Halk Eğitimi Destekli Akıl Zekâ Kursu Açan Var Mı?

halisane42
21 Eylül 2022 12:03

Değerli arkadaşlar, okulunda halk eğitim destekli akıl zekâ oyunları kursu açan var mıydı, bunun için hangi belgeler lazım, bir bilen var mı?

sebocan
21 Eylül 2022 13:04

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 23.08.2019/15204612 Makam Onayı) Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. (Değ: 31.01.2020 / 2265066 Makam Onayı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm alan öğretmenlerinden, aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip
olanlar:
 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ
Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu veya Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi
tamamlayanlar,
 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ
Oyunları Kursu 1 ve Zekâ Oyunları Kursu 2 kurslarını tamamlamış olanlar,
 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Zekâ Oyunları
Öğreticiliği Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar,
 Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen 1. Derece Zekâ
Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına veya Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları
Federasyonu tarafından verilen Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip
olanlar.
 Lisans öğrenimi sırasında zekâ oyunları dersi aldığını belgelendirenler.
2. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgede belirlenmiş olan bütün alanlara kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunu olup, Pedagojik
Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlardan lisans eğitimlerinde zekâ oyunları dersi aldığını belgelendirenler veya yukarıdaki kurslardan birini tamamladığına dair sertifikaya sahip olanlar

halisane42 - 21 Eylül 2022 15:49
Teşekkürler sayın Hocam

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK