Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Açıklama:
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği DOKUZUNCU KISIM
Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Tam gün tam yıl eğitim
MADDE 154 - (1) Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında şartları uygun olan okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve
kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl
ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.
Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma
MADDE 155 - (1) Okul müdürlüğünce, çevrenin eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu,
araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun tam gün tam yıl eğitim uygulaması
kapsamına alınması isteği ders kesiminden eylül ayının son iş gününe kadar millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(2) Okul müdürlüğünce hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluruyla tam gün
tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma kararı verilir. (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Bakanlık veya valiliklerce il/illerde yeni uygulamaya
konulan proje ve protokoller çerçevesinde ders yılı başladıktan sonra da valilik onayı ile okul ve kurumlar tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına
alınabilir.
(3) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulanması kapsamına alınması kararı planlanan faaliyetin fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.
(4) Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında gösterilir.
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler
MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;
a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) hafta sonu tatili, ara tatil,
yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,
b) Okullarda yapılan ikili öğretim,
c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,
ç) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim uygulamaları,
d) Okulda yapılan staj çalışmaları,
e) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,
f) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,
g) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okul/kurumlarda yapılan usta öğreticilik/iş pedagojisi kursları,
ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,
h ) (Değişik:RG-26/3/2017-30019)
Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, (Değişik ibare:RG-
12/7/2019-30829) hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim,
gibi etkinlikler yapılır.
(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) Ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.
Bölüm:
Yönetmelik ve Genelgeler
Gönderen:
oğuztürk
Tarih:
31 Ocak 2022
Boyut:
0.516 Mb
İndirme:
250
Teşekkür:
2

Teşekkür Et

Rapor Et

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK