Konu: Norm Kadro İle İlgili Herşey!!!  (Okunma sayısı 243009 defa)

yahya73eser

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.099
 • Tesekkur 543
  • Çevrimdışı
 • 22 Eyl 2009 00:06:38
Norm Kadro Uygulamaları*
1) NORM kadro nedir ?
2) Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ?
3) Kimler norm kadro fazlası olur?
4) Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ?
B) * Görevlendirme *
1) Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler ?
2) Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ?
3) Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ?
4) Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ?
5) Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ?
6) Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önce norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ?
NORM KADRO FAZLASI VE GÖREVLENDİRMELER
A) * Norm Kadro *
1) - NORM kadro nedir ? -
Norm kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerin yürütümü için ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesidir.
2) - Okulların kaç norm kadrosunun olacağı nasıl hesaplanır ? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
a)6-30 saate kadar 1,
b)31-42 saate kadar 2,
c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.
Cevap:
Örnek: okulda 60 saat ders varsa:
42 ye kadar 2
60-42 =18 yani 1 öğretmen daha gerekir.
Yani 3 norm kadro 3 öğretmendir.
78 saat olsun.
42 ye kadar 2
42+21= 63 e kadar 3
78-63= 15 ( 15 olduğu için 1 norm kadro daha verilir )
Yani norm kadrosu 4 tür.
Eğer 77 saat olsaydı ?
63 e kadar 3
77-63=14 ( Ders yükü 15 ten az olduğu için +1 norm kadro verilmez. )
Norm kadro 3 te kalır.
3) - Kimler norm kadro fazlası olur? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Madde 18.
b) Öğretmen norm kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.
Cevap: Eğer hesaplara göre biri norm fazlası ise bu kişi hizmet puanı en az olandır.
4) - Norm Kadro Fazlası Öğretmenin Durumu Nedir ? Ne kadar süre okulunda kalabilir ? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5381 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4855 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında il emrine tahsis edilen boş öğretmen kadrolarına atanan öğretmenler, istekleri hâlinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu belediye sınırları içindeki sıra kapsamında olmayan ve alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınmak suretiyle atanırlar. Atama isteğinde bulunmayanlar, görevli oldukları eğitim kurumlarında en fazla üç yıl süreyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.
Cevap: 3 yıla kadar istekleri dahilinde aynı kurumda kalabilirler.
Özür durumlarında norm fazlası öğretmenler önceliklidir. Mevcut sayfadaki "Norm fazlasıyım" kutusunu işaretlemeleri onlara öncelik sunacaktır.
B) * Görevlendirme *
1) - Öğretmenler istekleri halinde kaç saate kadar görevlendirme alabilirler? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE
EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Madde 6
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve lâboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.
Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı yedi ve daha az olan ilköğretim ve orta öğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezi ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ders görevleri dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
Cevap: Branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı harici istemese bile 6 saat ek ders ile görevlendirilebilir.
Yani; 15+6=21
İstemesi halinde ise 15 saat daha ek derse girebilir
Yani; 15+15 = 30
Bunlara ders dışı hazırlık ve plânlama görevi için verilen ek dersler dahil değildir.
Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.
2) - Öğretmen istemezse görevlendirilebilirler mi ? -
Konu: NORM KADRO UYGULAMA SÜRECİ
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
G. DİĞER HUSUSLAR
1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.
Cevap: Öğretmenler istemeseler bile 15 saat maaş karşılığına ek olarak 6 saat daha görevlendirilebilirler.
Yani 6 saat denen kısım yukarıdaki maddeye göre "zorunlu ek ders saati" oluyor.
Sonuç olarak toplamda 21 saat dolasına kadar görevlendirilebilirsiniz. Burada sizin istekli olmanıza bakılmaz.
21 saatten sonra ise bir üstteki maddeyi gösterip dilekçe vererek 21 saatten fazla derse girmek istemediğinizi belirtebilirsiniz.
Not: Öğretmen sayısı 7 ve daha az ise bu öğretmenlere + 6 saat daha ek ders görevi verilebilir.
3) - Okulda aynı branştan birçok öğretmen varsa kim görevlendirilir ? -
Konu: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Madde 20
2. Bendi
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.
Cevap:
Eğer okulda istekli öğretmen varsa önce o görevlendirilir.
Eğer istekli olan yoksa puanı en az olan görevlendirilir.
Norm kadro fazlası öğretmen varsa önce norm kadro fazlası öğretmen görevlendirilir ( Zaten norm fazlası olan öğretmen(ler) puanı en az olan(lar)dır. )
4) - Okulda Norm kadro fazlası öğretmen varken norm kadrodaki öğretmen başka okula görevlendirilebilir mi ? -
Cevap: Yine yukarıdaki maddeye göre puanı az olan, yani norm kadro fazlası olan öğretmen görevlendirilir.
5) - Okulda norm kadro fazlası öğretmen var fakat görevlendirilebileceği okul yoksa dersler nasıl paylaştırılır ? -
Konu: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ
VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bîr şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler i!e norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.
Cevap: Dersler, öğretmenler arasında eşit olarak dağıtılmalıdır.
6) - Okulumuzda norm fazlası öğretmen var ve dersler eşit şekilde dağıtılıp önde norm fazlası öğretmeni, sonra normdaki öğretmeni görevlendirebilirler mi ? -
Burada her iki öğretmene okulda ders verip her ikisini de görevlendirmektedirler. Oysa norm fazlası öğretmenin iki okula da görevlendirilmesi gerekir.
Aşağıdaki maddeye bakalım.
Konu: Norm Kadro Uygulama Süreci
Kaynak: [linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
G. DİĞER HUSUSLAR
1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.
Cevap: "aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak " denmekte.
Eğer okulda 21 saate kadar ders varsa norm kadrodaki öğretmen hiçbir şekilde başka okula görevlendirilemez.
Yukarıdaki gibi bir durumda bütün dersler norm kadrodaki öğretmene verilir ve norm fazlası öğretmen her iki okula da görevlendirilir.

Not:Başka bir siteden bir arkadaşa ait bir çalışmadır.Emeğinden ötürü teşekkürler.Bilgilerinize.[/color]

mtdemirci

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 9.984
 • Tesekkur 8960
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 00:39:31
Hocam yazı rengi konusunda defalarca söylememize rağmen aynen devam ediyorsunuz. Lütfen gerekli olmadıkça renki yazı kullanmayınız, tarafımıza rahatsız edici, okunmuyor gibi şikayetler gelmekte.

yahya73eser

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.099
 • Tesekkur 543
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 13:55:15
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam yazı rengi konusunda defalarca söylememize rağmen aynen devam ediyorsunuz. Lütfen gerekli olmadıkça renki yazı kullanmayınız, tarafımıza rahatsız edici, okunmuyor gibi şikayetler gelmekte.
Tabiki şikayet olabilir ama; ben sizden yazı rengi konusunda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.Yanılıyorsam hatırlatın.Defalarcayı bırakın defa bile olmadı başkasıyla karıştırıyorsunuz zannedersem!

Bir de anlamadığım nokta maden bu renkli yazı kullanılmayacak da niçin mesaj bölümünde aktif olarak gözüküyor kapatıverin kardeşim o zaman hem defalarca söylemek zorunda da kalmamış olursun...

mtdemirci

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 4. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 9.984
 • Tesekkur 8960
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 14:08:30
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Tabiki şikayet olabilir ama; ben sizden yazı rengi konusunda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.Yanılıyorsam hatırlatın.Defalarcayı bırakın defa bile olmadı başkasıyla karıştırıyorsunuz zannedersem!

Bir de anlamadığım nokta maden bu renkli yazı kullanılmayacak da niçin mesaj bölümünde aktif olarak gözüküyor kapatıverin kardeşim o zaman hem defalarca söylemek zorunda da kalmamış olursun...

Formu araştırmadan açtığınız konulara ve mesajınıza verilen cevaplara bakarsanız uyarıları göreceksiniz.

Özelliği kapatarak gerekli olduğu zamanlarda kullanılmasını engellemiş olururuz. Özellik var diye olur olmadık yerde kullanılmalı mı? Arabanın ibresi 200ü gösteriyor diye 200km ile mi gidersiniz?
Lütfen biraz anlayış gösterin..
saygılar

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

yahya73eser

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.099
 • Tesekkur 543
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 14:17:32
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Formu araştırmadan açtığınız konulara ve mesajınıza verilen cevaplara bakarsanız uyarıları göreceksiniz.

Özelliği kapatarak gerekli olduğu zamanlarda kullanılmasını engellemiş olururuz. Özellik var diye olur olmadık yerde kullanılmalı mı? Arabanın ibresi 200ü gösteriyor diye 200km ile mi gidersiniz?
Lütfen biraz anlayış gösterin..
saygılar
Haklısınız ama üslup yanlış olmuş biraz(Hocam yazı rengi konusunda defalarca söylememize rağmen aynen devam ediyorsunuz...)hatalarımız olsa da buradaki hepimizin amacı paylaşmaktır.Siz de bunu unutmayın lütfen...Bu arada hızlı araba kullanmayı severim =)

resuloglu

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 2. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 69
 • Tesekkur 87
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 14:53:24
sözleşmeli sınıf öğretmeniyim, özür grubundan atandığım okulda norm fazlasıyım.. bu durumda yukarıda ki durumlar sözleşmeli öğretmenler için de aynen geçerli olur mu? ilçe içinde isteğe bakılmaksızın başka kuruma veya isteğe bağlı ilçe dışına görevlendirme yapılabilir mi?
teşekkürler..

YAREN..

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 262
 • Tesekkur 128
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 17:13:53
Bildiğim kadarıyla önce atandığınız ilçedeki okullara bakılıyor hocam.Eğer açık varsa büyük ihtimalle size o seçenekler sunuluyor ve açık olan o okullardan birini tercih ederseniz oraya verebilirler.Ancak ilçe genelinde de öğrt açığı olan bir okul yoksa (ki bu pek mümkün değil) o zaman il genelinde,başka ilçelere gönderilme ihtimali doğuyor.En azından burada bu tür bir uygulama yapılmıştı yakın zamanda.

ftuncer55

 • Üye
 • *
 • İleti: 16
 • Tesekkur 4
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 18:17:45
ben ilköğretim matematik öğretmeniyim ve okulumda da norm fazlasıyım.bu yüzden beni ilçede ilköğretimde boş yer bulunmadığı  için lisede matematik derslerine sokmaya karar verdiler.2 sorum olacak?
1)ilk önce 30 saat derse girer misin dediler bende ekders alacağım için girerim demiştim şimdi ise benim 3 ay sonra ayrılacağımı(doğum izni nedeniyle) düşünerek ücretli bir öğretmene 15 saatine girmesi için tutmaya kalkıyolar yani bana maas karşılığı kalıyor itiraz hakkım var mıdır acaba?
2)diyelim ki 30 saat lisede derse girdim ek dersimi ilköğretimdeki gibi 18 saat mi alacağım yoksa daha mı az olur

boshwhere

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 47
 • Tesekkur 14
  • Çevrimdışı
 • # 22 Eyl 2009 20:52:03
Güzel çalışma tşkler.

Metnin orjinali:

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

yahya73eser

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.099
 • Tesekkur 543
  • Çevrimdışı
 • # 23 Eyl 2009 23:35:31
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Güzel çalışma tşkler.

Metnin orjinali:

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

hocam altta belirttim zaten alıntı diye arkadaşa bir kez daha teşekkür ederiz...

mali8057

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 1.696
 • Tesekkur 153
  • Çevrimdışı
 • # 24 Eyl 2009 18:30:00
ben okulumda sadece kendi dersime giriyorum.maaş karşılığını dolduramıyorum. Müdür geriye kalan 40 saati iki tane ücretli öğretmene verecek. bu yaptığı şey doğru mu? Buna itiraz etme hakkım var mı?

dengiz256

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 138
 • Tesekkur 11
  • Çevrimdışı
 • # 01 Eki 2009 04:25:41
öğrenci sayım 31 norm kadroyu nasıl taleb edecem

24saat

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • Okul Öncesi Öğrt.
 • İleti: 51
 • Tesekkur 45
  • Çevrimdışı
 • # 28 Eki 2009 16:24:10
çok kısa bir soru : sözleşmeli okulöncesi öğretmeniyim.diğeri kadrolu. norm fazlası olan hangimiz oluruz? sözleşmeliler yerlerinden kıpırdatılamazlar deniyor.

baltus

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 144
 • Tesekkur 33
  • Çevrimdışı
 • # 28 Ara 2009 19:16:25
24 saat hocam onu söyleyen yanlış söylemiş ben sözleşmeli öğretmendim ve kadrolu ile aynı zamanda atanmıştım ama ben sırf sözleşmeli olduğum için ben norm kadro fazlası durumuna düştüm

baltus

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 144
 • Tesekkur 33
  • Çevrimdışı
 • # 28 Ara 2009 19:19:16
bende bir soru sormak istiyorum yukarıdaki tüm yönetmeliği okudum ve anladığım şu ki bizden dilekçe almadan bizi zorla başka bir okula veremiyorlar değil mi bu arada ikinci kez norm fazlası duruma düştüm morallerim sıfır

 

Egitimhane.Com ©2006-2023 rss