2. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
2. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
17 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Türkçe (Koza Yayın)
KÜÇÜK PENGUEN
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.
Matematik (Teknoartı)
M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.(3s)
M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.(2s)
Matematik (MEB)
M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.(3s)
M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.(2s)
Hayat Bilgisi (Beşgen)
HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.-3saat
HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar-1saat
Hayat Bilgisi (MEB)
HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.-3saat
HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar-1saat
Yabancı Dil
Making simple inquiries
Görsel Sanatlar
G.2.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
Müzik
Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
Beden Eğitimi ve Oyun
BO.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
Egitimhane.Com ©2006-2023