Yüksek Lisans Yapan Öğretmene, İlave Hizmet Puanı

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 20 Kas 2021 12:20:29
ÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.

“Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 20 Kas 2021 12:21:31
yukarıda paylaştığım kanuna aykırı ise neden resmi gazetede yayımlandı.

Çevrimdışı Mr.worldwide

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 38
 • 63
 • 38
 • 63
# 30 Kas 2021 21:23:19
Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde hizmet puanları düzenlenip kanunlaşabilir mi ? Yani yüksek lisansa hizmet puan uygulaması bu kanunla tekrar gelebilir mi ? 

Çevrimdışı php_korsan

 • Bilge Üye
 • *****
 • 13.107
 • 14.677
 • 13.107
 • 14.677
# 30 Kas 2021 22:02:00
Sanki alanında YL ile uzmanlık verilebilir gibi.O zaman da benim işime yaramaz alan dışı YL okudum puan işinden vazgeçecekler gibi

Çevrimdışı Mr.worldwide

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 38
 • 63
 • 38
 • 63
# 30 Kas 2021 22:27:53
Yok hocam ikisi ayrı kulvarlar. Kariyer basamağında etkili olabilir yüksek lisans ama hizmet puanı da meslek kanunuyla gelebilir bence

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 01 Ara 2021 15:30:45
Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar.

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.

Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar."

Çevrimdışı enes5838

 • B Grubu
 • 265
 • 500
 • 265
 • 500
# 01 Ara 2021 15:56:49
Bunların açıklamalarıyla uygulamaları bambaşka olur. Bekleyin hele resmileşince anlarız.

   Açıklamaları kamuoyuna algı için şişirip şişirip yapıyorlar. Halk da ''Aaaa bak öğretmenlere bin lira veriyorlar. Bir bin lira daha. Bu öğretmenler de hem çok para alıyor hem tatilleri çok. Beğenmiyorlar bir de...'' der

Televizyondaki maaş hesaplamaları neyse bu açıklamalar da aynısıdır.

Çevrimdışı Mr.worldwide

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 38
 • 63
 • 38
 • 63
# 02 Ara 2021 15:11:28
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar.

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.

Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar."

Hocam sizce Meslek Kanunu içinde yüksek lisans puanları geri gelecek mi ?

Çevrimiçi hazanın dünyası

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.978
 • 3.925
 • 1.978
 • 3.925
# 02 Ara 2021 15:49:17
 Anekdot#
Yüksek lisansa puan yerine para verilmesinin daha doğru olacağını söyleyen grupların, şimdilerde puan verilse daha iyi dediklerini duydum.
İltica edin bizi ya😅valla rahatlayın
Şimdi yurt dışı yaşamı da kıskanıp direkt gömelim derler🤐

Çevrimdışı php_korsan

 • Bilge Üye
 • *****
 • 13.107
 • 14.677
 • 13.107
 • 14.677
# 02 Ara 2021 16:21:20
Parayı puana tercih ederim. Sanki puan işi olmayacak gibi.
Müdür canımı sikarsa alırım 10 gün gider gezerim.

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 02 Ara 2021 19:57:11
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam sizce Meslek Kanunu içinde yüksek lisans puanları geri gelecek mi ?
Bazı sendikalar üyelerinin tepkileri sebebiyle şurada bu konuyu tekrar MEB ile konuyu  konuştular.Puanlar verilmesi yönünde hem fikirler .Ancak puanlarda bir düzenleme olacaktır.

Çevrimdışı silver_gold

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 246
 • 543
 • 246
 • 543
# 02 Ara 2021 20:00:02
Yüksek lisans yapana para da puan da verilmeli.

Çevrimdışı Mr.worldwide

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 38
 • 63
 • 38
 • 63
# 02 Ara 2021 20:20:26
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Bazı sendikalar üyelerinin tepkileri sebebiyle şurada bu konuyu tekrar MEB ile konuyu  konuştular.Puanlar verilmesi yönünde hem fikirler .Ancak puanlarda bir düzenleme olacaktır.

Hocam bu bilgi kesin mi ?
Yani puanlar düzenlenip meslek kanunu içerisinde yasalaşabilir o zaman

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 02 Ara 2021 20:30:55
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam bu bilgi kesin mi ?
Yani puanlar düzenlenip meslek kanunu içerisinde yasalaşabilir o zaman
Şurada konuşuldu Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasında ekim ayı çalışma raporu imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim-Bir-Sen) arasında ekim ayı Kurum İdari Kurulu(KİK) çalışma raporu imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Eğitim-Bir-Sen genel sekreteri Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve Eğitim-Bir-Sen hukuk müşaviri Harun Kale arasında imzalanan ve değerlendirilmesinde mutabık kalınan maddeler şöyle gerçekleşti:

 1- MEB'de görevde yükselme, unvan değişikliğiyle ilgili sınavlar asgari düzeyde 2 yılda bir yapılmalıdır. Her yıl veya yılda birden fazla yapılabilmesi de değerlendirilebilir.

 2- 2021 yılı içinde öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilip bu hak doğrultusunda takvime işlenmelidir. 2021 yılının bitmesine yaklaşık 50 gün kalmışken bu kararla birlikte aralık ayı başında alan değişikliği duyurusunun yapılması beklenmektedir.

3- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değiştirilmeli, öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri sıraya bağlı olarak atama zamanı beklenilmeden yapılmalıdır. Örneğin Ankara ili Elmadağ ilçesinde bir Türkçe öğretmeni emeklilik, istifa, vefat vb. nedenlerle MEB'den ayrılırsa, ayrıldığı zaman sırada bekleyen ve hizmet puanı en yüksek olan Türkçe öğretmeninin atamasının yapılmasının yolu açılmalı, il içi tayin dönemi beklenmemelidir.

4- MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesi yeniden düzenlenmelidir. Bilindiği üzere Danıştay, bu maddeyi kısmi olarak iptal etmişti. İlgili maddede öğretmenlerin ek hizmet puanına ilişkin hükümler bulunuyordu.

 Yukarıdaki dört madde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanı içerisine girmektedir.

5- MEB'de açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları(DYK)'nda görev alacak hizmetli ve memurlar için personel sayısı olarak sınırlama getirilmemeli veya yeniden değerlendirme yapılmalıdır

Çevrimdışı 58SERVET

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • 1.591
 • 1.674
 • 2. Sınıf Öğretmeni
# 02 Ara 2021 20:31:29
4.madde hizmet puanı ile ilgili

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK