Konu: İkraz Kullanan Var Mı?  (Okunma sayısı 326787 defa)

ozelogretmen_34

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 46
 • Teşekkür 9
  • Çevrimdışı
 • # 09 Mar 2020 20:20:17
Avukatada sorabilirsin hocam

hsbk

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 331
 • Teşekkür 313
  • Çevrimdışı
 • # 09 Mar 2020 20:27:07
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
vsaol hocam.bizim mutemete gelen yazıda maaşın dörtte biri ve diğer yan gelirlerinin hepsine diye bir yazı gelmiş.müdüre yargıtayın kararını gösteriyorum.oda icranın yazısı benim için önemli deyip ek dersin tamamını hazcederim diyor.olmazsa icra müdürlüğüne dilekçe ver dedi.şahsımın bizzat gitmesi gerekiyormuş.köy okulyndayım ancak 5 te şehirde oluyorum.ek dersin dörtte birini kessinler ama tamamı diyor müdür bey

Hocam benim de başıma geldi, yazı da aynı sizinki gibi idi. Sadece maaşımın 1/4'i kesildi.

cybermavi

 • Uzman Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 1.062
 • Teşekkür 1386
  • Çevrimdışı
 • # 10 Mar 2020 06:48:57
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam.mudur beyle alakas yok bu konunun zaten.Sen muhasebeci ile goruseceksin.
muhasebeci zaten ilçe milli eğitim müdürüne göre hareket ediyor. Benim maaşı ilçe yapıyor

ozelogretmen_34

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 46
 • Teşekkür 9
  • Çevrimdışı
 • # 10 Mar 2020 15:53:10
Hocam istersen icra yazisini al bir avukata sor.Onlar hukuku konuda daha iyi cvp veriri

arif60

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 410
 • Teşekkür 278
  • Çevrimdışı
 • # 10 Mar 2020 17:05:46
Hocam ek derste kesinti olmaz sadece maaşın 1/4 ü oranında haciz konur.Daha önce yaşadık benzer durumu ek derste herhangi bir kesinti olmadı.

baslan33

 • B Grubu
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 221
 • Teşekkür 122
  • Çevrimdışı
 • # 10 Mar 2020 17:27:43
Ekders haczedilemez. Yargıtay kararı var.Kabul etmeyenin önüne şunu koyun.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas no : 2015/27694

Karar no : 2016/4598

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, her ne kadar maaşının haczine muvafakat etmiş ise de, hacizden önce verilen muvafakatın geçerli olmadığını, maaşından yapılan kesintiden sonra kendisine kalan para ile geçimini sağlayamadığını belirterek, maaşı üzerindeki haczin 1/4 oranında devamını, fazlası yönünden kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, hacizden önce verilen muvafakat geçerli olmasa da, haciz kesintisinden sonra Ocak 2014 itibariyle borçlunun eline 1.001,45TL geçtiğini, bu paranın borçlunun geçimini sağlamaya yeterli olduğu gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK’nun 83. maddesi gereğince; kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra, kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak aynı maddenin 2.fıkrasında haczedilecek miktarın maaş ve ücretin 1/4’ünden az olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Kanun, borçlunun maaş veya ücretinin 1/4’ünün herhalde haczedebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre ücretin tamamı borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru bunun 1/4’ünü mutlaka haczetmek zorundadır. İcra memuru haczedeceği miktarın azami sınırını belirlerken borçlunun ve ailesinin ihtiyacını göz önünde bulunduracaktır. İcra memuru bu takdiri kendisi yapabileceği gibi bunun için bilirkişiye de başvurabilir. Öte yandan, İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Diğer taraftan, İİK’nun 83/a maddesi gereğince; borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bu malın ne derece haczedilemez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği ifade olunmuştur. Bu durumda haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir (HGK. 31.3.2004 tarih 2004/12-202 E. 196 K, 31.3.2004 tarih 2004/12-167 E. 185.K.). Somut olayda; örnek 10 ödeme emrinin borçluya 25.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 06.06.2012 tarihinde maaşında hacizler dahi olsa, maaşından aylık 1.500 TL kesinti yapılmasına muvafakat ettiği, 06.06.2012 tarihinde borçlunun maaşı üzerine 1.500 TL haciz konulduğu ve Temmuz 2012 tarihinden itibaren kesinti yapılmaya başlanıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere borçlu tarafından verilen muvafakat İİK’nun 83/a maddesinde yer alan yasal düzenleme uyarınca geçerli değildir. T… Lisesinde öğretmen olarak görev yapan borçlunun Ocak 2014 ayı itibariyle maaşının 166,12 TL’si ek ders ücreti olmak üzere 2.501,45 TL olduğu, borçlunun maaşından 1.500 TL haciz nedeniyle kesinti yapıldığı ve borçluya 1.001,45 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi ek ders ödemesi sabit bir ödeme olmayıp, eğitim ve öğretim dönemleri içerisinde öğretmenlerin maaş karşılığı girmeleri gereken ders sayısından fazla derse girilmesi halinde ödenen bir ücrettir. Polis Merkezi Amirliği’nce düzenlenen 04.02.2014 tarihli tutanakta, borçlunun kirada oturduğu ve aylık 400 TL kira ödediği belirtilmektedir. Öğretmen olan borçlunun geçimini sağlayabilmesi, kişisel ve mesleki gelişimini sürdürebilmesi için borçlunun ek ders ücreti dahil aylık geliri dikkati alındığında, şikayetin kabulü ile borçlunun maaşı üzerindeki haczin ¼ oranını aşan kısım yönünden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

merveylmz

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 151
 • Teşekkür 258
  • Çevrimdışı
 • # 15 Mar 2020 14:50:10
Merhaba arkadaşlar, ilksan gayrimenkul ikrazı için tapunun fotokopisini istiyor tapuyu ipotekliyor mu bu durumda bilgisi olan var mı acaba?

alex211

 • Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Teşekkür 4
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 13:05:36
Ilksan ikraz erteleme yapacak mi bilgisi olan var mi

mosit

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 939
 • Teşekkür 2185
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 13:07:20
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Merhaba arkadaşlar, ilksan gayrimenkul ikrazı için tapunun fotokopisini istiyor tapuyu ipotekliyor mu bu durumda bilgisi olan var mı acaba?
İpotek koymasa 100 e alır 200 e satarsın 100 ü öder 100 ü cebe atarsın sence böyle birşeye izin verir mi hocam. Öyle olsa şu an 10 tane ev alacak ikraz kullanırdım.

alperen77

 • Bilge Üye
 • *****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 1.933
 • Teşekkür 3375
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 15:08:55
Arkadaşlar biraz destek lütfen. İlksan ikraz ertelemesi yapması gerekir bankalar gibi. Ama sesleri çıkmıyor. Twetterde son paylaşımın altına yorum destek lütfen. İksan sayfasına twetterden. Benim yorumu görürsünüz zaten.. teşekkürler şimdiden

delimit35

 • Bilge Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 6.819
 • Teşekkür 4521
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 15:11:27
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar biraz destek lütfen. İlksan ikraz ertelemesi yapması gerekir bankalar gibi. Ama sesleri çıkmıyor. Twetterde son paylaşımın altına yorum destek lütfen. İksan sayfasına twetterden. Benim yorumu görürsünüz zaten.. teşekkürler şimdiden
ben dün mail attım

Unexpected

 • Üye
 • *
 • İleti: 360
 • Teşekkür 422
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 15:19:51
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar biraz destek lütfen. İlksan ikraz ertelemesi yapması gerekir bankalar gibi. Ama sesleri çıkmıyor. Twetterde son paylaşımın altına yorum destek lütfen. İksan sayfasına twetterden. Benim yorumu görürsünüz zaten.. teşekkürler şimdiden
Hocam ogretmenlerin maasi yatiyor zaten.
Esi normalde calisip da ucretsiz izne ayirdiklari ozel sektor calisanlari ise ilksan erteleme yapsin.
Esi calismayana da yapilabilir.
Kari koca ogretmeni etkileyen bir durum yok.

alperen77

 • Bilge Üye
 • *****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 1.933
 • Teşekkür 3375
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 15:24:05
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ogretmenlerin maasi yatiyor zaten.
Esi normalde calisip da ucretsiz izne ayirdiklari ozel sektor calisanlari ise ilksan erteleme yapsin.
Esi calismayana da yapilabilir.
Kari koca ogretmeni etkileyen bir durum yok.
Herkese yapsın hocam çalışan çalışmayan ayrımı olmaz bu süreçte.talepleri iletin yoksa kimse dikkate almıyor. İlksan sayfasında iletişimde en altta direkt yönetime giden talep formu var onu doldurunuz. Ben doldurdum yolladım

alex211

 • Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Teşekkür 4
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 18:32:11
Whatcap tan yazdim cevap ta vermiyorlar facebook ya yazinca da yorumu siliyorlar

baslan33

 • B Grubu
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 221
 • Teşekkür 122
  • Çevrimdışı
 • # 26 Mar 2020 18:35:03
Ben sordum bugün ilksana hocalarım. Doğal afet olmadığı için erteleme yok dediler. Mevzuat böyle dediler.

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK