Medya Uzmanları Etwinning Projesi

Bizler Ankara, Çankırı,Denizli, İstanbul, Konya, Osmaniye illerinden ve Azerbaycan Bakü'den bir araya gelen 11 proje ortağı olarak "Medya Uzmanları" projemizde, öğrencilerimizin proje hedeflerine yaparak-yaşayarak ulaşabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmayı amaçladık.

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medyanın çocukların gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi vardır. Günümüzde çocukların hayatlarındaki yeri de oldukça fazladır. Öğrencilerimizin medya araçlarını doğru kullanmaları, kendilerini çeşitli risklerden koruyabilmeleri için, medya mesaj ve yöntemleri konusunda bilgilenmeleri gerekmektedir. Çocukların medya konusunda eğitim almaları bu yüzden önemlidir.

PROJE HEDEFLERİ

Görsel, işitsel ve basılı medya araçlarına erişebilmek, Medya mesajlarını çözümleme, sorgulama ve değerlendirme becerileri kazanmak, Medya mesajları için eleştirel düşünebilme becerisi kazanmak, Medya içeriklerini kontrol eden bireyler olabilmek, Gündemi takip edebilmek, Olayları doğru ve objektif olarak başkalarına aktarabilmek, Bilgiye sağlıklı bir şüphe ile yaklaşabilmek, Kendi medya iletilerini üretebilmek, Kitle iletişim araçlarını kullanırken sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alabilmek, E-güvenlik önlemleri alabilmek.

ÇALIŞMA SÜRECİ

ŞUBAT: Proje ortaklarının belirlenmesi tanışma toplantısı düzenlenmesi, İletişim gruplarının kurulması Veli izin belgelerinin alınması Logo ve afişlerin hazırlanması, logo seçiminin yapılması İlk anket ile ön değerlendirmelerin yapılması

MART: Öğrencilerin bilgilendirilmesi medya, dijital, haber, güvenlik gibi kavramlarla tanıştırılması DQ World’e üye olma, etkinlikleri tamamlama Sınıf dergi üyeliği oluşturma ve dergi okuma Gazete haberi inceleme, ilginç haberleri paylaşma Geçmişten günümüze haberleşme araçlarını inceleme Yaşına uygun film izleme

NİSAN: Reklamları inceleme Akıllı işaretleri tanıma Haber yazma E-güvenlik kuralları E-güvenlik ebeveyn bilgilendirme toplantısı

MAYIS: Çizgi film karakterleri çizme web 2.0 araçları ile canlandırma Röportaj yapma Köşe yazısı yazma Eğitimle ilgili yenilikçi haberleri inceleme, derleyerek broşür oluşturma Kitle iletişim araçlarının sağlığına etkilerini belirleme Ortak ürün ve proje çıktılarının hazırlanıp düzenlenmesi

Youtube.com/watch?v=zJgLdmxVJUk  

 

 

Kaynak: https://twinspace.etwinning.net/154304/home
Gönderen: azrailla, 16 Şubat 2021 10:18 Okunma: 1468
Yorumlar:
ebrugs55
18 Şubat 2021 18:36
2     1
Başarılar
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK