Okul Yöneticileri Odası

Çevrimdışı sinanuzun

 • Aktif Üye
 • **
 • 54
 • 33
 • 54
 • 33
# 08 Ara 2021 14:52:31
Belge başvurusu nereden yapılıyor modülün neresinden bakılıyor acaba ?


[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Merhaba, okulun sıfır atık belgesi alıp almadığını öğrenebilir miyiz? Aldıysa belgeyi nasıl görüntüleyebiliriz? Sisteme kaydımız varmış.
[/quo
Sıfır atık sisteminden belge başvurusu yaptığınız yerde en sağda değerlendirme sonucu vardır.Tıkladığınızda redse sebebi yazar yada belgeniz onaylandı yer alır yada belgenin kendisi yer alır

Çevrimdışı zzeeyynneepp

 • Üye
 • *
 • 9
 • 7
 • 9
 • 7
# 08 Ara 2021 14:59:22
merhaba. esınavın ücreti için ekderse mi yansıtılır yoksa milli eğitim kendisi mi öder?

Çevrimdışı vartom

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 1.548
 • 325
 • 1.548
 • 325
# 08 Ara 2021 15:00:18
tefbis e girilmiyor...

Çevrimdışı vartom

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 1.548
 • 325
 • 1.548
 • 325
# 08 Ara 2021 15:01:03
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
merhaba. esınavın ücreti için ekderse mi yansıtılır yoksa milli eğitim kendisi mi öder?

ayrı ödenir...
ekdersle alakası yok hocam

Çevrimdışı ahmethawk

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 650
 • 469
 • Müdür Yardımcısı
 • 650
 • 469
 • Müdür Yardımcısı
# 08 Ara 2021 15:17:37
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Belge başvurusu nereden yapılıyor modülün neresinden bakılıyor acaba ?


EÇBS sistemine e devlet ile giriş yapıyorsunuz.Tabiki bunun için önce kayıtlı olmalısınız.Tesis şube işlemlerinden okulu seçip sıfır atık sistemi uygulamasına tıklıyorsunuz.Açılan sayfada belgelendirme kısmı var.Görürsünüz

Çevrimdışı kdrhtloglu

 • Üye
 • *
 • 11
 • 0
 • 11
 • 0
# 08 Ara 2021 15:24:16
Sayın Müdürlerim, e-devlet üzerinden aile bildirimi yaptığım zaman ilgili mutemete bildirim gidiyor mu yoksa ayrıca dilekçe ile bildirmek gerekir mi?

Çevrimdışı gazili0606

 • Bilge Üye
 • *****
 • 5.647
 • 13.787
 • 5.647
 • 13.787
# 08 Ara 2021 15:39:30
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Sayın Müdürlerim, e-devlet üzerinden aile bildirimi yaptığım zaman ilgili mutemete bildirim gidiyor mu yoksa ayrıca dilekçe ile bildirmek gerekir mi?
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] bildirim yaptım şeklinde idarenize bilgi vermeniz yeterlidir.

Çevrimdışı esibel

 • Aktif Üye
 • **
 • 72
 • 5
 • 72
 • 5
# 08 Ara 2021 15:51:07
rehber öğretmenler hafta içi halk eğitim bünyesinde kurs açabilirler mi  bilgisi olan yada resmi yazı

Çevrimdışı lopotex

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 237
 • 46
 • 237
 • 46
# 08 Ara 2021 16:19:50
EÇBS sıfır atık kalite belgesini alan okul var mı acaba?
Bizim okula sürekli iade ediyorlar

Çevrimdışı ee283

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 346
 • 416
 • 346
 • 416
# 08 Ara 2021 16:41:23
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
EÇBS sıfır atık kalite belgesini alan okul var mı acaba?
Bizim okula sürekli iade ediyorlar
SAYIN HOCAM BİZ ALDIK İLGİLİ FORM DOLDURULURKEN YÜKLENEN BELGE VE RESİMLERE DİKKAT EDELİM.

Çevrimdışı befes

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 794
 • 3.189
 • 794
 • 3.189
# 08 Ara 2021 18:18:17
Formdaki sayın idareciler;idarecilerin okuldaki öğretmenleri ders dinleyerek ya da evrak sorarak teftiş etme olayı hala devam eden bir uygulama mı?Öğretmene not verme olayı kaldırılmadı mı?

Çevrimdışı mali8057

 • Uzman Üye
 • *****
 • 3.453
 • 245
 • 3.453
 • 245
# 08 Ara 2021 18:23:34
Öğrenciler bir öğretmenin dersi iyi anlatamadığı ve kendileri ile yeterince ilgilenilmediği ile ilgili şikayette bulunuyorlar. İdare olarak ne yapılmalıdır?

Çevrimdışı samsat868686

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 654
 • 1.544
 • Müdür Yardımcısı
 • 654
 • 1.544
 • Müdür Yardımcısı
# 08 Ara 2021 19:34:55
Arkadaşlar öğretmeniminz bebeğini doktora götürdüğünde annesi doğal olarak refakat ettiği için doktorun epikriz kağına annesi refakat etmiştir yazıp mühürlese yeterli mi ya da nasıl bir yol izlenmeli

Çevrimdışı habibocak

 • Bilge Üye
 • *****
 • 9.428
 • 7.128
 • 9.428
 • 7.128
# 08 Ara 2021 20:15:26
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar öğretmeniminz bebeğini doktora götürdüğünde annesi doğal olarak refakat ettiği için doktorun epikriz kağına annesi refakat etmiştir yazıp mühürlese yeterli mi ya da nasıl bir yol izlenmeli


Hastalık ve refakat izni
MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2)    İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
(3)    Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
(4)    Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5)    Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekim en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.
(6)    Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7)    Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.
(8)    Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.
(9)    Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre;
a)    Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur.
(b)    (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
(c)    Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(d)    İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

e) (Değişik:NİSAN 2013 TD)Bu fıkraya göre verilecek izin memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

Çevrimdışı sesseda

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 107
 • 20
 • 107
 • 20
# 08 Ara 2021 21:01:49
Arkadaşlar yazı inceleme kurulunun görevi nelerdir

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK