Yüksek Lisans Yapan Öğretmene, İlave Hizmet Puanı

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 23 Tem 2021 23:14:20
Hukuk kurallarının bireylere sağladığı güvenceler çok önemlidir. Bir hukuk kuralı gereğince hak elde eden bireyin, ilgili kuralda öngörülen şartlar çerçevesinde elde ettiği hakkın sonradan elinden alınmaması ve o hakkı kullanımının engellenmemesi gerekir. Bir hakkın doğumu ve kazanılması ile ilgili hukuk kurallarında meydana gelebilecek değişikliklerin geçmişe değil, geleceğe etkili olması uygundur. Yeni ortaya koyulacak bir hukuk kuralı vasıtasıyla, bireylerin geçmişte hukuka uygun yollardan elde etmiş oldukları hakların ortadan kaldırılmaması veya zayıflatılmaması esası, "kazanılmış hak" kavramının hukukun temel prensiplerinden sayılmasının dayanağını oluşturmaktadır. Bu puanlarla yer değiştirenler oldu .Şimdi bu atamaları iptal etmek mümkün değildir.Elde edilen hak alınmaz.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir huku devletidir.Bu da anayasamızda Anayasanın 2. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmünde düzenlenmiştir.Demokrasinin ve sosyal bir hukuk devleti olma esasının benimsendiği toplumda, bu temel esasların sadece kağıt üzerinde kalmaması ve istikrarlı toplum düzeninin sağlanabilmesi adına, hukuk sisteminde kazanılmış hak kavramının kabul edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin, bireyin önceki mevzuata göre hak kazandığı ve elde ettiği sürücü belgesi veya okul diploması ya da bir ruhsattan kaynaklanan hakları, mevzuatın değişmesi ve yeni şartların eklenmesi halinde ortadan kalkmamalıdır. İşte kazanılmış, yani elde edilmiş hak ve bu hakkın korunması, bir hak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olduğu takdirde, o hakkın daha sonradan geri alınmaması ve kullanımı süresince önceki şartlar değişse bile yeni şartlara uymaya bireyin mecbur bırakılmaması demektir.

Çevrimdışı murat5535

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 512
 • 393
 • 512
 • 393
# 23 Tem 2021 23:28:41
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
İdare hukuku içerisinde Danıştay kararlarına baktığımızda; kazanılmış hakkın bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar; yeni bir içtihadı birleştirme kararının çıkması, kanun çıkması, hak düşürücü süresinin söz konusu hale gelmesi, görev konusundaki ilkelere uyulmaması, maddi hata bulunması, temyiz eden kişinin bu konu hakkında temyiz hakkının bulunmaması, öncesinde kazanılmış hak için kesin bir hükmün bulunması, bozma kararından sonra yapılan yargılama işleminde tarafların yeni bir savunma ile ortaya çıkması şeklindedir.MEB bu konuda gerekeni yaptı.MEB'in savunması benim kanaatimce haklı bulunacaktır.Bu iş memurlar nette kaynak belirtilmeden ve danıştay tarafından yazılı bir açıklama yapılmayan haberin ne kadar taraflı yapıldığının da kanıtıdır.Kısacası bu puanlar verilecek ama bu atama döneminde atama isteyen arkadaşlara yazık oldu.
Danıştay;

Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir."

Danıştayın iptal gerekçesine baktığımızda yüksek lisansa, doktoraya karşı değil. Branşa uygunluk ve hizmet süresine göre ölçülü olmadığından iptal etti. Bence bu konuda danıştay haklı eğer ismi hizmet puanıysa merkezde 10 puanlık okulda çalışan bir öğretmen doktora yaptığında 9 yıllık puan almış oluyor. Bu da muhtemelen ileride norm fazlası veya tayin durumlarında bu durumun dava konusu olabileceğini hesap etmiş olabilir. Sonuçta hizmet puanı 10 ile 30 arası değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra örnek olarak e twinning çalışması 15 puandı. Ben 14 puanlı bir okulda çalışıyorum yaptığım bir e twinning çalışması 1 yıllık emeğimden daha fazla puan getirecek yani 1 aylık projede yapsam kalite etiketi alsam 1 yıllık çalışmamdan daha değerli. Bence bu dediğim çarpıklıklar düzenlenirse puanlama sistemi biraz daha hizmet puanı odaklı düzenlenirse ben de puanların verileceğini düşünüyorum. Mesela pansiyon nöbetinin bile tekrar düzenlenmesi lazım aylık 2 puan bayanlara veriliyor ayda 1 nöbette tutsan 6 nöbette tutsan aynı puanı alıyorsun 9 ay her ay 1 nöbet tutsan 18 puan cepte mesela bunların bile düzenlenmesi lazım bana göre.

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 23 Tem 2021 23:37:38
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hukuk kurallarının bireylere sağladığı güvenceler çok önemlidir. Bir hukuk kuralı gereğince hak elde eden bireyin, ilgili kuralda öngörülen şartlar çerçevesinde elde ettiği hakkın sonradan elinden alınmaması ve o hakkı kullanımının engellenmemesi gerekir. Bir hakkın doğumu ve kazanılması ile ilgili hukuk kurallarında meydana gelebilecek değişikliklerin geçmişe değil, geleceğe etkili olması uygundur. Yeni ortaya koyulacak bir hukuk kuralı vasıtasıyla, bireylerin geçmişte hukuka uygun yollardan elde etmiş oldukları hakların ortadan kaldırılmaması veya zayıflatılmaması esası, "kazanılmış hak" kavramının hukukun temel prensiplerinden sayılmasının dayanağını oluşturmaktadır. Bu puanlarla yer değiştirenler oldu .Şimdi bu atamaları iptal etmek mümkün değildir.Elde edilen hak alınmaz.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir huku devletidir.Bu da anayasamızda Anayasanın 2. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmünde düzenlenmiştir.Demokrasinin ve sosyal bir hukuk devleti olma esasının benimsendiği toplumda, bu temel esasların sadece kağıt üzerinde kalmaması ve istikrarlı toplum düzeninin sağlanabilmesi adına, hukuk sisteminde kazanılmış hak kavramının kabul edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin, bireyin önceki mevzuata göre hak kazandığı ve elde ettiği sürücü belgesi veya okul diploması ya da bir ruhsattan kaynaklanan hakları, mevzuatın değişmesi ve yeni şartların eklenmesi halinde ortadan kalkmamalıdır. İşte kazanılmış, yani elde edilmiş hak ve bu hakkın korunması, bir hak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olduğu takdirde, o hakkın daha sonradan geri alınmaması ve kullanımı süresince önceki şartlar değişse bile yeni şartlara uymaya bireyin mecbur bırakılmaması demektir.


Lakin istikrar kazanmış danıştay kararları da der ki eğer düzenleyici işlemin iptal edilirse o düzenleyici işleme dayalı olarak yapılan tüm işlemler de iptal edilir. Aym kararı değil bu geriye dönük işlemesin. Anayasa açıkca aym kararı geriye dönük yürütülmez der ama idari hukukta olay bu yönde değildir.

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 23 Tem 2021 23:38:03
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Danıştay;

“Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesiyle, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesine -19/06/2020 günlü Yönetmelik ile- eklenen 9. fıkranın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi”

İfadeleriyle 40. Maddenin 9.fıkrasına yönelik Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir.

Danıştayın iptal gerekçesine baktığımızda yüksek lisansa, doktoraya karşı değil. Branşa uygunluk ve hizmet süresine göre ölçülü olmadığından iptal etti. Bence bu konuda danıştay haklı eğer ismi hizmet puanıysa merkezde 10 puanlık okulda çalışan bir öğretmen doktora yaptığında 9 yıllık puan almış oluyor. Bu da muhtemelen ileride norm fazlası veya tayin durumlarında bu durumun dava konusu olabileceğini hesap etmiş olabilir. Sonuçta hizmet puanı 10 ile 30 arası değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra örnek olarak e twinning çalışması 15 puandı. Ben 14 puanlı bir okulda çalışıyorum yaptığım bir e twinning çalışması 1 yıllık emeğimden daha fazla puan getirecek yani 1 aylık projede yapsam kalite etiketi alsam 1 yıllık çalışmamdan daha değerli. Bence bu dediğim çarpıklıklar düzenlenirse puanlama sistemi biraz daha hizmet puanı odaklı düzenlenirse ben de puanların verileceğini düşünüyorum. Mesela pansiyon nöbetinin bile tekrar düzenlenmesi lazım aylık 2 puan bayanlara veriliyor ayda 1 nöbette tutsan 6 nöbette tutsan aynı puanı alıyorsun 9 ay her ay 1 nöbet tutsan 18 puan cepte mesela bunların bile düzenlenmesi lazım bana göre.
Danıştay hukuka aykırı demedi aslında sendikaların itirazları doğrultusunda bu açıklamayı yaptı.MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirse ve kanunu düzenlese Danıştay da bir şey diyemez.Herşey MEB de biter.Çünkü bu ülkede eğitimden MEB sorumludur.Aynı Danıştaya niye bu sendikalar uzman ve başöğretmenlikde verilen haklar için dava açmadı bu sendikalar?Herkes işine geldiği gibi yorumluyor hukuku.Buna yaptığım yorumlarla ben de dahilim.

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 23 Tem 2021 23:40:07
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Lakin istikrar kazanmış danıştay kararları da der ki eğer düzenleyici işlemin iptal edilirse o düzenleyici işleme dayalı olarak yapılan tüm işlemler de iptal edilir. Aym kararı değil bu geriye dönük işlemesin. Anayasa açıkca aym kararı geriye dönük yürütülmez der ama idari hukukta olay bu yönde değildir.
Böyle bir kararın altından MEB kalkamaz o yüzden danıştayın MEB 'in yetkili kurum olduğu hususunda karar vereceği görüşündeyim.

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 23 Tem 2021 23:41:56
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Böyle bir kararın altından MEB kalkamaz o yüzden danıştayın MEB 'in yetkili kurum olduğu hususunda karar vereceği görüşündeyim.

Kararda vurgulanan şu. Yapılan düzenleme yeterince temellendirilemediği gibi verilen puanlar hakkaniyete uygun değil. Bakanlık eksikleri giderir daha sağlıklı değerlendirme yapar mahkeme de bozmaz. İyep e 15 puan veriliyor demişti arkadaş. 15 puan nedir yahu. 1 senelik puan

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 23 Tem 2021 23:46:22
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Kararda vurgulanan şu. Yapılan düzenleme yeterince temellendirilemediği gibi verilen puanlar hakkaniyete uygun değil.
O zaman Türkiyede bu uygulamalar dışında herşey hakkaniyete uygun öyle mı?Kardeşim yap yüksek lisans yap doktora.Yaz makale.Etwinning yap .Okulunda çalışkan öğretmen ol al başarı belgesi.Bunları yap ama hakkaniyet yok de.Vallahi ben artık ülkemizde ne hakkaniyete uygun ne uygun değil bir türlü anlamıyorum.Gece saat 12 de kararnameler çıkıyor.Sabah 3 de valiler yer değiştiriyor.Daha neler neler.Bunlarda hakkaniyetvar.Bize gelince yok.

Çevrimdışı murat5535

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 512
 • 393
 • 512
 • 393
# 23 Tem 2021 23:46:46
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Danıştay hukuka aykırı demedi aslında sendikaların itirazları doğrultusunda bu açıklamayı yaptı.MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirse ve kanunu düzenlese Danıştay da bir şey diyemez.Herşey MEB de biter.Çünkü bu ülkede eğitimden MEB sorumludur.Aynı Danıştaya niye bu sendikalar uzman ve başöğretmenlikde verilen haklar için dava açmadı bu sendikalar?Herkes işine geldiği gibi yorumluyor hukuku.Buna yaptığım yorumlarla ben de dahilim.
Ben de onu diyorum zaten danıştay tekrar düzenle bu sürede de hak kaybı veya işler düzeltilemeyecek seviyeye gelmesin dedi. Ama MEB hala düzenlemedi itiraz etti muhtemelen itirazı kabul olmazsa B planı olarak yeni belirlediği puanlar vardır onu yönetmeliğe ekler. Ben söylüyorum işte zorunlu hizmete verilen ek puan haksızlık daha önceden alamyanlar 2010 öncesi göreve başlayanlar af çıksa da doğu hizmetinde çalışan öğretmenler bu puanları alamadı ve ne olacak söyleyeyim 5 yıl sonra 10 yıl doğuda çalışan öğretmen 405 puanı olacak 10 yıl doğuda çalışmış 5 yılda batıda merkezde çalışmış 15 yıllık öğretmen ise 350 puanda olacak ve aynı okulda çalıştıklarında biri norm fazlası olacaksa 15 yıllık öğretmen olacak

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 23 Tem 2021 23:49:48
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
O zaman Türkiyede bu uygulamalar dışında herşey hakkaniyete uygun öyle mı?Kardeşim yap yüksek lisans yap doktora.Yaz makale.Etwinning yap .Okulunda çalışkan öğretmen ol al başarı belgesi.Bunları yap ama hakkaniyet yok de.Vallahi ben artık ülkemizde ne hakkaniyete uygun ne uygun değil bir türlü anlamıyorum.Gece saat 12 de kararnameler çıkıyor.Sabah 3 de valiler yer değiştiriyor.Daha neler neler.Bunlarda hakkaniyetvar.Bize gelince yok.

Ben başka konularda her uygulama hakkaniyetli demedim. Bu birincisi. İkincisi yüksek lisans ve doktoraya puan verilmesini her zaman desteklerim. Lakin geçmişte yüksek lisans yapmak için denemelerde bulunan ama orada dönen torpil vs leri gören biri olarak bunu da not etmek isterim. Sizi tenzih ederim ama bunu da belirtmek isterim. Yüksek Lisansa alınmakta uygulama hakkaniyetli mi? Ayrıca bizim ülkede maalesef e twinnig yaptığı için insanlar puan almaz. Puan almak için e twinnig yapar. Bu sözüme katılmayabilirsiniz birçok arkadaşı da elbette tenzih ediyorum ama gerçekler. 2015 de dyk çıktığında burun kıvıranlar 2 katı olunca hemen ön safa dahil oldular ve hatta çabalayan arkadaşları arkaya ittiler. Maalesef Türkiye gerçeği.

Çevrimdışı murat5535

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 512
 • 393
 • 512
 • 393
# 23 Tem 2021 23:54:02
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Kararda vurgulanan şu. Yapılan düzenleme yeterince temellendirilemediği gibi verilen puanlar hakkaniyete uygun değil. Bakanlık eksikleri giderir daha sağlıklı değerlendirme yapar mahkeme de bozmaz. İyep e 15 puan veriliyor demişti arkadaş. 15 puan nedir yahu. 1 senelik puan
iyep de ay başına 0.5 puan var 8 ay yapılırsa 4 puan ve bu kaldırılmadı bu sene yapanlar varsa aldılar bu puanları. 15 puan olan e twinning ve ben de bunu söylüyorum gereksiz bir şekilde fazla. Yani asli işimi 1 yıl yapsam 10 puan alıyorum. Ama 1 aylık bir e twinning projesinden 15 puan alıyorum. Danıştaya sendikaların itiraz noktasının dayanağı bu. Adam atanmadan önce doktora yapmıştır. 90 puan önde başlıyor mesleğe. Bu durumda okulda 4-5 yıl çalışan bir öğretmeni norm fazlası yapabilir. Bu mantıklı mı?

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 23 Tem 2021 23:55:52
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
iyep de ay başına 0.5 puan var 8 ay yapılırsa 4 puan ve bu kaldırılmadı bu sene yapanlar varsa aldılar bu puanları. 15 puan olan e twinning ve ben de bunu söylüyorum gereksiz bir şekilde fazla. Yani asli işimi 1 yıl yapsam 10 puan alıyorum. Ama 1 aylık bir e twinning projesinden 15 puan alıyorum. Danıştayında sendikalarında itiraz noktasının dayanağı bu. Adam atanmadan önce doktora yapmıştır. 90 puan önde başlıyor mesleğe. Bu durumda okulda 4-5 yıl çalışan bir öğretmeni norm fazlası yapabilir.

Haklısınız verilen puanlar her daim 1 senelik okulun verdiği hizmet puanını ezmeyecek şekilde olmalı. Lisans üstü eğitim elbette değerli. Ağırlığı diğerlerine göre daha fazla olmalıdır. Meb bu işleri düzgün yapsa zaten sorun kalmaz. Yönetici görevlendirme işinde de saçma sapan kriterler getirdi. Hayırlısı

Çevrimdışı murat5535

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 512
 • 393
 • 512
 • 393
# 23 Tem 2021 23:58:53
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Haklısınız verilen puanlar her daim 1 senelik okulun verdiği hizmet puanını ezmeyecek şekilde olmalı. Lisans üstü eğitim elbette değerli. Ağırlığı diğerlerine göre daha fazla olmalıdır. Meb bu işleri düzgün yapsa zaten sorun kalmaz. Yönetici görevlendirme işinde de saçma sapan kriterler getirdi. Hayırlısı
Aynen dediğiniz gibi bu sene okul zümre başkanına ek puan ilçe zümre başkanı il zümre başkanı gibi saçma sapan ve idareyi eski okulları arayıp yapılan kurs egzersiz belgesi zümre başkanı için belge vs uğraştırıyorlar. Kriterlere bak.

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 24 Tem 2021 00:00:11
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Aynen dediğiniz gibi bu sene okul zümre başkanına ek puan ilçe zümre başkanı il zümre başkanı gibi saçma sapan ve idareyi eski okulları arayıp yapılan kurs egzersiz belgesi zümre başkanı için belge vs uğraştırıyorlar. Kriterlere bak.

Haklısınız. Teşvik iyidir ama hakkaniyetli bir düzenleme ile güzel ve sorunsuz olur.

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • 1.546
 • 1.509
 • 1. Sınıf Öğretmeni
# 24 Tem 2021 00:07:03
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Ben başka konularda her uygulama hakkaniyetli demedim. Bu birincisi. İkincisi yüksek lisans ve doktoraya puan verilmesini her zaman desteklerim. Lakin geçmişte yüksek lisans yapmak için denemelerde bulunan ama orada dönen torpil vs leri gören biri olarak bunu da not etmek isterim. Sizi tenzih ederim ama bunu da belirtmek isterim. Yüksek Lisansa alınmakta uygulama hakkaniyetli mi? Ayrıca bizim ülkede maalesef e twinnig yaptığı için insanlar puan almaz. Puan almak için e twinnig yapar. Bu sözüme katılmayabilirsiniz birçok arkadaşı da elbette tenzih ediyorum ama gerçekler. 2015 de dyk çıktığında burun kıvıranlar 2 katı olunca hemen ön safa dahil oldular ve hatta çabalayan arkadaşları arkaya ittiler. Maalesef Türkiye gerçeği.
Olayı şahsi olarak değerlendirmiyorum.Ama aklımda hep şunlar da var.Bu ülkede zamanında 30 günde öğretmen olarak atananlar oldu.Yine başka bir zamanda ziraat,ışletme,mühendislik gibi fakültelerden mezun olup 60 binlik atama sayısı ile göreve gelenler oldu.Günümüzde gençler Eğitim Fakültesinden mezun oluyor ve 85 puanla atanamıyor.Şimdi bunlarda hakkaniyet oluyor bize geliyor hakkaniyet olmuyor.Bunlara bu öğretmen hakkını savunan sendikalar ses bile çıkarmıyor ama bizim puana hepsi dava açıyor.Kardeşim bu çarpık düzende artık ben puan muan istemiyorum.Yanlışlarla kazanmaktansa doğrularla kaybedeyim.Bu ülke eğitimde Atatürk'ü attığı doğru adımlardan tamamen uzaklaşmış durumda.Bu şekilde bizden çağdaş ve gelişmiş dünya ile yarış yapmamız beklenemez

Çevrimdışı Başkan600

 • Uzman Üye
 • *****
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
 • 2.458
 • 2.219
 • Sosyal Bilgiler
# 24 Tem 2021 00:10:34
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Olayı şahsi olarak değerlendirmiyorum.Ama aklımda hep şunlar da var.Bu ülkede zamanında 30 günde öğretmen olarak atananlar oldu.Yine başka bir zamanda ziraat,ışletme,mühendislik gibi fakültelerden mezun olup 60 binlik atama sayısı ile göreve gelenler oldu.Günümüzde gençler Eğitim Fakültesinden mezun oluyor ve 85 puanla atanamıyor.Şimdi bunlarda hakkaniyet oluyor bize geliyor hakkaniyet olmuyor.Bunlara bu öğretmen hakkını savunan sendikalar ses bile çıkarmıyor ama bizim puana hepsi dava açıyor.Kardeşim bu çarpık düzende artık ben puan muan istemiyorum.Yanlışlarla kazanmaktansa doğrularla kaybedeyim.Bu ülke eğitimde Atatürk'ü attığı doğru adımlardan tamamen uzaklaşmış durumda.Bu şekilde bizden çağdaş ve gelişmiş dünya ile yarış yapmamız beklenemez

Söylediklerinize katılıyorum ama siz de bu konunun bir tarafı yani şahsi olarak bu konudan muzdaripsiniz. Söylediğiniz gibi puan istemiyorum. Bu şahsidir. Bahsettiğiniz yanlışlara katılıyorum. Ben de 2002 yılında benim alanım dışından mezun olup alanımda mezun olmadığı için atananlar yüzünden sıkıntı çektim. Ben az çektim ama branşdaşlarım yıllardır yaşıyor. Ama bahsettiğim hususlar torpil vs ile sadece de benim hakkım yenmedi. Eminim binlerce insan haksızlığa uğramıştır. Maalesef haklısınız haklıyız.

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK