Geleceğin Mimarı Öğretmenlerle Geleceğin Enerji Kaynaklarını Tanıma

Kimler Başvurabilir?
Katılımcı Seçim Kriterleri Projemizde katılımcı olarak yer alacak öğretmenlerimizin seçiminde aşağıdaki özellikler değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır:

Cinsiyet: Katılımcıların yarısının erkek yarısının kadın olmasına dikkat edilecektir.

Görev yapılan il: Projede paylaşılan bilgi ve kazanılan tecrübelerin Türkiye geneline yayılması için seçilecek katılımcıların görev yaptıkları illerin homojen bir dağılım göstermesine özen gösterilecektir. Bu nedenle her ilden bir katılımcı olması sağlanacaktır.

Hizmet yılı: Katılımcıların hizmet yılı seçim kriteri olarak ele alınacaktır. Hizmet yılı uzun süreli olan katılımcıların STEMe yönelik eğitim almadıkları düşünüldüğü için seçim yapılırken öğretmenlerin daha fazla yıl itibariyle çalışıyor olmasına dikkat edilecektir.

Proje Deneyimi: Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmayan öğretmenlerin seçimine öncelik verilecektir. Şehir dışından katılacak öğretmen sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı durumlarda Aydın şehir merkezi, ilçe ve köylerinde görev yapan Fen Bilgisi öğretmenleri tercih edilecektir. Belirlenen katılımcıların bazılarının çeşitli sebeplerle katılamama ihtimaline karşılık 10 kişilik bir yedek liste oluşturulacak ve katılamayanların yerine bu listedeki öğretmenler sırayla çağrılacaktır.

Başlıca Yenilenebilir Enerji Kaynakları
GÜNEŞ ENERJISI
RÜZGAR ENERJISI
HIDROELEKTRIK ENERJISI
JEOTERMAL ENERJI
BIYOKÜTLE ENERJISI
HIDROJEN ENERJISI

Son Başvuru Tarihi 31 Ekim 2018

Proje Web Sitesi: http://www.adualternatifenerji.com/

Proje Tanımı
Enerji ihtiyacının günden güne artması ve bu ihtiyacın ülkelerin dış politikalarını etkilemesi, enerji kaynakları hakkında donanımlı olmayı ve bu kaynakların nasıl yönetileceği konusunda somut adımlar atmayı gerektirmektedir. Değişen dünya düzenine ayak uydurmanın ilk kuralı bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelerin sebep olduğu sorunlara çözümler üretebilmeye bağlıdır. Bu sorunların başında enerji bağımlılığı gelmektedir. Mevcut enerji kaynaklarının (petrol, kömür vb.) sınırlı olması ve bu kaynakların çevreye zarar vermesi sebebiyle ülkeler alternatif enerji kaynakları arayışlarına girmişler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Ülkemiz de bu gelişimi yakından takip etmiş ve son on yıldır bu alanlara yapılan yatırımlara ağırlık vermiştir. Ancak bu yatırımlara rağmen mevcut enerji ihtiyacımızın çok azı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilmektedir. Bu da enerjide dışa bağımlılığımızın devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi için yatırımları artırmanın yanı sıra, yenilenebilir enerjinin kamuoyu tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmaması bu alanda yapılan ve yapılması planlanan yatırımların karşısında durmalarına sebebiyet vermektedir.

Enerji ihtiyacı geçmişten günümüze hızla artmaktadır ve bu ihtiyaç yeni dünya düzeninin kurulmasındaki bir numaralı etkendir. Geçmişte yaygın olarak kullanılan kömür, petrol, doğal gaz gibi kaynakların sınırlı oluşu ve dünya üzerinde yarattığı tahribatın tehlikeli boyutu (bkz. küresel ısınma, fosil yakıt kaynakları için başlatılan savaşlar) düşünüldüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin ne kadar gerekli olduğu görülmektedir. Yüksek nüfus ve yoğun sanayi tesisleşmesi sebebiyle Türkiye’de enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Türkiye kalkınan bir ülke olarak endüstriye yönelmiş olmasına rağmen bu üretimi sağlayacak enerji kaynaklarını artırmayı başaramamış ve ihtiyacının dörtte üçünü komşu ülkelerden ithal eder duruma gelmiştir. Coğrafi konum itibari ile bu kaynaklar açısından oldukça şanslı bir ülke olmamıza rağmen Türkiye’nin hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından çok az yararlanması önemli bir eksikliktir. Bu alandaki eksikliğin sebebinin yenilenebilir enerji konusu hakkında eğitim/teknik donanım yetersizliği olduğu düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilinçli nesiller yetiştirmenin ilk adımı bilinçli öğretmenlere sahip olmaktır. Bu proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarını eğitim neferi öğretmenlerimizle yakından incelemek, onların farkındalıklarını artırmak ve böylece toplumun çekirdek yapısını oluşturan ailelere dolaylı yoldan da olsa ulaşıp toplum bilincini arttırmak hedeflenmektedir.

Aydın yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ildir. Şehirde, jeotermal enerji, biyokütle, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin hemen hemen her çeşidini görmek mümkündür. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından bu kadar zengin bir ilde yaşıyor olmamıza rağmen, bu enerjiden yeteri kadar yararlanamadığımız açıktır. Bu proje önerisi ile geleceğin enerji kaynaklarını geleceğin mimarı olan öğretmenlere tanıtmak, olumlu olumsuz yönlerini bilimsel değerler eşliğinde tartışmalarını sağlamak ve fen biilimleri dersinin teknoloji mühendislik ve matematik alanları ile ilişkisinin enerji santralleri kapsamında yapılacak etkinlikler ve alan gezileri aracılığıyla aktarmak hedeflenmektedir.

Enerji bağımlılığının ekonomik sonuçları düşünüldüğünde yenilenebilir enerji açısından oldukça zengin olan ilimizde bu kaynakların etkili kullanılabilmesi için, kaynakların yerel halk tarafından benimsenmesi ve yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, projeye katılan Fen Bilimleri öğretmeninin Aydın’daki yenilenebilir enerji kaynaklarını yakından tanımalarına olanak sağlayacaktır. Öğretmenlerin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki bilgi ve tutumlarının öğrenciler ve veliler üzerinde etkisi düşünüldüğünde proje yerel halkın yenilenebilir enerji kaynaklarına göstermiş olduğu olumsuz tutumun azaltılmasına etki edecektir. Böylece yatırımların karşısındaki başlıca engellerden biri olan halk tepkisi minimuma inecektir. Bu yönü ile projenin sosyal etkisi olacağı düşünülmektedir.

Kaynak: https://www.bilimsenligi.com/gelecegin-mimari-ogretmenlerle-gelecegin-enerji-kaynaklarini-tanima.html/
Gönderen: volkankaz, 15 Nisan 2018 23:37 Okunma: 1682
Yorumlar:
balamirkan
16 Nisan 2018 12:34
1     0
Şaka değil, öğrencilerin hareketleri enerjiye dönüştürülebilir. Okulun elektriğinr katkı sağlanır.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023