3. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
3. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
17 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Türkçe (Sonuç Yayınları)
Çiğneme Makinesi

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler
T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
Türkçe (MEB Yayınları)
İnternet Sayesinde İletişim Kuruyorum

T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği
kelimelerin anlamlarını tahmin eder
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır
T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun
yerlerde kullanır.
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
Matematik (ADA Yayıncılık)
M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 SAAT
M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 SAAT
M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir. 1 SAAT
Matematik (MEB Yayınları)
M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
Hayat Bilgisi (Evren)
HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
Hayat Bilgisi (MEB)
HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
Fen Bilimleri (Tuna Yayıncılık)
F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
Fen Bilimleri (MEB)
F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
İngilizce (MEB)
Listening:
E3.6.L1. Students will be able to recognize the characteristics of shapes.
E3.6.L2. Students will be able to recognize the names of the parts of a house.
E3.6.L3. Students will be able to follow short and simple oral instructions about size and shapes.
Speaking:
E3.6.S1. Students will be able to talk about the shapes of things.
E3.6.S2. Students will be able to ask about and say the parts of a house.
E3.6.S3. Students will be able to ask about and tell the location of things in a house.
E3.6.S4. Students will be able to talk about possessions.
İngilizce (Tutku)
Listening
E3.6.L1. Students will be able to recognize the characteristics of shapes.
E3.6.L2. Students will be able to recognize the names of the parts of a house.
E3.6.L3. Students will be able to follow short and simple oral instructions about size and shapes.

Speaking
E3.6.S1. Students will be able to talk about the shapes of things.
E3.6.S2. Students will be able to ask about and say the parts of a house.
E3.6.S3. Students will be able to ask about and tell the location of things in a house.
E3.6.S4. Students will be able to talk about possessions.
Görsel Sanatlar
G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklar.
Müzik
B.7. Seslerin yüksekliklerini, sürelerinin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.
Beden Eğitimi ve Oyun
BO.3.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiler.
Egitimhane.Com ©2006-2023