Okul Yöneticileri Odası

Çevrimdışı isikayhan

 • Moderatör
 • *****
 • 7.932
 • 6.782
 • 7.932
 • 6.782
# 27 Eyl 2022 14:03:50


[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Okula uygulama öğrencileri geliyor. İdareciler ücret alıyor mu alıyorsa nasıl işliyor süreç? Ek derse mi ilave ediyoruz.
Teşekkürler


Üniversite ödeyecek:[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Okullarda rehberlik uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
MADDE 28- (Değişik: 03/04/2020 tarihli ve 2368 sayılı CK) (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.
(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, uygulama öğrencisinin Öğretmenlik Uygulamaları, Okul Deneyimleri, Alan Çalışması ve Okullarda Rehberlik Uygulamaları dersinin uygulanmasına ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine öğrenci değerlendirmelerinin işlenmesine yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati, b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Alan Çalışması derslerinin her birinden haftada 4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması ve Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık derslerinin her birinden haftada 6’şar saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.
(4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

Çevrimdışı yoncalodi

 • Bilge Üye
 • *****
 • 9.931
 • 18.174
 • Müdür Yetkili
 • 9.931
 • 18.174
 • Müdür Yetkili
# 27 Eyl 2022 14:05:00
Merhabalar güncel ek ders ücret onay şablonu var mıdır

Çevrimdışı ahmethawk

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
# 27 Eyl 2022 14:05:36
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam özel hastane vermiş. tek hekim imzalı(Profesör) 10 gün. Refakat etmesi uygundur. Bu bir durum bildirirm raporudur diye de ifade geçmişler. Ne yapılması gerekir
Refakat iznine ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3)  Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.
Madde açık kurul kararı gerekir ya mazeret izni yada tek hekim rapor alacak.Yada kurul refakat izni alacak

Çevrimdışı ahmetyilmaz34

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 218
 • 56
 • 218
 • 56
# 27 Eyl 2022 14:14:49
Okulda ikili eğitim anasınıfı bulunan okullarda müdür yardımcılarından birine +2 saat ödeniyor. Peki müdüre de artı 2 ödeniyor mu

Çevrimdışı yusuff1000

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 181
 • 59
 • 181
 • 59
# 27 Eyl 2022 14:20:01
evet ödeniyor

Çevrimdışı osmançövüt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 5.991
 • 22.565
 • Müdür Yardımcısı
 • 5.991
 • 22.565
 • Müdür Yardımcısı
# 27 Eyl 2022 14:20:12
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Merhabalar güncel ek ders ücret onay şablonu var mıdır
buyrun

Çevrimdışı yoncalodi

 • Bilge Üye
 • *****
 • 9.931
 • 18.174
 • Müdür Yetkili
 • 9.931
 • 18.174
 • Müdür Yetkili
# 27 Eyl 2022 14:30:18
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
buyrun
teşekkürler hocam

Çevrimdışı sensei73

 • Aktif Üye
 • **
 • 55
 • 16
 • 55
 • 16
# 27 Eyl 2022 14:41:38
iyepte öbalar kalktı mı arkadaşlar

Çevrimdışı ahmethawk

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
# 27 Eyl 2022 14:44:48
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
iyepte öbalar kalktı mı arkadaşlar
Hayır hocam dağıtımı başladı aldık biz.

Çevrimdışı bir adam

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.623
 • 1.465
 • 2.623
 • 1.465
# 27 Eyl 2022 14:53:34
1.Heyet raporunu (1 aylık) normal sağlık raporu gibi izne çevirebiliriz değil mi? Ekstra bir şey var mı?
2. Maaşı etkilemiyor değil mi? Diğer sağlık raporlarında 7gün sonra maaşta belirttim ama bunda herhangi bir şey var mı?
3. Teşekkürler

Çevrimdışı ahmethawk

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
 • 876
 • 601
 • Müdür Yardımcısı
# 27 Eyl 2022 14:55:51
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
1.Heyet raporunu (1 aylık) normal sağlık raporu gibi izne çevirebiliriz değil mi? Ekstra bir şey var mı?
2. Maaşı etkilemiyor değil mi? Diğer sağlık raporlarında 7gün sonra maaşta belirttim ama bunda herhangi bir şey var mı?
3. Teşekkürler
Refakat iznini mebbiste ilgili personelin izin işlemlerinden refakat izni kısmına işleyip izne çevireceksiniz.Maaş kesintisi olmaz.

Çevrimdışı mamidi

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 345
 • 36
 • 345
 • 36
# 27 Eyl 2022 15:03:59
İyi günler.branş öğretmeni haftalık 26 saat derse giriyor.destek eğitim odasında kaç saat ders verebilir?teşekkür ederim

Çevrimdışı niluferr

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 420
 • 281
 • 420
 • 281
# 27 Eyl 2022 16:38:15
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
İyi günler.branş öğretmeni haftalık 26 saat derse giriyor.destek eğitim odasında kaç saat ders verebilir?teşekkür ederim
4.

Çevrimdışı vartom

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 1.751
 • 365
 • 1.751
 • 365
# 27 Eyl 2022 16:58:41
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Okulda ikili eğitim anasınıfı bulunan okullarda müdür yardımcılarından birine +2 saat ödeniyor. Peki müdüre de artı 2 ödeniyor mu

KAÇ MDR YRD VARSA VE MÜDÜRE +2 ödenir.

Çevrimdışı vartom

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 1.751
 • 365
 • 1.751
 • 365
# 27 Eyl 2022 17:01:24
şunun standardı yok mu?
sınıfa hiç öğrenci gelmezse ücretli öğretmen okula gelmiş olsa ekders yazılır mı arkadaşlar?

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK