Meb'den Öğrenci Kılık Kıyafet Genelgesi

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü


Sayı : 35427624/10.06/2237816
Konu: Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri


GENELGE
2013/24


İlgi: a) 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik", b) 25/7/2013 tarihli vc 28718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Öğrenci kılık ve kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın uygulanmasında okullarımızda birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için;

1) Okullarımızda kılık ve kıyafet uygulamasında velilerce yapılacak olan oylama veya anket neticesinde velilerimizin çoğunluk kararına göre uygun görülecek öğrenci kılık ve kıyafetlerine, tüm öğrencilerce uyulmasının sağlanması, alınan kararın serbest rekabet ortamında, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, okulların ilan panoları ile web sayfalarında duyurulması.

2) Her bir okulda aynı tip kıyafet olması kaydıyla okullar arasında farklılıkların olmasına fırsat verilmesi.

3) Belirlenen kıyafetlerin öncelikle ekonomik, sade ve pedagojik esaslara uygun olması, farklı bir özellik arz etmemesi.

4) Okul arma ve rozeti gibi ayrıcalıklı işaretlerin öğrenci kıyafetlerinin dışında mümkün olduğunca ayrıca temin edilmesi.

5) Kıyafetlerin ve armaların temin edilmesi ile ilgili hiçbir şekilde zorlama ve sınırlamalar getirilmemesi, okul aile birliklerince adres gösterilmemesi, satışının yapılmaması, serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmelerden kaçınılması.

6) Belirlenecek öğrenci kılık ve kıyafetlerinin kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı renklerde seçilmesi mümkün olmakla birlikte, kıyafetlerde sade ve düz renk seçimine dikkat edilmesi.

7) Öğrenci Kılık vc Kıyafetlerinin seçimine yönelik oylama veya anket çalışmalarının 4 yılda bir yapılması. Yapılan bu çalışmaların Mart ayı sonuna kadar sonuçlandırılması.

8 ) 2013-2014 Eğilim Öğretim yılında, okullarımızda kılık ve kıyafet uygulaması için velilerce yapılacak olan oylama veya anket neticesinde velilerimizin çoğunluk kararına göre okul formasına karar verilmesi halinde bir önceki Eğitim ve Öğretim yılında (2012/2013) uygulanan kılık ve kıyafete devam edilmesi.

9) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımızda, yönetmelik hükümleri ve eğitim programı ilkeleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerin hareket ve serbest zaman etkinlikleri başta olmak üzere, eğitim etkinlikleri sırasında rahat hareket edebilmelerine imkân sağlayacak şekilde uygun giysileri giymelerinin sağlanması; velilere ağır ekonomik külfet getiren kılık ve kıyafet giyme zorunluluğundan kaçınılması.

Gereğinin yukardaki açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesini önemle rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan


Kaynak: MEB
29 Ağustos 2013 23:30 Okunma: 11475
Yorumlar:
emre1983
31 Ağustos 2013 01:30
0     0
bir öğretmen olarak okul formasının daha uygun olduğu düşüncesindeyim kızlar içinde etek yerine rahat hareket sağlayacak pantolonların tercih edilmesi kanısındayım.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023