Memur Kadro Unvanı Haricinde Başka Bir İşte Görevlendirilemez

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklama;

''Eğitim-Bir-Sen olarak, memur kadrosunda görev yapan üyemizin, çalıştığı üniversitenin işletmesinde garson olarak görevlendirilmesinin iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, kurumların, personeli belirli bir sınıf içerisinde çalıştırmaları gerektiği ve bu konuda bağlı yetki içinde oldukları, yine kurumların belli bir sınıf içinde çalışan personele, o sınıfın karşılığı olarak öngörülen görevlerin dışında başka bir görev verme seçeneğinin de bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Adana 2. İdare Mahkemesi, kararında, “davalı idare bünyesinde memur olarak görev yapan davacının, idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, davacının garson olarak görevlendirilmesinin, kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu, bu görevin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kişiler eliyle yaptırılması gereken işlerden olduğu dikkate alındığında, davacının hizmet sınıfının dışında garson olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının görevi dışındaki vazifelerde çalıştırılmasının, işe bağlılığını ve iş huzurunu zedeleyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması hâlinde, davacı açısından telafisi güç veya olanaksız zararlara yol açabileceği de açıktır” gerekçesine yer verdi.

Mahkeme kararı, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereği yapılan görevlendirmelerin keyfî olarak yapılamayacağı, bu görevlendirme yetkisinin sınırlarının bulunduğu, 657 sayılı Kanun’a tabi personele kadrosu ve uzmanlık alanıyla ilgili olmayan bir görevlendirmenin yapılamayacağı, personelin işe bağlılığını ve iş huzurunu zedeleyecek türden görev harici çalıştırılmasının mümkün olmadığı konusunda net ve açık hükümler ortaya koyması nedeniyle önemli bir emsal teşkil etmektedir.''

Mahkeme kararı için tıklayınız

 

Eğitim-Bir-Sen

07 Ekim 2020 15:23 Okunma: 5289
Yorumlar:
mcenkiz
08 Ekim 2020 09:56
0     3
"Zaten geri kalmış bir ülkeyiz. Ülkem, devletim, milletim için; insanımız, çocuklarımız için ne yapabilirim?" diye düşüneceğimize; "Bu işten nasıl kaytarırım? Hangi kadroda nasıl yatarım?" diye düşündükçe bizden adam olmaz. Mobing seyrek, tembellik çok sık rastlanan bir kavram maalesef.
selahat
07 Ekim 2020 23:51
1     0
Kadrosu hizmetliyse paspas çeker çekmek zorunda.Kadrosu kaloriferciyse paspas çekmeye zorlayamazsınız, kombili okula kaloriferci kadrosu tahsis eden bakanlığın problemi alsın adamı bos bos oturtmasın geçici görevlendirmeye kaloriferli okulda çalıştırsın. Hizmetliye kaloriferci belgesi var diye kalorifer yaktırıyorsanız yine git sınıfları temizle tuvaletleri temizle paspas çek diyemezsiniz iki işi birden yapamaz
hemze65
07 Ekim 2020 23:26
4     1
Öğretmenlerin filyasyon ekibinde olması .Bu karar onu da kapsar mı?
ali2344
07 Ekim 2020 22:16
12     1
Peki öğretmenlerin her türlü angarya işte kullanılması ile ilgili bir hak arayışınız var mı?
mrcmrt
07 Ekim 2020 17:01
12     0
Okuldaki hizmetlilere iş yaptıramıyoruz. Bu kararda tuzu biberi oldu. Hizmetli diyor ben kaloriferciyim başka iş yapmam. İyide okul kombili. O zaman ne işe yararsın boş boş gezsin dolaşsın okulda. Paspasda çekmez
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK