My Digital World eTwinning Projesi Çalışmalarını Tamamladı

My Digital World projesi, Türkiye ile Avrupa ortaklığında, 7-11 yaş aralığındaki öğrencilerle uygulanmış olup, projede kullanılan dil İngilizce’dir.

Proje 9 Türk, 5  Romanya,1 Bosna Hersek ve 1 Kuzey Makedonya ortağı ile gerçekleştirilerek etkinlikler eğitim müfredatına entegre edilmiştir. Değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duyacağı en önemli becerilerden birisi de medya okuryazarlık becerisidir. Son dönemde medya okuryazarlık öğretiminin, eğitim programlarına entegre edilmesine ilişkin güçlü bir ilginin varlığı dikkat çekse de; söz konusu ilgi daha çok genç yetişkinlere odaklanmış; bu süreçte özellikle ilkokul seviyesine ilişkin birtakım eksiklerin var olduğu görülmüştür.

Projemizde öğrencilerimizin medya okuryazarlığı konusundaki farkındalıklarını artırmak için öğrencilerimize web 2.0 araçlarını kullanarak bilgisayar, internet ve sosyal medyayı daha verimli ve dikkatli kullanmayı öğretmeyi amaçlanmıştır. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Hayat Bilgisi / Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarını disiplinler arası yaklaşımla matematiksel becerilerle bütünleştirecek, bu sayede çocukların medya okuryazar olma süreçlerine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Her ay yapılacak olan etkinlikler ile öğrencilerin medya okuryazarlığı  konusundaki farkındalıklarını artırmayı,  medyanın tanımını öğrenmeyi, medyanın ilettiği mesajların doğru okunmasını ve yorumlanmasını sağlamalarını,  gerçek ile kurguyu, doğru haber ile yalan haberi ayırt etme becerisi kazanmayı, medyada güvenilir bilgi elde etme yollarını öğrenmeyi, medyada dilin doğru kullanımı ve eleştirel bakış açısı geliştirmeyi, web 2.0 araçlarını ve teknolojiyi etkin kullanmayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Projede kasım ayında web 2.0 araçları kullanılarak logo,  afiş tasarlanmış, okul panosu hazırlanmış, proje öğrenciler tanıtılmış ve sosyal medyaya ilişkin dikkat ve motivasyon etkinlikleri(oyun çalışması) gerçekleştirilmiştir.

Aralık ayında medya okuryazarlığına ilişkin farkındalık kazandırmak amaçlı quizler yapılmış, mindmap aracı kullanılarak ortak zihin haritası oluşturulmuş, bilgilendirici videolar seyreltilmiş ve medya okuryazarlığı ile ilgili ortak video oluşturma etkinliği yapılmış ve öğrenci tanışma webinarı gerçekleştirilmiştir.

Ocak ayında sosyal medya ve dezenformasyon kavramlarının öğretimine yönelik olarak ortaklarla birlikte işbirlikçi linoit slogan, broşür oluşturma, ortak şarkı yazma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Yine aralık ayında wordvall web2.0 aracıyla yarışma yapılmıştır. Karışık ülke takımları oluşturularak kahoot ile medya okuryazarlığı konusunda oluşturulan yarışma çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Şubat ayı kapsamında ‘Güvenli İnternet’ konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla quizler yapılmış, medya okuryazarlığı konusunda oluşturulan dergiler incelenmiş storyjumper ile ortaklar ile ortak hikaye hazırlanmış ve proje baş harflerinden oluşan akrostiş çalışması yapılarak proje final ürünleri oluşturulmuştur.

Proje üyelerinin işbirlikçi olarak oluşturdukları ‘LONG EAR’ isimli ekitaba ulaşmak için tıklayınız.

https://www.storyjumper.com/book/read/125952762/62122ab57d97c

  • 1 1
  • 13 Mayıs 2022 10:11 276
  • ayseldogan8906
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Şu an 8.858 kişi ve 487 üye var.

Aktif üyeler için tıklayınız.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK