3. Sınıf 27. Hafta Kazanımları
3. Sınıf 27. Hafta Kazanımları
30 Mart 2020 - 03 Nisan 2020
Türkçe (Sonuç Yayınları)
Sahildeki Yumurtalar
Koruyalım Çevreyi (Serbest Okuma Metni)

T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.3.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
Türkçe (MEB Yayınları)
5. VE 6. TEMA DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
Matematik (ADA Yayıncılık)
M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 SAAT
M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 2 SAAT
M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar. 2 SAAT
Matematik (MEB Yayınları)
M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.
Hayat Bilgisi (Evren)
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
Hayat Bilgisi (MEB)
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
Fen Bilimleri (Tuna Yayıncılık)
F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
Fen Bilimleri (MEB)
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.

F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
İngilizce (MEB)
Listening
E3.8.L1. Students will be able to recognize the types of vehicles.
E3.8.L2. Students will be able to understand simple and short oral texts about transportation.
E3.8.L3. Students will be able to follow short and simple oral instructions about transportation.
Speaking
E3.8.S1. Students will be able to talk about where vehicles are.
E3.8.S2. Students will be able to talk about the using of transportation vehicles.
İngilizce (Tutku)
Listening
E3.8.L1. Students will be able to recognize the types of vehicles.
E3.8.L2. Students will be able to understand simple and short oral texts about transportation.
E3.8.L3. Students will be able to follow short and simple oral instructions about transportation.

Speaking
E3.8.S1. Students will be able to talk about where vehicles are.
E3.8.S2. Students will be able to talk about the using of transportation vehicles.
Görsel Sanatlar
G.3.3.2. Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örneklerini karşılaştırır.
Müzik
Mü.3.C.2. Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa ve oyuna dönüştürür.
Beden Eğitimi ve Oyun
BO.3.2.2.12. Oyunlarda karşılaştığı problemlere çözümler önerir.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK