Şehitlerimiz Adına...

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 07 Ara 2023 12:36:37
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
621. Hatmi Şerif     
  1.Cüz: Uçkun
  2.Cüz: Uçkun
  3.Cüz: Zümra
  4.Cüz: Zümra
  5.Cüz: memetrabia--  --  -- OKUNDU
  6.Cüz: memetrabia--  --  -- OKUNDU
  7.Cüz: ferda4033 - - - - - OKUNDU
  8.Cüz: salihdayı--  --  --  OKUNDU
  9.Cüz: habitat - - - - - - - OKUNDU
10.Cüz: habitat - - - - - - - OKUNDU
11.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
12.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
13.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
14.Cüz: hacile--  --  --OKUNDU
15.Cüz: hacile--  --  --OKUNDU
16.Cüz: abt
17.Cüz: mbuyar--  --  --  --OKUNDU
18.Cüz: dark city--  --  -- --OKUNDU
19.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
20.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
21.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
22.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
23.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
24.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
25.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
26.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
27.Cüz: osmançövüt--   --  --OKUNDU
28.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU
29.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU
30.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU

7 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz:
10.Cüz:
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...


Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 07 Ara 2023 17:04:30
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
621. Hatmi Şerif     
  1.Cüz: Uçkun - - - - - - - OKUNDU
  2.Cüz: Uçkun - - - - - - - OKUNDU
  3.Cüz: Zümra - - - - - - - OKUNDU
  4.Cüz: Zümra - - - - - - - OKUNDU
  5.Cüz: memetrabia--  --- OKUNDU
  6.Cüz: memetrabia--  --- OKUNDU
  7.Cüz: ferda4033 - - - - - OKUNDU
  8.Cüz: salihdayı--  --  --  OKUNDU
  9.Cüz: habitat - - - - - - - OKUNDU
10.Cüz: habitat - - - - - - - OKUNDU
11.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
12.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
13.Cüz: dark city--  --  --  OKUNDU
14.Cüz: hacile--  --  --OKUNDU
15.Cüz: hacile--  --  --OKUNDU
16.Cüz: abt - - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: mbuyar--  --  --  --OKUNDU
18.Cüz: dark city--  --  -- --OKUNDU
19.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
20.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
21.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
22.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
23.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
24.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
25.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
26.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
27.Cüz: osmançövüt--  ----OKUNDU
28.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU
29.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU
30.Cüz: mbuyar--  --  --OKUNDU

7 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz:
10.Cüz:
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...

Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 07 Ara 2023 17:07:14
                            621. Hatmi Şerif  Duası 
Ya Rabbi, senin rıza-ı şerifin için okumuş olduğumuz Kur-anı Kerimden (Hatmi Şeriflerimizden) hasıl olan ecir ve sevabı, evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselamın aziz, latif, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Bütün Peygamberlerin (Aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Ashab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ülFarukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yül Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Eshab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin;
 Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehli imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına;
Ve aramızdan ahirete irtihal eden yakınlarımızdan Halil Çövüt, Döndü AKPINAR, Serkan GİRGİÇ, Zeynep ÜSTÜNDAĞ, Asiye TÜRKMEN, Zeynep ÇOCUK, Ali AYDINLIK , İsmet Kurt amca, Lütfi Amca ve İsmail Amca’yla birlikte, bütün geçmişlerimizin  ruhlarına;
Dünyada hiç kimsesi kalmamış, mümin ve mü-minat’ın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Rabbim!
Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle!
Ya Rabbi, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle!
Son nefesimizde kelime-i Şehadeti söylememizi nasip eyle!
Allah’ım, Ölmüşlerimizin kusurlarını af ve mağfiret eyle, onlara rahmetinle muamele eyle.
Ya Rabbi,  şeytanın şerrinden, düşmanlarımızın şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden sana sığınırız, bizleri bütün şerlerden muhafaza eyle.
Evlerimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar lutfeyle.
Ehl-i İslama selamet, basiret ihsan eyle! Din düşmanlarını, insanlık düşmanlarını ıslah eyle. Eğer ıslah olmazlarsa, Rabbim sen adil-i Mutlaksın  Adaletine havale ediyoruz, adaletinle muamele eyle Allahım...
Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle.
Ya Şafi,
Ya Baki,
Ya Hay,
Ya Kayyum,
Ya Adl
Ya Rahim
Ya Rahman
Ey Rabbimiz,
Ya Şafi; Hasseten uzun zamandır hasta düşmüş, bakıma muhtaç kullarından, Orhan Abi, Hidayet kardeşimiz, Bekir Berkiten, Fidan Teze ve Yusuf kardeşimiz ve onlar gibi, bakıma muhtaç ele düşmüş, yakınlarımıza, ‘’Şafi’’ ismin hürmetine Şifa ver. Çektikleri eza ve cefayı, hesap gününde günahlarına kefaret eyle Allah’ım. Bu aciz kullarına bakan kardeşlemize de sabır ve sebat ver...   
Ya Rabb, Peygamber efendimiz gibi bizde:’’- Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınırım…” diyerek dua buyurduğu gibi; Kabe-i Muazzama da, Arafatta yapılan dualar hürmetine.  Mübarek geceler hürmetine, hürmetine kazlardan, belalardan, kuraklıktan, hastalıklardan sana sığınıyoruz, rahmetinden imdat istiyoruz , sana iltica ediyoruz, kabul buyur Allah’ım.
Ey Rabbimiz;  yeryüzünde zulme uğrayan, mazlum din kardeşlerimize, ve mazlum milletlere, mazlum insanlara yardım eyle. Onlara zulm eden zalimleri ıslah eyle, eğer o zalimler ıslah olmazlarsa, Rabbim sana havale ediyoruz. Onlara adaletinle muamele eyle.
Ya Rab, Bizlerde Hz Yunus (SAV) gibi;
 ''La ilahe illa Ente sübhaneke inni küntüm minezzalimi(y)n.’’ diyerek sana niyaz ediyoruz, kabul buyur...
Ey Rahmeti sonsuz Yüce Rabbimiz; Mülk senindir... Hüküm senin. Bizleri aciz kaldığımız deprem, sel, heyelan gibi afatlarından, sahili selamete ulaştır. Aczimizi ve fakrımızı sana arzediyoruz. Rabbim merhametine sığınmış kullarını naçar bırakma. Rabbim zorlukları aşmada bizlere kolaylıklar lütfet.
Rabbim haddimizi aştık, bizleri doğru yola ulaştır. Rabbim bizleri helak olmuş kavimlerden eyleme. Aldanmışlardan,sapkınlardan,sana ortak koşanlardan nankörlerden eyleme.
Ey kudreti sonsuz Ulu Allah’ım. Sen herşeyi evirip çevirensin, Senin herşeye gücün yeter. Ol dediğinde olduran, bütün mevcudatın sahibi yüce Mevlamız. Bizleri zayi eyleme. Bizleri rüsva eyleme...
Gazabından rızana, azabından Rahmetine, cezandan affına, senden yine sana sığınıyoruz bizi sahipsiz bırakma Allahım ...
Rabbim depremlerde, sel felaketlerinde vefat edenlere rahmetinle muamele eyle. Yaralananlara acil şifalar, kalanlara sabrı cemiller  ihsan eyle Allahım.
Allah’ım; Özellikle gelmiş, geçmiş Bütün Şühedanın ruhlarına hediye eyledik, kabul buyur Allah’ım.
Allah’ım. Okumuş olduğumuz  Hatimi şerifi dergahı izzetinde kabül buyur.
Ya Rab, Rasüli Kibriya Hz. Muhammad (SAV) hürmetine, okunan hatimler hürmetine, bu mübarek gece hürmetine, günahlarımızı affeyle,
Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizlerinde günahı çok. Bizleri affeyle Allahım.

Âmin, Âmin, Âmin.
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun ve selamün alel mürselin velhamdü-lillahi Rabbilalemin...

Çevrimdışı dark city

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 8.890
 • 57.538
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 8.890
 • 57.538
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 07 Ara 2023 18:34:29
Amin. Allah Hatmi Şerifimizi kabul edip, hayırlara vesile etsin inşallah. İlgili herkesten Allah razı olsun. Dünyada mazlumlar huzura ersin.

Çevrimdışı ferda4033

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 606
 • 2.880
 • 3. Sınıf Öğretmeni
 • 606
 • 2.880
 • 3. Sınıf Öğretmeni
# 07 Ara 2023 20:59:36
Amin. Allah kabul etsin.

Yeni açılacak hatimde(623.)  24. cüzü okundu olarak yazabilirsiniz.

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 07 Ara 2023 22:01:08
Amin.
Rabbim kabul eylesin.
Destek veren bütün kardeşlerimizden razı olsun.

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 07 Ara 2023 22:02:10
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz:
10.Cüz:
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

623.Hatim
1.cüz osmançövüt
2.cüz
3.cüz
4.cüz
5.cüz
6.cüz
7.cüz
8.cüz
9.cüz :memetrabia
10.cüz:memetrabia
11.cüz
12.cüz
13.cüz
14.cüz
15.cüz
16.cüz; hacile
17.cüz
18.cüz
19.cüz
20.cüz
21.cüz
22.cüz
23.cüz
24.cüz:ferda4033--  --  --OKUNDU
25.cüz
26.cüz
27.cüz
28.cüz
29.cüz
30.cüz: osmançövüt

21 Aralık akşamına dönüş yapalım.
Rabbim kabul eylesin.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...

Çevrimdışı METİN AKSU

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 365
 • 2.455
 • 365
 • 2.455
# 08 Ara 2023 09:08:37
622.Hatim 9 ve 10 ncu cüzleri alayım.

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 08 Ara 2023 09:18:20
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz: METİN AKSU
10.Cüz: METİN AKSU
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

623.Hatim
1.cüz osmançövüt
2.cüz
3.cüz
4.cüz
5.cüz
6.cüz
7.cüz
8.cüz
9.cüz :memetrabia
10.cüz:memetrabia
11.cüz
12.cüz
13.cüz
14.cüz
15.cüz
16.cüz; hacile
17.cüz
18.cüz
19.cüz
20.cüz
21.cüz
22.cüz
23.cüz
24.cüz:ferda4033--  --  --OKUNDU
25.cüz
26.cüz
27.cüz
28.cüz
29.cüz
30.cüz: osmançövüt

21 Aralık akşamına dönüş yapalım.
Rabbim kabul eylesin.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...

Çevrimdışı mbuyar

 • Bilge Üye
 • *****
 • 2.098
 • 45.105
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 2.098
 • 45.105
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 08 Ara 2023 10:03:53
623.Hatim 23. cüz okundu.
622.Hatim 11.12. cüz okundu.

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 08 Ara 2023 10:49:07
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz: METİN AKSU
10.Cüz: METİN AKSU
11.Cüz: mbuyar--  --  --  -- OKUNDU
12.Cüz: mbuyar--  --  --  ---OKUNDU
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

623.Hatim
1.cüz osmançövüt
2.cüz
3.cüz
4.cüz
5.cüz
6.cüz
7.cüz
8.cüz
9.cüz :memetrabia
10.cüz:memetrabia
11.cüz
12.cüz
13.cüz
14.cüz
15.cüz
16.cüz; hacile
17.cüz
18.cüz
19.cüz
20.cüz
21.cüz
22.cüz
23.cüz mbuyar--  --  --  --OKUNDU
24.cüz:ferda4033--  --  --OKUNDU
25.cüz
26.cüz
27.cüz
28.cüz
29.cüz
30.cüz: osmançövüt

21 Aralık akşamına dönüş yapalım.
Rabbim kabul eylesin.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.106
 • 222.183
 • 28.106
 • 222.183
# 08 Ara 2023 19:08:24
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Zümra
  6.Cüz: Zümra
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz: METİN AKSU
10.Cüz: METİN AKSU
11.Cüz: mbuyar--  --  --  -- OKUNDU
12.Cüz: mbuyar--  --  --  ---OKUNDU
13.Cüz: salihdayı
14.Cüz:
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

623.Hatim
1.cüz osmançövüt
2.cüz
3.cüz
4.cüz
5.cüz
6.cüz
7.cüz
8.cüz
9.cüz :memetrabia
10.cüz:memetrabia
11.cüz
12.cüz
13.cüz
14.cüz salihdayı
15.cüz
16.cüz; hacile
17.cüz
18.cüz
19.cüz
20.cüz
21.cüz
22.cüz
23.cüz mbuyar--  --  --  --OKUNDU
24.cüz:ferda4033--  --  --OKUNDU
25.cüz
26.cüz
27.cüz
28.cüz
29.cüz
30.cüz: osmançövüt

21 Aralık akşamına dönüş yapalım.
Rabbim kabul eylesin.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...
Çevrimdışı osmançövüt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 6.632
 • 25.668
 • Müdür Yardımcısı
 • 6.632
 • 25.668
 • Müdür Yardımcısı
# 09 Ara 2023 19:41:32
28. Cüz okundu.  Rabbim kabul etsin.

Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.595
 • 45.171
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 09 Ara 2023 20:37:26
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,
622. Hatmi Şerif     

  1.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  2.Cüz: mbuyar--  --  --  OKUNDU
  3.Cüz: FTM40
  4.Cüz: FTM40
  5.Cüz: Uçkun
  6.Cüz: Uçkun
  7.Cüz: memetrabia
  8.Cüz: memetrabia
  9.Cüz: METİN AKSU
10.Cüz: METİN AKSU
11.Cüz: mbuyar--  --  --  -- OKUNDU
12.Cüz: mbuyar--  --  --  ---OKUNDU
13.Cüz: salihdayı
14.Cüz: abt
15.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
16.Cüz: Elif - - - - - - - OKUNDU
17.Cüz: hacile
18.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
19.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
20.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
21.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
22.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
23.Cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
24.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
25.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
26.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
27.Cüz:
28.Cüz: osmançövüt - - - - OKUNDU
29.Cüz: osmançövüt
30.Cüz:

14 Aralık 2023 Perşembe akşamına  okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

623.Hatim
  1.cüz: osmançövüt
  2.cüz:
  3.cüz:
  4.cüz:
  5.cüz:
  6.cüz:
  7.cüz:
  8.cüz:
  9.cüz: memetrabia
10.cüz: memetrabia
11.cüz:
12.cüz:
13.cüz:
14.cüz: salihdayı
15.cüz:
16.cüz: hacile
17.cüz:
18.cüz:
19.cüz:
20.cüz:
21.cüz:
22.cüz:
23.cüz: mbuyar--  --  --  --OKUNDU
24.cüz: ferda4033--  --  --OKUNDU
25.cüz:
26.cüz:
27.cüz:
28.cüz:
29.cüz:
30.cüz: osmançövüt

21 Aralık akşamına dönüş yapalım. Rabbim kabul eylesin.

İbni Mesut radıyallahu anh anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevab vardır. Her bir iyiliğin  karşılığı da on sevaptır. Ben, elif l lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm  mîm bir  harf...


Çevrimdışı mbuyar

 • Bilge Üye
 • *****
 • 2.098
 • 45.105
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 2.098
 • 45.105
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 10 Ara 2023 11:50:15
623.Hatim 25.26. cüz okundu.

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK