Sınıf Tekrarına Kalan Bir Öğrenci Veli İsteğiyle T

Sınıf Tekrarına Kalan Bir Öğrenci Veli İsteğiyle Tekrar Sınıf Tekrarı Kalabilir Mi?

MİSA+ - 22 Mayıs 2020 12:06

1. sınıfta devamsızlıktan sınıf tekrarı yapan bir öğrenci bu sene veli isteği ile tekrar kalabilir mi?Bu konuda net bir cevap verebilirseniz sevinirim.

Cevap vermek için üye girişi yapmalısınız!

         

bakirmahmut - 22 Mayıs 2020 12:13

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

MİSA+ - 22 Mayıs 2020 12:48
Teşekkür ederim. Sayın hocam.

         

bakirmahmut - 22 Mayıs 2020 12:14

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1)(Değişik:RG-25/6/2015-29397) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

MİSA+ - 22 Mayıs 2020 12:51
Sayın Hocam aynı öğrenci bir önceki dönem devamsızlıktan kaldı .Bu senede veli isteği ile kalıp kalmaması ile ilgili bir durum .

         

bakirmahmut - 22 Mayıs 2020 13:02

Mevzuat bu, gerisini bilmiyorum.

MİSA+ - 22 Mayıs 2020 13:38
Teşekkürler.

Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK