Konu: Okul Yöneticileri Odası 2018 - 2019  (Okunma sayısı 847751 defa)

bakirmahmut

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 1.359
 • Teşekkür 1202
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:46:51
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Merhaba Arkadaşlar; özel eğitim sınıfına devam eden öğrenciler destek eğitim odasından yararlanabiliyor mu? Dayanak yönetmeliğin kaçıncı maddesinde acaba ?
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
MADDE 22 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda her tür ve kademedeki eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürebilirler.
(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilirler.
(3) Okul öncesi eğitim, ilköğretim ya da mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim verilebilir.
(4) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulması zorunludur.
(5) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu ile Ödül ve Disiplin Kurulu’nda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapılır.
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
MADDE 23 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
b) Ortaöğretimi tamamlayan öğrencilere akranlarına verilen diploma düzenlenir.
c) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılır ve destek eğitim odası açılır.
ç) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireyler gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda ve her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir. Ancak bu sayı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda ihtiyaç doğrultusunda artırılabilir.
d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan özel eğitim okullarında sınıf mevcutları 5’i özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14; diğer kademelerde 15 öğrenci olacak şekilde oluşturulur.
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kayıtlı olduğu okulda uygulanan mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:
a) Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilir.
b) Tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları doğrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli tedbirler alınır.
ç) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Bu öğrenciler merkezi sistem sınavlarında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar. Öğrencilerin yabancı dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir.
d) Görme yetersizliği olan öğrenciler için resim, şekil ve grafik içeren sorular kabartma olarak, betimlenerek veya bu soruların yerine eş değer sorular hazırlanarak değerlendirme yapılır.
e) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler velinin yazılı talebi doğrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
f) Öğrencilere, velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda ilkokulda bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
Destek eğitim odası
MADDE 25 – (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Eğitim alacak öğrenciler, bu öğrencilere okutulacak dersler ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda belirlenir. Bu planlama haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde yapılır.
b) Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılır.
c) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okullarda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.
ç) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir eğitim yapılır. Ancak, BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle bire bir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılabilir.
d) Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde haftasonu da planlanabilir. Öğrenciye ders saatleri içinde eğitim verilecekse destek eğitim alması planlanan dersin saatinde o derse ilişkin eğitim verilir.
e) Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanları doğrultusunda takip ettikleri dersler destek eğitim odasında zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak verilir. Bu programlar öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programı ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.
f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları takip ettikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.

rüzgarmisket

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 84
 • Teşekkür 474
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:47:44
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Merhaba Arkadaşlar; özel eğitim sınıfına devam eden öğrenciler destek eğitim odasından yararlanabiliyor mu? Dayanak yönetmeliğin kaçıncı maddesinde acaba ?
Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

bu maddeden çıkacak sonuç itibariyle ,ancak akranlarıyla beraber aynı sınıfa devam eden öğrenciler destek eğitiminden yararlanabilir. özel eğitim sınıfları öğrencileri yararlanamaz

Kemal271905

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • 1. Sınıf Öğretmeni
 • İleti: 253
 • Teşekkür 66
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:49:50
bizim ilçede maaş bürosu sözleşmeliden kadroya KHK ile geçenlerin listesini acil olarak istemiş sizde böyle bir şey oldu mu? ben 8yıla 1 kademedir dedim de öyle olsa neden maaş büro istesin personel ister. kimi maaş farklılığı giderilecek diyor kimi geriye dönük ödeme diyor var mı bilgisi olan

dikkat_dinarli

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 354
 • Teşekkür 177
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:53:00
Süt izni kullanan sınıf öğretmeninin girmediği derslerinin ek dersi kesilir mi? İki farklı görüş duydum emin olmak istedim. Teşekkür ederim.

suatin

 • Bölüm Sorumlusu
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 12.179
 • Teşekkür 56045
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:55:07
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Süt izni kullanan sınıf öğretmeninin girmediği derslerinin ek dersi kesilir mi? İki farklı görüş duydum emin olmak istedim. Teşekkür ederim.
Kesilir.

Sarp60

 • B Grubu
 • Sosyal Bilgiler
 • İleti: 1.527
 • Teşekkür 879
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 15:58:00
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Süt izni kullanan sınıf öğretmeninin girmediği derslerinin ek dersi kesilir mi? İki farklı görüş duydum emin olmak istedim. Teşekkür ederim.


Derse giren öğretmenlerin kesilir. Rehber öğretmenin kesilmez.

gkhndry48

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • İleti: 144
 • Teşekkür 212
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 16:32:20
Arkadaşlar iyi günler. Yüksek lisansım bitti mezun belgemi aldım. Şimdi milli eğitime bunu bilgilendirmem lazım yazı da ne yazayım ?

Sarp60

 • B Grubu
 • Sosyal Bilgiler
 • İleti: 1.527
 • Teşekkür 879
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 16:40:38
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar iyi günler. Yüksek lisansım bitti mezun belgemi aldım. Şimdi milli eğitime bunu bilgilendirmem lazım yazı da ne yazayım ?


dilekçe ile okula yazın. Terfisini de alırsınız. Onlar iletir.

FULYA_35

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 569
 • Teşekkür 1354
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 17:31:51
bir öğretmenimiz daha önce ssk lı çalışmışlığını ekletmiş. maaş kademesi farklı ilerliyormş bunu bu yıl içinde ilerletmek için ne yapmalıyım

kadir 77

 • Uzman Üye
 • *****
 • İleti: 2.140
 • Teşekkür 2652
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 17:33:51
dyk da ortaokullarda hangi derslerden kurs açılabileceğiyle ilgili görüş yazısı var mı

wesser

 • Bölüm Sorumlusu
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 4.719
 • Teşekkür 10339
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 17:38:50
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
dyk da ortaokullarda hangi derslerden kurs açılabileceğiyle ilgili görüş yazısı var mı

Modülde bulunan her ders açılabilir.

Sarp60

 • B Grubu
 • Sosyal Bilgiler
 • İleti: 1.527
 • Teşekkür 879
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 18:09:27
Bu bakanlık bir hoş yahu. 3-4 ay önce müdür yetkili yönetici gibidir destek eğitim veremez diyordu şimdi de müdür yetkili yönetici sayılmadığından demiş bir yazısında.

ışık98

 • Çalışkan Üye
 • ***
 • İleti: 99
 • Teşekkür 6
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 19:38:20
Arkadaşlar iyi akşamlar haftaiçi ve hafta sonu dyk olan bir okulda hafta sonu müdür yardımcısı gidiyırsa hem müdür hem müdür yardımcısı ek puan alabilir mi?

turko_

 • Tecrübeli Üye
 • ****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 816
 • Teşekkür 412
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 19:41:05
Kurumdan ayrılan öğretmenimizi kbs den "kurum dışı personel" ekledik. Ancak iban ı yanlış yazmışız. Öğretmenin ek dersi yatmadı.
Nasıl çözebiliriz?

oktay02

 • Uzman Üye
 • *****
 • Müdür Yardımcısı
 • İleti: 6.740
 • Teşekkür 4623
  • Çevrimdışı
 • # 07 Şub 2019 20:09:55
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Kurumdan ayrılan öğretmenimizi kbs den "kurum dışı personel" ekledik. Ancak iban ı yanlış yazmışız. Öğretmenin ek dersi yatmadı.
Nasıl çözebiliriz?
ilçe mutemeti ile görüşün hocam yardımcı olacaktır ama ek dersler yattıysa diğer aya kalir

 

Egitimhane.Com ©2006-2023