Şiir Okuyoruz Etwinning Projesi

    Sivas Şarkışla Akçakışla Şehit Yıldırım KUZUCULAR İlkokulu öğrencileri Sınıf Öğretmeni Yunus SANCAK öncülüğünde ''Şiir OKUYORUZ '' eTwinning projesini uygulamaya başlamışlardır. Bu proje ulusal bir projedir.Türkiyenin farklı illerinden katılan öğretmen ve öğrencilerle yürütülmektedir.

Şiir, toplumları etkileyen olayları, ahenk içinde , şairin diliyle anlatan edebiyatın en eski yazı türlerinden biridir. Okuyana, dinleyene farklı duygular yaşatarak, başka dünyalara taşır. Her varlığa yazılmış şiir vardır, büyülü bir ezgi gibidir şiir.Tüm bunlara rağmen, toplumda hak ettiği ilgiyi ne yazık ki görememiştir. Her toplumda belli kesimler şiir okumuş, dinlemiştir.

   İşte bizler de buradan yola çıktık. Öğrencilerimize şiirin önemini, hayatımızdaki yerini anlatmak ve şairlerimizi tanıtarak, şiir okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla konusu şiir olan bir proje yapma ihtiyacı duyduk. Şiirin öğrencilerimize, velilerimize ve hatta bize rahatlatıcı etkisi olacağını düşündük.

    Tüm dünyayı sarsan covid-19 ile mücadele ederken, evde kaldığımız bu süreçte, uzaktan eğitimi şiirle keyifli hale getirmek,

Öğrencilerimizi ve velilerimizi, pandemi sürecinin yaşattığı psikolojiden uzaklaştırmak ve şiir okuyarak dinleyerek rahatlatmak, temel amaçlarımızdandır.

   Projemiz, 6- 11 yaş grubu öğrenci kazanımları düşünülerek hazırlanmıştır.

 

            PROJENİN AMAÇLARI

 1. Şiir okumanın öğrenme üzerindeki etkisini fark etme.
 2. Milli, ahlaki, insani duyguları ve özgüveni geliştirebilme.
 3.  Ezber yaparak hafızayı güçlendirebilme.
 4. Topluluk karşısında hitap yeteneğini geliştirebilme.
 5. Anlatımı güçlendirmek için jest ve mimiklerini etkin kullanabilme.
 6. Vurgu ve tonlamayı, ses tonunu yerinde kullanabilme.
 7. Yaş grubuna uygun, çocuklara hitap eden ve gelişimlerini destekleyecek türden konulardaki şiirlerle kendine ve hayata dair farkındalık oluşturma.
 8. İş birliği, yardımlaşma duygularını ve iletişim becerilerini geliştirebilme.
 9. Belirlenen tema hakkındaki şiirlerle tema hakkında bilgi edinebilme.
 10. Türk edebiyatının ünlü şairleri hakkında bilgi sahibi olma.
 11.  Ana dil sevgisini ve eğitimini etkinleştirebilme.
 12. Sanat ve estetik duygusunu geliştirme.

BEKLENEN SONUÇLAR

Şiir, duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin, sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın türüdür. Bu özellikleriyle şiir, ana dili  eğitimine katkı sağlar. Küçük yaşta şiirle karşılaşmış çocukta, zamanla sanat eserlerine karşı ilgi belirecek , şiir okuma isteği uyanacak, okuduğu şiirler arasında beğendiklerini ezberlemek ve bir deftere yazmak alışkanlığı gelişecektir. Böylelikle şairlerimizi tanımak mümkün olacak, çocuğun estetik duyguları ve edebi zevki gelişecek, iyi yazma becerikliliği ve okuma isteği artacaktır.

Bütün bunlarla birlikte ezberlenecek şiirlerin  milli, ahlaki ve insani temalarda seçilmesi ile bu sosyal duyguların gelişimi sağlanacaktır. Ezberleme, belleği geliştirecektir. Şiirden zevk alan bir çocuğun hayal gücü genişleyecek, seziş ve duyuşları artacaktır. Kendini tanıyacak, hayata dair çıkarımlarda bulunmaya başlayacaktır. Topluluk karşısında konuşabilme yeteneği ve her şeyden önemlisi özgüveni gelişecektir.             

ÇALIŞMA SÜRECİ

    A-ARALIK AYI ÇALIŞMALARI

 1. Öğrenci izin belgelerinin hazırlanması

2.Öğrencilerimize projemizin tanıtılması

3.Öğrenci ve öğretmenlerin  logo ve afiş çalışmaları ile bunların anket yoluyla seçimi.

4.Öğretmen, öğrenci ve okul tanıtımlarının yapılması.

 1. Ön Değerlendirme Anketleri'nin öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından doldurulması

6.Facebook, instagram, blok, youtube kanalı oluşturulması.

7.Proje Yaygınlaştırma Sayfaları için çalışmalar (okul sitesi,youtube kanalı...vb.)

 1. Aralık ayının temaları olan "Yaşam"  ve " Sağlık" konularında şiirlerin seçimi ve öğrencilerin çalışmalarını sunması ( Şiirlerin okunması, şairlerinin tanıtımı.)
 2. Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası etkinlikleri kapsamında seçilen şiirlerin seslendirilmesi. 
 3. Yeni Yıl Tebrik Kartlarının hazırlanarak okul takımları arasında paylaşılması.

   Bu proje hızla değişen ve gelişen dünyadaki gelişmelere bağlı olarak eğitim ve öğretimde yeni ve farklı gelişmelere öğrencilerimizin entegrasyınunu sağlamaya çalışmaktadır.Özellikle çağımızın en büyük değişim ve gelişimleri teknoloji alanında olmaktadır. Öğrencilerinin şiir okumaya teşvik edilmesi amaçlanan projede heyecan ve duygu yoğunluğu bir arada yaşandı. Çalışma kapsamında öğrenciler ilk etapta öğretmenleri tarafından anlayarak hızlı okuma, özet çıkartma, akrostiş etkinlikleri, şiir okuma ezberleme çalışmaları, şairlerin hayatını araştırma faaliyetleri gibi çeşitli etkinliklere yönlendirildi ardından da şiir okuma faaliyetlerine geçildi.Bulunduğumuz pandemi koşullarında uzakta eğitim önem arz etmektedir.

Öğrencilerimiz web 2. 0 araçlarıyla projeye aktif bir şekilde katılım sağlayarak Aralık ayı teması kapsamında ''Sağlık'' temalı şiirler okuyarak  sağlık, dengeli beslenme ve sporun öneminin fardındalığına vardı.Bu doğrultuda ''Şiir OKUYORUZ ''  projesi öğrencilerin uzaktan eğitimle bireysel ve işbirliğine dayalı olarak öğrenmelerine yardımcı olmak hedeflenmiş, şiirin birleştiri gücü projemizde  bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

 

Sınıf Öğretmeni Yunus SANCAK önderliğinde gerçekleştirilen Etwinning ''Şiir OKUYORUZ '' projemize kısa sürede velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu dönütler gelmiştir. Öğrencilerimiz yeni öğrendikleri web 2.0 araçlarıyla eğlenirken öğrenmenin hazzına varmıştır. Bu şekilde uzaktan eğitim dönemini daha aktif bir şekilde, yeni öğrenme yaşantılarıyla geçirmeleri sağlanmaktadır.

 

Kaynak: https://twinspace.etwinning.net/134329/home
Gönderen: yunusssancaj, 27 Aralık 2020 18:53 Okunma: 86
Yorumlar:
UYARI: Yayınlanan haberler, Egitimhane.Com'un görüşlerini yansıtmaz. Yazılan yorumlar, onaylanmış olsalar bile yazanın sorumluluğundadır.
Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK