Peygamberimizin Hadis Ve Sünnetleri

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 21 Kas 2022 12:15:27

"Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevâsının peşinde koşturan ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir. "

 (Tirmizi, Kıyame,25; İbn Mace, Zühd, 21; Müsned, 4/124)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 06 Ara 2022 21:18:55
"Dua, müminin silahıdır."

(Hadis-i Şerif)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 07 Ara 2022 23:47:04
"Kulun konuşmalarında inşaallah demesi, imanının mükemmelliğindendir. "

Hadis-i Şerif (Taberani)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 14 Ara 2022 11:43:46
Birkaç Sünneti Seniyye;
 Hasta akraba,
 Dost ve arkadaşları ziyaret etmek
 Onlara teselli ve ümit vermek
  Ziyareti uzun tutmamak
  Hastanın hoşa gitmeyecek hallerini başka yerde anlatmamak


Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 15 Ara 2022 12:07:30
Ebû Hüreyre (R.A.) rivayet etmiştir:
"İnsanın kendisine faydası olmayan şeyi terk etmesi, onun iyi Müslüman oluşundandır."
 H.Ş  (TİRMİZİ)


Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 20 Ara 2022 20:01:23
Ebu Hüreyre'den (r.a) rivayet edildiğine göre, RasûlüİIah (s.a) şöy­le buyurmuştur:
"Hayırlı işler yapmakta acele ediniz! Yakında karanlık ge­ce parçaları gibi fitneler olacaktır. Kişi mü'min olarak sabahlar, kâfir ola­rak geceler, yine mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Çünkü dünya malı karşılığında dinini satar".
 (Müslim rivayet etmiştir).[236]

[235] İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 1/219.


Çevrimdışı omerf

 • Bilge Üye
 • *****
 • 2.520
 • 9.482
 • 2.520
 • 9.482
# 31 Ara 2022 22:35:54
Hadis-i Şerif:
"Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez."

Kaynak : Tirmizi, Emsal 6, (2873)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 02 Oca 2023 23:19:09
"Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur."

(Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.


Çevrimdışı Harmoni

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.477
 • 17.891
 • 2.477
 • 17.891
# 17 Oca 2023 19:02:44
"Kalpler,
kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır.

- Hz. Muhammed (s.a.v)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 17 Oca 2023 21:31:24
"Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere, zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hayır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin."
 
Hz. Muhammed (s.a.v) - Ebû Dâvud


Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 18 Oca 2023 21:29:25
Rasûlullah (Aleyhissalatu Vesselam) buyurdular:

“Ashâbım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir…”
(Tirmizî, Radâ` 11. İbni Mâce, Nikâh 3)


Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 23 Oca 2023 15:50:49
"Birbirinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanda eskir.
Öyle ise, Allah'tan (c.c), kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz.''
(Taberani)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 24 Oca 2023 12:56:50
"Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır.”

| Hadîs-i Şerîf, Müslim I


Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.113
 • 222.232
 • 28.113
 • 222.232
# 25 Oca 2023 12:27:51
"Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geniş gelene, yaptığı suçtan nadim olup ağlayana."

 Hazreti Muhammed (SAV) 

Çevrimdışı Harmoni

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.477
 • 17.891
 • 2.477
 • 17.891
# 25 Oca 2023 22:31:04
"Bir baba çocuğuna güzel ahlâktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz."

Hazreti Muhammed (SAV)

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK