Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

19 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31160

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.

Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Egitimhane.com

19 Haziran 2020 00:12 Okunma: 21909
Yorumlar:
naciekinci
24 Haziran 2020 08:29
0     0
Bu arada yüksek lisansı araştırayım dedim uzaktan sanırım açıköğretim tezsiz yüksek lisans yapilabiliyormus yapan bir arkadaşımız bilgi verirse memnun olurum.
tosbik
24 Haziran 2020 02:10
0     0
2006 'da izmirden ağrıya rotasyon ile gönderildim.Fiilen Ağrıda 4 yıl.dogu görevimi yaptım. 2010 'da batıda ama yine doğu görevi sayılan okullarda çalıştım ve halen de çalışıyorum .
17 yıllık öğretmenim. 14 yıldır doğu görevi yapıyorum. Ve bana 2010 affı yüzünden artırımli puan verilmezse bunun vebalini ağır ödesinler inşallah.

Böyle büyük bir mağduriyet yıllardır yaşıyorum. Hâlâ da yaşayacaksam inanın sınıfa sadece girer çıkarım diyesim geliyor ama maalesef.Iste bizim işimiz vocdn işi gönül işi.
Bunun detayini nerden öğrenebiliriz?
tosbik
24 Haziran 2020 02:00
0     0
Zorunlu hizmet bölgesinde çalışan herkes %50 artırımli puan alacak mi? Doğru mu anladim? Sonunda adalet yerini bulacak bir nebze de olsa.insaallah.
suleyman45
24 Haziran 2020 01:12
1     2
Bu tür eğitimlerin ve çalışmaların hizmet puanı ile ödüllendirilmesini doğru bulmuyorum. Hizmet puanı nedir, ne için verilir? Bu tür eğitimler ve çalışmalar nedir ve ne için yapılır? Bu sorulara verilecek cevaplara göre hizmet puanı için bir düzenleme; alınan eğitim ve yapılan çalışmalar için de farklı bir düzenleme yapılmalıdır.

Mesele, meslektaşlarımızın her türlü alacağı puanlar değil, hizmet puanının alınma mantığına ters düşmesidir.
uzunkale
23 Haziran 2020 15:36
1     0
Açıkcası yerleşim puanlarına göre hizmet puanları güncellenebilir fakat diğer maddelerin hiçbirini ek puan veya puanlar için doğru bulmuyorum.hizmet puanı yüksek olanın okul tercihince öncelikli olması gerekir öncelikle bunun düzeltilmesi gerekir.tayin dönemlerinde 500 puanın bile yer değiştiremediğini gördük.İl içinde veya diğerlerinde sıra tayini gelmelidir...
hhmetl
22 Haziran 2020 13:21
4     0
kimsenin puanında gözümüz yok yüksek lisans v.s
zorunlu hizmet ek puanımızı versinler yeter ben kadroya 2010 haziran 'da geçtim
2009 sözleşmeli atandım
fakat 2011 deki khk ile muaf sayildim calistigim okul zorunlu hizmet bolgesiydi.Simdi okulumda zorunlu hizmet bölgesi fakat ek puan verilmiyor.Adaletsizlik haksızlık gerçekten yeter...
naciekinci
22 Haziran 2020 09:32
2     0
Doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum her ne kadar kendim yapmakta zorlanacak olsam da. 3 çocuğum var ve en büyüğü şeker hastası 6. sınıf öğrencisi. Ki onun LGS sınavı benim akademik kariyerimden daha önemli tabi ki oğluma vakit ayırmayı seçeceğim. Küçükler biri 3,5 diğeri 5 yaşında. Onların da tam baba dedikleri vakitler. En erken 3 yıl sonra olabilir 2. Üniversite vs o zamanda yaş 40 i geçecek bitinceye kadar da 45 i geçer.
musauyu35
22 Haziran 2020 00:42
0     0
Bonusları biriktir bozdur bozdur harca
sirnettaki
20 Haziran 2020 00:21
14     17
öğretmenleri bir rekabet ortamı içersine sokmaya çalışıyorlar ama böyle olursa haksız bir rekabet ortamı oluşmuş olur....şimdi bekar, sorumluluğu olmayan adamla 40 yaşında gelmiş 2,3 çocuk sahibi insanı aynı rekabet ortamına sokmaya çalışmak haksızlıktır....ben şimdi gelmişim 40 yaşına evde bir sürü sorumluluğum var bunlar saymakla bitmez...birde kalkıp bunların üzerine norm fazlası olmayayım diye puan toplamak adına birde yüksek lisans doktora veya proje çalışmalarıyla nasıl uğraşacağım....bekar genç adamlarla ben birmiyim...bu yaştan sonra oturup ders mi çalışacağım...40 yaşından sonra adam ders çalışsa kafasıda almıyorki zaten....hizmet puanını bu kadar değersizleştirip ayaklar altına almanın ne mantığı var...18 senelik öğretmenim...bu kadar senelik emeğimin bir anlamı yok mu....15 seneyi 20 seneyi dolduran öğretmenlerede ek hizmet puanı verin o zaman bende bunu istiyorum hadi bakalım...evli çoluk çocuğu olanada ayrıca hizmet puanıda istiyorum hadi bakalım......
zeynepgulsu
19 Haziran 2020 23:08
9     2
Başarının,emeğin karşılığının puanlanmasi guzel bir motivasyon oldu.Hatta geç kalınmış birşeydi.
Unexpected
19 Haziran 2020 22:55
15     11
Yuksek lisans yapanların puan almasini kiskanan ne kadar ögretmen varmış.
çitlembik1
19 Haziran 2020 21:37
0     0
Yayınlanmış eseri olanlar için herhangi bir değerlendirme yok sanırım.
volkankaz
19 Haziran 2020 21:31
10     5
İlahi adalet er geç tecelli ediyor. Yıllarca emek verdik. Puana dönüştü. İstediğimiz okula il içi ile gidebileceğim.
php_korsan
19 Haziran 2020 21:07
3     1
Hocam başarı belgesi yada proje hiç kafanızı yormayın ya tezli ya tezsiz en iyisi bunlar.
ferayserhan
19 Haziran 2020 20:52
6     0
12 yıldır aynı okuldayım ilçe milli eğitimdekilerden bize sıra gelipte başarı belgesi alan görmedim henüz hep kendilerine veriyorlar
hayat_turkusu
19 Haziran 2020 20:34
0     0
9. maddedekiler her yıl mi goremedim sanki
duru81
19 Haziran 2020 19:24
15     0
Ağlıcam sevinçten 50 puan gelecek , çok zor şartlarda tezimi hazırlamıştım ,
hhmetl
19 Haziran 2020 19:13
1     0
Arkadaslar mayıs 2010 oncesi atananlara zorunlu hizmet ek puani verilecek mi
zeynepgulsu
19 Haziran 2020 19:05
1     0
Çalıskansınıf hocam,30 puan alacaksiniz.
hakuscu
19 Haziran 2020 18:57
4     0
atadem hocam haklı. Geriye dönük bu haksızlık giderilmeli.
çalışansınıf
19 Haziran 2020 18:43
0     0
Benim tezsiz yüksek lisans ve ikinci üniversite varsa sadece yüksek lisanstan 30 puan mı alacağım yoksa 40 puan mı ?
atadem
19 Haziran 2020 18:16
17     0
2010 affıyla bizi doğuya kilitlediler artırımlı hizmet puanı da vermediler. 12 yıllık öğretmenim ve hala günlük 100 km yol yapıyorum.Neydi ki bizim suçumuz?Hakkımı Helal Etmiyorum.
Şevkiyat
19 Haziran 2020 18:05
5     0
Arkadaşlar memurlar net haberi düzeltmiş. Geriye dönük olarak doktora ve yüksek lisansa puan VERİLECEKTİR...
ergun2032
19 Haziran 2020 17:56
3     0
Meb’den geçmişteki mezuniyetler sayılacağı yönünde haberler var.
Şevkiyat
19 Haziran 2020 17:40
2     0
Arkadaşlar memurlar.net haberi yayından kaldırdı. Geriye doğru puan verilmeyecek şeklinde haber yapmıştı. Tepkiler üzerine haber yayından kaldırıldı. An itibariyle bu haber yok.
hakan_gs
19 Haziran 2020 17:38
1     0
Mühim olan geçmişe dönük puan var mı? Yoksa bu tarihten sonrakileri mi kapsıyor? Bu sorunun cevabı önemli.
Bozkırr
19 Haziran 2020 16:55
2     0
Geçmiştekiler sayılmazsa benim y.lisans da ikinci üni de puan getirmez..o kadar emek verdik zamanında..
Şevkiyat
19 Haziran 2020 16:48
3     0
Geriye dönük puan verilmezse mahkemelere uğraşır bu millet
kartalado
19 Haziran 2020 16:46
7     2
Geriye dönğk diplomalar işkenirken geriye dönük yapılan hizmetler ve kurslar da dahil edilmesi gerekir. Bu eşitlik ilkesine aykırıdır. Bizim derdimiz mağduriyetimizin giderilmesi. Benden daha az çalışıp benden daha iyi koşullarda çalışıp benden fazla puan alması hak değildir. 2010 mağdurları hep birlikte tek ses olalım yeter.
dalambert
19 Haziran 2020 16:34
5     1
Oraya bir 90 puan yazalım:)
Şevkiyat
19 Haziran 2020 16:28
6     0
Bu iş mahkemede bitecek gibi görünüyor...
Şevkiyat
19 Haziran 2020 16:25
2     1
Arkadaşlar geriye dönük puan verilmeyecekmiş. Memurlar net haber yapmış.Öğretmenler, ek hizmet puanı verilecek faaliyetlerin geçmiş dönemde alınan belgeleri kapsayıp kapsamadığını sormaktadır.

Bu tür hususlar, yönetmeliklerin geçici maddelerinde düzenlenir. 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte bu yönde bir geçici maddeye yer verilmemiştir. (Yönetmelikte sadece zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin %100 oranındaki ilave hizmet puanlarına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.)


Bu bağlamda, ek hizmet puanı verilecek faaliyetler, belgeler, makaleler, mezuniyetler, sertifikalar, sadece 19 Haziran 2020 tarihinden sonra alınanlar için geçerlidir.

15 Mayıs 2020- Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu: Geriye doğru puanlama olmayacak
feri02
19 Haziran 2020 16:16
4     0
Bi memur sitesinde sadece 19 Haziran 2020 den sonra alınan belgeler geçerli olacak denmiş. Ne yapalım doktora yüksek lisansı tekrardan mı yapalım? Nasıl bir saçmalık bu
Mert1980
19 Haziran 2020 16:10
1     0
Arkadaş anlamiyorsunuz herhalde herhangi bir sebeple zorunlu hizmet bölgesine atananlar da alır diyor
Mert1980
19 Haziran 2020 16:07
0     0
İyi olmuş ben yıllardır doğu görevi olan yerdeydim millet artirimli puan alıyordu en azından birazda olsa adalet yerini bulur
ahmet5863
19 Haziran 2020 15:51
0     7
1.Yönetmelik yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer, dolayısıyla geriye dönük puan almayı düşünenler düşünmesinler.
2.Zorunlu hizmetten muaf olanlar ek puan almaz.
mefa
19 Haziran 2020 15:46
2     1
Puan işi öğretmenleri çok strese sokuyor. EBA puan sıkıntıları derken şimdi de bu puan işi çıktı. Haydi hayırlısı bakalım. Bunun sonu nereye varacak...
bilimciyim
19 Haziran 2020 15:42
0     0
Arkadaslar acele etmeyin. Mebbisde puanlar guncellenirken durum ortaya cikar. Yazida 19.06.2020 den sonra demiyor galiba. En iyisi bekleyip gormek.
damla20
19 Haziran 2020 15:10
6     0
2010dan once zorunlu hiz.bol calismaktayken af gelmesiyle sonraki yillarda arttirimli puan alamadim ve hala zorunlu hizmet bolgesinde calismaktayim.arti 2.univ var arti yatili bolge okullarinda nobete kaldim bircok projede yer aldim.okulda cogu kisi iyep kurslarindan nasil yirtarim derken gonullu kurs aldim.herkes ozamanlar ihale sana kaldi gozuyle bakarken hemde.gelelim bundan sonra ne olacak ?gonulluluk esasindan cok icerigi bos, sirf puan almak icin kiyasiya ezici bir rekabet olacak.Ogrenci okul egitim dusunen belki cok az olacak.
Arti benim yilim artarken puanim az olacak bundan sonraki zamanlarda yili az olan puan toplama mekanizmasiyla puani artacak.Resmen bu yonetmelik emek hirsizligi insani dusunmeyen ogretmenleri yaris atina sokacak bir sistem olacak.eger geriye donuk olmazsa hak gaspidir
göbekligeneral
19 Haziran 2020 15:06
1     0
anladığım kadarıyla bu puanlar bundan sonrakiler için geçerli.4.maddede açıklanmış zaten.
eris81
19 Haziran 2020 14:56
0     0
Bu puanlama geçmişe dönük mu olacak.yoksa su andan sonra mı olacak?ben 14 yil zorunlu hizmet olan okullarda calistim.son 1 yıldır zorunlu hizmet olmayan bir okulda çalışıyorum.
ekremerden
19 Haziran 2020 14:33
2     0
Yeni göreve başlayan arkadaşlardan bunları yapıp benim puanımı (puan 330 sınıf öğrt.) ilerleyen yıllarda geçip benden önce merkeze gelebilicekse ancak onu tebrik ederim
ayshee
19 Haziran 2020 14:29
1     0
Arkadaşlar bu yüksek lisans,doktora vs. durumlar için verilecek olan puanlar.Bir kereye mi mahsus yoksa her yıl mı?
hakuscu
19 Haziran 2020 14:24
1     3
Şimdi bu değişiklik adil mi gerçekten? 2020 hizmet affı gelsin yarışa hepimiz aynı başlayalım.
Şevkiyat
19 Haziran 2020 14:05
0     2
Yüksek lisans puanı ne zaman Mebbise işlenir. Puanları ne zaman ekranımozda görürüz?
hhmetl
19 Haziran 2020 13:54
2     0
merhaba ben 2009 eylül sözleşmeli atandım 2010 da kpss puanım ile kadroya geçtim.yanlis hatırlamıyorsam 2013 lik ile zorunlu hizmetten muaf tutuldum ve şuan aynı ilçenin farklı okullarında 11 yıldır görev yapıyorum.ek puan hic almadım muafim diye simdi biz ek puan alabilecek miyiz çünkü zorunlu hizmetini tamamlayan diye başlıyor madde
php_korsan
19 Haziran 2020 13:46
3     3
Tarkan hocam haklı.Bizde 2 senelik sınıf Öğrt var.Kız yl okumuş 50 puan alacak, etwinning var 15 puan alacak.
tarkan555
19 Haziran 2020 12:59
11     6
15 - 20 yillik öğretmenleri şimdi atanan öğretmenler 5 yil sonra gececek . 21 yildir bieiktirdigim puana guveniyordum .3 ya da 4 yil sonra biriktirdigim puani yeni atananlar yakalayacak .
""Guzel bir mantik"" !!!!!!!!
Seneye yuklenin yuksek lisanara projelere bu firsat kacmaz genc yeni ögretmen arkadaşlar
uzunkale
19 Haziran 2020 12:59
12     0
Atamalarda ÖNCELİKLE ACİLEN olması gereken il içi tayin sırası olması gerektiğidir.Yönetmeliği Okuduğumuzda yine göremedik sıra tayinini.mahkemelik olabilecek birçok madde var.Eğitimle verilecek puanlar konusunda destekliyorum.Diğer konular biraz suistimale açık konular var .
ekinci657
19 Haziran 2020 12:56
6     0
Ben zorunlu hizmetimi 2007 de tamamladim. 2010 da af geldi. 2009 dan beri de zorunlu hizmet okulda çalışıyorum. Hic ek puan almadım. Nedir bu isin aslı arkadaşlar, bilen bir arkadaşım yorumlarsa çok sevinirim
uzunkale
19 Haziran 2020 12:54
5     0
Atamalarda ÖNCELİKLE ACİLEN olması gereken il içi tayin sırası olması gerektiğidir.Yönetmeliği Okuduğumuzda yine göremedik sıra tayinini.mahkemelik olabilecek birçok madde var.
serdarhoca64
19 Haziran 2020 12:49
4     3
Siz asıl norm güncellemede kopacak yaygarası görün. Norm fazlası durumuna eski öğretmenler düşerse.... Eskiden norm fazlası olan öğretmen doktoraydı etwinningti puanları eklenirseee.... Siz asıl o zaman görün :)
feri02
19 Haziran 2020 12:49
1     1
Geriye dönük olup olmadığı hakkında bilgisi olan var mı ?
öffpüff
19 Haziran 2020 12:45
2     1
Sınıf öğretmenleri il dışı tayin için söylüyorum.yer açılmadıktan sonra ne fark edecek acaba?sadece 400-500 puanla bir dağ başından başka bir dağ başına gidicem.
php_korsan
19 Haziran 2020 12:15
2     3
temmuzda başvurular başlıyor tezsize hemen kaydolun 2dönem yani 10 ayda sınavları geçerseniz hemen mebbise işletin 30 puanı alın.
bir adam
19 Haziran 2020 12:08
3     3
Güzel uygulama. Bunu bari eleştirmeyin.
suleyman45
19 Haziran 2020 12:02
3     0
Araba-ev fiyatları gibi hizmet puanları da coşacak önümüzdeki ve sonraki sene tayinlerde desenize. :)
Aylabyk
19 Haziran 2020 11:39
4     1
Yine bizden bekliyorlar , bizi birbirimizle yarıştırıyorlar, lehimize olan ne var hiç bir şey,, kalite düştükçe düşecek ,, zaten yerlerde
26_gezo
19 Haziran 2020 11:11
2     0
Peki bu puanları almak için başvuru yapacak mıyız. Hepsi mebbis te işlenmiş durumda
dikmedikme
19 Haziran 2020 10:53
5     0
2010 dan önce atanıp da hizmet affına maruz kalan bizler yine mağdur yine mağdur
php_korsan
19 Haziran 2020 10:50
3     2
Mebbiste işlenmiş her diploma geçerlidir.
Unexpected
19 Haziran 2020 10:44
3     0
Geriye donuk olmazsaniz haksizlik olur. Cunku o diploma kunyene islenmis oluyor.
26_gezo
19 Haziran 2020 10:43
2     0
Acaba geriye dönük olur mu geçen yıl 2. Üniversiteden mezun oldum. 1 tane de başarı belgem var.
cappadoccia
19 Haziran 2020 10:25
4     0
Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.” bu son maddeyi iyi anlayalım sayın meslektaşlarım, çrnek olarak 2. üniversite ve tezsiz yüksek lisans mezunu iseniz10+30 almıyorsunuz burada belirtilen sadece 1 puanı ve en son durumu alıyorsunuz yani sadece yüksek lisans puanını alıyorsunuz 30 u ... geriye dönük olur mu ben de merak ediyorum
php_korsan
19 Haziran 2020 10:22
1     0
Bu formasyon yerine geçiyordu bunu hariç tutmuşlardır.Diğer her türlü olur.
Kozmiktarihci
19 Haziran 2020 10:12
0     0
Tezsiz Yüksek Lisans ta (Ortaöğretim Alan Öğretmenliği hariç )
mehmetalibozlu
19 Haziran 2020 10:00
0     1
Niidelim yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer diuor
fkandil
19 Haziran 2020 09:54
1     0
Aklımda deli sorular basari belgeleri havada uçuşur mu acaba müdürlükte oldugu gibi sadece tek bir yere bağlı olanlar arasinda...
php_korsan
19 Haziran 2020 09:54
1     0
tezli 50; tezsiz 30 puan okuyun arkadaşlar.
natal
19 Haziran 2020 09:50
1     0
hem yüksek lisans hem ikinci üniversite var haydi gelsin puanlar bakalım..
İMPARATOR1
19 Haziran 2020 09:42
21     7
Öğretmenlik yapmayın ,puan toplamak için antin kuntin işlerle uğraşın diyor yönetmelik değişikliği.
naciekinci
19 Haziran 2020 09:30
1     0
Madde 4 yönetmelik yayim tarihi itibariyle yürürlüğe girer, yani geçmişe dönük puan verilmeyecek ama diploma vs. ye verirler. Projelere de vermezler bence
volkankaz
19 Haziran 2020 09:26
5     0
Yüksek lisans yapanlar hizmet puanı değil uzman öğretmen hakkımızı istiyoruz.
nidelimm
19 Haziran 2020 09:22
1     0
Puanlar geçmişe dönük verilcek mi arkadaşlar kesin bilgisi olan var mı
Unexpected
19 Haziran 2020 09:16
1     6
Yuksek lisans yapanlara dedigine gore su an icin mevcut olanlara ve yapacak olanlara demek bu. Super be. Geldi 50 puan. Emeklerim bosa gitmedi. Bu gazla doktora bile yaparim.
hakuscu
19 Haziran 2020 09:15
23     1
2007’de atandım. 2010’da hizmet affı geldi. Ama ben 2010’dan beri zorunlu çalışma bölgesinde olan aynı okulda çalışıyorum. Hiçbir artı yok. 2010’dan sonra atanan öğretmen katlamalı puan almaya devam ediyor. İşte mağduriyet tam da bu demek. Bakanlık norm fazlasının, özür grubunun, sözleşmeli öğretmenin hatta 18 Mart’ta ataması yapılanın derdine çare buldu. Ama benim gibi hizmet affına uğramasına rağmen hala aynı yerde (köyde) çalışan sınıf öğretmenlerinin hakkını teslim etmedi. Aradaki adaleti sağlamak bu kadar zor olmamalı!
nidelimm
19 Haziran 2020 09:07
2     0
Geriye dönuk puan alacak miyiz, alamayacak miyiz.. Lütfen bilen doğrusunu yazar mı? Teşekkürler...
sufkta
19 Haziran 2020 08:40
1     0
Her etwinning projesine mi 15 puan?
teacherman911
19 Haziran 2020 08:39
2     0
okulda kimse iyep istemiyordu bakalım seneye ne olacak
serkan.snf
19 Haziran 2020 08:32
17     0
2010 affına uğrayanlar doğu hizmeti süresince 2 yıla 1 kademe alamadılar,
doğu affından sonra arttırımlı hizmet puanı alamadılar,
yerdeğiştirme süreçlerinde çoğunluğu yine doğuda kaldı...
Şimdi de yeni yönetmelik ile kendisinden sonra göreve başlayanların hem hizmet puanı hem de derece/kademe olarak gerisinde kalacaklar gibi...
Umarım yine, yeni ve yeniden bir mağduriyet oluşmaz.
gulsum26
19 Haziran 2020 08:09
8     0
Ben de 2009 Eylül atamasıyım.. 11 yıldır zorunlu hizmet bölgesinde aynı okulda çalışıyorum..2010 yilinda zorunlu hizmet affi yüzünden mağduriyet yaşayanlardan biri de benim malesef..
cem_20
19 Haziran 2020 07:23
1     0
Ayşe Naz hocam kalite etiketinden bahsediyor. Bu şekilde düzeltilecektir
10minutes
19 Haziran 2020 07:01
0     4
eTwinning yaşadı. . :) Gelecek yıl proje patlaması yaşanacak biz dahil.
sondem
19 Haziran 2020 04:13
8     0
2010 af magduriyeti giderilmeli artık
metci
19 Haziran 2020 02:51
8     0
Arkadaşlar 2010'da zorunlu hizmet affına uğrayanlar olarak yine mağdur olacağız ve böyle olursa yer değiştirme olanağımız iyice ortadan kalkacak.
Yönetmelikte "(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden" diye başlıyor ve bizler af geldiği için tamamlayan değil muaf olarak görünüyoruz. Mesela ben 2008'den beri zorunlu hizmet bölgelerinde çalıştım ama hiç arttırımlı puan alamadım. Sesimizi duyurmamız lazım.
celil65
19 Haziran 2020 02:08
6     1
Eba puan toplama işine dönmesin de...
ayşe_naz
19 Haziran 2020 02:02
2     0
eTwinning sertifikadan kastettikleri twinningebaonline’dan aldıklarımız mi acaba ?
kartalado
19 Haziran 2020 01:40
11     2
Önceki artırımı hizmet puanı 2010 da muaf tutulanlara verilmedi. Bu gidişle 15 yıllık öğretmenler 10 senelik öğretmenlerin gerisinde kalacaklar.
alonewolf
19 Haziran 2020 01:32
4     0
eTwinning 15 puan...
esrefoglu
19 Haziran 2020 01:28
8     0
yüksek lisans vb ler geçmişe dönük de işlenecek tabi ki. Ancak 2010 öncesi göreve başlayıp, hala zorunlu hizmet bölgesinde çalıştığı halde ek puan alamayanların geriye dönük puan alabileceklerine dair açıkça bir ibare yok. sanırım bu tarihten sonrasında %50 artırımlı devam edecek. Umarım yanılıyorumdur.
mete_kerem
19 Haziran 2020 01:14
4     1
Yüksek lisans vb diplomalar geçmişe yönelik sayılır. Ancak zorunlu hizmet ve iyep puanları yayınlanma tarihine göre verilir.
Kozmiktarihci
19 Haziran 2020 01:12
4     3
Öncekilere verilecek olsa geçici maddeye eklenirdi
Kozmiktarihci
19 Haziran 2020 01:11
2     3
Öncekilere verilecek olsa geçici maddeye eklenirdi bence çok büyük haksızlık dogacak
Deniz_03
19 Haziran 2020 01:07
7     1
Arkadaşlar sakin olun...
Her yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ona takılmayın... Bubtarihten önce de;
Yüksek lisans yapanlar, iyep kursu açanlar, zorunlu hizmeti bitmesine rağmen bu bölgede çalışanlar vs. herkes ek puanlarını ALACAK !
Şevkiyat
19 Haziran 2020 01:06
2     0
Geriye dönük olarak puan verilecek mi?
yunus5836
19 Haziran 2020 01:06
0     0
2018 Makqleler var sayilir inş
Şevkiyat
19 Haziran 2020 01:05
3     0
Geriye dönük puan verilecek mi? Yoksa 2020 19 Haziranından sonra yüksek lisans yapanlara mı puan verilecek?
Eğitimci35
19 Haziran 2020 01:02
2     0
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
cmustafaengin
19 Haziran 2020 00:59
5     0
Şimdi ben yanlış anlamadım değil mi? Zorunlu hizmetim zaten bitti ama zorunlu hizmet olan okulda görev yapıyorum. Her yıl yüzde elli fazladan puan alabileceğim değil mi? Yani zorunlu hizmeti çok önce başka yerde bitirmeme rağmen.
öğretmen0366
19 Haziran 2020 00:57
5     0
Umuyorum yüksek lisansları falan geriye dönük sayarlar yoksa yeniden tezli yüksek lisans yapamam ki
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK