Konu: Önemli Duyurular!!  (Okunma sayısı 673631 defa)

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 30 Haz 2010 20:31:38
MEB den Ayakta Tedavi İşlemleri Genelgesi

30.06.2010 00:38

Tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.06.07.00-4-1883/31270 23 /06/2010

Konu : Ayakta Tedavi İşlemleri.

GENELGE

2010/41

İlgi: a) 29/09/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmî Gazetede ( mükerrer ) yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği.

b) 25/03/2010 tarih ve 27532 sayılı Resmî Gazete (mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun 14/01/2010 tarihli duyurusunda; “Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce ilgi (a) Tebliğ eki “Çalışabilir Kağıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.” hükmüne yer verilmişti.

Ancak, ilgi (a) Tebliğde ayakta tedavi görüp de hastalık raporu verilmeyenlere müdavi hekimlerce düzenlenen “çalışabilir kağıdı” kurumların personelinin takibinde kolaylık sağlamakta iken, bu belge ilgi (b) tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, söz konusu çalışabilir kağıdının kaldırılması tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Esengül CİVELEK

Bakan a.

Müsteşar

EK:Ayakta Tedavi Beyan Belgesi ( 1 sayfa )

DAĞITIM

-Merkez Teşkilatı Birimlerine

-81 İl Valiliğine

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ

AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ

Hastanın

Adı Soyadı :

Aile Fertlerinin Yakınlığı :

T.C. Kimlik No :

Tedavi Olduğu Sağlık Kuruluşunun Adı :

Sağlık Kurumuna başvuru Tarihi :

Ayakta Yapılan Tedavinin bitiş tarihi :

Yukarıda belirtmiş olduğum sağlık kuruluşunda ayakta tedavi yapıldığını beyan ederim. …/…/….

Adı Soyadı:

Unvanı

imza
önemle duyurulur ;)

yasmin akgün

 • B Grubu
 • İleti: 219
 • Teşekkür 297
  • Çevrimdışı
 • # 30 Haz 2010 20:36:49
Ayakta tedavi :) Suistimaller yeni bir belgeyi daha zorunlu kıldı!!!

isikayhan

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 2.814
 • Teşekkür 1449
  • Çevrimdışı
 • # 04 Tem 2010 19:58:14
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
2010-2011 Eğitim öğretim yılı Çalışma takvimi ile ilgili 2010/32 sayılı genelge yayınlandı.Yayınlanan genelgenin tam metnine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Not: linki adres bölümüne kopyalayınız

Eylül 2010 Seminer Dönemi:

1-8 Eylül 2010 arasındaki (8 Eylül arefe günü olduğu için yarım gün tatil)

13-17 Eylül 2010 arasındaki (13 Eylül Anayasa referandumu nedenyle tatil edilebilir)

iş günlerinde yapılacak

ÖNEMLE DUYURULUR ;)

siz vermemişsiniz bari ben vereyim

o tarihlerin dayanağı:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ


[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Meslekî Çalışmalar

Madde 98 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.

isikayhan

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 2.814
 • Teşekkür 1449
  • Çevrimdışı
 • # 09 Tem 2010 13:56:31
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
MEB den Ayakta Tedavi İşlemleri Genelgesi

30.06.2010 00:38

Tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.06.07.00-4-1883/31270 23 /06/2010

Konu : Ayakta Tedavi İşlemleri.

GENELGE

2010/41

İlgi: a) 29/09/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmî Gazetede ( mükerrer ) yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği.

b) 25/03/2010 tarih ve 27532 sayılı Resmî Gazete (mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği.

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun 14/01/2010 tarihli duyurusunda; “Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce ilgi (a) Tebliğ eki “Çalışabilir Kağıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.” hükmüne yer verilmişti.

Ancak, ilgi (a) Tebliğde ayakta tedavi görüp de hastalık raporu verilmeyenlere müdavi hekimlerce düzenlenen “çalışabilir kağıdı” kurumların personelinin takibinde kolaylık sağlamakta iken, bu belge ilgi (b) tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, söz konusu çalışabilir kağıdının kaldırılması tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Esengül CİVELEK

Bakan a.

Müsteşar

EK:Ayakta Tedavi Beyan Belgesi ( 1 sayfa )

DAĞITIM

-Merkez Teşkilatı Birimlerine

-81 İl Valiliğine

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ

AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ

Hastanın

Adı Soyadı :

Aile Fertlerinin Yakınlığı :

T.C. Kimlik No :

Tedavi Olduğu Sağlık Kuruluşunun Adı :

Sağlık Kurumuna başvuru Tarihi :

Ayakta Yapılan Tedavinin bitiş tarihi :

Yukarıda belirtmiş olduğum sağlık kuruluşunda ayakta tedavi yapıldığını beyan ederim. …/…/….

Adı Soyadı:

Unvanı

imza
önemle duyurulur ;)


ilgili genelgenin orjinali:

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 10 Tem 2010 09:22:43
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı


Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(aa) Seviye belirleme sınavı: İlköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılır.”

“Seviye belirleme sınavı ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2009-2010 Öğretim Yılında 6, 7 ve 8 inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere, bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak ilköğretim 6 ncı sınıf öğrencilerinden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.


önemle duyurulur ;)

babil76

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 696
 • Teşekkür 1311
  • Çevrimdışı
 • # 19 Tem 2010 22:35:43
Ben ASTROÇÖM bilim kampı ikinci dönemine katılmaya hak kazandım . çok şükür. İnşallah verimli geçer. Eğitimhane ailesinden de kimse varmı acaba katılacak?

snnx

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Okul Müdürü
 • İleti: 230
 • Teşekkür 242
  • Çevrimdışı
 • # 19 Tem 2010 22:39:14
çok şükür 6 ve 7 de sbs kalktı

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 25 Ağu 2010 14:03:30
TERHİS VE YEDEKLİK DÖNEMİ

a. Hizmet süresini tamamlayan yedek subaylar birlik ve kurumlarınca terhis edilirler.

b. Terhis edilen yedek subaylar seferberlik işlemleri bakımından;

(1) Bir ay içerisinde, nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine müracaat ederek, terhis kayıtlarını yaptırmak,

(2) Yedeklik yoklamalarını ise; her yıl 01 MAYIS-30 HAZİRAN tarihleri arasında ve  bizzat veya ilgili formu nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar.

c. Terhis kaydı ve yoklamasını yaptırmayanlar, her yıl değişen çeşitli para cezalarına çarptırılırlar.

kaynak: türkiye.gov.tr

ÖNEMLE DUYURULUR ;)

yedeklik yoklama formu;

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 30 Ağu 2010 12:22:25
2010-2011 Pedagojik Formasyon Sertifikası Başvuru Tarihleri


Mezunlara yönelik pedagojik formasyon sertifikası veren üniversiteleri ve açılan kontenjanları YÖK'ün açıklamasının ardından bildiğiniz üzere Memurum.biz'de yayınlamıştık.
YÖK'ün onayıyla pedagojik formasyon sertifikası veren üniversiteler başvuru şartları ve tarihlerini içeren duyuruları vermeye başlamıştır, bu nedenle duyurularına ulaşabildiğimiz üniversitelerin başvuru tarihlerine aşağıda yer vereceğiz. Sizlerden gelen bilgi ve önerilerle bu sayfayı güncel tutmak istiyoruz.

YÖK tarafından açıklanan mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan üniversiteler aşağıdaki gibi gibidir.

- Adnan Menderes Üniversitesi 250
- Akdeniz Üniversitesi 250
- Ankara Üniversitesi 500
- Anadolu Üniversitesi 300
- Atatürk Üniversitesi 500
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 250
- Dumlupınar Üniversitesi 250
- Fırat Üniversitesi 250
- Gazi Üniversitesi 500
- Gaziantep Üniversitesi 250
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi 250
- İstanbul Üniversitesi 500
- Kırıkkale Üniversitesi 250
- Marmara Üniversitesi 500
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 250
- Mersin Üniversitesi 250
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 500
- Rize Üniversitesi 200
- Sakarya Üniversitesi 500
- Selçuk Üniversitesi 500
- Trakya Üniversitesi 250
- Uludağ Üniversitesi 250
- Yıldız Teknik Üniversitesi 500

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 30 Ağu 2010 12:24:22
2010-2011 Üniversitelere Pedagojik Formasyon Sertifikası İçin Başvuru Tarihleri
Adnan Menderes Üniversitesi (Bilinmiyor)

Akdeniz Üniversitesi

2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı verilecektir.
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
Ön Başvuru Tarihleri:
16 Ağustos 2010 - 03 Eylül 2010
Değerlendirme Tarihleri:
06 - 08 Eylül 2010
Sonuçların İlan Tarihi:
08 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihi:
13 - 17 Eylül 2010
Eğitim-Öğretim Başlama Tarihi:
13 Eylül 2010


Ankara Üniversitesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU (MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN)
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU
(MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN)

Üniversitesitemiz tarafından “Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi” kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Öğretmenlik Sertifikası Programı düzenlenecektir.

Öğretmenlik Sertifikası Programına yapılacak başvurular için gerekli koşullar, kontenjanlar, belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

TABLO1: ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI AÇILACAK ALANLAR

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ

“Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi” ni dikkatlice okuyunuz.

Öğretmenlik Sertifikası Programı mezunlara 2 yarıyıl olarak uygulanır.
Öğretmenlik Sertifikası Programı dersleri 26 krediden oluşmakta olup, dersler hafta içi günlerde 17:30’dan sonra ve Cumartesi günleri yapılacaktır.

GEREKLİ KOŞULLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

1) TABLO 1’de belirtilen alanlardan mezun olmak,
2) 4.00 üzerinden en az 2.50 mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

KONTENJANLAR

1) Kontenjan 500 kişi ile sınırlıdır.
2)  Yerleştirmelerde öncelik 2009-2010 eğitim-öğretim yılı mezunlarımıza verilecektir.

PROGRAMIN ÜCRETİ

Programa kayıt yaptıracak mezunlardan 2.500 TL. katılım ücreti 4 eşit taksit halinde alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ
Öğretmenlik Sertifikası Programına başvuracak ilgili alan mezunlarının Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği, öğrenci durum belgeleri (transkript) ve Başvuru Formu ile 31 Ağustos – 06 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin ilgili Başkanlığa en son 06 Eylül 2010 tarihinde ulaşması gerekmektedir.
Söz konusu tarihten sonra gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Mezunlar 08 Eylül 2010 tarihinde [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

KAYIT TARİHLERİ

14 Eylül – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında kesin kayıt hakkı kazanan asil mezunların kesin kayıtları alınacaktır.

Söz konusu tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan mezunların yerine yedek mezunların kayıtları için 20 Eylül 2010 tarihinde [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] adresinde gerekli duyuru yapılacak olup yedek mezunların kayıtları 21 Eylül – 24 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1.Başvuru Formu,
2.Askerlik Durum Belgesi,
3.Lisans Diplomasının ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği,
4.Öğrenci Durum Belgesi (Transkript),
5.3,5x4,5 ebatlarında biyometrik çekilmiş 8 adet fotograf (fotokopi kabul edilmez),
6.Banka Dekontu (Hesap numarası daha sonra duyurulacaktır).
BAŞVURU ADRESİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu (Ek Hizmet) Binası Beşevler/Ankara

Tel : 0 312 215 90 01 / 3126
Faks : 0 312 215 90 01 / 3061Anadolu Üniversitesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT ESASLARI

Ön Kayıt Başvuru Tarihleri ve Kabul Esasları
1. Başvuracak öğrencilerin Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve alt sınıflardan en fazla 2 başarısız dersinin olması gerekir. Mezun öğrencilerin ise, diploma notunun 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
2. Pedagojik formasyon sertifikası sadece öğretmenliğe başvurusu için gerekli olup, öğretmenlik hakkı ancak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.
3. Lisans düzeyinde alınan Pedagojik Formasyon Sertifikası, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diplomasının sağladığı özlük haklarını sağlamaz.
4. Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Ön Kayıt Başvuru Tarihleri : 13-17 Eylül 2010
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı : 18 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihleri : 20-24 Eylül 2010
Yedek Liste İlanı : 25 Eylül 2010
Yedek Liste Kayıt Tarihi : 27-28 Eylül 2010

Ön Kayıt Başvurusunda İstenilen Belgeler
1. Dilekçe
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Not durum belgesi (Transkript)
4. Mezun öğrencilerden onaylı diploma fotokopisi

Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrencilerden İstenilen Belgeler
1. 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5x6 cm. ebadında, son altı ay içinde, önden başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
2. Kayıt ücreti ödendiğine ilişkin banka dekontu.

* Ön kayıtlar ve kesin kayıtlar Eğitim Fakültesi öğrenci işlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır.


Atatürk Üniversitesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE
LİSANS MEZUNU DURUMUNDA OLANLAR İÇİN AÇILACAK
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

1. Müracaat edecek adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/03/2010 tarih ve 10678 sayılı yazıları gereği, mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.
2. Müracaatlar, Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek form dilekçe ile 1-14 Eylül 2010 tarihleri arasında, Atatürk Üniversitesi mezunları için mezun olunan Fakülteye yapılacaktır. Üniversitemiz harici üniversitelerden mezun olanlar ise, müracaatlarını mezun oldukları fakülteye denk gelen birime yapacaklardır. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, 14 Eylül 2010 günü mesai sonuna kadar evrakların ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, eksik evrakla müracaat halinde işleme konulmayacaktır.
3. Başvuru için gerekli belgeler
a. Onaylı lisans diploma örneği,
b. Onaylı not döküm belgesi,
c. Nüfus cüzdanı fotokopisi
d. İki adet fotoğraf
4. Pedagojik Formasyon Eğitimine kayıt hakkı kazananların ilânı 20 Eylül 2010 tarihinde ilgili birimlerce yapılacaktır.
5. Kesin kayıtlar 21-24 Eylül 2010 tarihleri arasında ilgili birimlerce yapılacaktır.
6. Kayıt hakkı kazananlar için 600 TL tutarındaki öğrenim ücreti, iki taksit halinde alınacaktır. İlk taksit tutarı (300TL), kayıt sırasında belirtilecek bankaya yatırılacaktır. Öğrenim ücretleri ile ilgili olarak YÖK tarafından daha sonra yapılacak düzenlemeler öğrencinin ödeyeceği ücretlere yansıtılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Pedagojik Sertifika Eğitimi Programlarına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen alanlardan mezun olanlar kabul edilecektir.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Üniversitemiz Rektörlüğü'nün "Pedagojik Formasyon Sertifika Programı" İle İlgili Kamuoyu Açıklaması
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Üniversitemizin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Başvuru, kayıt-kabul ve eğitim öğretim süreci Akademik Takvim çerçevesinde yürütülecektir.

Programa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan programlardan mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 31 Ağustos 2010 - 7 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacak olup sertifika programı Eğitim Fakültesi'nin takvimine göre düzenlenecektir.Fakülte Sekreterliği'nden ayrıntılı bilgi edinilebilir. Fakülte Sekreterliği İletişim Bilgileri aşağıdadır.Tel: 2174763 / Dahili: 3003
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Akgün, bu yıldan itibaren ÇOMÜ'de uygulanacak olan “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” hakkında şunları söyledi: “YÖK 2010 Nisan ayında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi'nin tüm bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarımı, Oyunculuk, Resim, Seramik ve Sinema TV Bölümlerine, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerine, Su Ürünleri ve İlahiyat Fakültesi'nin tüm bölümlerine bu yıldan itibaren uygulanmak üzere, formasyon eğitimi için yetki verdi. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Üniversitemizin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Başvuru, kayıt-kabul ve eğitim öğretim süreci akademik takvim çerçevesinde yürütülecektir. Programa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan programlardan mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. Mezun olmamış 3. sınıf öğrencilerimize 4 dönem halinde 4. sınıfta okuyan ve mezun olan öğrencilere ise 2 dönem halinde formasyon eğitimi verilecektir. Mezun öğrenciler için, senatomuz tarafından her bölüme belli bir kontenjan verilecek ve not ortalaması sıralamasına göre öğrenciler formasyon eğitimi için alınacaktır. Formasyon eğitimi almak için aranan şart, 4'lük düzene göre ortalamalarının 2.5 üzeri olmasıdır. Mezun olan öğrenciler Üniversitemizin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Eğitim Fakültesi'ne müracat'ta bulunacaklar ve kabul edildikleri takdirde 4.sınıftaki öğrencilerle birlikte güz dönemi teorik, bahar dönemi uygulamalı olmak üzere formasyon eğitimini tamamlayacaklardır” dedi.Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Akgün, toplamda 2000 öğrenciye formasyon eğitimi verileceğini ve 1000 tanesinin mezun öğrenciler 1000 tanesinin ise mezun olmamış öğrencilerden oluşacağını aktardı.


Dumlupınar Üniversitesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU
1- 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Programı uygulanacaktır.
2- 2,50 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlayan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Matematik, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Kimya Bölümlerine ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Resim ve Seramik Bölümlerine kayıtlı öğrencilerimiz 5. yarıyıldan itibaren ders kayıt döneminde bu programa da kayıt yaptırabileceklerdir.
3- GNO 2,5 üzerinde olan Mezun öğrencilerimiz için 250 kontenjan ayrılmış olup, bu kontenjanların bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Biyoloji
25
Matematik
20
Fizik
20
Türk Dili ve Edebiyatı
45
Sosyoloji
45
Tarih
45
Kimya
20
Grafik + Resim + Seramik
30
* Bu bölümler dışında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
4- Bu programa ait Öğrenim Harcı kesin kayıt döneminde duyurulacaktır.
5- Pedagojik Formasyon Programı Kayıt İşlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılacaktır.
Mezun Öğrencilerimizin Kayıtları
08 Eylül 2010 Ön kayıtların son günü
13 Eylül 2010 Kesin kayıt yaptıracak öğrenciler ile yedek öğrencilerin
listelerinin duyurulması.15-16-17 Eylül 2010 Kesin kayıt tarihleri
20 Eylül 2010 Yedek öğrenci kayıtları
** Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir. Pedagojik Formasyon Programı koşullarına uymayan ve gerekli belgeleri tamamlamayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler
- Diploma (onaylı fotokopisi)Transkript (aslı)
6 adet fotoğraf
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- Dilekçe (Fakültede doldurulacaktır)
- Dekont (aslı)
Üniversitemiz ilgili Fakültelerin 3. sınıflarına kayıtlı öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Programı ders kayıtları lisans programı ders kayıtları ile birlikte (15 -16-17 Eylül 2010) danışmanları tarafından yapılacaktır.
Müracaat Yeri : DPÜ Fen Edebiyat FakültesiTelefon : 0 274 2652051/3009
Faks : 0 274 2652056Fırat Üniversitesi
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEZUNLAR İÇİN
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KURSU

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Diploma Not ortalaması 2.50 (65.00) ve üstü olacak. Müracaatın fazla olması durumunda not ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.
2-Fen Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı mezunu olmak
KONTENJANLAR
I. Fen Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
1. Matematik: 30
2. Biyoloji: 25
3. Kimya: 25
4. Fizik: 20
5. Türk Dili ve Edebiyatı 40
6. Tarih: 35
7. Sosyoloji: 15
8. Coğrafya: 15
9. Batı Dilleri ve Edeb. 5
I. İlahiyat Fakültesi: 20
II. İletişim Fakültesi: 10
III. Devlet Konservatu: 10 Toplam: 250
BAŞVURU SÜRESİ

Ön Kayıt: 23 Ağustos 2010 - 03 Eylül 2010
Başvuruların İlan Edilmesi: 03 Eylül 2010Kesin Kayıt: 06-15 Eylül 2010 ( Banka Dekontu olanlar)
KURS ÜCRETİ
3.000,00 TL
KURS SÜRESİ
20 Eylül 2010 - 22 Mayıs 2011

BAŞVURU YERİ ve EVRAKLARI

Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır
1. Dilekçe (Sayfa 2 deki Belge)
2. Not Döküm Belgesi
3. Diploma Fotokopisi
Müracaat: Banka dekontu ve müracaat formu ile birlikte şahsen veya posta ile:
Eğitim Fakültesi A Blok 2. Kat Eğitim Bilimleri Bölümü (Hakan ÇAĞLAR)
Tel: 0 424 237 00 00 / 4930

NOT: Kurs ücreti, T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesindeki TR520001001586 13535467-5001-104 Nolu Döner Sermaye Hesabına 1.500,00 TL “Pedagojik Formasyon Eğitimi Kurs Ücreti (Eğitim Fakültesi)” adıyla yatırılacaktır.

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 30 Ağu 2010 12:24:34
Gazi Üniversitesi

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Adayların mezun durumda olmaları.
2. Adayın Diploma notunun en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması.
(Dörtlük sistem/yüzlük sistem dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
3. İlgili alanlarda kontenjan fazlası müracaatlarda Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen ek kriterler uygulanacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ

Ön Kayıt Tarihleri : 27 Ağustos-17 Eylül 2010
Sonuçların İlanı : 21 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihleri : 22-24 Eylül 2010

BAŞVURU YERİ

Ön Kayıt başvuruları [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] yapılacaktır.
Ön kayıt başvurusu yapabilmek için HALKBANK şubelerinden Gazi Üniversitesi Formasyon Hesabına
50 TL yatırılması gerekmektedir. Ön kayıt sistemi ödeme yapıldıktan sonra aktif olacaktır.

KATILIM ÜCRETİ

Program katılım ücreti 2.500 TL olup 2 eşit taksitte ödenecektir.

DERS SAATLERİ

Dersler Hafta içi 17.30’dan sonra ve Cumartesi günleri yapılacaktır.

NOT

Ön kayıt sırasında eksik ve yanlış bilgi girişi varsa Pedagojik FormasyonBürosuna (Gazi Eğitim Fakültesi A Blok Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Tel No: 0312 202 80 78)
şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.


KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1.Diploma veya Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi
2.Not Dökümü Onaylı Fotokopisi
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5.Ücret Dekontu
6.ÖSS Puan BelgesiGaziantep Üniversitesi
ÖNEMLİ DUYURU
2010-2011 öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına ön kayıtlar 13-17 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınarak asil ve yedek liste sıralamaları yapılmıştı. Ancak, mükerrer ve kriterlere uymayan başvurular, virüslü mailler ve diğer teknik nedenler yüzünden yapılan değerlendirmelerin sağlıklı olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden 13-17 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılan başvurular iptal edilmiş olup aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yeniden başvuru alınacaktır.
Başvururular Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
Başvuruda istenen belgeler:
Onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
Onaylı transkript
Başvuru dilekçesi (GÜSEM’ den alınacak)
Yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar için denklik belgesi
Türkiye Halk Bankası Şirehan Şubesi (Kampüs içinde) nezdindeki TR370001200129500016100002 hesaba 30 TL yatırdıklarını gösteren dekont (Kesin kayıt hakkı kazanamayanların ücretleri iade edilmeyecektir) 3. Toplam kontenjan 250 olup; aşılması halinde kontenjanın % 70’i Gaziantep Üniversitesi, % 30’u diğer üniversitelerden mezun olanlara ayrılmıştır.Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Bilinmiyor)
İstanbul Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTANBUL-SEM) ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) işbirliği ile verilecek olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
ÖN KAYIT FORMU
(23-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında aktif olacaktır).Adaylar 23-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında tüm hafta boyunca web sitemizden online olarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıtlar sadece web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Önemli Tarihler
Ön Başvuru Tarihleri:
Pzt, 23/08/2010 (Tüm gün) - Sal, 31/08/2010 (Tüm gün)
Kabul Edilenlerin İlan Tarihi:
Sal, 07/09/2010
Kayıt Tarihleri:
Pzt, 13/09/2010 - 09 - Cum, 17/09/2010 - 16
Kayıt Yeri:
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ön Lisans Binası- Beyazıt
Kayıt Bilgileri
Kimler Katılabilir:
Sertifika programına başvurabilmek için adayın:
a) Üniversitenin "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge"sinde yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen fakülte/yüksekokulun hizasında yazılı lisans programından mezun olması,
b) Mezuniyet ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. (Gerekli hallerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Cetveli uygulanır-Güncelleme-23 Agu 2010)
Fakülte / Yüksekokul
Program
Kontenjan
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtımı
18

Gazetecilik
18

Radyo Televizyon Sinema
19
İlahiyat
İlahiyat
55
Fen
Biyoloji
40

Fizik
40

Matematik
45
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Programı
10

Sanat Tarihi Programı
10

Felsefe Grubu
35

Coğrafya Programı
30

Tarih Programı
35

Türk Dili ve Edebiyatı Programı
35

Almanca Mütercim Tercümanlık Programı
5

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı
10

Arap Dili ve Edebiyatı Programı
15

Fransızca Mütercim Tercümanlık Programı
5

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
15

İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı
5

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı
11

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı
12

Rus Dili ve Edebiyatı Programı
12
İ.Ü. Devlet Konservatuvarı
Sahne Sanatları Bölümü
5

Müzik Bölümü
5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
10
Kayıtta Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı fotokopisi Diplomanın tasdikli örneği Transkript 4 adet vesikalık fotoğraf Banka Dekontu:Güz için: 2000 TL (1. Ödeme)Bahar için: 1500 TL (2. Ödeme)Toplam: 3500 TL Yukarıda yazılan belgeler Kesin Kayıt esnasında kesin kayıta hak kazanmış adaylardan istenecektir.
Program Ücreti (TRL):
3500 TRL
Banka Bilgileri:
Ziraat Bankası Beyazıt ŞubesiHesap No: İstanbul - SEM : 345 22 887 -5031
IBAN: TR 760001000606345228875031
İletişim Bilgileri
Web Sitesi:
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Eğitim Detayları
Eğitim Türü:
Eğitim Programları
Sertifika Programları
Eğitim Yeri:
İstanbul ÜniversitesiKırıkkale Üniversitesi
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Aşağıdaki koşulları sağlayan mezunlar ve 4. yarıyılı bitirmiş fakülte ve yüksekokul öğrencileri Kırıkkale Üniversitesinde açılacak olan pedagojik formasyon eğitimine kayıt yaptırabilirler.

a) Başvuruları 5. yarıyılın başında Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.
b) Pedagojik Formasyon derslerini almak üzere başvuracak öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 ve alıp ta başaramadığı alttan başarısız en fazla 2 dersi olmalıdır.
c) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine başvuracak mezun olmuş ve mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.
d) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine Üniversitemizden lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.5 olanlar başvurabilir.
e) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 Sayılı Kararı Ek çizelgesinde yer almak koşuluyla, kayıtlı oldukları ve tercih ettikleri çift anadaldan birinde pedagojik formasyon eğitimi derslerine başvurabilir.
f) Pedagojik formasyon derslerine, sadece ilgili fakülteler ve yüksekokulların ilgili lisans programlarında kayıtlı öğrenciler başvurabilir.
g) Pedagojik formasyon eğitimine hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 119 Sayılı Kararı Ek çizelgesinde ( [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] ) belirtilmiştir.
h) 5. Yarıyıl başında b) bendindeki koşulları sağlayamayan ancak 7. Yarıyıl başında koşulları sağlayan öğrenciler, açılması halinde mezun durumdaki öğrencilerin programına katılabilirler.
j) Pedagojik formasyon sertifikası eğitimine üniversitemizden mezun olanlar başvurabilir.

k) Pedagojik Formasyon Sertifikası Eğitim Ücretleri Senatoca bilahare belirlenecektir.

Mezun öğrenciler için Formasyon Eğitimi Başvuru tarihleri 1 Eylül- 15 Eylül 2010 tarihleri arasındadır.
Okuyan öğrencilerin müracaatları 15-16-17 Eylül 2010 tarihlerindedir..Formasyon Eğitimi Başvuru tarihleri 1 Eylül- 15 Eylül 2010 tarihleri arasındadır. Okuyan öğrencilerin müracaatları 15-16-17 Eylül 2010 tarihlerindedir.


Marmara Üniversitesi (Önkayıt tarihleri- 23 Ağustos 2010-03 Eylül 2010)Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Tarih belirtilmiyor)
SERTİFİKA PROGRAMI AÇILACAK ALANLAR VE KONTENJANLAR *
Türk Dili ve Edebiyatı Alanı 28
Tarih Alanı 28
Felsefe Alanı 28
Fizik Alanı 28
Kimya Alanı 28
Matematik Alanı 28
Coğrafya Alanı 28
Biyoloji Alanı 27
Sağlık Alanı 27
* İlgili alana yeterli başvuru yapılmadığında (25’in altına düştüğünde) bu alana ait kontenjanlar, diğer alanlara 3’erli olarak paylaştırılacaktır.
BU ALANLARA BAŞVURABİLECEK ADAYLARIN Milli Eğitim Bakanlığı 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE’de belirtilen “Atamaya Esas Olan Alan”la ilgili bölümlerden mezun olmak koşulu bulunmaktadır. Bu konudaki bilgilere [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] linkinden ulaşabilirsiniz.
Not 1: Çizelgede belirtilenlerin dışında bölüm veya programlardan mezun olanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Not 2: Adayların başvuruları mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanır. Eşitlik durumunda mezun tarihleri dikkate alınır. Tarih, yakından uzağa doğru sıralanır. Bunun için bakınız

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]Mersin Üniversitesi
Üniversitemiz tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yılnda "Pedagojik Formasyon" eğitimi verilecektir.Değerlendirmeye esas olmak üzere ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi:31 Ağustos 2010(Mesai Bitimine Kadar)Ondokuz Mayıs Üniversitesi

* Toplam kontenjanın %30'u diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.
Başvurular 23 Ağustos-13 Eylül 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şahsen yada posta ile yapılacaktır. Süresi içinde başkanlığımıza ulaşmayan yada eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Onaylı not durum belgesi.(Transkript)
2- Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Gecici mezuniyet Belgesi.) Aslı ve bir adet fotokopisi.
3- Dilekçe
4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.
50 TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1906296658 (Garanti Bankası Üniversite Şubesi’ne EFT için TR25 000 62 000 1900 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın
5- kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1) Mezunlar için diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi 2) nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi3) 2 adet vesikalık resim Başvuru yeri : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen başvurulacaktır.
K. Ü. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI
Mezun Öğrenciler İçin
Kontenjan: YÖK tarafından Üniversitemize mezunlara yönelik olarak toplam 250 kontenjan tahsis edilmiştir. Bu nedenle bölümlerin kontenjanları müracaat eden öğrenci sayısına oranlı şekilde, müracaatların sonunda belirlenecektir. Buna göre; toplam kontenjan miktarının (250) Pedagojik formasyon programına müracaat eden toplam aday sayısına bölünmesiyle elde edilecek oran ilgili çizelgede yer alan her bir bölüm için müracaat eden aday sayısına uygulanarak o bölümün kontenjanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme ve sonuçların ilanı: Değerlendirme, müracaat olan her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sıralaması adayların mezuniyet notu dikkate alınarak yapılacaktır. Eşitlik durumunda üniversiteye kayıt puanı esas alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 17 Eylül 2010 tarihinde Üniversite internet sitesinde ilan edilecektir. Her bölüm için kontenjanı kadar asil, bunun yarısı kadar yedek aday listesi ilan edilecektir.

Kesin kayıt: Asil adaylar 20-21 Eylül 2010 tarihlerinde mesai saatleri (8:30-17:30) içerisinde kayıt yaptırabilecektir.Boş kontenjan kalması halinde 21 Eylül 2010 günü mesai bitiminde Üniversite internet sitesinde ilan edilecek 22-23 Eylül 2010 günü yedek liste kesin kayıtları yapılacaktır.
Dersler: Cuma günleri 13:30-17:30 ve Cumartesi günleri 9:30-17:30 saatleri arasında planlanacaktır. 4. sınıf öğrencilerinin dersleri de mezunlarla aynı gün ve saatte planlanacaktır.* Okumakta olan öğrencilerin I.öğretim, II.Öğretim formasyon ücretleri ayrıca ücretlendirilecektir.Rize Üniversitesi
Toplam kontenjanın %70’i Rize Üniversitesi mezunlarına, %30’u ise diğer
üniversitelerden mezun olanlara ayrılmıştır.
· Başvuruda bulunacakların diploma notu en az 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65,00
olmalıdır.
· Başvurular 23 Ağustos – 13 Eylül 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına şahsen ya da posta ile yapılacaktır. Süresi içinde ulaşmayan ya da eksik
evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Diğer üniversite mezunları sadece burada yazılmış olan programlarla sınırlı değildir. Milli
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı
kararı ile öğretmen olarak atanacakları belirtilen programlardan mezun olanlar müracaat
edebilirler.
· Rize Üniversitesi mezunlarına veya diğer üniversite mezunlarına ayrılan kontenjanlardan
herhangi birinin dolmaması durumunda diğer alandan kaydırma yapılacaktır.
· Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilen adaylardan talep edilecek
“Eğitime Katkı Payı” ücretinin ne kadar olacağı Senato tarafından belirlendikten sonra
duyurulacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Onaylı not durum belgesi (Transkript)
2. Mezuniyet Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya onaylı örneği.
3. Dilekçe
4. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.
5. 30 TL başvuru ücretinin Ziraat Bankası Rize İubesi 46581086-5009 ( IBAN
TR210001000248465810865009)’ no lu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu.
6. Başvurunun geri çekilmesi veya kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru
ücretinin iadesi yapılmayacaktır.Sakarya Üniversitesi
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Sakarya Üniversitesinden mezun öğrencilerimiz için Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı için 500 adet kontenjan verilmiştir. SAÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi ile “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ekli dosyada yayımlanmış olup, sadece bu bölümlerden mezun olanlar başvurabileceklerdir. Başvurular 31.08.2010 – 06.09.2010 tarihleri arasında [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] adresinden online olarak yapılacaktır. Değerlendirme Ağırlık Genel Not Ortalamasına göre en yüksekten başlayarak kontenjan dahilinde sıralanacaktır. Asil ve yedeklerin ilanı 08 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olup, asillerin kayıtları 13-14 Eylül 2010 tarihlerinde, yedeklerin kayıtları ise 16-17 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır. Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri Senatomuzca daha sonra ilan edilecektir. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ‘de yer alan bölümlerde halen öğrenci olup hazırlık sınıfı ve bir yıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler hariç olmak üzere 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında üçüncü sınıfa gelen öğrenciler de

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] adresinden başvurabilirler.Selçuk Üniversitesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültelerinden 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında (Güz ve Bahar) mezun olan öğrencilerimize 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir.

Mezun Olduğu Fakülte-----Pedagojik Formasyon Kontenjanı
(2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı)

Edebiyat Fakültesi------275
Fen Fakültesi------65
Güzel Sanatlar Fakültesi------20
İlahiyat Fakültesi----------40
BAŞVURU ŞARTLARI:
Pedagojik Formasyona Başvuracak Adayların,
1- 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Edebiyat, Fen, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültelerinin birinden mezun olmaları,
2- Genel Ağırlıklı not ortalamalarının en az 2.50 ve üzeri bir not olması gerekmektedir.

Ön Kayıt : Öğrenciler talep dilekçeleri ile müracaatlarını 25 Ağustos – 06 Eylül 2010 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır.

Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı: 08 Eylül 2010 (İlgili Fakültelerin web sayfalarında)

Kesin Kayıt : İlgili Fakültelerde İlan Edilen Listelere göre 14-15-16-17 Eylül 2010 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde “ Fakülteler Formasyon Bürosu”nda
(A Blok 121 nolu odada yapılacaktır.)

Yedek İlanı :Dolmayan kontenjanların yedek ilanı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi web sayfasında 1.yedek listesi 20 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecek, kayıtları 20-21 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

Kontenjan açık kaldığı taktirde 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren yedek ilanı yapılıp ertesi gün kayıtları yapılacaktır.
Fakültelere ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, kontenjanları doldurmak için, başvuran öğrencilere, fakülte ayrımı yapılmaksızın en yüksek genel ağırlıklı not ortalamalarına göre kayıt hakkı verilecektir.
Kayıt İşlemleri 08 Ekim 2010 tarihinde sonlandırılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
1- 3 adet vesikalık fotoğraf
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi
4- Not Dökümü (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi
5- Öğrenim harcının 1. taksitinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı

AÇIKLAMALAR:
1- Dersler Selçuk Üniversitesi Genel Akademik Takvimine uygun şekilde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde saat 17.00 dan sonra yapılacaktır.
2- İhtiyaç duyulması halinde dersler Cumartesi, Pazar Günleri de yapılabilir.
3- Pedagojik Formasyon Eğitiminin yürütülmesi ve başarı denetimi Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
4- Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak olan öğrencilerden toplam 800 TL. ücret alınacaktır. Ücretler öğrencilerden 2 taksitte alınacak, 1. taksit 400 TL. kayıt sırasında 2.taksit 400 TL. ise 07-16 Şubat 2011 tarihlerinde T.C.Vakıflarbankası Konya Nalçacı Şubesi’nin TR210001500158007297591640 nolu Pedagojik Formasyon Eğitimi hesabına yatırılacaktır.
5- İkinci taksiti süresi içerisinde yatırmayanlara yasal gecikme faizi uygulanacaktır.
Trakya Üniversitesi

mezun durumdaki pedagojik formasyon adaylarının ön kayıt işlemleri 31 ağustos mesai bitimi itibariyle sona erecektir.Uludağ Üniversitesi (Bilinmiyor-Duyurusu aşağıdadır)

Pedagojik formasyon sertifika programının mezunlara açılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandığında alınan kararlar web sayfamızda duyurulacaktır. Çalışmalar sonuçlandırılmadan herhangi bir açıklama yapmak mümkün değildir. İlgilenenlere duyurulur.


Yıldız Teknik Üniversitesi (Başvuru süresi sona ermiştir,
BASINDAN...

ÖNEMLE DUYURULUR ;)

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 01 Eyl 2010 15:39:22
Bölünmüş yollardaki hız sınırı düzenleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı...   

1


Bölünmüş yollardaki hız sınırı 13 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile yeniden düzenlenmişti. Yapılan düzenleme ile bölünmüş yollardaki hız sınırının 110 km/s'yi geçmemek üzere tespit edilebileceği hüküm altına alınmıştı.

İlgili hüküm şu şekilde idi:

“Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.”

Yukarıdaki kanun hükmünün uygulamasınmı gösteren yönetmelik değişikliği 1 Eylül 2010 tarihli resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik düzenlemesi şu şekildedir:

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 01 Eyl 2010 15:39:53
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

1 Eylül 2010 ÇARŞAMBA
   

Resmî Gazete
   

Sayı : 27689

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 –18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (e), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri”

             “e) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak,”

             “g) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak gerekli görülecek tedbirleri almak veya aldırmak,”

             “i) Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13, 14, 16, 17, 18, 47/a ve 65 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Sevk Tutanağı veya idari para cezasına dair tutanak düzenlemek; 47 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek,”

             MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 –Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri;

             a) Karayolları Trafik Kanunu açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak,

             b) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak,

             c) Muayene istasyonlarını denetlemek,

             ç) Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idarî para cezası vermek,

             d) Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirlenen idarî tedbirleri almak,

             e) Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idarî para cezasına dair tutanak düzenlemek.

             f) Karayolları Trafik Kanunu ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak,

             ile görevlidir.”

             MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 –İlgili bütün kuruluşlar, yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu oldukları karayollarında;

             a) Karayolu yapısını,

             b) Trafik işaretlerini,

             trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yapmak ve bulundurmakla yükümlüdürler.”

             MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “MADDE 20 –Karayolu yapısında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalarda; Karayolları Trafik Kanunu hükümleri ile bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere trafik zabıtası veya gerektiğinde genel zabıta ile iş birliği yapılmak suretiyle yolun yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu kuruluşlar tarafından ortadan kaldırılır. Yapılan masraflar sorumlulara ödettirilir.”

             MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yaratılan tehlike ve engeller trafik zabıtası veya gerektiğinde genel zabıta ile iş birliği yapılmak suretiyle yolun yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu kuruluşlar tarafından ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler derhal giderilir. Zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.

             Işıklı trafik işaret cihazları, trafik işaret levhaları, kenar taşları, oto korkuluk ve benzeri yol ve trafik güvenliği elemanlarına zarar veren kişilerin yetkililerce tespiti halinde bu durumun, yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşa bildirilmesi zorunludur.”

             MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yönetmeliğinde belirtilen hususlara aykırı olarak dikilen, konulan ve bulundurulan ışıklar, işaretleme ve benzerleri bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır ve yapılan masraflar sorumlulara ödettirilir.”

             MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Trafik işaretlerinin bakım, onarım ve işletilmeleri dâhil temin ve tesisine, yolun yapımı, bakımı, işletilmesinden sorumlu olan kuruluşlar görevli ve yetkilidir.”

             MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluştan izin alınması zorunludur.”

             “İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, tesislerle ilgili yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.”

            MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde tek fıkra olarak değiştirilmiştir.

             “Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektronik sistemle yapılabilir. Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilir veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili taraflar arasında protokoller yapılır.”

             MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilir.”

             “Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins aracın fenni muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgeleri kontrol edilir. Taşıt Sefer Görev Emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilir; bu tür araçların muayenesi yapılmaz.”

            MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “MADDE 100 –Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.

TugraÖzyıldız

 • Bilge Üye
 • *****
 • Birleştirilmiş Sınıf
 • İleti: 8.773
 • Teşekkür 13935
  • Çevrimdışı
 • # 01 Eyl 2010 15:41:05
ARAÇ CİNSİ
   

YERLEŞİM

YERİ

İÇİNDE
   

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA
   

OTOYOLLARDA

ŞEHİRLERARASI

ÇİFT YÖNLÜ

 KARAYOLLARINDA
   

BÖLÜNMÜŞ

YOLLARDA

Otomobil (M1),  (M1G),
   

50
   

90
   

110
   

120

Minibüs (M2),
   

50
   

80
   

90
   

100

Otobüs (M2-M3),
   

50
   

80
   

90
   

100

Kamyonet (N1), N1G)
   

50
   

80
   

85
   

95

Kamyon (N2-N3),

Çekici (N2-N3)
   

50
   

80
   

85
   

90

Motosiklet (L3)
   

50
   

80
   

90
   

100

Motosiklet (L4, L5, L7)
   

50
   

70
   

80
   

80

Motorlu bisiklet (L1, L2, L6)

Motorsuz bisiklet
   

30
   

45
   

45
   

Giremez

Tehlikeli madde taşıyan

araçlar ve özel yük

taşıma izin belgesi

veya özel izin belgesi

 ile karayoluna çıkan

araçlarda (Belgelerinde

aksine bir hüküm yoksa)
   

30
   

50
   

50
   

60

Lastik tekerlekli traktörler
   

20
   

30
   

40
   

Giremez

Arızalı bir aracı çeken araçlar
   

20
   

20
   

30
   

40

İş makineleri
   

20
   

20
   

20
   

Yolun yapım, bakım

veya işletilmesinden

sorumlu kuruluştan

izin alınmadan

giremez

             kilometredir.

             Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/s, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 90 km/s olacaktır. Bu araçlar şehir içi yollarda ise, diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.

             Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s’tir.

             Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler.

             Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür.

             Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km.’nin üstünde bir hızla sürülemez.

             İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir.

             İl ve ilçe trafik komisyonları belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. Ancak belediye sınırları içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunludur.”

             MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendi, aynı fıkranın (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı ve aynı fıkranın (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Azami Uzunluklar

             - Otobüs dışındaki motorlu araçlarda                                                                 12.00 metre

             - Römorklarda                                                                                                    12.00 metre

             - İki dingilli otobüslerde                                                                                     13.50 metre

             - İkiden çok dingilli otobüslerde                                                                         15.00 metre

             - Yarı römorklu araçlarda                                                                                    16.50 metre

             - Mafsallı (Körüklü) otobüslerde                                                                       18.75 metre

             - Römorklu otobüslerde                                                                                     18.75 metre

             - Römorklu kamyonlarda                                                                                   18.75 metre

             - İki römorklu katarlarda                                                                                    22.00 metre”

             “2) Toplam ağırlıklar

             İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                                                         18 ton

             Üç dingilli motorlu araçlarda (Tip Onayı

             Yönetmeliğindeki şartlarla)                                                                                 25 (26*) ton

             Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde                                     28 ton

             Dört dingilli motorlu araçlarda                                                                           32 ton

             Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                                              36 ton

             Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil

             grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda                                                                     38 ton

             Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda                  40 ton

             Kombine bir taşıma faaliyeti olarak 40 ft. Boyutunda ISO Konteyner

             taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar         44 ton

             Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür.

             Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır.”   “Ancak, bu araçlar karayolunda seyrederken azami dingil ağırlıkları ile azami yüklü ağırlık değerleri aşılamaz.”

             “m) Karayolu güzergâhları üzerinde kış hizmetleri amacı ile seyreden, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruma ait araçlara; hizmetin gereği beraber veya ayrı ayrı çalıştırdıkları tuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla birlikte saatte 60 km/s hızı geçmemeleri kaydıyla azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir.”

             MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 134 –Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak;

             a) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşınması,

             b) Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması, bu ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesi,

             c) Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından; karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek, karayolunu kullananlara ve mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi,

             ç) Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması,

             d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, taşınması ve taşıttırılması,

             e) Gabari dışı yük yüklenmesi,  taşınan yük üzerinde veya araç dışına yolcu veya hizmetli bindirilmesi,

             f) Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,

             g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmesi,

             ğ) Yükün, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi,

             h) Yükün, aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yüklenmesi,

             ı) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi,

             yasaktır.

             Yukarıda sayılan yasaklara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem yapılmakla birlikte, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

             Azami yüklü ağırlığın % 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun hale getirilmeden aracın yola devam etmesine izin verilmez.

             Yukarıdaki diğer yasaklara uymadığı tesbit edilen araçlar ise, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir. Bunlardan trafik güvenliğine ve karayolu yapısına tehlike yaratmayacak durumda olanlara en yakın yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri almaları için izin verilir.

             Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda ikili ve/veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır.

             Milletlerarası taşımalarda yabancı plakalı araçların birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderenlerine verilen idari para cezaları tahsil olunmadan anılan araçların yola devam etmelerine izin verilmez.

             Sürekli veya süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdıkları araçların azami yüklü ağırlıklarını dikkate alarak yükleme yapmak zorundadırlar.

             İşleten ile gönderenin aynı olması halinde Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasına uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.

             Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasına uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.”

            MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin “Ek:35 Ceza Puanı Cetveli”nde yer alan Karayolları Trafik Kanununun “82/1-b” maddesinde öngörülen ceza puanı cetvelden çıkarılmış, Karayolları Trafik Kanununun “65 inci maddesine” ilişkin olarak cetvelde yer alan “Trafik Kural İhlalinin Konusu” ile “Ceza puanları” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KANUN

MADDESİ
   

TRAFİK KURAL İHLALİNİN KONUSU
   

CEZA

PUANI

(5-10-15 )

65/1-a
   

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,
   

10

65/1-d
   

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak
   

15

65/1-e
   

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak
   

15

65/1-f
   

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,
   

15

65/1-h
   

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek
   

15

65/1-i
   

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,
   

15

65/1-j
   

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak
   

15

65/1-k
   

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek
   

15

            MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri ile 67 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 17 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

umutzorlu

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • İleti: 12.568
 • Teşekkür 30030
  • Çevrimdışı
 • # 03 Eyl 2010 01:16:13
» e-Okul Sistemi Duyuru

»  e-Okul sistemi, 2010-2011 öğretim yılı 1. Döneme geçiş çalışmaları nedeniyle ilköğretim okullarına kapatılmıştır.

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK