4. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
4. Sınıf 21. Hafta Kazanımları
17 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
Türkçe (Koza)
YAĞMUR
T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.4.4.1. Şiir yazar.
T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.4.9. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Türkçe (MEB)
Dağdaki Kaynak
T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.
T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.4.3.25.Yönergeleri kavrar.
T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
Matematik (Ata)
M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.


M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer
Matematik (MEB)
M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer
Fen Bilimleri (Sdr İpek Yolu)
F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
Fen Bilimleri (MEB)
4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. ( Sayfa 149-150-151)

4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. ( Sayfa 151-152-153)

4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
( Sayfa 155-156-157)
Sosyal Bilgiler (Tuna Yayınları)
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
İngilizce (FCM Yayıncılık)
Listening
E4.6.L1. Students will be able to understand and follow simple instructions.
E4.6.L2. Students will be able to recognize phrases/descriptions about locations.

Speaking
E4.6.S1. Students will be able to give short and basic instructions.
E4.6.S2. Students will be able to talk about locations of objects.
E4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions.
İngilizce (MEB)
Din Kült. ve Ah. Bil. (Tutku)
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
Görsel Sanatlar
G.4.1.5. Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.
Müzik
Mü.4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.
Beden Eğitimi ve Oyun
BO.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır.
Trafik Güvenliği (Cem)
TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar
Trafik Güvenliği (MEB)
TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar.
İnsan Hakları, Yurttaşlık (MEB)
Y4.4.1. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar.
Egitimhane.Com ©2006-2023