Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31862

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanır. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenir ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine” ibaresi “8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Birliğin yaptığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü etkinlik ile” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 • 1 8
 • 10 Haziran 2022 10:13 5.839
 • rende.com
  12 Haziran 2022 14:33
  1 0
  Para toplamaya devam
 • Oddo38
  10 Haziran 2022 14:01
  6 1
  Hee dansöze binaen :D
 • cbci
  10 Haziran 2022 13:52
  6 0
  Bir okulun aile birliği dansöz oynatinca yönetmelik değişti. Sorumluluk müdüre verildi artık.
 • göbekligeneral
  10 Haziran 2022 13:43
  7 1
  müdüre sormadan dansöz oynatamazsın.
 • eylulonur
  10 Haziran 2022 13:14
  2 0
  Okul müdürünün onayı değişti. Sorumluluk arttı
 • mahmutkara2142
  10 Haziran 2022 12:53
  14 0
  özet geçiyorum. Okulda dansöz oynatmak yasaklandı.
 • Oddo38
  10 Haziran 2022 10:24
  4 1
  Ne değişti yani?
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.

Şu an 1.223 kişi ve 257 üye var.

Aktif üyeler için tıklayınız.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK