Okullara Koronavirüs Rehberi

Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Bakanlık, salgın döneminde mümkünse okullara ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Koronavirüsten sorumlu bir okul yöneiticisi görevendirilmeli, eğitim faaliyetlerine başlamadan önce okul binası temizlenmeli, temassız ateş ölçer, maske sıvı sabun, antiseptik ve kolonya bulundurulmalı, salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.

Süreç, yatılı olmayan öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. Yatılı olanlar ve akşamları görevli öğretmen ve çalışanlar için, bu süreç okuldaki tüm süreyi içerir. Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 
COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir.

» Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

» Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.

» Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

» Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

» COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir.

» Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

396 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda,

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir.

» Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.

» Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

» Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

» Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

» Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulmalıdır.

» Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenmelidir.

» Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

» Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten sonra tekrar eller yıkanmalıdır.

» Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

» Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.

» Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.

» Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

» Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır.

» COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

» Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

» Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir.

» Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir.

Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

» Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, 398 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.

» Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

» Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

» Öğretmen ve çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

 

Rehberi PDF dosya formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayınız

 

05 Temmuz 2020 12:34 Okunma: 16160
Yorumlar:
şule44
08 Temmuz 2020 18:25
0     2
Peki avrupa da okullar kapalı şu an onlarda durum bizdede iyi değil tabiki çok öğrencisi olan sıcak iklimde olanları anlıyorum bizim okul tam gün ilk ve orta kademe aynı sabah ve öğlene bölünürse sorun kalmaz ozaman böyle olan okullarda var olacak bu pandemi malesef 2025 diyorlar ne yapacağız bu çocuklar parka sinemaya avm ye düğüne derneğe tatile gidecekler mi evet sokağa çıkıyorlar mi evet eee 5 sene uzakta eğitim mi olsun 25 kişilik sınıfımda zorla 12 kişi oldu en yüksek rakam
cihangir4010
08 Temmuz 2020 17:08
5     1
Kurallar ayrı bir Dünyada, Bizim okullarımız ayrı Dünyada.
sürgün36
08 Temmuz 2020 13:19
5     1
Tabi bir de temizlik acisindan bakılmalı.Bu temizliği yapacak hizmetli de yok okullarda. 1 hafta sonra salmaya başlar hizmetlerin çoğu.Ayrica dezenfektan ve çamaşır suyu maliyetleri de MEB i zorlar.Sonrasi okullar kendi başının çaresine baksın.Zor bir süreç ALLAH yardımcımız olsun...
taylantaylan
07 Temmuz 2020 14:12
4     0
İlk toplantıda komisyon kurulur dezenfektan filan olur Sınıflar ikiye bölünüp üçer ders yapma ayrı ayrı teneffüs zamanları belirleme gibi önlemler alınır temizlik ve hijyen konusu zor çünkü hizmetli yok kadrolu hizmetleri de çalıştıracak güç yok
semih5
07 Temmuz 2020 13:11
4     0
Sonbahardaki 2. dalgada daha bulaşıcılığı yüksek virüs gelmesi yüksek ihtimal dahilinde arkadaşlar. covid-19 u üretip yayanların başka başka hesapları var.. Bu virüslerin Amerika ve Avrupa da mutasyona uğramış çeşitleri bulundu.Bunun kesin aşısı da o yüzden bulunamyacak. Yeni dünya düzenine gidişin adımları bunlar bence..O yüzden bu koronavirüs rehberleri anlamsız...
göbekligeneral
07 Temmuz 2020 09:15
11     2
Okullardaki güvenlik görevlisi virüs kontrolü yapsın virüsü yakalasın hemen oracıkta yok etsin.
barca43
07 Temmuz 2020 05:07
10     2
Rahmetli Kemal sunalın Tosun paşada her şeyi yapıyorum ama gözlerimden ateş çıkaramıyorum dediği gibi her şeyi anladımda virüsten sorumlu yönetici nedir yahu,vürüsü karşısına alıp bana sormadan kimseye bulaşma mı diyecek yoksa bugün kimlere bulaştın diye hesap mı soracak veya elinde metreyle öğrencilerin peşinden mi koşacak tüm ez cümle önlemleri okul aile öğrenci öğretmen birlikte uygulamalı önce sağlık gelir
HLDD
06 Temmuz 2020 21:58
6     0
Gorunen gunluk koronavirus tablosu, Verimli Uzaktan Egitim Rehberi ister.
turaç
06 Temmuz 2020 16:07
5     10
İyimserler yeşil ,kötümserler kırmızı işaretlenmiş."Her şey çok güzel olur inş." temennisi sizce kırmızı mi yeşil mi olmalı?
halaskar63
06 Temmuz 2020 13:51
8     0
Bu tedbirler doğrultusunda açılması istenen okulların gerekli önlemleri şimdiden temine etmesi, planlaması ve faaliyete geçirmesi büyük bir önem arz etmektedir.
kahraman111984
06 Temmuz 2020 13:34
6     3
Bunlar öneri böyle yapılacak diye bir şey yok. Kalabalık okulların yapması imkansız.
göbekligeneral
06 Temmuz 2020 11:03
14     4
Kim yapacak,kim uyacak bunlara güldürmeyin adamı ya.
teacher41
06 Temmuz 2020 10:45
5     25
Okulların acilmasini istemeyen arkadaşlar farz edelim ki 5 yil asi bulunmazsa 5 yil okula gitmeyecek mi?
dalambert
06 Temmuz 2020 10:21
17     2
Biz bakanlık olarak rehberi gönderdik;sorumluluğu üzerimizden attık.Başınıza bir şey gelirse siz sorumlusunuz,çünkü kuralları söyledik;ama siz uymadınız.Geçmiş olsun,yalnız ve güzel ülkem.
hayze
06 Temmuz 2020 00:07
23     4
Bana 168 metre kare bir sınıf lazım.
dürüst
05 Temmuz 2020 23:58
13     1
Allah tan şu salgın biterde okullar açılır. Ama mevcut halde zor..bakalım rehber yolladılar, eldiven maske dezenfektan ve düzeni yollayacaklar mı? hayır. Gazanız mübarek ola, Allah cc korusun ve yardımcınız olsun, laf anlamaz velilere nasıl anlatılacak uyumları sağlanacak, bakalım.
ayşe_naz
05 Temmuz 2020 23:55
16     2
Peki benim gibi hem öğretmen hem hademe hem müdür olan olmaya çalışan kişiler tek başına mı alacak bu sorumlulukları.
ankaragucux
05 Temmuz 2020 23:38
5     39
Açsınlar okulu yatarak maaş almak istemiyorummmm.)))
Ver coşkuyu ver carpilarii.)
ruzgarneo
05 Temmuz 2020 23:28
19     3
1 vaka varken okulları tatil edip bir daha açmadılar. Vaka sayısı 0 olmadan okulları açamazlar.
kaansaatci
05 Temmuz 2020 23:26
9     46
Arkadaş önlem alınırsa güzel olur diyen arkadaşlara çarpı atmışsınız.Niyetiniz nedir?
Önlem alınır ve bizler üzerimize düşeni yaparsak sorun yasamayacagimiza inanıyorum.Kilit cümle "üzerimize düşeni" tabi elini taşın altına sokmayacak arkadaşlara diyecek hiçbir şey yok.Onlar sadece okullar açılmasın yazmaya devam etsinler.Biz özverili fedakar öğretmenler üzerimize düşen ne varsa yapacağız.
ankaragucux
05 Temmuz 2020 23:13
9     30
Yorumların hepsini okudum açılsın diyenler resmen hain ilan edilmiş.)) Yok açılmasın diyenler kahraman gibi oy almış.)
Benim fikrim rabbim sevdiklerimizi korusun , bakanligimizin tedbirleri insallah ise yararda sorun olmaz, eskisi gibi devam ederiz..
faul
05 Temmuz 2020 22:59
22     2
Yani bu vaka sayıları devam ettiği sürece, aşı ilaç vs. bulunmadığı sürece okullar açılmayacak, açılsa bile kısa zamanda kapanıp uzaktan eğitime geçilecek..İşin içinde sahada olan öğretmen idareci nerdeyse herkes bu görüşte ise bildikleri bir şey vardır sayın bakanlık yetkililerimiz..Gerçekten herkes sıkıldı bu durumdan, keşke açılsa da normale dönebilsek ama görüntü ve yayınlanan genelgenin uygulanabilirliği maalesef pek mümkün değil..Hakkımızda hayırlısı olur inşallah..
ufukbey
05 Temmuz 2020 22:17
14     4
Bizim okul 2000 kişi nasıl olacak bu dedikleri demek ki okullar asla acilmayacak
narses
05 Temmuz 2020 22:00
18     4
pratikte uygulama imkanı olmayan, tonla laf kalabalığı.
m_aslan
05 Temmuz 2020 21:24
12     2
Bizim okula geçen yıl hizmetli ancak 1. Dönemin sonunda geldi. Ayrıca sınıfım 20 kişi olmasına rağmen 2 sırada 3 kişi oturan öğrencilerim vardı. Sıra koysan dönüp dolaşacak yer kalmıyor. Öğrenciler yemek sırasında, serviste hiç nizama uymuyor.
Bakalım nasıl olacak?..
fpkara
05 Temmuz 2020 21:02
11     0
Bizim okula hizmetli okul açıldıktan ancak 1 ay sonra görevlendirilir. Sınıfları biz öğretmenler temizliyoruz ancak tuvalet ve koridorlar vahim durumda. Çoğu zaman tuvaletlerin kokusundan sınıflara zor gidiyoruz. Hizmetli başladığında da her sınıfa haftada 2 kere temizlik sırası geliyor. Bu arada dağ başı bir köyde değilim. Antalya'nın merkez ilçesine bağlı bir köy okulu bizimki.
naciekinci
05 Temmuz 2020 20:17
30     2
Uzaktan eğitimden randıman alınamadığından Meb haklı, Sağlık Bakanlığı risk almak istemiyor onlar da haklı. E bizde canımızı sokakta bulmadık biz de haklıyız. Bu işin sonucu ne olacak çok merak ediyorum.
e.ogretmenim
05 Temmuz 2020 20:06
21     2
İnsan yazılanları okudukça ölesi geliyor...

Atın beni denizlere yalan dünya size kalsın...
cmustafaengin
05 Temmuz 2020 19:25
38     4
Hemen çarpı atmayın, yeşile basacaksınız :)

-Ülkemizde bitse, dünyada bitmese tehlike var!
-Dünyada bitti, ülkemizde bitmedi, dünya için tehlike yüksek!
-Geçen gece 2.30 da asker uğurlamaya korna çalarak, davulla oynayarak gittiler, biter mi sizce?
-Brezilya bizde kış iken yazdı ve rahatlardı, şimdi orada kış ve günlük ÖLÜM 1500 civarında! Bize kış Kasım'da yavaştan gelince ne olacak?
-Diyelim okullar açıldı, günlük en az 10.000 vaka çıktı, okulları bir daha ne zaman açarsan aç kim çocuğu gönderecek?
-Öğretmen ve öğrenci sayısını baz almışlar da 2-4 bin öğrencisi olan, 150-200 öğretmeni olan okullarda nasıl olacak? 00.00-06.00 , 6-12, 12-18 , 18-24 Diye vardiya mı olacak? Misal 1. sınıflar gececi gibi :D
-Geçen gün takvim yayınlandı, bu dönemde normal dedim. Hatta "Akıl tutulması mı yaşacaklar ya, okulu açmak demek bütün emekleri zayi etmek olabilir. İllaki düşünmüşlerdir" demiştim. Ama şu an görüyorum ki "Tedbir alarak ama herkesi kapalı alanlara toplayarak virüsü bitireceklerini düşünüyorlar" resmen! Yahu bu ülkede "YASAK" dedin mi çime de basarlar, maskesiz de gezerler, cenaze töreni de düzenlerler! Hayatında Cuma'ya gitmemiş adamlar Cuma'ya bile giderler :D Yasak de yeter ki :D
-Bir de Öğretmeni vatan haini görenler var! Okul açılsın, 1 öğretmen ölsün, bunun 3 çocuğu ölsün sevinecek 1 öğretmen öldü diye! Maalesef yok demeyin böyle neler var neler!

UZUN LAFIN KISASI;
İstediğiniz kadar tedbir alın, istediğiniz önlemleri uygulayın burası Türkiye! Her şeyi berbat edersiniz. Demedi demeyin. Burada yasak daha cazip! Şahsi fikrim Ağustos sonu seminer ya da okul açılması akıl tutulmasıdır! Bekleyip görelim ki kurbandan sonra coşan sayılardan sonra anlayacaksınız.
bir adam
05 Temmuz 2020 18:48
7     32
Arkadaşlar daha dün uzaktan eğitimi eleştirmiyor muydunuz siz? Alınan önlemleri bile eleştiriyorsunuz.
İMPARATOR1
05 Temmuz 2020 18:39
19     3
Bu şartlar oluşturulamayacağı için okullar açılmayacak demektir.
recepuysaler
05 Temmuz 2020 18:14
7     6
Hani derler ya :Görelim mevla neyler,neylerse güzel eyler...Hele bir o günler yaklaşsın yapılacaklar belli olur.Şimdiden bunları biz düşünmeye başlarsak kafayı yeriz.Bekle ve gör...
laylaylom_
05 Temmuz 2020 17:36
27     3
200 küsür öğrencili okulumda 2 adet kız 2 adet erkek öğrenci tuvaleti var. 100-100 bölünse hadi her tenefüs de yarısı tuvalete gitse 2 tuvalete 50 öğrenci gidecek. Hizmetliler ne ara kapı kolunu temizleyecek? Konulduğu gün biten sabunların, silinmesi gereken kapıların hangi birine yetişecek? Küçücük sınıflarda tıklım tıklım öğrenci arasına 1 metre mesafe nasıl konacak? Ağzına ekmek veya yiyecek sokup tuvalete gidip ellerini yıkamadan tekrar ağzındaki yiyeceği yemeye devam eden öğrencilere maske alışkanlığı nasıl kazandırılacak? Git öğretmen versin diye alınmayan kalemler silgiler yerine maske alma işi öğretmene mi yüklenecek ki milli eğitimin bu yükün altına gireceğini hiç sanmıyorum. Kendi çalıştığım yer adına söylüyorum. 20 kişilik sınıfta her gün maske alıp hatta bir de yedek koyacak veli yok. Ateşten kıvranırken bile gelip çocuğunuzu alıt mısınız dedik diye küfreden veliler hastayken gelip çocuğunu almayınca o çocuk ne olacak? Bulaşıcı bir hastalığı varken hocam bir şey olmaz yaaaaa korkma bu kadar diye okula yollanan çocuklarda korona varsa bile okula yollayan velilere herhangi bir yaptırım olacak mı? Taşımalı okullarda servisler için bir çözüm bulunacak mı? Daha yüzlerce soru varken sanırım yaz boyunca da tek gündemimiz okullar ne zaman açılacak olacak. Malum kaç aydır keyfimizden yatıyoruz.
übübü
05 Temmuz 2020 17:30
14     3
Uygulanabilirliği yüzde kaç?
sopar
05 Temmuz 2020 17:18
17     3
Andersen'den masallar.
tahirtemel
05 Temmuz 2020 16:52
17     3
200-300-500-1000-1500-2000….çocuğun olduğu bir okuldan,bir topluluktan bahsediyoruz.
Çocuğu getiren yada götürmek için gelen Anne-baba-dede….. vb. binlerce topluluktan bahsediyoruz.Binlerce sahaya inecek öğretmenlerden bahsediyoruz.Bu durumda okullar açılırsa büyük Risk.Temizlik-Maske-Mesafe …..nasıl sağlanır aklım almıyor.Kesinlikle bulaştan kurtulamayız. İnşallah büyüklerimiz doğru kararlar alırlar.İnşallah önümüzdeki şu iki ayda Risk ortadan kalkarda okulumuza döneriz.Risk kalkmaz ise Virüs riski ortadan kalkana kadar UZAKTAN EĞİTİME DEVAM.
Eğitim geç de olsa erken de olsa verilir.Ama ya sağlık elden giderse,bozulursa…Çocuklar geleceğimizdir.
ayhaa_61
05 Temmuz 2020 16:33
7     40
böyle önlemlerin alınacak olması çok sevindirici,bu şekilde uygulama olursa sorun olmayacaktır umarım
sanayici
05 Temmuz 2020 16:12
29     1
24 derslikli 4 katlı okulda 1 tane hizmetli var sgk gönderirse var göndermezse o da yok. bir ay maaş ödememek için okul kapanmadan hizmetliyi işten çıkarıyorlar. o insanlar zaten üç kuruşa çalışıyor afedersiniz tuvalet temizle, dolap taşı, müdüre çay getir götür. 1 hizmetli okula yetmiyor. bu yıl sınıfların çöpleri iki üç günde bir alındı. tuvalete sabun veli para verirse alınıyor. ondan sonra böyle yazılar çıkıyor. komik
narses
05 Temmuz 2020 16:03
14     1
4 metrekareye 1 kişi? nasıl olacak?
gezgin_
05 Temmuz 2020 15:58
21     3
Örnek:Çocuklar okula gelmiş olsun ikili öğretimde sabah gelen öğrencilerin kapıda ateşini ölçelim okula alalım ortalama yarım dakika en az 300 öğrenci =150 dakika 2,5 saat sabah 7.30 da derse başlayacak çocuklar saat 10.00 da derse başlar…….Öğrencisi daha çok olan okullar da artık ateşini ölçer ders biter hadi çocuğum eve der.Çocuklar çoğunluğu maskesiz gelir kapıda al çocuğum maske tabiki okulda varsa.Çocuk maskeyi takamıyorum öğretmenim al atak….. Sosyal mesafe….Öğretmenler kendi sınıfının ateşini ölçse bile yine zaman kaybı…..

Tavsiyem aşı bulunana kadar yada virüs bitene kadar.Uzaktan eğitime devam.Biz bunun çaresine bakalım.İnanın uzaktan eğitim ile,diğer iletişim araçları ile çocuklara verilmesi gerekeni öğretmenler fazlası ile verir.1.sınıflarda uzaktan çok rahat okur ve yazar .Çocukları riske atmayalım.Öğrencilere bedava kitap veriyoruz yanında bedavada internet verilsin.Öğretmenlere önceden hazırlanmış sınıfına göre iyi bir kılavuz kitap.Öğretmenlerde sınıfına göre iyi bir planlama yapar.
Mart ayından-Hazirana kadar uzaktan eğitimi yaptık gayet başarılıda oldu….
Yüzyüze eğitime diyecek yok ama ne yapalım durum bunu gerektiriyor.
Uzaktan eğitimde faydalı yine de hiç yoktan iyi denir ya …….
Şevkiyat
05 Temmuz 2020 15:01
5     16
Herşey çok güzel olur inşallah...
AKAK
05 Temmuz 2020 14:27
30     2
Laf ola beri gele. Uygulanabilir olması oldukça zor. Mevcudu az olan köy okulları, belde okulları için kısmen uygulanabilir. Merkez okullarda imkansıza yakın. Öğrenciler 2 ya da 3 gruba bölünerek ve 2-3 günde bir okula gelerek biraz daha uygulanabilir olur. Bu durumlarda bile bulaş riski gene çok yüksek olur bence.
carpediem03
05 Temmuz 2020 14:20
36     2
» Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.' dan sonrasını okumadım.

Türkiye'deki okulların yarısında sabun yok sabun. Ne ateş ölçeri, el antiseptiği bilmem nesi?
Yine Ankara'nın göbeğindeki okulla, diğer tüm okullar aynı kefeye konulmuş.
php_korsan
05 Temmuz 2020 14:16
18     1
Tören, kutlama, bahçe sıra düzeni, toplantıların nasıl olacağı hususunda esas açıklamalar yapılmalı, sınıf düzeni ve müfredat hakkında da bilgilendirme istiyoruz.Rehber okul için zayıf kalmış.Camiler,avmler,diğer kamu kurumları gibi temizlik isterim.
HLDD
05 Temmuz 2020 14:02
14     1
Keske okullarin acilamama ihtimalini de dusunup,yaz doneminde uzaktan egitim nasil daha verimli yapilabilir konulu(ogrenci,ogretmen,velileri de bilgilendirerek) alt calismalari yapilma.Ogrenci ve ogretmenler sinirsiz internet,tablet destegi yapilsa.
elserim
05 Temmuz 2020 13:56
6     1
Okulum 1400 kişi ikili eğitim yapıyor sınıflar 30-35 kişi ve bahçesi inanılmaz dar şehir içinde bir okul okulun onu bile cadde yani o da dar bence bir gün okulun yarısını derse alırlar diğer gün yarısını yani 350 kişi sabah 350 kişi öğlen gelir sınıflar 15 kişi olur öteki türlü okulu 3 lu hatta 4 lu egitime geçirmek lazım gece okulu gibi olabilir
hagrid34
05 Temmuz 2020 13:20
15     1
MEB senaryolar hazırlıyor... Sağlık Bakanlığı rehberler hazırlıyor...
Kendileri sınıfa girmeyecek .onun için bu kadar rahat kararlar alıyorlar. Olan bize olacak. Okulların en az % 90 ı bu şartları taşımıyordur. Çok okul yapın , okul bahçelerini büyük yapın denildi yıllarca. Okul yerine rezidanslar , AVM ler yapıldı...
irish
05 Temmuz 2020 13:19
10     1
Özel okullar dışında bunları yapabilecek okul var mıdır?
Okulda öğrenci ve öğretmen olmasa bile okullar bunların çoğunu yapamaz.
halil_41
05 Temmuz 2020 13:17
12     1

Covid-19 vakası olursa sınıfı temizlenmeli ve 24 saat boş bırakılmalı yazılmış.
E,o çocuk hetyeri gezmişse ne olacak?
4m² bir öğrenci olursa ikili eğitime döneriz.
Tenefüsler sırayla olursa mğrenciler hertürlü yakınlık sağlar.
Beden eğitimi derslerinde öğrencileri ayrıntutarak nasıl ders yapılacak?
Spor salonlarının kantinin hiç açılmaması lazım.
Öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması tam bizim öğrencilere göre.
Törenler,programlar,yarışmalar bu sene hep iptal olur.

Türkiye şartlarında hiçbit madde uygulanabilir değil.
HLDD
05 Temmuz 2020 13:11
10     1
Okullardaki onlemler guzel.Ama maalesef ogrenci ve ogretmenlerin bir cogu yurume mesafesindeki okuluna gidemiyor.Okula ulasimi saglayan servisler,toplu tasimalardaki onlemler nasil olacak.Okullarda degil belki ama,okula ulsana kadar corona kapma riski mevcut!
php_korsan
05 Temmuz 2020 13:02
16     1
Öğretmenler odası küçük ise...
Sınıflar 40 öğrencili ise...
ssszmzh
05 Temmuz 2020 12:56
16     1
4 metrekareye 1 kişi?
Sınıflar en fazla 10-12 kişi mi olacak?
toprakana
05 Temmuz 2020 12:55
25     1
Hemen hemen baştan sona kadar okudum ve şunu anladım okulların açılması imkansız bu şartlarda , önlem olarak yazılan maddelerin birçoğunun hayata gecirilebilme ihtimali hemen hemen sıfır
BirYangininKülü
05 Temmuz 2020 12:54
32     1
Bizim öğrenciler koridora konulacak olan dezenfektanları bir teneffüste bitirirler
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK