Evde Eğitim Hizmetleri

Çevrimdışı nikador

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.209
 • 2.342
 • Özel Eğitim Öğrt.
 • 2.209
 • 2.342
 • Özel Eğitim Öğrt.
# 21 Eki 2021 20:43:20
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
hocam ram saatleri belirlemez sadece evde eğitim kararı alır ilçede yazılır ve okula gider okul bep birimi toplanarak ders saatlerine karar verir
hocam çocuğun kaç saat ders alacağı ilçe özel Eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. Bu toplam saate göre de okulda da hangi dersten kaç saat olacağına karar verilir.

Çevrimdışı abdullahbozok

 • Üyeliği İptal Edildi
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
# 21 Eki 2021 20:53:32
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
evde eğitim için öncelikle çocuğun bulunduğu okulda duyuruya çıkar, bulunmaz ise ilçe geneli yine olmaz ise il genelinde okullara duyuru yapılır. bazı okullar gelen yazıları öğretmenlere duyurusunu bile yapmıyor bu yüzden de çocuklar eğitim hakkından yararlanamıyor

Okulunda kimse cıkmamış. İlceye yazi mi yazayim yoksa ile şikayet mi edeyim diyo. Cevabiniz ne olur

Çevrimdışı halilbasim

 • Uzman Üye
 • *****
 • 707
 • 2.135
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 707
 • 2.135
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 22 Eki 2021 17:44:18
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
hocam ram saatleri belirlemez sadece evde eğitim kararı alır ilçede yazılır ve okula gider okul bep birimi toplanarak ders saatlerine karar verir
Hocam ilçe öğrencinin kaç saat alacağını da bildiriyor.8 saat sınırlaması yok. Benim öğrencime 10 saat yazılmış %25 fazlası ile haftada 12,5 saat ek ders alıyorum. Gönüllülük diye bir şey yok.

Çevrimdışı abdullahbozok

 • Üyeliği İptal Edildi
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
# 22 Eki 2021 18:02:52
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ilçe öğrencinin kaç saat alacağını da bildiriyor.8 saat sınırlaması yok. Benim öğrencime 10 saat yazılmış %25 fazlası ile haftada 12,5 saat ek ders alıyorum. Gönüllülük diye bir şey yok.
Hocam 12.5 saat diye kbs de bi ekders olmaz. Sizin ekdersiniz max 10 saat olur. %25 artiirimli alirsiniz. Ben destek egitimde 10 saat aliyorum derseniz olmaz. Cunku destek egitim max.8 saattir.
Tabi bizim kendi hesabimizda 10 saate BEDEL gelir o ayri

Çevrimdışı kont02

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.724
 • 264
 • 1.724
 • 264
# 23 Eki 2021 22:36:11
4.sınıf öğrencisi için haftada 4 saat fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi veriyorum. Bu öğrencimiz için BEP planı paylaşabilir misiniz? Evde eğitim gören öğrencimize yazılı sınav yapılacak mıyız?

Çevrimdışı seda27

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.673
 • 2.387
 • 1.673
 • 2.387
# 24 Eki 2021 11:32:23
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ilçe öğrencinin kaç saat alacağını da bildiriyor.8 saat sınırlaması yok. Benim öğrencime 10 saat yazılmış %25 fazlası ile haftada 12,5 saat ek ders alıyorum. Gönüllülük diye bir şey yok.

8 saat sınırlaması sınıf ve özel eğitim öğretmeni için sayın hocam...öğrenci en az 10 saat ders alır fazlası da mümkündür.ama siz 8 saat ekders ödemesini %25 fazlası ile alırsınız.
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ilçe öğrencinin kaç saat alacağını da bildiriyor.8 saat sınırlaması yok. Benim öğrencime 10 saat yazılmış %25 fazlası ile haftada 12,5 saat ek ders alıyorum. Gönüllülük diye bir şey yok.

hocam ilçe dediğiniz şey ilçe özel eğitim kurulu ve okuldan giden evraklara göre ders saatini belirler...lise düzeyinde bir öğrenci düşünelim 16 saat da alır 20 saat de...bunu okul bep birimi ile rehberlik hizmetleri belirleyip ilçenin onayına sunar, saygılar

Çevrimdışı seda27

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.673
 • 2.387
 • 1.673
 • 2.387
# 24 Eki 2021 11:32:55
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ilçe öğrencinin kaç saat alacağını da bildiriyor.8 saat sınırlaması yok. Benim öğrencime 10 saat yazılmış %25 fazlası ile haftada 12,5 saat ek ders alıyorum. Gönüllülük diye bir şey yok.

gönüllülük yok derken? gitmek istemediğiniz halde mi görevlendirildiniz?

Çevrimdışı seda27

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.673
 • 2.387
 • 1.673
 • 2.387
# 24 Eki 2021 11:34:28
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Okulunda kimse cıkmamış. İlceye yazi mi yazayim yoksa ile şikayet mi edeyim diyo. Cevabiniz ne olur

süreci doğru takip ve uygulama yapmak lazım, veli ilçe özel eğitime gidip mağduriyetini anlatabilir o da olmaz ise il özel eğitim hizmetlerine gider...yine olmaz ise tabi ki cimer e yazma hakkı var sonuçta çocuğu eğitim hakkından mahrum ediyorlar yazışmaları yapmayarak

Çevrimdışı seda27

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.673
 • 2.387
 • 1.673
 • 2.387
# 24 Eki 2021 11:46:43
Evde eğitim hizmeti

MADDE 14 – (1) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.

(2) Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.

b) İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır.

c) Özel eğitim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.

ç) Ortaöğretim kademesinde özel eğitim programından sorumlu olan öğrenciler için eğitim programında yer alan meslek dersleri dışındaki dersler için evde eğitim hizmeti planlanır.

d) Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya RAM’larda görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

e) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutulan derslerin puanları e-Okul Sistemine işlenir. Öğrenci okutulmayan derslerden muaf tutulur.

f) Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul yönetimi tarafından yürütülür.

g) Evde eğitim hizmeti süresince bu öğrencilerin okula devam zorunluluğu aranmaz ve devam zorunluluğu aranmamasına yönelik e-Okul Sisteminde işlem yapılır.

ğ) Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir.

h) Evde eğitim hizmeti hafta içi verilebileceği gibi hafta sonları da verilebilir.

(3) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı olan öğrencilerden sadece 9 uncu sınıf öğrencileri için evde eğitim hizmeti sunulur.

Çevrimdışı abdullahbozok

 • Üyeliği İptal Edildi
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
# 24 Eki 2021 12:46:29
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
süreci doğru takip ve uygulama yapmak lazım, veli ilçe özel eğitime gidip mağduriyetini anlatabilir o da olmaz ise il özel eğitim hizmetlerine gider...yine olmaz ise tabi ki cimer e yazma hakkı var sonuçta çocuğu eğitim hakkından mahrum ediyorlar yazışmaları yapmayarak
Soran veli degil ki. İdareci

Çevrimdışı seda27

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.673
 • 2.387
 • 1.673
 • 2.387
# 24 Eki 2021 13:39:17
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Soran veli degil ki. İdareci

Hocam süreci ve yönetmeliği yazdım gerisi idareciye kalmış

Çevrimdışı asum33

 • Üye
 • *
 • 14
 • 4
 • 14
 • 4
# 24 Eki 2021 20:29:27
6 saat destek eğitim+4 saat evde eğitim verilebilir mi acaba

Çevrimdışı asum33

 • Üye
 • *
 • 14
 • 4
 • 14
 • 4
# 24 Eki 2021 20:30:13
sınıf öğretmeni olarak soruyorum. Ders ödemelerinde sorun olur mu

Çevrimdışı namıdiğergölge

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 427
 • 1.400
 • 427
 • 1.400
# 24 Eki 2021 20:36:31
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
sınıf öğretmeni olarak soruyorum. Ders ödemelerinde sorun olur mu
40 saate kadar kadar ödemenizi alırsınız. 30 saat +10 saat ( evde eğitim destek eğitim egzersiz vs) 

Çevrimdışı abdullahbozok

 • Üyeliği İptal Edildi
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
 • 5.420
 • 8.402
 • Okul Müdürü
# 25 Eki 2021 13:41:18
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
6 saat destek eğitim+4 saat evde eğitim verilebilir mi acaba

Veremezsiniz. Her ikisinin toplamı 8 saati gecemez

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK