MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

2 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31707

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Egitimhane.com

 • 1 11
 • 02 Ocak 2022 11:07 6.808
 • halisane42
  02 Ocak 2022 22:17
  4 0
  Aslında yaptırımlar içeren bir disiplin anlayışı öğrenciler için olmalı, yoksa sırf MEB personellerine yönelik bir disiplin anlayışı neye yarar ki!!?
 • KDesigner
  02 Ocak 2022 16:13
  7 1
  Değişen şey nedir? Böyle haberler yayınlanırken bir köşeye de değişen şeylerin neler olduğu yazılsa iyi olmaz mı?
 • Raska_
  02 Ocak 2022 15:14
  13 0
  Disiplinin yanında Öğrenci kelimesi yakışır. Öğrenci disiplin yönetmeliği nerde
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Şu an 1.333 kişi ve 188 üye var.

Aktif üyeler için tıklayınız.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK