EBS: Enflasyon Mağduriyetleri Yıl Sonu Beklenmeden Giderilmelidir

2018 yılı Ekim ayı enflasyon verisinin yüzde 2,67 olarak gerçekleşmesi sonucunda 2018 yılı ikinci altı aylık döneminin ilk dört ayında yüzde 12,26 seviyesinde bir enflasyon verisi oluşurken, 2018 Ocak-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 22,56’ya, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24’e yükselmiş oldu.

Biri diğerini gerçekleştiren iki hedef, emek kesimini güçlendirmek ve enflasyonu düşürmek.

2018 yıllık enflasyon verisinin kesinleşmesi için kalan iki aylık süreye rağmen ortaya çıkan tablo, Yeni Ekonomik Program’da ortaya konan 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin üzerinde bir sonucun, ihtimal olmaktan çıkıp kesinleşme noktasına ulaştığını işaret etmektedir.

Enflasyonla mücadele kapsamında Yeni Ekonomik Program’da ortaya konan irade ile “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” başlığıyla hayata geçirilen soyut uygulamaların enflasyonda aşağı yönlü hareketlilik üreteceğine ilişkin umutları korumanın, enflasyonla mücadelede en önemli eşiklerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu itibarla, enflasyonun yüksek seyretmesine bağlı olarak yaşanan mağduriyetleri ve buna dayalı memnuniyetsizlikleri gidermek, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında değerlendirilmesi gereken sürekli eylemler arasında kabul edilmelidir.

Siyasi irade ve ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kararlılığı ile toplumsal kesimleri enflasyona karşı koruma sorumluluğunu birlikte ele almalı, aile bütçelerinin gider tarafındaki yükselmeyi engellemeye dönük fiyat artışlarını frenleme çabalarının yanında aile bütçelerinin gelir tarafındaki tutarları yükseltme amacıyla maaş ve ücret artışları için gaza basma hamlelerini de hayata geçirmelidir.

2018 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında deklare ettiğimiz “Enflasyon farkı için yıl sonu beklenmemeli” çağrımız doğrultusunda işlem yapılmasının ne kadar elzem olduğu, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Yeni Ekonomik Program ile 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi birlikte değerlendirildiğinde, tek haneli enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin 2020 olarak belirlendiği gerçeğine rağmen 2019 bütçesinde maaş ve ücretlilerin yararlanacağı birçok mali ve sosyal hakta ya hiç artış yapılmadığı ya da 2018 ve 2019 yılları enflasyon verileri toplamının oldukça altında bir artışla yetinildiği de görülmektedir.

Kamu görevlileri dâhil olmak üzere, ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi sorumluluğunun/vaadinin, sadece maaşları değil, göreve/kadroya bağlı olarak yararlanılan diğer mali ve sosyal hakları da kapsadığı kabul edilmelidir.

Enflasyon mağduriyetini gidermenin yolu adaletli tazminden geçer

2018 yılı genelinde ve özellikle de yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyonun, maaş ve ücret geliriyle hayatlarını idame ettiren kesim üzerinde oluşturduğu baskı ve yaşattığı mağduriyet, yıl sonu itibarıyla yapılacak enflasyon farkı hesabı ve 2019 yılı Ocak ayında bu farkın maaşlara yansıtılması suretiyle giderilebilecek düzeyi aşmıştır. Yılın ilk altı aylık dönemi için Nisan-Haziran döneminde, ikinci altı aylık döneminde ise Ekim-Aralık döneminde maaşların enflasyon altında kaldığı/kalacağı kesinleşmiştir. Bir başka ifadeyle, Ocak ayında maaşı 100 birim olan bir kamu görevlisinin maaşı Nisan-Haziran döneminde 91-99 düzeyine, Eylül-Ekim aylarında 78-83 seviyesine kadar gerilemiştir. Somut olarak, anılan aylarda kamu görevlilerinin hem maaşlarında/gelirlerinde/satın alma güçlerinde hatırı sayılır oranda bir azalma/kayıp meydana gelmiştir.

Elbette 2018 Temmuz ayında enflasyon farkı maaşlara yansıtılmış ve şüphesiz ki 2019 Ocak ayı itibarıyla da 2018 yılı ikinci altı aylık dönemdeki enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Fakat bu durum sadece enflasyon kaynaklı kaybın sonraki altı aylık dönemin başlangıcı itibarıyla devamını engellemeye dönük bir hamle olacak, geçmiş dönem kayıplarını telafi ve tazmin edecek bir sonuç üretmeyecektir. Bu nedenle, hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki dört katı aşan farklılık nedeniyle kamu görevlileri başta olmak üzere, ücretlilerinin enflasyon kaynaklı mağduriyetlerinin geçmişe etkili olacak şekilde tazminini sağlayacak bir uygulama, kamu görevlileri için haklı talep, siyasi irade açısından ise hakkı teslim sorumluluğudur. Bu bakış açısıyla, kamu görevlilerinin maş ve ücretlerinde yapılan artışın enflasyonun altında kaldığı aylardaki gelir kaybının/maaşlardaki reel ücret azalışının hesaplanarak, 2018 yılı enflasyon tazminatı olarak 2019 Ocak ayı maaşlarıyla birlikte ödenmesini sağlayacak bir yaklaşım hayata geçirilmelidir.

Enflasyon farkıyla geleceğe etkili sonuçlar üretilmesi noktasında ortaya konan sorumluluk alma iradesinin/yönteminin enflasyon tazmini uygulamasıyla geçmişe etkili olarak da uygulanması gerekmektedir. Aksi hâlde, enflasyona karşı koruma sorumluluğu, zamanın bütününde gerçekleştirilen bir eylem olarak değil, anlık gerçekleştirilen bir refleks olarak anılacaktır.

Kamu görevlilerinin mahkûm edildiği artan vergi yükü-azalan maaşı garabeti sona ermeli

Diğer taraftan, enflasyon oranlarının yüksek seyri ile ortaya çıkan sonuçlardan biri de hiç kuşkusuz “yeniden değerleme oranı” tespitinde kendisini gösterecektir. Enflasyon farkı kaynaklı artışlarla maaş bordrosundaki tutarları yükselen (gerçekte reel gelir kaybı yaşayan) kamu görevlilerinin gelir vergisi tutarları da buna bağlı olarak artmakta, bir yönüyle vergi yükü artarken maaşları/net gelirleri azalmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri ise, devletin tarafından sunulan ve mal ve hizmetlere yeniden değerleme oranı kadar artış yapılırken, gelir vergisinin hesaplanmasına esas matrah tutarlarında yeniden değerleme oranından daha düşük düzeyde artış yapılmasıdır. Buna bağlı olarak, kamu görevlileri yılın çok daha erken aylarından itibaren yüzde 20-27 oranında gelir vergisi ödemek durumunda kalmaktadır.

2018 yılı enflasyon verisinin yüksek seyretmesine bağlı olarak yeniden değerleme oranı da yüksek çıkacağı kesindir. Buna rağmen matrahlarda, yeniden değerleme oranından daha düşük oranda artış yapılmaması hâlinde, 2019 yılında kamu görevlileri çok daha erken aylarda yükse orandan gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Bu çerçevede, 2019 yılı gelir vergisi matrahlarının da geçmiş yıllarda bu yönde yapılan hataları da telafi edecek şekilde belirlenmesi ve bu sayede kamu görevlilerinin gelir vergisi mağduriyetinin de giderilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Bir-Sen

Gönderen: eraegtm, 07 Kasım 2018 19:23 Okunma: 5973
Yorumlar:
tahir1699
10 Kasım 2018 02:10
1     0
erdalnecia
arkadaşımız ironi yapmış. Bu sebeple tik i ben verdim.
erdalnecla
09 Kasım 2018 18:34
2     7
Çabalarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum.İnanın sizler kadar hakkıyla sendika işlerini güzel yapan dünyada başka birileri yok.Süper Harika mükemmelsiniz.İlk işim yarın size üye olmak.
ayteking
09 Kasım 2018 12:14
13     5
81 ilde eylem yapsaymış ya, andımız kararı için öyle yapmışlardı.
ghost_life
08 Kasım 2018 22:55
2     3
Ses var görüntü yok. İşi bilip işe gitmemek, soran olursa da işten geliyorum demekten başka nedir bu?
narses
08 Kasım 2018 21:29
11     4
Günün fıkrası
nadir.009
08 Kasım 2018 20:04
6     4
İcraat sıfır
htaylan
08 Kasım 2018 15:15
5     2
Hükümetin ve icraatlarının yetkili sendikası değil misiniz? Hükümetle masaya siz oturmuyor musunuz? Sizin genel başkanınız hükümetin milletvekili olmadı mı?
E şimdi ne oldu? Kimi kime şikayet etmektesiniz anlayalım...
volkansurmeli
08 Kasım 2018 14:39
5     3
Günün fıkrası
olcaytoh
08 Kasım 2018 13:59
4     7
Yorumlar sadece eleştiri.Olumlu iş yapacak her sendikayı desteklemek yerine ,anca eleştiri,anca siyaset.Sonrada öğretmenlere saygı yok,zam yok.Olmaz tabi.BİR OLMADIKTAN SONRA..AZ BİLE bunlar bize..
hazer
08 Kasım 2018 13:20
1     10
gayretli başarılı sendika
chn222
08 Kasım 2018 11:10
3     0
Vergi dilimi adaletsizliği bu sene 5.6.aya kalmaz yakalar bizi dolar bazında eriyen maaşlarımız işin cabası cebimdeki para resmen eriyor. Madem samimisiniz enflasyon farkını da yılsonunu beklemeden hemen o ay maaşlara yansıtın ve yıllık kaybımızın önüne geçin .... :(
coolmusti77
08 Kasım 2018 10:35
7     4
Sabah sabah iyi güldüm :)
NURETTİN67
08 Kasım 2018 09:25
13     2
Sadece 2018 Enflasyonu %26 Ya Dayandı.(o Da Tüik İn Açıklaması. Gerçek Enflasyon çok üstünde.) Toplu Sözleşme Masasında Memurları 2 Yıllık %16 Ya Mahkum Edip Bu Açıklamayı Yapmak ?????
sehery
08 Kasım 2018 09:13
19     3
eğitim birsenin bu açıklaması beni güldürdü nedense
kaynarca87
08 Kasım 2018 07:51
12     1
Iyi de guzel kardeşim toplu sözleşmede sen oturdun masaya ben oturmadım.
tahir1699
07 Kasım 2018 22:17
8     5
Vergi dilimi adaletsizliğini kaldırtın. Sendikamız olduğunu hatırlayalım.
tahir1699
07 Kasım 2018 22:14
14     2
Eğitim Bir-Sen yetkili sendika olarak her şeyin farkında. Enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğunun bilincindeler. Dile getirmeleri de yazılı olarak açıklamaları da harika. Ama bunları biz öğretmenlerde çok iyi biliyor ve dile getiriyoruz. Hatta bu platformda söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama kimsenin dikkate aldığı yok.
O zaman sendikanın öğretmenden farkı nedir? Dile getirmekse bizlerde dile getiriyoruz. Sendika sesini hükümete nasıl duyuracak. Sendika çalışanının hakkını söke söke alan kurumdur. Şimdiki sendikalar ne yapıyor? Devletten aidatını alıp yatıyorlar. Alan memnun veren memnun. O zaman bu sendikalar bizim değil. Devlet aidatını veriyorsa devletin sendikası... İşte onun için sendikalarda sadece konuşuyor. Alem işte görsün. Benim hakkımı aramıyor ve hakkımı alamıyor. Sadece beyanat veriyorlar. Var mı varlar!!!
müdürümsü
07 Kasım 2018 21:43
10     2
Kemal Sunal'ın bir repliği vardı tosun paşa filminde.
selek03
07 Kasım 2018 21:24
22     1
Toplu sözleşmede de yüzde 16 isteyip 3 buçuğa anlaşmışlardı:)
php_korsan
07 Kasım 2018 21:03
5     2
Çok güzel afiş ve infografik bilgi hazırlıyorlar.Ama içi boş.
emntstn
07 Kasım 2018 20:40
18     2
Bu cesareti toplu sözleşme zamanlari bekliyoruz... şimdi istedigin kadar bağırsan da yok hayır...
AlperenAlp
07 Kasım 2018 20:11
33     2
Malum sendika yetkili... Yetkisini emekten üretenden yana değil zenginden yana kullandı...4+3.5 e çalışanları 2 yıl mahkum etti şimdi konuşmaya yüzleri var mı ki....
İMPARATOR1
07 Kasım 2018 20:01
20     4
Sendikanın bu konu ile ilgili bir eylem yaptığını görelim de taleplerinde samimi olduğuna inanalım. Hep laf...
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023