Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi Geliyor

Yolsuzlukla mücadele kapsamında kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kurulacak. Kamu çalışanlarının mal beyanlarının yükleneceği sistem sayesinde mal beyanındaki artışları dikkat çeken kamu çalışanları sistemden takip edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde yolsuzlukla mücadele amacıyla mevzuata göre mal beyanında bulunma zorunluluğu olan kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunun araştırılması için otomatik takip sistemi kurulacak.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberinde detaylarına yer verilen 2020 Cumhurbaşkanlığı Programındaki hedefe göre, Dijital Dönüşüm Ofisi, otomatik takip sisteminin oluşturulması için ilk olarak analiz çalışması yapacak. Bu çalışmada öncelikle kapsama giren kamu çalışanının mal beyanları sisteme yüklenecek. Kamu çalışanları mal beyanlarını sistem üzerinden otomatik olarak güncelleyebilecek veya yenileyebilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapacağı çalışmayla mal beyanlarında dikkat çeken artışlar olan tüm kamu çalışanları, sistem üzerinden anlık olarak takip edilecek.

Çalışmayla kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamuda eşit ve adil muamele yapılarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. İlgili kurumlarla ortaklaşa yapılacak çalışmayla ihale ve sözleşme bilgilerinin kamuoyuna duyurulması süreçlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin yürüyüşüne başladığımız günlerde ‘3-Y' olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

BİLDİRİMLERİN GİZLİLİĞİ

Yasaya göre, mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşların (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç 30 gün içinde Kurula vermek yükümlülükleri bulunuyor. 

MAL BİLDİRİMİNDE  BULUNMASI GEREKENLER

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre mal bilidiriminde bulunmak zorunda olanlar arasında, "Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, noterler, Türk Hava Kurumu’nun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneği’nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri" bulunuyor.  Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri de kanuna göre mal bildiriminde bulunmak zorunda. Bunların dışında yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, mal bildiriminde bulunmak zorundalar. Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabiler.

 

19 Kasım 2019 15:05 Okunma: 5886
Aktif Haberler:
Yorumlar:
zekirdek
21 Kasım 2019 11:49
2     0
ümmetim diyor imtihanı mal ile olacak bundan korkarım ...anlıyorum ne demek istediğini peygamberinde ümmet nerde...
naciekinci
21 Kasım 2019 10:16
0     0
Buradaki asıl hedef anladığım kadarı ile para ile çok haşır neşir olma olasılığı olan koltuklarda, yoksa bizde nerdeee
seyfi ünaldı
21 Kasım 2019 09:33
13     0
Aman dikkat edin memurlar katlarını yatlarını gizlemesin. Tek maaşla çalışıyorum. İki kızım da devlet yurdunda paralı kalıyor. Büyük kızıma geçen hafta açıklanan KYK bursu da çıkmadı.
Küçük kızımın okul müdürü "Hocam pansiyonumuzda kimlerin ücretsiz kaldığını bir bilseniz" diyor. Biliyorum zaten. Okula çocuğunu son model arabalarla bırakıp geçinmekte zorlanan esnaf, müteahhit çocukları kalıyor o yurtlarda.
Rabbim bana kimsenin hakkını zerre kadar yemeyi nasip etmesin.
brsbrs42
20 Kasım 2019 22:11
4     0
Nedensiz bir gülme aldı beni. Deli miyim neyim?
yinkocaman
20 Kasım 2019 20:12
5     0
"Söylesem tesiri yok, Sussam gönül razı değil."
müdürümsü
20 Kasım 2019 13:30
7     0
Söylenecek çok şey Var Da Kış Geldi Hücreler Soğuk Olur!
NURETTİN67
20 Kasım 2019 13:25
8     0
Memurun kayıt dışı bir durumu var mı ki. Asıl zenginlere kodamanlara bu sistemi uygulasinlar.
ssszmzh
20 Kasım 2019 10:57
7     1
Yolsuzlukla mücadeleden sonrasını okumadım.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK