvik edin. Çünkü uzaktan öğretimde öğrenciler, en çok okuldaki arkadaşlarıyla birlikte olmayı (yüzde 90,1) ve teneffüsleri (yüzde 68,7) özlediklerini belirtiler. Öğrencilere küçük grup veya ikili gruplar halinde gerçekleştirebilecekleri çevrim dışı sosyal çalışmalar verebilirsiniz. Böylece birbirleriyle dijital ortamda da olsa ders dışı etkileşim içinde olmalarını sağlamış olursunuz.

- Öğrencilerinizle zaman zaman dijital ortamda veya telefonda birebir iletişim kurmaya özen gösterin. Çünkü her üç öğrenciden ikisi öğretmenlerini özlediklerini belirtmişlerdir.

1960’LARDA BAŞLADI

“Uzaktan eğitim, doğası gereği öğrenme sorumluluğunun çoğunu öğrenene veren, öğrenenlerde öz-yönelim ve öz-düzenleme becerileri olması beklenen bir eğitim yaklaşımıdır” diyen Orhan, sistemin tarihçesini şöyle özetliyor: 1960’lı yıllardan beri, yükseköğretim düzeyinde sıklıkla uygulanmış, ilk ve ortaöğretime yönelik uygulamalar ise 21. yüzyılda giderek artmıştır. Anca, uzaktan eğitim, yükseköğretim öğrencilerinin dahi farklı zorluklar yaşadıkları ve bu nedenle süreci yarım bırakma oranlarının yüksek görüldüğü bir ortamdır. Başlangıçta mektup, basılı kaynak gibi araçlarla yazışmalı olarak başlayan uzaktan eğitim, radyo-televizyon derken günümüzde bilgisayar, telefon gibi elektronik araçlar ve internetsiz düşünülemeyen bir yapıya dönüştü. Uzaktan eğitim bir içerik ve araç olmadan gerçekleştirilemez. Canlı derslerde, öğretmenin ders anlatmasıyla tek bir materyal kullanmadan ve öğrenciyle iletişim kurmadan ders yapmak da mümkün ama doğru bir öğretim ortamı tasarımı değildir.

Sınıfına göre tasarlayın

Çevrimiçi derslerin verimli olması için Prof. Dr. Feza Orhan’ın önerileri şöyle:

- Bazı derslerde öğrenip bazı derslerde öğrenemediğini belirten öğrenci oranı ilkokulda yüzde 43,4; ortaokulda yüzde 50,6; lisede yüzde 62,3. Bu bulgu, farklı sınıf kademesi için farklı öğrenme ortamı tasarımı stratejilerinin gerekli olduğunu ortaya koymakta.

- Çevrimiçi derslerde

dikkatini toplayabildiğini belirten öğrenci oranı yüzde 26,2. İnternetten yapılan derslerde kontrol altına alınması gereken değişkenlerden biri de öğrencilerin dikkatini toplamaktır. Öğretim esnasında kullandığınız etkinlikler, özellikle sıklıkla kullandığınız sunu gibi materyalleri hazırlarken mesaj tasarım ilkelerine uymaya özen gösterin.

ÖDEV, BİLGİLERİ PEKİŞTİRİR

- Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamı birbirine entegre ederek öğrenme ortamını tasarlayın. Bir başka deyişle ekrandan canlı yüz yüze ders yapmanın yanı sıra canlı olmayan, öğrencinin kendi kendine çalışacağı, ders yapacağı çevrimdışı etkinlikler tasarlayın. Öğrencilerin yüzde 60’ı uzaktan yapılan dersleri hem çevrimiçi ortamdan hem de öğretmeninin gönderdiği materyallerle takip ettiklerini belirtmişlerdir. Sadece çevrimiçi dersleri takip ettiğini belirten öğrencilerin yüzde 27,5’i “öğreniyorum” derken hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkinlik yaptığını belirten öğrencilerde bu oran yüzde 39,4’e çıkmakta.

- Öğrencilere verdiğiniz çevrimdışı görevlerin derslerle olan bağlantısını mutlaka kurun. Bu şekilde öğrenciler dersin akışını ve içeriğini çok daha rahat takip edebilir ve sürece dahil olabilirler.

- Geri bildirim, uzaktan öğretim sürecinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Öğrencilerinizle yaptığınız etkileşimli çalışmaların ardından mutlaka geri bildirim verin. Çevrimiçi derslerde her öğrenci için bu mümkün olamayabilir. Ancak bu amaçla geliştirilmiş uygulamalar sayesinde bunu yapabilirsiniz. Bir öğrencinin yaptığı örnek üzerinden tüm sınıfa geri bildirim vererek de bilişsel modellemeyi sağlayabilirsiniz.

 

01 Mayıs 2021 04:40 Okunma: 7365
Yorumlar:
zekirdek
03 Mayıs 2021 10:38
2     0
gelsinler yapsınlar sonra konussunlar
ufukbey
02 Mayıs 2021 21:22
4     1
herkese sınırsız internet ve tablet vermeden zaten uzaktan eğitimden söz edilemez kendimizi kandırıyoruz
Dyolcu
02 Mayıs 2021 18:24
6     0
Sistemin bütün sorunlarını öğretmen üzerinden çözmeye çalışan anlayış hep başarısız olmuştur. Bizde çok örnekleri var bunun.
Rıfat Ilgaz yıllar önce söylemiş ..
"Kötü öğretmen, kötü öğrenci, kötü veli yoktur, kötü eğitim sistemi vardır.''
Bu vesile ile ustayı saygıyla analım.
student46
02 Mayıs 2021 16:41
8     0
Hayatında öğretmenlik yapmadan yaptıysa da 3-5 yıl en fazla uzman olan arkadaşlar hayatının 15-20-25-30 yılını mesleğe vermişlere akıl vermesi kadar tuhaf olan birşey yok. Siz üniversitedeki öğrencilerinize uygulayabilirsiniz bu taktiklere biz öğretmenler ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz
barca43
02 Mayıs 2021 03:56
4     1
Bilgisayar başında tek başına çocuk maske takmış garip geldi bana yoksa ayrıca yazının içeriği sallamasyon istatistik verilerden ibaret derte şifa olacak bişeyi yok
mahmutocak42
02 Mayıs 2021 01:40
20     0
Ne kadar ekmek o kadar köfte.Çok bilen gelsin kendisi yapsın ben restorant işletmecisi yada animatör değilim gelen gelir gelmeyen kendi bilir.Şebek yaptınız iyice öğretmenleri.Utanmasanız damızlık hayvan için öğretmen çağıracaksınız.Bu adamın da işi gücü yok mu derdi var mı diyen yok.Bize sordunuz canlı dersi ....
hafize KARAKAYA
02 Mayıs 2021 01:18
6     2
Pekala da yetiyor 41 öğrencime okuma yazma öğrettim isteyince, planlı olunca bal gibi de oluyor; ama uğraşmak uğraştığını gösterip karşılığını veliden almasını bilmek gerekiyor
000000
02 Mayıs 2021 01:07
6     1
Ekrandan ders anlatıyoruz. Belki konular daha hızlı bitiyor. Ancak çocuklara örnek olamıyoruz. Sınıfta, öğretmenimin hareketlerine dikkat ederdim. Mendil ile burnunu silerken yana dönerek gizlenirdi. Taklit ettim. Bize hediye verirdi. Lokum yedirirdi. Takliit ettim. Arkadaşına durumumu sormaya gittik. Çok çalışkan öğrencim olunca ben de zümreme sordum. Sağlığımla ilgilendi. Taklit ettim. Titiz bir Türkçe ile konuşurlardı. Taklit ettim. Vs vs. Öğrenciler öğretmeni gibi konuşur. Onlar gibi tepki verir.
Ekran öğrencileri, nasıl davranışlar gösterecek. Kim bilir...
sonperde38
01 Mayıs 2021 22:40
19     0
Masa başı hazırlanmış raporlarla,saha deneyimi olmayan insanlar eğitimde söz söyleyememeli.
yeşiledoğru
01 Mayıs 2021 22:26
14     0
Peki öğretmenin morali, motivasyonu ne olacak. Her öğretmen kendince bir yöntem uydurmaya çalışıyor çünkü daha önce örneği yok. 10 senelik öğretmenim yeni atanmış gibiyim her gün acaba bugün derste ne yapsam diyorum. Bildiğim bütün etkinlikler çöp oldu. Çok ilginç her konuda paylaşım yapılır ama kimse canlı dersi nasıl işliyor paylaşmıyor.
ümit üstel
01 Mayıs 2021 20:55
27     1
2 dk bile uzaktan eğitim deneyimi olmayan, ahkam kesiyor...
smyi
01 Mayıs 2021 19:18
23     0
eğer bir öğrenci, sadece dersi dinleyip öğreneyim diyorsa yeterli olmaz zaten. bunun uzaktan, yakından veya telepatik olası ile de alakası yok. maalesef, çok zor biliyorum fakat dersleri öğrenebilmeniz için ders çalışmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. kitap okursanız, okuma anlama yeteneğiniz artacağı için ekstra bir etkisi oluyor.
bakın ben size başarının sırrını açıklayayım:
1) planlı yaşama, düzenli ders çalışma
2) kitap okuma
3) beyninizi roblox pugb gibi oyunlarla saatlerce eritmeme

bu kadar. eğer siz bu 3 maddeyi yapmazsanız, dünyanı en iyi öğretmeni gelse, bu öğretmen karşısında yüz yüze ders dinleseniz, üstüne öğretmen dikkat çekmek için her derse palyaço kıyafetiyle girip her ders 15 ters parende bile atsa siz o dersi öğrenemezsiniz. belki ders sırasında öğrenmiş gibi olursunuz fakat tekrar olmayınca unutursunuz.

fakat sınavda başarısız olunca "ekran başında ders dinlemek yetersiz. bu öğretmen başarısız" demek daha kolay değil mi?
adaletlazım
01 Mayıs 2021 19:04
10     0
Ne çektik bu uzmanlardan. Bugün doğru dediklerine yarın yanlış diyorlar. Toplumdaki uzman algısının eski haline dönebilmesi için en az dört soruyu pes peşe doğru bilmeleri gerekir.
öğretmen1934
01 Mayıs 2021 18:33
13     0
Boş konuşma uzmanları bir türlü bitmiyor.
huseyinyesilot
01 Mayıs 2021 18:19
20     0
Atalarımızın güzel bir sözü aklıma geldi."Değneği yiyenle,sayan bir olmaz."
Uzmanın beni anlaması ve yöntem tavsiye etmesi için bu mesleği benim gibi icra ediyor olması lazım.Bu işler lafla olmuyor.Etkili uzaktan eğitim falan,filan...
Önce 1 saat dahi canlı derse giremeyen bir öğrencim var.Ona ve onun durumundakilere ulaşın ondan sonra konuşuruz...
KASIM05
01 Mayıs 2021 18:02
11     4
Oğuz3842 meslektaşıma aynen katılıyorum, ona ilaveten;
Sadece belli zamanlarda uzaktan eğitim olsa, belki haklı diyebilirim ama 1 sınıf öğrencilrrimle günde 6 canlı ders yapıyorum. Denediğiniz yeni bir şey bir kaç gün ilgi çekiyor, uzaktan olunca o da öğrenci için hemen sıkıcı olmaya başlıyor. Burada bilinmesi gereken bu yılki 1. sınıflar anasıfı dahil doğru düzgün okula gitmediler, gitti dediğimizde bile haftada 2 yarım gün, öncelikle öğrencilerde henüz okul ve ders kültürü tam olarak gelişmedi bile maalesef.
Oguz3842
01 Mayıs 2021 11:47
43     2
Şu ''uzmanlar'' lafı sıktı ama!
Gerçek hayatta çalışmamış, sınıf havası teneffüs etmemiş adamları uzman diye sunup durmayın.
naciekinci
01 Mayıs 2021 11:16
18     3
Yetmiyor tabiki ama müfredat baskısından 40 takla atacak halimiz yok. Özelikle matematik çok zorluyor 4. sınıf okutuyorum. Temmuz 2 ye kadar katılım olsa dahi tüm konuların bitmesi mümkün görünmüyor. Soyut konular var ve zorlanıyoruz.
Farsu
01 Mayıs 2021 10:33
21     2
Bırakalım bu işleri.İsteyen dinler bu kadar basit...
carpediem03
01 Mayıs 2021 05:04
43     2
Ne yapalım takla mı atalım? Parende, olmadı bir şpagat?
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK