Okul Yöneticileri Odası

Çevrimdışı karacelikzırhı

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 189
 • 174
 • 189
 • 174
# 11 Haz 2021 12:21:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
ne gibi bir hata sayın hocam
BÜYÜK İHTİMAL DÜZELECEKTİR.

Çevrimdışı hambarca

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 997
 • 126
 • 997
 • 126
# 11 Haz 2021 12:25:29
Arkadaslar karneleri gruplarin gelis gunune gore mi verilecek sali ve cuma gunu

Çevrimdışı ailton

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 4.542
 • 4.079
 • Müdür Yardımcısı
 • 4.542
 • 4.079
 • Müdür Yardımcısı
# 11 Haz 2021 12:27:59
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaslar karneleri gruplarin gel7s gunune gore mi verilecek
İsteyene sadece basılı olarak vereceğiz hocam. Ancak tüm okula vermek isterseniz 18 Haziran'da aralarına saat farkı koyarak gün içerisinde vermek daha kolay olur hocam.

Çevrimdışı farumir

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.446
 • 4.006
 • Okul Müdürü
 • 1.446
 • 4.006
 • Okul Müdürü
# 11 Haz 2021 12:32:14
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocam ben de 2 ve 3 birleşiyor diye hatırlıyordum. inşallah 3. sınıfları da ayırabiliriz.
Haklısınız hocam. Doğru olan 2 ve 3. sınıfların birleşmesi. Ancak bunun da bir zorunluluğu bulunmuyor.

Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri birleştirilerek bir öğretmen tarafından okutulur. Yönetimi en zor olan birleştirilmiş sınıf biçimidir. Bu tür sınıflarda kazanımların tümü için etkinlik yaptırmak diğer sınıflara göre daha güçtür.

İki öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal koşullarda 1 ve 2. sınıf öğrencileri bir grup, 3 ve 4. sınıf öğrencileri bir grup olacak şekilde birleştirilmeleri önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak farklı modeller düzenlenebilir (1) ve (2+3+4) ya da (1+2+3) ve (4) gibi.

Üç öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal koşullarda 1. sınıf bağımsız, 2 ve 3. sınıf öğrencileri bir grup, 4. sınıf bağımsız olacak şekilde uygulama yapılması önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak farklı modeller düzenlenebilir (1+2) ve (3) ve (4) ya da (1) ve (2,+3) ve (4) gibi.

Çevrimdışı süreyyadansorun

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 756
 • 453
 • 756
 • 453
# 11 Haz 2021 12:52:58
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
13. Sınav tercihini kullanan öğrencinin ders etkinliklerine katılım puanı nasıl verilecektir?

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Öğrencinin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV'yi takip durumuna ve derse olan ilgisine göre öğretmen tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır.

14. Sınav tercihini kullanmayan öğrencinin sınav tercihini kullanmadığı ders için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilecek midir?

Sınav tercihi kullanılmayan ders/dersler için ikinci dönemde ders etkinliklerine katılım veya proje puanı verilmeyecektir.

15. Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir?

Sınav tercihi kullanılan ders/dersler için, bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

teşekkür ederim değerli müdürüm, ayrıntılı cevap için

Çevrimdışı mrvee

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • 155
 • 25
 • 155
 • 25
# 11 Haz 2021 12:59:13
Bu dönem sosyal etkinlik modülüne klüp tanımlanıp etkinlik girilecek mi ?

Çevrimdışı ailton

 • Bilge Meclis Üyesi
 • *****
 • 4.542
 • 4.079
 • Müdür Yardımcısı
 • 4.542
 • 4.079
 • Müdür Yardımcısı
# 11 Haz 2021 13:21:59
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Bu dönem sosyal etkinlik modülüne klüp tanımlanıp etkinlik girilecek mi ?
Evet hocam girilecek.

Çevrimdışı hisar2011

 • Üye
 • *
 • 38
 • 6
 • 38
 • 6
# 11 Haz 2021 13:27:24
Hocalarım 1.sınıf öğrencisinin sinif tekrarı için velinin ne zamana kadar dilekçe vermesi gerek.Süresi var mı

Çevrimdışı samsat868686

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 754
 • 1.559
 • Müdür Yardımcısı
 • 754
 • 1.559
 • Müdür Yardımcısı
# 11 Haz 2021 13:38:05
arkadaşlar bir soruşturma ile ilgili olarak bilgi almak istiyorum;diyelimki 2019 -2020 yılındaki bir olayla ilgili olarak 2021 açılan bir soruşturmada her hangi bir ceza vs verilir mi ?

Madde 127 – Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar…”

Çevrimdışı tezcan61

 • Bilge Üye
 • *****
 • 6.117
 • 6.816
 • Okul Müdürü
 • 6.117
 • 6.816
 • Okul Müdürü
# 11 Haz 2021 13:44:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
arkadaşlar bir soruşturma ile ilgili olarak bilgi almak istiyorum;diyelimki 2019 -2020 yılındaki bir olayla ilgili olarak 2021 açılan bir soruşturmada her hangi bir ceza vs verilir mi ?

Madde 127 – Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar…”

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde sayılan, disiplin suçu
oluşturan fiil ve halleri işleyenler hakkında, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinin son fıkrası
hükmüne göre; “Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki
yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.”
Denilmek suretiyle, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihin esas alındığı
görülmektedir. Disiplin suçlarının tamamında iki yıllık zamanaşımı söz konusu olup, bu süre
içerisinde soruşturma tamamlanamamış ise soruşturma devam ettirilerek ceza verilemez.
“Soruşturma zamanaşımında olduğu gibi ceza verme yetkisine ilişkin zamanaşımı da
idarenin bu alandaki yetkisini kesin olarak sınırlayan bir niteliğe sahiptir.” Bu niteliği nedeniyle
iki yıllık sürenin idare ve yargı organları tarafından dikkate alınması ve re’sen gözetilmesi
gerekmektedir. İdarelerin 657 sayılı yasayla saptanmış olan zamanaşımı süreleri dışında
disiplin cezası vermesi mümkün bulunmadığından bu sürenin geçirilmesinden sonra verilecek
olan disiplin cezaları idari yargı mercilerince usul yönünden hukuka aykırı bulunarak iptal
edilecektir.
Genel olarak disiplin mevzuatında zamanaşımını kesen veya durduran bir düzenleme
bulunmamakla birlikte, ilgili idarenin zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası vermesiyle
zamanaşımı süresinin kesileceği açık olup, böyle bir durumda disiplin cezasının idari yargı
yerince aynı konuda; yetkisiz makamca karar verilmiş olması veya savunma alınmadan karar
verilmiş olması gibi nedenlerle yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine
yeniden işletilmesi de olanaksız bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Danıştay 8. Dairesinin
E.96/3070, K.96/2443 sayılı 7.10.1996 tarihli kararında “…Bu nedenle, davacıya… İki yıl içinde
verilen… disiplin cezasının… idare mahkemesinin… kararıyla savunma alınmadan disiplin cezası
verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine idarece iptal kararı gereği yerine getirilip
savunma eksikliği giderilerek aynı konuda yeniden tesis edilen… işlemin ceza verme
zamanaşımına uğraması söz konusu olmadığından idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

Çevrimdışı ee283

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 360
 • 416
 • 360
 • 416
# 11 Haz 2021 14:19:15
Hocalarım ilkokul ortaokul yansımamış hiç bir not nerde hata yaptım ben yardımcı olur misunuz

Çevrimdışı kenan3601

 • Aktif Üye
 • **
 • 42
 • 12
 • 42
 • 12
# 11 Haz 2021 14:22:51
Arkadaşlar ilkokul bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfımızda 4.sınıf okuyan özel eğitim öğrencimizin velisi sınıfta bırakmak için dilekçe verdi.Özel eğitim sınıfı öğrencisi sınıfta bırakılabiliyormu?

Çevrimdışı ee283

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 360
 • 416
 • 360
 • 416
# 11 Haz 2021 14:26:11
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Hocalarım ilkokul ortaokul yansımamış hiç bir not nerde hata yaptım ben yardımcı olur misunuz

Çevrimdışı ogretmen0202

 • Uzman Üye
 • *****
 • 1.486
 • 677
 • 1.486
 • 677
# 11 Haz 2021 14:27:37
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar ilkokul bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfımızda 4.sınıf okuyan özel eğitim öğrencimizin velisi sınıfta bırakmak için dilekçe verdi.Özel eğitim sınıfı öğrencisi sınıfta bırakılabiliyormu?
Sayın Müdürlerim;
Özel eğitim okullarına ve özel eğitim sınıflarına devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere veli talebi ile sınıf tekrarı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin çeşitli kanallardan ulaşan soru, tereddüt, talep ve önerilere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğin Olağanüstü Durumlarda Eğitim ve Öğretime Ara Verme, Sınıf Geçme ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı Ek 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği, öğrencilerin iki dönem notlarının da oluşmuş olması dikkate alındığında özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesi kapsamında sınıf tekrarı yaptırılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Bilgilerinize.
Böyle bir yazı geldi bu gün bize

Çevrimdışı ee283

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 360
 • 416
 • 360
 • 416
# 11 Haz 2021 14:41:40
Arkadaşlar notlar karneye yansimis ancak hızlı ders notu girişinden baktığımızda 2.donem icin görünmüyor. Sizdede aynı mi

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK