Uzman Öğretmenlik Soru Cevap Test

Çevrimdışı MEKİLER

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.103
 • 5.089
 • 1.103
 • 5.089
# 07 Ağu 2022 13:50:20
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
"kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçleri harekete geçirip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır."

Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikkat

b) Güdü

c) Motivasyon

d) Genel Uyarılmışlık Hali

e) Kaygı
A mı?

Çevrimdışı ebubekirsavci

 • Aktif Üye
 • **
 • 49
 • 41
 • 49
 • 41
# 07 Ağu 2022 14:28:36
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
A mı?

aynen reis

Çevrimdışı gotzilla07

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 370
 • 182
 • 370
 • 182
# 07 Ağu 2022 15:17:11
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
"kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçleri harekete geçirip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır."

Yukarıdaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikkat

b) Güdü

c) Motivasyon

d) Genel Uyarılmışlık Hali

e) Kaygı
iyi soru ama çoğu kişi yanlış yapardı bunu

Çevrimdışı kocsinan

 • Yeni Üye
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
# 07 Ağu 2022 17:25:59
Çocukların gelişimini kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli programlar olumsuz bir biçimde etkilemektedir Bu durumda, Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Kuramı’na göre çocuğun gelişimini hangi ekolojik alt sistem etkilemektedir?
A) Mikrosistem
B) Makrosistem
C) Mezosistem
D) Egzosistem
E ) Ekosistem

Çevrimdışı ebubekirsavci

 • Aktif Üye
 • **
 • 49
 • 41
 • 49
 • 41
# 07 Ağu 2022 18:22:24
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Çocukların gelişimini kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli programlar olumsuz bir biçimde etkilemektedir Bu durumda, Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Kuramı’na göre çocuğun gelişimini hangi ekolojik alt sistem etkilemektedir?
A) Mikrosistem
B) Makrosistem
C) Mezosistem
D) Egzosistem
E ) Ekosistem


salladım A mı?

Çevrimdışı ebubekirsavci

 • Aktif Üye
 • **
 • 49
 • 41
 • 49
 • 41
# 07 Ağu 2022 18:25:50
Özel Eğitim alanında, eğitsel değerlendirme bağlamında yetkili kimdir?

a) Okul Rehberlik Servisi

b) Sınıf/Şube Rehber Öğretmen

c) RAM

d) İl Özel Eğitim Müdürlüğü

e) Özel Eğitim Genel Müdürlüğü
 

Çevrimdışı davlumbaz

 • Bilge Üye
 • *****
 • 4.417
 • 6.154
 • 4.417
 • 6.154
# 07 Ağu 2022 18:26:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Çocukların gelişimini kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli programlar olumsuz bir biçimde etkilemektedir Bu durumda, Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistem Kuramı’na göre çocuğun gelişimini hangi ekolojik alt sistem etkilemektedir?
A) Mikrosistem
B) Makrosistem
C) Mezosistem
D) Egzosistem
E ) Ekosistem

Egzosistem mi?

Çevrimdışı davlumbaz

 • Bilge Üye
 • *****
 • 4.417
 • 6.154
 • 4.417
 • 6.154
# 07 Ağu 2022 18:27:48
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Özel Eğitim alanında, eğitsel değerlendirme bağlamında yetkili kimdir?

a) Okul Rehberlik Servisi

b) Sınıf/Şube Rehber Öğretmen

c) RAM

d) İl Özel Eğitim Müdürlüğü

e) Özel Eğitim Genel Müdürlüğü
 
Özel eğitim değerlendirme kurulu diyeceğim de seçeneklerde yok. Kurul RAM'da olduğuna göre RAM diyeyim.

Çevrimdışı ebubekirsavci

 • Aktif Üye
 • **
 • 49
 • 41
 • 49
 • 41
# 07 Ağu 2022 18:32:33
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Özel eğitim değerlendirme kurulu diyeceğim de seçeneklerde yok. Kurul RAM'da olduğuna göre RAM diyeyim.

doğrudur sayın hocam

Çevrimdışı kocsinan

 • Yeni Üye
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
# 07 Ağu 2022 18:34:42
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Egzosistem mi?
Cevap: B Makrosistem

Çevrimdışı davlumbaz

 • Bilge Üye
 • *****
 • 4.417
 • 6.154
 • 4.417
 • 6.154
# 07 Ağu 2022 18:51:41
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Cevap: B Makrosistem
😢

Çevrimdışı divan1

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
# 08 Ağu 2022 14:24:39
Bir sınıftaki öğrenci sayısı, parktaki salıncak sayısı, öğrencilerin cinsiyetleri, boyları, kalem tutma becerisi, pas verme becerisi vb. özellikler hangi ölçme türüne örnek gösterilebilir?
A) Göstergeyle ölçme B) Dolaylı ölçme  C) Doğrudan ölçme
D)Türetilmiş ölçme   E) Norm referanslı ölçme

Çevrimdışı bulcan

 • Üye
 • *
 • 8
 • 5
 • 8
 • 5
# 08 Ağu 2022 15:30:39
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Bir sınıftaki öğrenci sayısı, parktaki salıncak sayısı, öğrencilerin cinsiyetleri, boyları, kalem tutma becerisi, pas verme becerisi vb. özellikler hangi ölçme türüne örnek gösterilebilir?
A) Göstergeyle ölçme B) Dolaylı ölçme  C) Doğrudan ölçme
D)Türetilmiş ölçme   E) Norm referanslı ölçme

C

Çevrimdışı divan1

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
# 11 Ağu 2022 22:43:49
01. I- Piaget ‘in bilişsel gelişim kuramına II- Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanına,
III- Gardner'ın çoklu zekâ kuramına IV- Beyin temelli öğretim araştırmalarına
V- öğrenme stillerine
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı yukarıda verilen bilgilerden hangisine veya hangilerine dayanmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II-III D) II-III-IV-V E) Hepsi

02. Öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırılması
yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky

03. “Çocuk, dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaştırmaları birbirine bağlayarak
öğrenir.” Düşüncesini savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky

04. “Yakınsal gelişim alanını, çocuğun bağımsız çalışma yoluyla yapabildiği gerçek gelişim seviyesi ile bir yetişkin
veya akranlarıyla iş birliği içindeyken yapabileceği potansiyel gelişim seviyesi arasındaki mesafe olarak
açıklamaktadır.” Düşüncesini savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky

05.Farklılaştırılmış öğretimin teorik çerçevesini oluşturan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky

Çevrimdışı divan1

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
 • 1.304
 • 3.789
 • Sosyal Bilgiler
# 11 Ağu 2022 22:45:20
06. Yukarıda verilen sosyal gelişim Yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkelerini savunan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky
I- Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal
etkileşimler önem taşımaktadır.
II- Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine (öğretmen, koç veya akıl hocası) ihtiyacı
bulunmaktadır.
III- Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde
çalıştıklarında daha etkili bir şekilde öğrenirler.

07. Her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunduğunu savunan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piaget B) Gardner C) Kohlberg D) Brunner E) Vygotsky

08. Etkili bir farklılaştırmanın en az kaç temel ilkesi vardır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

09. Aşağıda Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Temel İlkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler.
B) Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir.
C) Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.
D) Nitelikli öğretim programı ayrı sınıflara özeldir.
E) Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için
gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar.

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK