Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Açıkladı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3 refah payı, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettikleri teklifle toplu sözleşme masasında olacaklarını söyledi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri ile üyelerin katıldığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilişkin artış teklifinin; oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve istikrar bulmuş bir teklif olarak enflasyon farkından oluştuğunu kaydetti.

Kamu işvereni masaya adil bir teklifle gelmeli

Kamu işvereni ve onun şahsında yürütme erkinin masaya adil tekliflerle gelmesi gerektiğini belirten Yalçın şunları kaydetti:

“Kamu işvereni, pazarlığı yakın dönemdeki vaatlerini gerçekleştirme fırsatı olarak görmeli, nimetin ve külfetin adil dağılımı hassasiyetini göstermeli, büyümeden ve refahtan pay vermeme tavrını sona erdirmelidir. Toplu Sözleşme Masası ve metni; Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin varlığını hem maaş bordrolarındaki rakamlara yansıtmalı, yasakları kaldırmalı, özgürlük alanını genişleterek fark ve umut oluşturmalıdır. Biz toplu sözleşme masasından sadece maaş ve ücretlerimizi artıracak oranlar ve tutarlar noktasında artış istemiyoruz. Biz, toplu sözleşme masasından dayatmalardan kurtulmamızı sağlayacak tekliflerle özgürlük de istiyoruz.”

''Siyasi iradeyi hakkın teslimi noktasında cömert, yasakların kaldırılması noktasında cesur olmaya davet ediyoruz''

Toplu Sözleşme masasına sadece mali hakların değil özlük ve sosyal hakların da taşınacağını vurgulayan Yalçın, Kamu İşveren Heyeti ve siyasi iradeye seslenerek “Kamu İşveren Heyetini ve heyetin yaklaşım ve kararlarına yön veren siyasi iradeyi de toplu pazarlık masasında, hakkın teslimi noktasında cömert, yasakların def’i noktasında cesur olmaya davet ediyoruz. Toplu sözleşme masasının gerçek ve tek yetkilisi ve bu davetin sahibi Memur-Sen olarak; ülkemize, ülke ekonomisine, milletimizin iradesine ve dirayetine güvenimizi 5. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimizle esasen bir kez daha deklare ediyoruz. Biz, görmek istiyoruz ki; Kamu İşvereni kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, adil paylaşım vasatının oluşmasını sağlayacak, kamu görevlileri zeminindeki kılık-kıyafet, grev ve siyaset yasaklarından kurtulmayı mümkün kılacak, insan onuruna saygı ve saygın iş noktasında medeniyetimizin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu toplu pazarlık süreçlerinde hakim paradigma olarak yansıtacak bir tavır ve tarzla masaya oturacak, uzlaşmayı sağlayacak teklifleri bize sunacaktır” diye konuştu.

Teklifimiz: zam + refah payı + taban aylık

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine istenecek zammı açıklayan Yalçın, “2020 yılı için: 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere %3 Refah Payı +Taban Aylığa 200 TL zam + Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %7 zam, 2021 yılı için: 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere %2 Refah Payı Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam artışı istiyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak toplu sözleşmenin kapsamına Refah Payı’nın girmesini, gelirin adil dağılımı noktasında bir milat oluşması noktasında Kamu İşvereninin bizimle aynı zeminde buluşmasını bekliyoruz. Teklimizin anlamı şudur; Mevcutta 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ilk altı ay 3.908 TL -%17.23 zam, ikinci altı ay 4.182 TL- %25.42 zam; 2021 ilk altı ay 4.522 TL-%35.63 zam, ikinci altı ay 4.793 TL-%43.76 zam olacak. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 3.852 TL için 2020 ilk altı ay 4.485 TL-%16.43 zam, ikinci altı ay 4.798 TL-%24.50 zam, 2021 ilk altı ay 5.187 TL-%34.67 zam, ikinci altı ay 5.498 TL-%42.73 zam olacak” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla eğitim hizmet koluna ilişkin 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teslim etti.

Tüm Kamu görevlileri için masaya taşınan teklifler:

• 200 TL seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz.

• Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesini, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımına da sözleşmeli personel istihdamı ayıbına da son verilsin diyoruz.

• Gelir Vergisinde yıl boyu %15 sabit oran uygulanmalı ya da %15’i aşan kısım Kamu İşvereni tarafından tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz.

• Kamu görevlilerini çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 TL kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz.

• Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

• Kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış istiyoruz.

• Eş Yardımının 295 TL’den 576 TL’ye, Çocuk Yardımının 35-70’TL’den 144 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

• Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 TL giyim yardımı istiyoruz.

• Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz

• Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen işyerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz.

• Emekliler bayram ikramiyesiyle sevindirildi, bu toplu sözleşmeyle bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2.630 TL tutarında bayram ikramiyesi geçmeli diyoruz.

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmeli, kılık-kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz.

• Ek Gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyor, Kamu İşverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkanı sunuyoruz.

• Ek ödemelerde, özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz.

• Sosyal Yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini, derece ve kademe yükselmesindeki engellerin sona ermesini, KİT personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini, beklentilerinin hayata geçirilmesini mümkün kılacak teklifleri Kamu İşverenine sunuyoruz.

• Fazla çalışma ücreti ve harcırahlar, gündelikler ve SGK tarafından ödenen gündeliklerin ve yol masraflarının günün şartlarına, kamu görevlilerini ihtiyaçlarına uygun olarak artırılmasını istiyoruz.

Eğitim çalışanları adına masaya taşınan teklifler:

• 4 üncü Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2020-2021 yılları için de devamı

• Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; Hazırlık ödeneğinin, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi

• Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması; Geliştirme ödeneği ödenmesine 5. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2021 yılı sonuna) kadar devam edilmesi

• Öğretmenlere ek gösterge artışı; Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması

• Eğitim-Öğretim Tazminatında artış yapılması; Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması

• Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi; Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi

• Ek ders birim ücretlerinde artış yapılması; Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’dan 200’e yükseltilmesi

• Aşçı, fotoğrafçı ve kameraman kadrosunda çalışanların Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi; mali ve idari özlük haklarının Teknik Hizmetler Sınıfına göre düzenlenmesi

• Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması

• VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi

• Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması

• Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla ödenmesi

• Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması

• Öğretmenlerin katılımlarının zorunlu tutulduğu hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerin hafta içi çalışma saatleri içerisinde düzenlenmesinin esas olması; bu etkinliklerin kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenmesi halinde etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her saat için 1 saat ek ders ücreti ödenmesi

• Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretlerine artış yapılması; Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi

• Aylık karşılığı ders yüklerinin 15 saatte eşitlenmesi; Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması

• Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması; Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması

• Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi; DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi

• Nöbet görevi karşılığı ek ders ücretinin nöbet görevi bulunan bütün eğitim kurumları yönünden ödenmesi; Tam gün yapılan eğitim kurumları ile haftada birden fazla nöbet görevi halinde artırımlı ödenmesi

• Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi

• Belleticilik görevi verilen öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması ve aylık sınırlamanın kaldırılması

• Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 18 saat olarak uygulanması

• Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesi

• Yaz tatili ve ara tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine bu dönemde geçerli olmak üzere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi

• Yurt dışında düzenlenen eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminer görevleri veya yurt dışına bir aydan az süreyle geçici görevle görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin bu sürelerde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması

• Ara tatili dönemlerinde öğretmenlere, seminer dönemi için öngörülen tutarda ek ders ücreti ödenmesi

• İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

• Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına ve sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atananlar, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında askerlik yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak atandıkları yerde yerine getirebilmeleri

• Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmalarını müteakip askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin askerlikte geçen sürelerinin, sözleşmeli öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınması

• Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması

• Yurtdışında görevlendirilen eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatili izin süreleri, öğretmenler için öngörülen genel hükümlere tabi tutulması

• Yurtdışında geçici görevlendirilen öğretmenlere, 657 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre kira bedeli ödenmesi

• Rehberlik öğretmenlerine tatil dönemlerinde çalışma karşılığı ilave ek ders ücreti ödenmesi ve nöbet görevinin isteklerine bırakılması

• Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanununda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmaları

• Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı ücret ödenmesi; DYK kurslarında, hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmesi

• Öğretmenlik kariyer basamaklarına dayalı ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi; 8 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi

• Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılması; şiddet mağduru eğitim çalışanlarının vazife başında yaralanan veya şehit düşen kamu görevlileri için öngörülen haklardan faydalandırılmaları

• Üniversite ödeneği oranlarına artış yapılması; Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 50 puan artış yapılması

• Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği ödenmesi; Üniversite idari personelinin öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması

• Üniversite idari personeline yükseköğretim tazminatı ödenmesi

• Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi

• Üniversite idari personeline döner sermaye katkı payı ödenmesi; Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmesi

• Üniversite idari personeline sınav görevi verilmesi; Üniversite idari personelinin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlisi olarak görevlendirilebilme hakkı verilmesi

• Araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi, derece yükseltilmesi ve yeşil pasaport hakkı tanınması; 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması; 33/a kadrolarında sözleşme süresi sınırının kaldırılarak bunların daimi kadroya dönüştürülmesi; araştırma görevlilerinin 1. dereceye kadar yükselebilmeleri

• Üniversitelerdeki görevlendirmelerin denetim altına alınması; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 ve 52/f maddesi kapsamındaki görevlendirmelerin personelin isteğine ve denetlenebilir, somut, haklı, açık gerekçelere bağlanması

• Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezi olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınması

• Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezi olarak gerçekleştirilmesi

• Doçent unvanının alındığı tarih itibariyle halen doçent kadrolarına atanmamış ve de 3. derecede bulunmayan doçentlerin, doçent kadrolarının sahip oldukları özlük haklarından faydalandırılmaları

• Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında üniversitelerde bulunan kamu konutlarının (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) yüzde 80’i sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilmesi; üniversitelerde kamu konutları tahsisini düzenleyen yönetmelik, yönerge vb. düzenlemelerde 2914 sayılı Kanuna tabi personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında ayrımcılık getiren türden hükümler tesis edilememesi

• Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatlarının YÖK’te görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları üzerinden ödenmesi

• Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

• Gemi adamı kadrosunun hizmet sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi ve haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

 

Eğitim-Bir-Sen

27 Temmuz 2019 00:37 Okunma: 7306
Yorumlar:
yilfer10
31 Temmuz 2019 10:04
1     0
idareci yada yüksek mevki ister olmazsa sendika değiştirir,
tayin ister olmazsa sendika değiştirir,
maaşı yetmez sendika değiştirir,
tuttuğu partiye ters düşer sendikayı değiştirir.
bu mudur sendika üyeliği. Türkiye'de sendikacılık yok. köşe yapmaca var.
siyaset yapmayın derler. hayatımızı siyasete çevirdiler. kaçış yok.
memura siyaset hakkı veren bence. şu an sendikalardan tek talebim budur. diğerleri teferruat :)

tahir1699
30 Temmuz 2019 18:25
1     1
Feusa hoca istifa etmesin.
Yetkili sendika yukarıda yazılı 70 maddeden 10 tanesini hükümetten alsın.
Ben Eğitim-Bir-Sen'li olacağım.
Peki alamazlarsa Feusa hoca sen sendikandan istifa etme cesaretini gösterebilecek misin?
KompLo
30 Temmuz 2019 16:15
0     0
O zaman %4+3,5 hayırlı olsun. Bu tekliften başka sonuç çıkmaz.
carpediem03
30 Temmuz 2019 15:05
2     1
Feusa hocam ek olarak istifa etmeyi unutmayın lütfen.
Dilekçeniz benden.
mehmetalibozlu
30 Temmuz 2019 14:36
5     2
feusa hocam dediklerine kendin inaniyor musun bende eğitim birsenliyim ama adımız buçuk sene çıktı
1.Yıllardır ekders adaletsizliğini
2.Yüzdelik dilim düzenlenmesini
Yapamadikar yukarıdaki tekliflerin hepsi isguzarlik başka bişey değil yukarıda yazdığım maddeler olsa zaten maaş yükselecek otomatik olarak
Osman42tr
30 Temmuz 2019 14:24
6     1
Eş yardımı en az 1000 lira olmalı. Böylece tek maaşla ailesini geçindiren insanların da yaşam standartı iyileşir.
feusa
30 Temmuz 2019 12:51
4     17
Eğitim Bir Sen klavye delikanlılığı yapmaz hakkını arar ve alır.Sizin sendikalarınızı da gördü bu ülke dönün bir geçmişe bakın memur için ne aldı sendikalarınız 5 tane madde yazın buraya ben eğitim birsenden istifa edecem
İMPARATOR1
29 Temmuz 2019 21:32
6     2
Aslında bir şey talep ettikleri yok. Sadece istiyormuş gibi yapmışlar...
tahir1699
29 Temmuz 2019 01:28
7     3
Eğitim-Bir-Sen hakkında onlarca olumsuz görüş bildirdik. Şu ana kadar tek bir tane sendika yetkilisi geri dönüş yaparak bu sayfalarda sendikayı veya kendi görüşlerini savundu mu? Hayır! Öğretmenlerime cevap verme gereği dahi duymuyorlar. Açıkçası biz öğretmenlerin görüşlerine değer vermiyorlar. İşte biz öğretmenlerin kurduğu ve bizleri savunması gereken sendikaların durumu!!! İçler acısı. Onlar da hiç bir şey yapamayacaklarını biliyorlar. Ama bir şekilde atanmışlar. Koltukları var. Eh o rahat koltuk riske atılır mı?
milaz
29 Temmuz 2019 00:22
5     0
2010 öncesi atanan öğretmenlerin artirimli hizmet puanı alamaması neden gündeme gelmiyor
demiroz22
29 Temmuz 2019 00:17
5     3
sevsinler sizin hesabınızı hep çalışanların yan gelirleri yani ek ders ve ek ödemeler tatillerde ödenmeyen kalemleri yazmışlarda yazmışlar maksat çok istedik herkese istedik olsun bırakın bu şark kurnazlığını artıkta öğretmenlerin hakkını adam gibi verin iş adamlarına sağlanan vergi indirimini bende istiyorum sadece yeni yapılan YİK üyelerinin zammından bende istiyorum vekillerin sağlık indirimlerinden bende istiyorum haaa bu eğitimciler de hiç şükretmiyorlar diyen varsa bıraksın öğretmenliği gidip imam olsun ve şükretsin ben önüme gelen öğrencilere yani bu ülkenin gelecekteki doktor,hakim,savcı,millet vekili,iş adamı,mimar,mühendis,polis,imam,subay… olacak olan nesillerine beynimi açıyorum ve emek veriyorum bunun içinde hakkım olanı istiyorum tüm meslek gurupları çocuklarını okula yazdırırken nasıl iyi okul yok oda yetmez iyi öğretmen diye seçim yapıyorsa öğretmenin hakkını vermeyi de bilsinler
suatbesni
28 Temmuz 2019 20:30
1     1
offff çok güzel ya neler iatemişiz bence isteklerimizin hepsi (!) kabul edilecek
php_korsan
28 Temmuz 2019 18:38
9     0
Turkcell reklami gibi.
Okullar hazır,öğrenciler hazır,öğretmenler hazır yollar hazır fabrikalar hazır.5gye geçiyoruz.Altta küçük yazıda şöyle diyor.Frekans alt yapısı sağlandığında:))))
cmustafaengin
28 Temmuz 2019 13:04
13     2
Demek ki neymiş 2020-2021 de 3+3, 2021-2022 de de 4+4 zamla HAVALARA UÇACAĞIZ ;) Seyyanen zam falan da olmayacak ama medya ve öğretmen düşmanları olmuş gösterecek. Hatta 24 Kasım'da 5 maaş ikramiye verilmiş gösterilecek.
Ne yapar ederler, isteklerin yarısına tamam deyip kalkarlar masadan :( Kimse kusura bakmasın, yılların tecrübesiyle yazıyorum. O kadar çok madde olmasına aldanmayın!
seyfi ünaldı
28 Temmuz 2019 00:23
4     1
Tüm samimiyetimle söylüyorum "Liste daha kısa olmalıydı."
Kanayan yaralar belli. Belli bir zümreyi değil tüm camiayı ilgilendiren başlıklara enerji harcanmalı.
alpi61
27 Temmuz 2019 23:45
10     4
Valla sayın hocam, Kızılay’a atanan kayyuma 120 bin tl aylık bağlanan, bazı şirketlerin trilyonluk vergi borçlarının bir kalemde silindiği, miadını doldurmuş bazı siyasetçilere 15 bin aylık bağlandığı, bir belediye başkanının kendisini heryere yönetici atadığı ve 50 bin tl aylık aldığı bir ülkede kimse kusura bakmasın bende %10 zam isterim..!!
daywalker_01
27 Temmuz 2019 22:55
4     2
Hayaller paris gercekler bucuklu rakamlar.
scorpios
27 Temmuz 2019 22:35
10     3
Sendikacinin maasini devlet odedigi muddetce Turkiye'de sendikaciliktan bir sey beklemeyin.Kim maasini veren patrona diklenip dedigini yaptirabilir ki?
t._yildirim
27 Temmuz 2019 20:58
6     16
Daha bugün biri dediki midenize girecek soğan ı düşünüyoruz da düşmana sıkılan kurşunun hesabını hiç mi düşünmüyorsun. Ülkemiz üzerinde ki oynanan oyunları ve bu oyunlarla mücadele için harcanan onca parayı emeği görmüyor musunuz... ne yapalım yani zammı size memleketi de gavura mı teslim edelim....
t._yildirim
27 Temmuz 2019 20:46
7     11
!şiniz gücünüz zam, şükredin der şimdi yorumlarda üğretmen arkadaşımın biri... Nerede o arkidiş, hani?
@gkhnkmn
Burdayım
HAMZA97
27 Temmuz 2019 20:14
6     5
Yüzde 3 + 3 verirlerse şükredin.
cabralovic
27 Temmuz 2019 20:01
8     4
Müdür yetkili öğretmen ile ilgili 1 kelime dahi yok...
gkhnkmn
27 Temmuz 2019 19:49
2     8
!şiniz gücünüz zam, şükredin der şimdi yorumlarda üğretmen arkadaşımın biri... Nerede o arkidiş, hani?
Beyefendi006
27 Temmuz 2019 18:30
10     4
eyvah! 8+7 = 4+4 olur. tarihi başarı yıllarca dilden dile anılır
ayteking
27 Temmuz 2019 18:15
8     5
Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

reyiz çarpma bilmiyor herhalde 103x2=206 yapar.

kimlere kaldık?
nidelimm
27 Temmuz 2019 15:51
5     2
Bence bizlere zam mam vermesinler. Bizleri enflasyona ezdirmesinler başka bir şey istemem..
scorpios
27 Temmuz 2019 14:35
9     4
Çok zam istemişsiniz başkan kızmasın!
scorpios
27 Temmuz 2019 14:32
10     3
Gıda enflasyonu %20 adam % 15 zam istiyor.Bunlara herşey müstehak.
carpediem03
27 Temmuz 2019 13:24
21     4
Sizin sendikacılığınız üzerine çok şey yazılır da, hangisinden başlayacağımızı şaşırıyoruz. Bakalım bu dönem neleri "kazanım" diye yutturup, kümülatif olarak yüzde kaç alıp bunu da başarıymış gibi yansıtacaksınız. Bakalım bu görüşmelerde kimlere masaya çakılı kaldılar deyip, hangi pankartları kaldırıp, yüzde kaça mürekkep dolduracaksınız.

Bırakın yukarıdaki sıralanan taleplerin yarısını, teklif ettiğiniz zammın yarısını alın, sendikamdan istifa Edip öbür gün sendikanıza üye olacağım. Bu yorum da tarihe not düşülsün.
yilfer10
27 Temmuz 2019 13:01
7     2
1.Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.
2.Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmeli, kılık-kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz
3.Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması
4.Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması; Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması
5.Rehberlik öğretmenlerine tatil dönemlerinde çalışma karşılığı ilave ek ders ücreti ödenmesi ve nöbet görevinin isteklerine bırakılması
ve
üniversite ile ilgili olan tüm maddelere karşıyım.
kirkyedi
27 Temmuz 2019 10:44
8     2
Bunları geçen toplu sözleşmeden biliyoruz...
venharun
27 Temmuz 2019 09:55
5     2
İste Ali başkan isteye biliyorsun ama alamadığını, hakem kuruluna gitse idi daha iyi olacaktı ama, dik duramadigini hatırlıyor ve hatırlatıyorum..
doguahmet
27 Temmuz 2019 09:54
14     3
Eğitim bir sene üye olan arkadaşların yüzde 95 i çıkarları için orda,yani başıma bir iş gelmesin diye.yapılacak iş herkesin bu sendikadan istifa etmesi.o zaman herşey yoluna girer.
halil_41
27 Temmuz 2019 03:10
17     2
Kamu İşvereni kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, adil paylaşım...

"Yetkili sendika üyelerine 1 kat artırımlı prim ödenmesini istemek"

Tam da sizden beklenecek bir haraket..
tahir1699
27 Temmuz 2019 01:20
13     3
Eğitim-Bir-Sen'in bence ilk önce kendisi ile ilgili halletmesi gereken sorun var. GÜVEN SORUNU!!!
1-İlk önce öğretmenler arasında kendine güven sağlaması.
2-Gerçekten öğretmenlerin hakkını koruması.
3-Veee. Bizlerin hakkını korurken SAMİMİ olması...
tahir1699
27 Temmuz 2019 00:58
18     4
Bu kadar istek konu başlığını bir anda gündeme getirmelerini anlayamadım. Hedefleri bir kaç konu üzerinde yoğunlaşmak, kararlı olmak ve hükumet üzerinde baskı kurmak olmalıydı. Buradan şu ortaya çıkıyor. Hiç birini elde edemeyecekler. Alem işte görsün gibi sendikacılık yapıyorlar. Masaya oturdular diyelim. Hükümet taleplerinin kabul etmedi. İşte o zaman yapacakları önemli. Kamuoyuna yapacakları açıklamayı söyleyeyim. Talep ettik. Vermediler. Ohhh! Çok güzel! Öyle sendikacılığı o zaman bizde yaparız.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023