1. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
1. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
17 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Türkçe (Cem Veb Ofset)
Okuma Metni: MÜZELER
1. DİNLEME/İZLEME
1.4. Görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
1.2. KONUŞMA
2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
3. OKUMA
3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
3.8. Şiir okur.
3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
3.12. Okuma stratejilerini uygular.
3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
3.17. Metnin konusunu belirler.
3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
4. YAZMA
4.3. Hece ve kelimeler yazar.
4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.25
4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
4.11. Yazdıklarını paylaşır.
4.12. Yazma çalışmaları yapar.
4.13. Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe (MEB)
Okuma Metni: Karakulak ile Tomurcuk

1. DİNLEME/İZLEME
1.4. Görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
1.2. KONUŞMA
2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
3. OKUMA
3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
3.8. Şiir okur.
3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
3.12. Okuma stratejilerini uygular.
3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
3.17. Metnin konusunu belirler.
3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
4. YAZMA
4.3. Hece ve kelimeler yazar.
4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
4.11. Yazdıklarını paylaşır.
4.12. Yazma çalışmaları yapar.
4.13. Yazma stratejilerini uygular.
Matematik (MHG Yayın)
M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.
Matematik (MEB)
M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.
Hayat Bilgisi (Ardıç Yayın)
1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
GÖRGÜ KURALLARINA UYGUN YEMEK YİYORUZ
Görsel Sanatlar
Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder
Müzik
1.B.3. Müziklere uygun hızda hareket eder.
Beden Eğitimi ve Oyun
BO.1.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.
Egitimhane.Com ©2006-2023