MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

8 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31121

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme

MADDE 7 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) İlköğretim kurumlarında; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

 (5) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

08 Mayıs 2020 02:00 Okunma: 8693
Yorumlar:
hazanın dünyası
11 Mayıs 2020 04:39
0     0
Öğrenci kalacaksa komisyon kararı ile kalması gerektiğini düşünüyorum(.)
mahmutocak42
11 Mayıs 2020 02:05
1     0
hazanın dünyası Hocam biz de Uganda dan gelmedik. 7 yaşımızdan beri bu sistemin içindeyiz aşağı yukarı 30 yıl olmuş. Sizin burada korku tabirinden dile getirdiğiniz şey nasıl biliyor musunuz. Şimdi 7 yaşında bir kız çocuğu durup dururken ağlamaya başlamış. Annesi sormuş niye ağladığını.Kız demiş ki duvardaki eleği göstererek. ''Ben büyürsem, evlenirsem, çocuğum olursa, buraya gezmeye gelirsek, bu elek kafasına düşerse kafası yarılır da ölürse ben ne yaparım'' demiş. Sizin laflar ona benziyor. Şuan öğretmene güvenilmeyerek sistemin emanet edildiği değişkenler eğitimi ne hale getirdi farkında değil misiniz ? Allah aşkına bir ara şu köylere birleştirilmiş sınıflara gezmeye bir gelin de bu önüne gelenin sınıf geçtiği güya öğrenci merkezli sistem yapacağım diye sistemin çorba olduğu yerlere bir bakın ne olur. Burada sınıfta kalma derken önüne gelenin sınıf geçmesinin önüne geçilmesi ve öğrenerek sınıf geçilmesi olayı tartışılmalı. Yok hoca şöyle hatalı davranırmış da yok kafasına göre sınıfta bırakırmış da onlar bir adım ötedeki mevzular. Bizim önce okuma yazma bilmeden lise sona gelen grubu temizlememiz lazım.
hazanın dünyası
10 Mayıs 2020 23:26
0     0
Mahmutocak42 hocam işini bilen öğrtmen herhalukarda yapabiliyor sn hocam. Görüldü ve duyuldu ki konuşuyoruz
HAMZA97
10 Mayıs 2020 15:05
1     0
Mahmutocak42 2005 ten sonra sistem anlamayan kişiler tarafindan bazıları öğretim görevlisi nasıl üniversite de kalındığı belli değiştirildi yok el yazısı yok öğrenci merkezli sistem. Isı yaramaz ders kitapları eğitim öğretim iyice bitirildi.Ogrermen tayinleri bitirildi.ankara bakanlık isten anlamayan yazın serin kısım sıcak ortamlarda idare etmeye çalışanlarla dolu malesef eğitim bitirildi.4 4 4 sistemi zorunlu eğitim kaliteyi bitirdi.Zorla sınıf geçirtilmeler liyakatsiz idareci atamaları netice ollarak isten anlamayanlar idare ediyor.2002 den önce rahat bırakılıyordu.2003 ten sonra zorlaştırıldi.Birakmak suç oldu.sistem değişmeli öğretmen yerdegistirmeleri. Batıda zorunlu hizmetin olmamasi gibi
mahmutocak42
10 Mayıs 2020 14:32
0     1
HAMZA97 kardeşim 2002 bile fi tarihi olmuş bu ülkede o şekilde çatır çatır sınıfta kalma olmayalı yıllar olmuş.Arkadaş öyle bir yazmış ki sanki dün var mış da kaldırılmış gibi :) Ayrıca 25 yıllık öğretmenim demedim ben kardeşim.Bu ülkede doğru dürüst bir sınıfta kalma yoktu ki ben kendimi bildim bileli.Olmayan bişeyin hayaletinden korkmak niye.Sanki uygulanmış gibi fantezi uydurmak komedi.
HAMZA97
10 Mayıs 2020 13:53
1     0
mahmutocak42 25. Yillik ogretmenim diyorsunuz 2002 den once vardi .ben biraktim
mahmutocak42
10 Mayıs 2020 12:39
1     1
Özet olarak ben bu ülkede hiçbir çocuğun okuma yazma bilmeden bırakın liseyi, ortaokulu falan 2.sınıfa geçmesine karşıyım kardeşim.Sistemin sağlıklı işlemesi için bu şart.
mahmutocak42
10 Mayıs 2020 12:15
1     1
Hazanın dünyası arkadaşım Türkiye de öğretmenin insiyatifiyle sınıfta kalma 25 yıldır yokki ne zaman duydun bunları ne uygulandı ne zaman bu sonuçlar alındı :) Bu ülkede fi tarihinden beri özellikle ilkokulda öğretmene direksiyon verildi çok merak ettim.Özellikle ilkokulda sınıfta kalma kesinlikle hemde öğretmen kontrolünde derhal geri gelmeli.
hazanın dünyası
10 Mayıs 2020 02:41
1     2
Seyfiünaldi öğretmenime katılıyorum. Öğretmen önce bireysel çalışma ile çocuğa şans vermelidir. Ayrica Komisyon çok mantıklıdır. Sadece öğretmen olunca malesef taraflı yaklaşan öğretmenleri duyuyoruz: 1. Sınıf kazanımlarını elde ettiği halde sınıf seviyesinin(kendi oluşturduğu 2. Sınıf düzeyinde) altında veya düzeni bozmasın davranış problemi var diye bırakılan öğrencileri...
tarkan61
09 Mayıs 2020 13:28
4     0
Zorunlu eğitim belli bir sınıfa kadar olmalı..Ancak sınıf geçme çok kolay olmamalı...
mahmutocak42
09 Mayıs 2020 01:43
27     1
Zorunlu eğitim kesinlikle kaldırılmalı.Sınıf geçme zorlaştırılmalı.Okul artık çiftlik olmak çıkarılmalı.Eğitim öğrenci hayatı için otoyol yada köprü değildir.Kendine ihtiyaç hissedenlerin içine dahil olduğu ve diplomanın sadece bir vesika değil uğrunda bir şeyler verilen bir belge olduğu yerdir.
seyfi ünaldı
08 Mayıs 2020 23:00
8     2
Araya girdiğimizde ancak 4-5 sesten oluşan kelimeleri okuyabilen öğrencim için umudum baharda yapacağım okul çıkışı bireysel çalışmalardı ve olmadı.
Öğretmene güvenilmiyorsa bile okulda oluşturulacak (Okul idaresinden bir kişi, rehber öğretmen, zümre öğretmenleri...) bir komisyonla sınıfta bırakılmalı öğrenci.
HAMZA97
08 Mayıs 2020 20:52
15     0
Öğretmen veli ye danışmadan sınıfta bırakabilmeli.Alt yapısı yetersiz öğrenci üst sınıfta ders yaptırmıyor.Bilmeden mezun oluyor
SSİTİL
08 Mayıs 2020 19:11
12     1
Yabancı uyruklıu öğrencilerden okumaya geçemeyen çok oluyor.Çok ilgisizler vs bir sürü sebepten ötürü.Ama dilekçe yazın deyince aleyhlerine bir şey isteniyor gibi çekiniyorlar.Umarım 1.sınıfta sınıf tekrarı veliye değil öğretmene bırakılır yakın bir zamanda
ütopya27
08 Mayıs 2020 17:34
6     0
1.sınıfı okutuyorum.Şubat sonunda Suriye uyruklu bir öğrenci nakil gelmişti.Ama çocuk Türkçe bilmediği için okumaya geçememiş.Ben bu çocuğu belki seneye okuma şansı olur diye sınıfta bırakmayı düşünmüştüm.Şimdi ne yapabilirim?
brsbrs42
08 Mayıs 2020 12:54
5     0
Birinci dönem not bilgisi girilmemiş ikinci dönem okula gelen yabancı uyruklu öğrencim var. a.badem öğretmenim aynı durumdayız. Yönetmelik değişikliği yapılırken ayrıntılı düşünülmeli ve akla gelmeyecek ihtimaller muhataplarına yani öğretmenlere sorulmalıdır bence. Yaz, yayınla, her şey çözülüyor.
Deniz_33
08 Mayıs 2020 09:23
34     0
Sınıfta dersi Veli mi yapıyorda öğrencinin sınıfı geçip geçmeyeceğine Veli karar veriyor anlamak çok zor.
131981
08 Mayıs 2020 09:14
31     0
Bir öğrencinin sınıf tekrarına kalmasına ne zaman veli dilekçesiyle değil öğretmen kararıyla gerçekleşirse bu Milli Eğitim Bakanlığında bir umudum olur.
AYKUT06
08 Mayıs 2020 02:45
16     0
Özellikle 1.sınıflarda kalma olması iyi oldu diye düşünüyorum.
a.badem
08 Mayıs 2020 02:41
3     0
Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır.

bizim yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. denklik belgeleri ile sınıflarına yerleştirmiştir. yalnız göç idaresinden kimliği 2. dönem çıktı. bu durumda ilk dönem e-okulda olmadıkları için sınıf tekrarına mı kalacaklar?
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK