Milli Eğitim Şurası Acilen Toplanmalıdır!

Eğitim Sendikaları Platformu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Milli Eğitim Şurası'nı Toplaması Çağrısında Bulundu.

Eğitim Sendikaları Platformu, 24 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da II. İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. “Ortak sorunlara; ortak akılla, ortak zeminde, çözüm arayışı” anlayışı ile gerçekleşen toplantıda ülkemiz eğitimi ve eğitim çalışanlarının sorunları masaya yatırıldı. Eğitim Sendikaları Platformu, II. İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’a, acilen Milli Eğitim Şurasını toplaması çağrısında bulundu.

İşte o bildirge:

“Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan ve Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik eden Milli Eğitim Şûrası acilen toplanmalıdır.
 
Milli Eğitim Şûrası’nın halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre; Milli Eğitim Bakanı’nın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır ve Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. En son Milli Eğitim Şûrası, Aralık 2014’te yapılmıştır ve Aralık 2018’de yapılması beklenen Milli Eğitim Şûrası halen yapılmamıştır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın köklü yenilikleri, değişimleri ve reformları gerçekleştirmek üzere eylem plan ve programlarını, strateji-kalite ve vizyon belgelerini, müfredatını kısacası politikalarını hazırlarken; MEB’in politika yapma süreçlerini daha katılımcı, etkin ve bütüncül hale getirebilecek en önemli mekanizmalardan biri Milli Eğitim Şûrası’dır. Milli Eğitim Şûra’ları; ülkemiz eğitiminin bugünün durum tespitini yapan, yarınını planlayan en geniş katılımlı toplantılardır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin bir gereği olarak; toplumumuzun ortak geleceği paydasında, hedef ve eylemlerinin temelini çağın gerekliliklerini de dikkate alarak toplumsal mutabakat ve ortak akıl üzerine inşa etmek zorundadır.
 
Eğitimin tüm paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan eğitim alanında sıklıkla ve hızla yapılan köklü değişikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekçi, etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirme kapasitesini olumsuz etkilediği gerçeğinden hareketle biz; eğitimde sürdürülebilir politikalar geliştirmenin ve niteliksel başarının, eğitimin bütün paydaşlarının görüş, öneri, katkı ve desteklerinin alınması ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.
 
Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’un beyan ettiği ilkesel kararlar çerçevesinde masaya yatırdığı eğitim reformlarından birkaç tanesi dahi içerik, kapsam ve nitelik olarak Milli Eğitim Şurası’nı toplaması için yeterli iken Milli Eğitim Şûrasını toplamamasını anlamakta güçlük çekiyoruz.
 
Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’a, Türkiye’nin eğitim vizyon ve politikalarına yön verecek ve yine gündemdeki eğitim reformlarının sağaltımını yapacak kararların alınması için bir an önce; katılımcı, kapsamlı ve demokratik bir ‘Milli Eğitim Şura’sı düzenlemesi çağrısında bulunuyoruz.”
 
 
Eğitim Sendikaları Platformu
 
Gönderen: yavyil69, 02 Mart 2020 16:08 Okunma: 2277
Yorumlar:
php_korsan
03 Mart 2020 11:18
1     0
Öğretmenlerin 1 milyon adet fikir projesi ne işe yaradı o zaman?
crazyaspirin
03 Mart 2020 10:00
4     0
alınan kararların hayata geçtiği görülmüyor
simyacıı
03 Mart 2020 09:10
2     0
Toplanmaları çokta önemli değilmiş demek ki.
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK