Şehitlerimiz Adına...

Çevrimdışı METİN AKSU

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 411
 • 2.660
 • 411
 • 2.660
# 13 Haz 2024 11:39:57
683. Hatmi Şerif   9 cüz okundu

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.513
 • 225.187
 • 28.513
 • 225.187
# 13 Haz 2024 11:52:26

Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

683. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  2.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  3.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  4.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  5.Cüz: memetrabia....... OKUNDU
  6.Cüz: memetrabia....... OKUNDU
  7.Cüz: hacile--  --  --  --OKUNDU
  8.Cüz: hacile--  --  --  --OKUNDU
  9.Cüz: METİN AKSU--  --  --OKUNDU
10.Cüz: dark city ....... OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca
12.Cüz: Uçkun
13.Cüz: Elif
14.Cüz: abt
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz: H Betül
18.Cüz: H Betül
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz: Zümra
26.Cüz: Zümra
27.Cüz: Zümra
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

13 Hazian 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz:
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz:
12.Cüz:İlknur hoca
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

20 Hazian 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.


İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 13 Haz 2024 21:14:00

Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

683. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  2.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  3.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  4.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  5.Cüz: memetrabia....... OKUNDU
  6.Cüz: memetrabia....... OKUNDU
  7.Cüz: hacile--  --  --  --OKUNDU
  8.Cüz: hacile--  --  --  --OKUNDU
  9.Cüz: METİN AKSU-- --OKUNDU
10.Cüz: dark city ....... OKUNDU
11.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
12.Cüz: Uçkun - - - - - - - -OKUNDU
13.Cüz: Elif - - - - - - - - - -OKUNDU
14.Cüz: abt - - - - - - - - - -OKUNDU
15.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
16.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
17.Cüz: H Betül - - - - - - OKUNDU
18.Cüz: H Betül - - - - - - OKUNDU
19.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
20.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
21.Cüz:muammer - - - - - OKUNDU
22.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
23.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
24.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
25.Cüz: Zümra - - - - - - - -OKUNDU
26.Cüz: Zümra - - - - - - - -OKUNDU
27.Cüz: Zümra - - - - - - - -OKUNDU
28.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
29.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
30.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU

13 Hazian 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz:
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

20 Hazian 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.


İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 13 Haz 2024 21:17:23
                          683.  Hatmi Şerif  Duası 
Ya Rabbi, senin rıza-ı şerifin için okumuş olduğumuz Kur-anı Kerimden (Hatmi Şeriflerimizden) hasıl olan ecir ve sevabı, evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselamın aziz, latif, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Bütün Peygamberlerin (Aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Ashab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ülFarukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yül Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Eshab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine,
Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin;
 Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehli imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına;
Ve aramızdan ahirete irtihal eden yakınlarımızdan Halil Çövüt, Ali KOŞAR, Serkan GİRGİÇ, Zeynep ÜSTÜNDAĞ, Asiye TÜRKMEN, Zeynep ÇOCUK, Ali AYDINLIK , İsmet Kurt amca, Lütfi Amca, İlhan Amca ve İsmail Amca’yla birlikte, bütün geçmişlerimizin  ruhlarına;
Dünyada hiç kimsesi kalmamış, mümin ve mü-minat’ın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Rabbim!
Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle!
Ya Rabbi, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle!
Son nefesimizde kelime-i Şehadeti söylememizi nasip eyle!
Allah’ım, Ölmüşlerimizin kusurlarını af ve mağfiret eyle, onlara rahmetinle muamele eyle.
Ya Rabbi,  şeytanın şerrinden, düşmanlarımızın şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden sana sığınırız, bizleri bütün şerlerden muhafaza eyle.
Evlerimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar lutfeyle.
Ehl-i İslama selamet, basiret ihsan eyle! Din düşmanlarını, insanlık düşmanlarını ıslah eyle. Eğer ıslah olmazlarsa, Rabbim sen adil-i Mutlaksın  Adaletine havale ediyoruz, adaletinle muamele eyle Allahım...
Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle.
Ya Şafi,
Ya Baki,
Ya Hay,
Ya Kayyum,
Ya Adl
Ya Rahim
Ya Rahman
Ey Rabbimiz,
Ya Şafi; Hasseten uzun zamandır hasta düşmüş, bakıma muhtaç kullarından, Orhan Abi, Hidayet kardeşimiz, Bekir Berkiten, Fidan Teze ve Yusuf kardeşimiz ve onlar gibi, bakıma muhtaç ele düşmüş, yakınlarımıza, ‘’Şafi’’ ismin hürmetine Şifa ver. Çektikleri eza ve cefayı, hesap gününde günahlarına kefaret eyle Allah’ım. Bu aciz kullarına bakan kardeşlemize de sabır ve sebat ver...   
Ya Rabb, Peygamber efendimiz gibi bizde:’’- Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınırım…” diyerek dua buyurduğu gibi; Kabe-i Muazzama da, Arafatta yapılan dualar hürmetine, kazlardan, belalardan, kuraklıktan, hastalıklardan sana sığınıyoruz, rahmetinden imdat istiyoruz , sana iltica ediyoruz, kabul buyur Allah’ım.
Ey Rabbimiz;  yeryüzünde zulme uğrayan, mazlum din kardeşlerimize, ve mazlum milletlere, mazlum insanlara yardım eyle. Onlara zulm eden zalimleri ıslah eyle, eğer o zalimler ıslah olmazlarsa, Rabbim sana havale ediyoruz. Onlara adaletinle muamele eyle.
Ya Rab, Bizlerde Hz Yunus (SAV) gibi;
 ''La ilahe illa Ente sübhaneke inni küntüm minezzalimi(y)n.’’ diyerek sana niyaz ediyoruz, kabul buyur...
Ey Rahmeti sonsuz Yüce Rabbimiz; Mülk senindir... Hüküm senin. Bizleri aciz kaldığımız deprem, sel, heyelan gibi afatlarından, sahili selamete ulaştır. Aczimizi ve fakrımızı sana arzediyoruz. Rabbim merhametine sığınmış kullarını naçar bırakma. Rabbim zorlukları aşmada bizlere kolaylıklar lütfet.
Rabbim haddimizi aştık, bizleri doğru yola ulaştır. Rabbim bizleri helak olmuş kavimlerden eyleme. Aldanmışlardan,sapkınlardan,sana ortak koşanlardan nankörlerden eyleme.
Ey kudreti sonsuz Ulu Allah’ım. Sen herşeyi evirip çevirensin, Senin herşeye gücün yeter. Ol dediğinde olduran, bütün mevcudatın sahibi yüce Mevlamız. Bizleri zayi eyleme. Bizleri rüsva eyleme...
Gazabından rızana, azabından Rahmetine, cezandan affına, senden yine sana sığınıyoruz bizi sahipsiz bırakma Allahım ...
Rabbim depremlerde, sel felaketlerinde vefat edenlere rahmetinle muamele eyle. Yaralananlara acil şifalar, kalanlara sabrı cemiller  ihsan eyle Allahım.
Allah’ım; Özellikle gelmiş, geçmiş Bütün Şühedanın ruhlarına hediye eyledik, kabul buyur Allah’ım.
Allah’ım. Okumuş olduğumuz  Hatimi şerifi dergahı izzetinde kabül buyur.
Ya Rab, Rasüli Kibriya Hz. Muhammad (SAV) hürmetine, okunan hatimler hürmetine, bu mübarek gece hürmetine, günahlarımızı affeyle,
Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizlerinde günahı çok. Bizleri affeyle Allahım.

Âmin, Âmin, Âmin.
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun ve selamün alel mürselin velhamdü-lillahi Rabbilalemin...

Çevrimdışı dark city

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 13 Haz 2024 21:42:20
      Amin. Allah kabul etsin.
Hatmi Şerifimiz hayırlara vesile olsun. İlgili herkesten Allah razı olsun.

Çevrimdışı dark city

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 14 Haz 2024 05:09:56
      Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz:
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı osmançövüt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 6.842
 • 26.273
 • Müdür Yardımcısı
 • 6.842
 • 26.273
 • Müdür Yardımcısı
# 14 Haz 2024 11:21:45
684. Hatmi Şerif  13. cüzü alayım.

Çevrimdışı dark city

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 14 Haz 2024 12:30:06
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz:
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.513
 • 225.187
 • 28.513
 • 225.187
# 16 Haz 2024 00:42:46

Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz: hacile
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.513
 • 225.187
 • 28.513
 • 225.187
# 18 Haz 2024 09:54:13
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz: memetrabia
  4.Cüz: memetrabia
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz: hacile
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:İlknur hoca
14.Cüz: osmançövüt
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı dark city

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • 9.455
 • 60.181
 • 4. Sınıf Öğretmeni
# 18 Haz 2024 17:08:58
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  9.Cüz: hacile
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz: memetrabia
  4.Cüz: memetrabia
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz: hacile
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:İlknur hoca
14.Cüz: osmançövüt
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı hacile

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 28.513
 • 225.187
 • 28.513
 • 225.187
# 19 Haz 2024 09:41:05

Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia
  2.Cüz: memetrabia
  3.Cüz:
  4.Cüz:
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  9.Cüz: hacile--  --  --  --  OKUNDU
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz:
  3.Cüz: memetrabia
  4.Cüz: memetrabia
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz: hacile
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz:İlknur hoca
14.Cüz: osmançövüt
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

Çevrimdışı memetrabia

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.701
 • 9.548
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 2.701
 • 9.548
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 19 Haz 2024 19:07:03
Hayırlı akşamlar.
684.Hatmi Şerif 1/2.cüzler okundu.Allah kabul eylesin.

Çevrimdışı osmançövüt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 6.842
 • 26.273
 • Müdür Yardımcısı
 • 6.842
 • 26.273
 • Müdür Yardımcısı
# 19 Haz 2024 19:52:28
13. cüz okundu. Rabbim kabul etsin.

Çevrimdışı abt

 • Bilge Üye
 • *****
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 7.766
 • 45.637
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 19 Haz 2024 22:16:27
Başta Allah Rızası İçin, Kur'an-ı Kerimi Anlamak; Peygamber Efendimiz(SAV) ve Tüm Peygamberlerimizin Ruhları İçin, Tüm Şehitlerimiz İçin, Kaybettiğimiz Yakınlarımız İçin, Sıkıntısı Olan Kardeşlerimizin Feraha Ermesi  için,

   684. Hatmi Şerif   

  1.Cüz: memetrabia - - - OKUNDU
  2.Cüz: memetrabia - - - OKUNDU
  3.Cüz: abt
  4.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz:
  8.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  9.Cüz: hacile--  --  --  --  OKUNDU
10.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
11.Cüz: İlknur hoca--  --  --OKUNDU
12.Cüz: İlknur hoca
13.Cüz: osmançövüt - - - OKUNDU
14.Cüz:
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

        20 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.

   685. Hatmi Şerif   

  1.Cüz:
  2.Cüz: muammer - - - - - OKUNDU
  3.Cüz: memetrabia
  4.Cüz: memetrabia
  5.Cüz:
  6.Cüz:
  7.Cüz: dark city .......... OKUNDU
  8.Cüz:
  9.Cüz:
10.Cüz: hacile
11.Cüz:
12.Cüz:
13.Cüz: İlknur hoca
14.Cüz: osmançövüt
15.Cüz:
16.Cüz:
17.Cüz:
18.Cüz:
19.Cüz:
20.Cüz:
21.Cüz:
22.Cüz:
23.Cüz:
24.Cüz:
25.Cüz:
26.Cüz:
27.Cüz:
28.Cüz:
29.Cüz:
30.Cüz:

      27 Haziran 2024 Perşembe akşamına kadar okuyan arkadaşlarımız, geri bildirim yaparlarsa seviniriz.
        İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
         "Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16.)

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK